Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore S. Falch

Henvendelser på Forumet direkte til det enkelte arkiv - evaluering

Recommended Posts

Tore S. Falch

Siden høsten 2011 har det vært mulig på Digitalarkivets forumsider å rette spørsmål og henvendelser direkte til alle enkeltarkiver/-institusjoner innen Arkivverket, og hvert arkiv har hatt sin forumdel. Det har vært stor forskjell på svarprosent, svarkvalitet og svarvillighet mellom de forskjellige arkivene.

 

Selv mener jeg dette er en glimrende måte for publikum å henvende seg til arkivene på - for mange er terskelen høy og nesten uoverkommelig for å sende en epost, for ikke å si et brev, til et av arkivene, og ikke minst for dem burde dette en være en fin tjeneste.

 

Dette har vært en prøveordning, og ordningen skal evalueres av Arkivverket i løpet av forsommeren.

 

I denne tråden (lenke) under "Andre spørsmål til Digitalarkivet" oppfordrer Yngve Nedrebø brukerne til å fremkomme med synspunkter på denne tjenesten:

 

"Et annet interessant spørsmål er naturligvis hvilke forventninger og krav brukerne har. Det er kommet en del klare meldinger fra brukerne i løpet av de siste 8 månedene. Dersom flere har behov for å komme med synspunkter på verdien av en slik tjeneste eller vil gi uttrykk for hva man ønsker, vil de nærmeste 2-3 ukene være gunstig tidspunkt, siden det midt i juni rimeligvis vil bli truffet bestemmelse om hvordan dette skal være i fortsettelsen."

 

For det tilfellet at endel av forumets lesere ikke følger så nøye med i trådene under "Spør Digitalarkivet"-delen av forumet, bringer jeg derfor Nedrebøs oppfordring videre her. Det er vel mest formålstjenlig at man meddeler sine eventuelle synspunkter i tråden som allerede eksisterer under "Andre spørsmål til Digitalarkivet" (se lenken to avsnitt ovenfor).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.