Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Bjørn K Nilssen

Kilder fra 1645/1661/1664?

Recommended Posts

Bjørn K Nilssen

Jeg sliter med å få ting til å gå ihop på Smedsland/Grindheim i nåværende Audnedal kommune.

 

Fra bygdeboka for Grindheim:


1645: «Thorre och quinden — ½ ort 4 skil., Oluff och 2 piger —
1 ort og Maddtz, quinden, 1 pige — 1 ort.»

1648: «Smitland — 3 huder. 1 ½ hud Thorre ibm. — 2 dl. 1 ort.
1 ½ hud Madtz ibm. — 2 dl. 1 ort. Paasiddeme ejer det selff och bøxelraadig.»

Landkommisjonen 1661: «Smittland — 3 huder. Thore och Mads
Olsønner bruger huer 1 ½ hud och bøger huer sit. En fleumqvern, temmelig
furreschouff till bielcher og huustømmer, med goed brendefang.»

Folketeljinga 1664: «Opps. Tor — 45 år. Mads — 45 år. Bondesønn: Iffr Torsen — 16 år.»

 

Det står ikke hvor kildene kommer fra.

Hva kan kilden være for den fra 1645?

Det ser ut som noe med skatt?

 

1648 regner jeg med er skatte-matrikkelen fra 1647? Det står ihvertfall det samme der.

 

Men Landkommisjonen 1661 og folketellinga 1664?

 

Kan noe av dette være tilgjengelig på nett?

Har prøvd å finne ut noe på arkivportalen også, uten særlig hell.

Er det på tide at jeg tar min første tur til Statsarkivet i Kristiansand og spør litt der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

1645-kilden er utvilsomt koppskatten som ble utskrevet dette året. Dette er en del av lensregnskapene (opplysningene i den trykte skattematrikkelen er også hentet derfra), som oppbevares i Riksarkivet. Lensregnskapene er skanna og tilgjengelige. Du finner lenke på Digitalarkivets forside, eller du kan gå direkte hit.

 

Sogneprestenes og futenes manntall fra perioden 1664-1666 finnes også i Riksarkivet. Også disse er skanna. Det er lenke på Digitalarkivets forside, men du kan gå direkte hit.

 

Landkommisjonens jordebøker fra 1661 finnes i Riksarkivet. De vil bli digitalt tilgjengelige etter hvert. Se opplysninger i Arkivportalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn K Nilssen

Takk skal du ha :)

Jeg var ikke klar over at lensregnskap og fute/kirke-manntall var tilgjengelig online.

Normalt går jeg rett inn i databasevelgeren, og der finner jeg ingen lenker til disse.

Må visst begynne å kikke litt bedre rundt...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Normalt går jeg rett inn i databasevelgeren, og der finner jeg ingen lenker til disse.

 

Databasevelgeren inneholder primært transkribert og søkbart materiale, som (litt upresist) kalles databaser i DA-sammenheng. Skanna materiale kommer (med noen få unntak) utenom dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn K Nilssen

OK.

Jeg fant siden i fute-manntallet 1664, men har ikke funnet i koppskatten ennå.

 

Er det sånn i koppskatten at når det står "pige" så er det datter det er snakk om?

Og at på den tiden brydde man seg ikke med å telle kvinnene i manntallet, men de ble likevel skattlagt?

Og var koppskatten noe man betalte dersom man drev gården, eller gjaldt det for alle, uansett om man eide/drev gård eller ingen av delene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Lista len koppskatten 1645

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn K Nilssen

Takker :) Jeg fant selve koppskatten-URLen, men jeg fant ikke rett sted i tekstene.

 

Når det gjelder gamle dokumenter om Smedsland så er det også en annen jeg lurer på, som kanskje rett og slett er feilskrevet i bygdeboka for Grindheim:

Listerlens jordbok 1618: «Suindtland iij huder — ødeg. — j —
her i eyer Ingebor Vatne xij Engl: oluff grob i Mandalls Lehn eyer ij
huder viij engelscher.»

 

Her står det Suindtland, som såvidt jeg vet ikke er Smedsland, men Sveinall ved Laudal? Eller Svinagel?

Jeg har flere pdf-transkripsjoner Jordebok for Lister Len 1617, og der står Ingebor og Oluff Grob også under Smedsland/Grindheim. som eiere.

Riktignok som Ingebor Wiorroch. Oluff Grob i Mandals len er nok Oluff Grim i Oddernes?

 

Noen som kan bekrefte at Suindtland noen gang har vært en skriveform for Smedsland?

 

I de jordebøkene på Digitalarkivet jeg har kikket på finner jeg ingen navn på personer, men kun gårder. Finnes det flere varianter av disse bøkene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Er det sånn i koppskatten at når det står "pige" så er det datter det er snakk om?

Og at på den tiden brydde man seg ikke med å telle kvinnene i manntallet, men de ble likevel skattlagt?

Og var koppskatten noe man betalte dersom man drev gården, eller gjaldt det for alle, uansett om man eide/drev gård eller ingen av delene?

 

Koppskatten skulle betales med 8 skilling pr person over 15 år, så alle over 15 år skal være talt. Men det er sjelden alle nevnes ved navn. Det typiske er at husbonden nevnes ved navn, og så står det gjerne hvor mange andre personer han svarte skatten for (hans kvinne, en sønn, to piker, hans mor etc.).

 

Det er ikke mulig å gi et allment svar på hva som menes med "pige", da listene er ført etter litt ulike prinsipper i de forskjellige len og fogderier. I Brunla len og Tønsberg len, som jeg kjenner best, skilles det mellom "daatter" og "pige", og da skal nok "pige" forstås som tjenestepike.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.