Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Gloppen SF: Ola Andersson Frøystad med familie - nokre spørsmål

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Med bakgrunn i denne tråden set eg meg ned med ei ny gloppe-nøtt, og vil gjerne ha hjelp til å finne løysingane.

 

Ola Andersson Frøystad inngår ekteskap i 1724med Magdeli Jondtr Henden, og dei får dottera Kristi same år. Etter det blir det merkeleg stillle i kyrkjeboka lenge, før eit nytt barn Anne i 1733. Som ein ser er ikkje namnet på mora til barnet nemnt på denne tida - kvifor skal ein no kaste vekk dyrt blekk på slike detaljar..

 

Det kjem fleire born - Anders i 1734 (død same år), Brite og Gjøde i 1735, og Kari i 1739. (Perioden 1736-38 er dessverre ei lakune).

 

Etter det blir det stilt. Eg har ikkje dødsår på verken Ola, konene eller borna, bortsett frå Anders.

 

Og eg skriv konene, fordi eg ser det som utelukka at Magdeli kan vere mor til alle borna. Ho er nemnd i eit skifte etter farbror sin i 1698, og etter rekkjefølgja å døme er ho eldst av tre systre. Far deira, Jon Hansson Henden d.y. må vere død før 1686, då kona hans, Kristi Kristendtr gifter seg på nytt dette året.

 

Eit kalkulert fødselsår for Magdeli kan dermed vere rundtom 1680-82, og ho vil då vere nesten 60 år og forbi all barneproduksjon i den perioden dei yngste borna til Ola Andersson blir fødde.

 

Så spørsmåla gjev seg sjølv: Kven var Ola Andersson Frøystad gift med etter Magdeli? Og kvar blei det av familien?

 

Eg takkar på førehand for tips.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg tek med ei lenke til 1701-manntalet. Her er Anders Knutson Frøystad, 49 år gammal, med sønene Johannes og Ola, 9 og 7 år gamle. Eg har som utgangspunkt at dette er "min" Ola Andersson.

 

Det finst ei dåps-innførsle for Anders Knutson Frøystad sin son Oluf i 1687, men denne må truleg ha døydd liten - kyrkjeboka er langt frå fullstendig i desse åra. Eg brukar i alle fall ca 1694 som fødselsår for den mannen eg leitar etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg sit og studerer bygdeboka og ser at det truleg er ei samanblanding her. Borna eg nemner i fyrste innlegg -

 

Anne i 1733, Anders i 1734 (død same år), Brite og Gjøde i 1735, og Kari i 1739 -

 

er også nemnde ein annan stad i bygdeboka, nemleg på garden Årdal, br.nr 2, som borna til Ola Andersson Årdal og Ågåte Jakobdtr Rygg.

 

Det kan kanskje tyde på at "min" Ola Andersson har reist frå bygda med kona Magdeli og dottera Kristi etter 1724. Eg får studere vidare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Skiftet etter Ågåte Jakobsdtr Vinsrygg (Årdal) viser at det er ho som truleg er mor til alle borna eg nemner her - kan det ha vore hennar mann Magdeli var gift med? Dette tek til å bli forholdsvis komplisert!

 

Nei - gløym den teorien! Denne Ola Andersson Vinsrygg og Ågåte Jakobsdtr Rygg gifter seg i 1732, og Magdeli Jondtr Frøystad er omtala i skiftet etter mora i 1733. Det er to ulike Ola Andersson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mykje tyder på at Magdeli Jondtr si grein går ut. Systerdottera Marte døyr og blir skifta etter i 1765; då er Magdeli si grein ikkje nemnt blant arvingane; truleg er både ho og dottera døde før dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.