Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
erling t endresen

Nordmann dømt for mord i Jämtland

Recommended Posts

erling t endresen

Johan Olsen Schyback /Skiback ble våren 1892 dømt i Sverige for mord på en person i Jämtland. Jeg har vansker med å finne denne Johan Olsen. Det opplyses at han er f. 06.01.1851 (overstrøket -52), og at han er mantallsskrevet i Åsnes, Norge. Ugift, arbeider.

 

Gode forslag mottas med takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

I avisen Dalpilen omtalt slik:

 

15. Dalpilen

 

Tigerhjelms mördare dömd- Svegs häradsrätt dömde i onsdags förra veckan arbetaren Johan Olsen Skiback från Solör i Norge för dråp i hastigt mod å kvacksalvaren »Tigerhjelm» och stöld under synnerligen försvårande omständigheter till sammanlagdt 7 års straffarbete och ett års vanfräjd.

 

1892-03-24 / Sida 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Interessant nok, men denne som myrdes må ganske sikkert være en annen enn den som dro til USA og doktorerte der. Sistnevnte skal ha dødd !naturligh" i Amerika, denne blir myrdet i Jämtland.

 

Er først og fremst morderens opphav jeg søker etter nå. Syns han er vanskeløig å finne. Skal være f i Åsnes, og kirkebøkene derfra er brent, finnes kun rekonstruerte hvor konfirmerte mangler.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Skybak er en gård i Åsnes, så han har nok en tilknytning dit, ja.

 

Hvis han fremdeles bodde i Norge/Åsnes året før drapet eller dommen, vil han være å finne i folketellingen 1891. Etter hva jeg forstår, er denne tellingen i ferd med å bli digitalisert, men inntil videre må man til Riksarkivet for å bruke den.

 

Jeg finner ham ikke i Sveg församling i folkräkningen 1890 for Jämtland (lenke), men i Frösö församling er det en norsk undersått Johan Petter Ollson, ugift arbeider, født 1852 i Norge - se her (lenke). Nå er det et stykke mellom Sveg og Frösö (se kart her), så noen sterk kandidat er han vel ikke.

 

I den norske folketellingen 1865 finner jeg en husmannssønn Jon Olsen på Stubberud i Åsnes, født 1851 - se her (lenke) (- navnet Jon kan godt ha blitt til Johan i Sverige). I tillegg finner jeg i 1865 flere Jon og Johan Olssønner i Solør (Vinger, Brandval og Grue) med fødselsår 1851.

 

Nå er ikke jeg lokalkjent i Åsnes, men både Stubberud og Skybak ligger i Gjesåsen sogn, og etter gårdsnumrene å dømme (hhv g.nr.55 og g.nr.50), ligger ikke gårdene langt fra hverandre.

 

På Magerholtet i Åsnes er det også en husmannssønn Jon Olsen, født 1852 i Våler - se her (lenke).

 

Jeg vil tro at det i rettsreferatet i tingboken (domboken) vil fremkomme biografiske detaljer om Johan, f.eks. fødested og kanskje også foreldrenes navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Takk for tilbakemeldinger. Jeg var ikke klar over at det fantes en Skybak i Åsnes. Jeg har fått oversendt fangerullen som PDF, men venter på saksdokumentene på CD siden det var snakk om 60 sider. Ja, håper at disse dokumentene sier noe mer om både drapsmannen og denne andre ukjente "doktorn" Tigerhjelm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chris Bingefors

Han dog 21/6 1898 på Långholmens fängelse. Konstigt nog finns han inte i Långholmens kyrkbok, där brukar man kunna få detaljerade uppgifter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Takk for tips. Jeg sjekket om han fantes notert død i noen av Åsnes-bøkene, men fant han ikke der heller. Men... hvor fant du dette? Jeg finner han ikke i fangerullene for Långholmen centralfängelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chris Bingefors

Nej han finns inte där. Men jag fann honom i Polisunderrättelser 1898.Han borde finnas i dödboken för fängelset men den är sekretessbelagd. Det finns också ett arkiv för själva fängelset som inte är scannat

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

OK, jeg forstår. Jeg håper at jeg finner ut hans opphav når CD-en med saksdokumentene kommer. Var han ellers nevnt i Polisund. for tidligere forhold?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chris Bingefors

Ja, när han anhölls för mordet

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Svegs Tinglags Häradsrätt, 1892 Dombok AIa: 105, Landsarkivet i Östersund

 

Jeg har laget et resymé fra 64 sider stoff fra rettssaken mot Tigerhjelms morder. Det kan være noen stavefeil i oversettelsen på f.eks. stedsnavn..

 

 

Tiltalt og dømt:

Johan Olsen Skibak / Jon Olsen Schyback f. 06.01.1851 evt. -52, Åsnes/ Solør/ Norge.

Ugift arbeider. Fra Glorvigsåsen, sønn av Ole Amundsen og hans hustru hustru Eline Jonsdatter. Ole er i 1865 enkemann på Stubberud i østre Jesaasen, Åsnes, med 2 barn hjemme, blant annet tiltalte Jon f. 1851. Blå øyne, brunt hår, rak nese, ovalt ansikt, sterk vekst. 1,73 høy, 2 arr på h ben efter huggsår. Den 04.02. avsendt til ransakning i Sveg, tilbake til fengselet den 11.02.1892

 

 

Tiden før udåden:

Johan hadde kun «nattverdskole» (konf. undervisning?). Han kunne lese, og skrev litt. Mottok nattverden første gang i 15 års alder. 17 år gammel dro han hjemmefra. Han tjente hos bønder i Østerdalen i 4-5 år. Men han var stadig mantallskrevet i Åsnes prestedistrikt. Fra Østerdalen dro han sommeren 1881 til Sverige; Helsingland og Herjedalen. Her drev han med tømmer- og dyrkingsarbeide blant annet i Lima og Särne i Dalarna. Etter tiden i Hälsingland kom han i 1879 til Lillherrdal. Tømmerfløting drev han mest med der.

 

Han var ugift, men hadde levd 10 år i konkubinat i Sveg med Anna Persdotter og hadde 4 barn med henne, hvorav 2 levde. Begge foreldrene var døde.

 

 

Dette fortalte festekvinnen:

Anna Persdotter, hans konkubine, vitnet. Hun var 36 år og ugift, f. i Dalerna og hadde levd 10 år i konkubinat med Johan etter at de treftes i Särne. 2 av deres 4 barn døde. De hadde vært i Erfors, Sveg, Stogdal og Lillhandal, nå i Svegs kyrkostad. I tiden rundt det begåtte drapet hanne mannen kommet hjem, for å reise videre på søk etter jobb. Han reiste videre 19. eller 20.08.1891, hadde en gammel nattsärk, en gml skinnsekk, 4-5 skjorter mm. Hun hadde vasket og gjorde klar Johans tøy før avreisen. Han tok veien mot Glissjöberg og sa at han skulle til Hässö for å hente noen arbeidsredskaper. Hun fulgte han et stykke på veien. Siden hadde han ikke gitt lyd fra seg. Det viste seg siden at han hadde reist til Ransjö med det stjålne, enda han sa til konkubinen at han skulle bli i Lillherrdal, i Sandviken eller i Långå. Så dro han den 22.08 videre til Walnsåsens gjestgård, jobbet med handtlangningsatbete.. Siste uke i okt. til Stocsjöby/ Ljusne Waxna AR tjent ansteld skogsvaktare, solgte støvlene og div. Han hadde visst fått avtale om arbeide v/ Lillherrdal, hvilket han aldri tiltråtte. Det gikk et rykte at han ville «stryke kosen» til Amerika. Anna vitnet for øvrig at hun hadde sett Tigerhjelm vandre i området i dagene før 16. august 1891.

 

(Jeg finner ei Anna Persdotter f. 1859 i Sveg, losjerende i Sveg med en u.e. datter Ingeborg f. 1880 samt en u.e.. Det ser ut som en ugift skredder oppgis som far til i alle fall Ingeborg. Jeg vet ikke om dette er rett Anna Persdotter f., rundt 1856.)

 

 

Bakgrunnen for rettssaken:

13. des. 1891 kom en hund m/ en menneskefot i kjeften løpende til gards til Herjeasjön. Nils Petterson så gjennom vinduet hunden som kom, 2 piker fra nabogården hvor de eide hunden, så at det virkelig var foten av menneske og ikke bare kjøtt stjålet fra en nabogård. Flere menn kom sammen og gikk for å lete etter resten av kroppen. Liket ble funnet i en videbyska, nedsvallad i snø og is. Hans Larsen i Herjeåsjön hadde vært med og funnet liket. Han sa at det neste dag ble fraktet til likhuset i Lillherrdal. Han hadde sett Tigerhjelm for 5-6 år siden, men kunne ikke gjenkjenne liket som Tigerhjelm nå. En Sjöström mente at liket ble funnet 75-100 meter fra veien, andre oppga 40 og 50 meter. Ved leting fant man kroppen på bredden av Loddbrunn-bekken.

 

Den 29.12.1891 var det besiktigelse av liket: Norska undersåten «Tigerhjelm» kallad. Lett avmagret, ennå nediset. Han hadde på seg en tobakksrull, en kort, svart guttaperkapipe m/ tobakk i. Beslag av gul metall. En svart sytråd, en stump segelgarn. Rustet synål m/ tråd i slaget på rocken. En hel bunt fosfortennstikker av Fredriksdals fabrik i Kalmar, en avbrukket langkam. Han syntes å være i 60-års alderen (andre steder oppgir rundt 50 år), 1,70 høy, 75 cm rundt bolen v/ navlen. 10-12 cm langt når i nakken. 1 mm skjeggstubber. Hvitgrå mustasj 2 cm lang. Ring i begge ørene (!!), muligens av gull. Ingen fingerring. Tennene han hadde i behold beskrives, hvorav blant annet «en trasig bakra kindtand qvarstår». Skjorteknapp og øreringer ble tatt i forvaring hos lensmann Lindh. Alt av klær og lommenes innhold for øvrig gikk til fattiggården for utdeling etter behov. Tigerhjelms død var forårsaket med makt, en annes håndverk, han døde av tilførte skader i hodet, sannsynligvis sistlidnbe 17 august eller deromkring.

 

 

Obduksjon:

Det kunne se ut som Tigerhjelm hadde vært et liggende offer som noen hadde angrepet bakfra. Han var delvis i oppløsning etter så lang tid. Hjerneskallen var sprukket, delt i 5 på ene siden, «et stjernsmell så begge ögorna trengtes ut av sina hull!». Han ble jo funnet nær bekken Loddbrunnen, hvor sko og bukser var tatt av, kanskje forsøk på å fjerne indre rock og vest også, da vesten var delvis oppkneppet og fullt av blod. Det liknet et ranmord, men kanskje bulder ved veien skremte morderer?

 

 

Johan Olsen Schyback blir forhørt:

Skybakk ble fanget og satt under arrest, da ting kunne tyde på at han var gjerningsmannen. Til å begynne med nekte Skybakk, og bortforklarte alt sammen. Men så «gikk han ik badl» og blandet opplysningene, motsa seg selv og ble avslørt. Så måtte han etter alvorlig oppfordring om å si sannheten medgi at det var han som hadde drept Tigerhjelm.

 

 

(Hvem var denne Tigerhjelm?

Vi har funnet minst 3 kvakksalvere som kaller seg Tigerhjelm. Det første, Carl Peter Tigerhjelm, dro til Amerika hvor han døde. Konen Valborg levde lenge etterpå. En annen «doktor» Tigerhjelm ser ut til å være født rundt 1840. Han ser ut til å opptre både i en 1875-telling og i 1900 østpå, og kalles da Doktorn eller Kristoffer. Disse er omtalt i andre tema på forumet. Denne Tigerhjelm som dør august 1891 og gravlegges sist i desember 1891 i Sverige, må derfor være en tredje (kanskje Doktor" Tigerhjelm fra 1875-tellingen?). Det viser seg at vi ikke får avslørt hans identitet gjennom denne rettssaken. Tross iherdig innsats hadde det ikke lykkes å bringe for dagen hvem han eller hans anhørige var. Han ble derfor gravlagt som en norsk undersått som kalte seg «Tigerhjelm».»)

 

 

Hva sa Johan Olsen Skybak?

10./11.01.1892: Han hadde vært hos Jonas Persson i Storsjö til 8 dager etter påske 1891, deretter i Sveg, tømmerfløtting i Ljusmark, siden hos Walén, kun 3 dg uten arbeide i Sveg. 17 august var han hjemme i Sveg hele dagen, løy han sel om han stadig ble formanet å svare det som rett var. Det ble opplyst at lerretet av en overrock Johan hadde ved pågripelse, fremlagt for retten, var lik den Tigerhjelm hadde hatt!. Johans videre forklaring: 1-2 uker etter Mikaeli hadde han kjøpt den av en for han ukjent person. Han skulle ha kjøpt øl og medisin hos Tigerhjelm. Etter hvert motsa han seg selv i forklaringene sine. Tvetale? Var så skjenkt at han ikkke husket noe særlig. Etter alvorlig formaning bekjente han etter hvert udåden: Etter å ha «supit» med Tigerhjelm, kom de til en August, siden på landeveien hadde han funnet en stör (staur) og slått Tigerhjelm med. En cigarlåda ble senere funnet, slengt inn under en gran 3-4 m fra liket. Buksen var kastet i Loddbekken, støvlene ble kastet pga at de var for små, påsto han. Det var ikke meningen å drepe.

 

Tigerhjelm hadde stående en gammel nattsäck og en med snøre ombundet cigareske i en skogsbakke, herfra tok han fram en ølflaske og hadde i noen dråper fra en apotekflaske, uvisst hva det var, sterkt, de ble overstadig beruset begge to. Tigerhjelm slo Johan med en stein først, og sa «Er det så at du skal slå mig, så går jag ifrån dig!» Han styrtet om kull etter Johans slag med kjeppen, uten lyd. Tok med noen kroker tilhørende en såkalt tannlegenyckel. I sigaresken var det et håndtak og noen papirer, dette kastet han fra seg.

 

08.02.1892:

Johan hadde i 3 til 4 uker arbeidet hos gjestgiver Wallén i Sveg for kr 1 pr dag. Han var ikke dømt for lovbrudd tidligere. Jobben hos Wallén sluttet lørdag 15.08.1891. På vei mot Lillhendal traff han «kringstrykande qvacksalvare» Tigerhjelm 3 km fra Hagsåbrun. Han hadde første gang truffet Tigerhjelm i Lillhendal i 1885, og ikke påtruffet han siden før nå. De gikk sammen tilbake til Walléns gjestgiveri og drakk hver 5-6 ganger øl; det ble bestilt 2 halbateljar om gangen. Walléns hustru Carin Jonsdatter vitnet at dette stemte.

 

17.02.1892

Begge hadde drukket sterke drikker, Johan ble slått med en stein i ansiktet av Tigerhjelm som også kom med utidigheter mot den tiltalte, Johan fant en ca 2 alen lang og 2 ¼ dm i genomkänning «spok» og slo han med , holdt med begge hender. Tigerhjelm falt om. Dette var ved landvägsdiket. Kvakksalveren ga fra seg lyd og ble så liggende med hodet mot skogen. Han ga tigerhjelm flere slag på venstre side av hodet, tok i kragen på offerets rock og slepte han inn i skogen, ca 40 m fra landeveien. Han ble bl.a. frastjålet noen metallkroker verd kr. 1,25, et tannlegeinstrument verd 1,00. (Tigerhjelm ble funnet med masse blod under «käkan», en knapp var størknet fast i blodet.)

 

Tiltalte gjentok at han hadde vært sysselsatt hos gjestgiver Wallén i Sveg. Han ville nå søke arbeide i Lillherrdal. Hadde kjøpt 1 fl. øl til kr 1, var først helt nykter. Tigerhjelm hadde dagen før vært svært beruset. De drakk i hop hos gjestgiveren. «Ni ska inte vara brydde med att ta betalt, ty här finns det pengar», sa Tigerhjelm og tok frem 10 kr. for å betale. Da han siden gikk bort for «tilfrëdsställande af naturbehof», sa Johan til gjestgiveren: «Det der er en gubbe som har penger».

 

 

Hva kunne vitnene fortelle?

Et vitne sa at Tigerhjelm hadde rene pene klær, ikke slitt, et stort forråd legemidler kjøpt for 100 kroner i Svegs apotek, lå i en hjemmelaget nattseck av bomullstøy- gammel og slitt- samt en stor mengde kirurgiske instrumenter (i en sigarrlåda?). Han mente å ha vært feltskär og ikke noen vanlig «kirurgstryker». Den tiltaltes «kone» (Anna P) bodde hos landhandler Sverdrups bosted v/ Svegs kyrkostad. Nattsekken som Johan hadde med ved pågripelse, ble gjenkjent som T sin.

 

Et vitne hadde besøkt T 17. august i Härjeåsjön, kjøpt medisin hos Tifgerhjelm for 5 kr.

 

Tigerhjelm tok inn hos Johanna Larsson i august i fjor, vitnet hun. Han raket seg dagen etter, han kjøpte en celluloid-krage på boden og tok lang ytterrock på seg, mørk grå, lett å kjenne igjen. Klærne beskrives, og det var snakk om nye krökstøvler, «små passande til Tigerhjelms små fötter», nye og uslitte.

 

Wallén fortalte: Johan hadde vært 2 mnd for 60 øre pr dag hos Wallén. Han tok ut penger underveis, sist 5 kr. Johan hadde vært i Herrö, Glöts, Glissjöberg, Ransjö, Lillherrdal og spurt etter jobb, delvis v/ telefon (!!). Sist tilhold hos handlandan Sundvigs bosted. Jordarbeide i Walmåsen, tømmerarb. i Storsjö.

 

 

Slik gikk det:

Åklageren påsto dom både for 1 resan støld og mord under synnerlige førsvårande omstendigheter. Han opplyste videre at opplysninger om Tigerhjelms anhørige og dennes virkelige navn og levnetsomstendigheter ikke kunne oppdrives, tross stor innsats. Det fremkommer at Johan hadde «råket i gräl» med Tigerhjelm mandagskvelden 17.08.1891, ca mellom 8 og 9, på landeveien mellom Sveg og Lillhendal. Det påstås at stokken han slo med var lengere enn oppgitt. Johan burde betale kr 83,31 for etterforskningen, og kr 10 for fylleri. Han bør for 1 år miste medborgerlig fortroande. Vitnene tilkjentes erstatning for reise og tap av arb.fortjeneste.

 

Johan Olsen Skibak ble våren 1892 dømt for drap evt mishandel med drap til følge, 1 resan stöld, fikk 7 års fengsel og 2 dagers straffarbeid. For fylleri skulle han bøte 10 kroner= 2 dg straffarbeide. Soning ved Långholmen i Stockholm beg: 30.05.1892, skal slutte 28.02.1899 (vel fratrekk av varetektstid). Han døde i fengselet 21.06.1898, og ble således aldri en fri mann igjen. Dødsfallet er ført under Åsnes/Gjesåsen i Hedmark.

 

 

Er dette den aktuelle Anna Persdotter f ca 1856, tro?

Namn: Anna Persdotter

Hemförsamling: Sveg Jämtlands län

Hemort: Öfverberg N:o 11

Kontrakt: Jämtlands södra

Län: Jämtland

Födelseår: 1859

Födelseförsamling: Sveg Jämtlands län

Yrke: Piga

Civilstånd: Ogift (O)

Kön: Kvinna

Famstkod: Mor/fru (M)

Familj nr: 2

Sida: 40

Rad: 34

 

Fam. nr 1

Petter Jönsson, f. 1849 i Sveg Jämtlands län, Skräddare

Fam. nr 2

Anna Persdotter, f. 1859 i Sveg Jämtlands län, Piga

Ingeborg, f. 1880 i Sveg Jämtlands län

Jöns, f. 1883 i Sveg Jämtlands län

Share this post


Link to post
Share on other sites
KG Eriksson

Jon Olsen (Olsson) Skybak (Glorviksåsen) var född 6/1 1851 i Gjesåsen (Åsnes prgäll) och Hedmark, döpt där 16/2 s.å. och konfirmerad 21/10 1866.

 

Hans konkubin Anna Persdotter uppges född 1855 15/11 i Lima och Dalarna, men kan inte återfinnas i ministerialboken där. Inte heller i moderns födelsesocken Äppelbo. Hon var född utom äktenskap, men hennes mor gifte sig sedermera med en Sjungar Olof Larsson. Av den anledningen tycks Anna tidvis skrivas Olsdotter och när hon dör i Sveg 8/7 1928 benämns hon Sjungar Anna Olsson.

 

Anna hade en dotter innan hon träffade Jon Olsen, född 27/6 1875 i Lima och döpt till Anna. Denna Anna, Jonsson efter styvfadern, var ogift och bosatt i Sveg.

 

Med Jon hade Anna barnen: Brita Maria f. 22/1 1881 i Särna d. där 1/2 s. år, en dödfödd son f. 13/10 1881 i Lillhärdal, Pehr Olof f. 15/9 1883 i Sveg och d. 18/2 1885 i Lillhärdal, Hilma Elina Olsson f. 8/7 1886 i Färila, Hälsingland och d. 15/5 1921 i Sveg 1) (hon var gift med skogsarbetaren Anders Lindholm och hade flera barn med honom) samt Karl Fredrik Vilhelm Olsson f. 29/3 1889 i Ytterhogdal, Hälsingland och d. 30/5 1973 (han var ogift, men sammanboende och hade barn).

 

1) Rätteligen död på lasarettet i Mora p.g.a. skador från en eldsvåda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Takk for spennende opplysninger!

 

Hva betyr Sjungar i denne forbindelse? Jeng tenkte straks på den norske omstreiferflokken "Synger-følget"... men er det noen sammenheng her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Takk for spennende opplysninger!

 

Hva betyr Sjungar i denne forbindelse? Jeng tenkte straks på den norske omstreiferflokken "Synger-følget"... men er det noen sammenheng her?

 

 

Hun er vel en sanger i dagens forstand kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

ok, jeg skjønner. takk for svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Britt Ronström

Han dog 21/6 1898 på Långholmens fängelse. Konstigt nog finns han inte i Långholmens kyrkbok, där brukar man kunna få detaljerade uppgifter.

 

Jon Olsen Schybak är min morfars far och jag har äntligen fått namn och uppgifter om honom! Nu tittade jag omedelbart i Långholmens kyrkbok och han finns där under namnet Glorviksåsen/Skibak. Död 21/6 1898.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Britt Ronström

Jon Olsen (Olsson) Skybak (Glorviksåsen) var född 6/1 1851 i Gjesåsen (Åsnes prgäll) och Hedmark, döpt där 16/2 s.å. och konfirmerad 21/10 1866.

 

Hans konkubin Anna Persdotter uppges född 1855 15/11 i Lima och Dalarna, men kan inte återfinnas i ministerialboken där. Inte heller i moderns födelsesocken Äppelbo. Hon var född utom äktenskap, men hennes mor gifte sig sedermera med en Sjungar Olof Larsson. Av den anledningen tycks Anna tidvis skrivas Olsdotter och när hon dör i Sveg 8/7 1928 benämns hon Sjungar Anna Olsson.

 

Anna hade en dotter innan hon träffade Jon Olsen, född 27/6 1875 i Lima och döpt till Anna. Denna Anna, Jonsson efter styvfadern, var ogift och bosatt i Sveg.

 

Med Jon hade Anna barnen: Brita Maria f. 22/1 1881 i Särna d. där 1/2 s. år, en dödfödd son f. 13/10 1881 i Lillhärdal, Pehr Olof f. 15/9 1883 i Sveg och d. 18/2 1885 i Lillhärdal, Hilma Elina Olsson f. 8/7 1886 i Färila, Hälsingland och d. 15/5 1921 i Sveg 1) (hon var gift med skogsarbetaren Anders Lindholm och hade flera barn med honom) samt Karl Fredrik Vilhelm Olsson f. 29/3 1889 i Ytterhogdal, Hälsingland och d. 30/5 1973 (han var ogift, men sammanboende och hade barn).

 

1) Rätteligen död på lasarettet i Mora p.g.a. skador från en eldsvåda.

 

Sjungar Anna hette Olsdotter och föddes i Hammarsbyn, Lima. Men eftersom mamman var skriven i Äppelbo så finns hon i födelseboken där. Hennes mor, Örling Brita Ersdotter gifte sig sen med Sjungar Olof Larsson, Annas far. Anna hade 2 syskon Stina och Lars.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Britt Ronström

Hun er vel en sanger i dagens forstand kanskje?

 

I det här fallet är Sjungare ett soldatnamn. Sjungar Annas farfar fick namnet Lars Olsson Sjungare när han blev soldat. Det vanliga var att namnet togs över av nästa soldat på "tjänsten".

Nu kallades i det här fallet även sönerna Sjungar Lars Larsson och Sjungar Olof Larsson (Annas Pappa).

Även Annas morfar var soldat och fick namnet Örling. Annas mamma hette Örling Brita Ersdotter.

 

Att soldaterna fick nya namn berodde på att de flesta hette: Larsson, Persson, Olsson, Månsson etc. och det blev svårt att skilja dem åt.

Annas bror Lars Olsson blev soldat och fick då namnet Thor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Britt: Så bra at noen kunne "bruke" disse opplysningene personlig. Interessant at du også fant dødsinnførselen i kirkeboken. Saken er tydeligvis løst.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.