Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Forbindelse mellom Moen og Bergan i Sigdal på 1600-tallet?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Jeg viser til tema nr. 76392 i det gamle forumet, "Knut Kittilsen Østre Eidal, Sigdal (ca. 1689-1769)", http://forum.arkivverket.no/topic/161735-76392-knut-kittilsen-oestre-eidal-sigdal-ca-1689-1769/page__hl__%20flatin%20%20krødsherad hvor det bl.a. ble drøftet en del rundt Bertel Moens identitet og hans evt. forbindelse med Kittil Bertelsen Grasvik i Sigdal, senere Flatin i Krødsherad.

 

Nå har jeg funnet et tingboksnotat fra 16/1 1672 som i hvert fall bekrefter at Kittil Bertelsens far virkelig var identisk med Bertel Moen: Kittil Bertelsen på Grasvik gjorde "amagelse" på 1 fr. gods i Moen i Singedal, som Elluf Moen til forne påbodde, som hans fader til Elluf Skinnes hadde satt i pant, som var hans moders odel.

 

Det går frem av skattematrikkelen 1647 at parten i Moen var pantsatt til Elluf Skinnes allerede før den tid, og i 1644 skal Christen Eriksen ha arvet 4 skinn i Moen, som vi får tro var identisk med 5 lispund eller 1 fjerding, etter sine foreldre Erik Larsen og Eline Pålsdatter på Nordre Eidal. Det var hele gårdens skyld.

 

Kittil Bertelsen Grasvik/Flatin ble i den andre debatten antatt å være bror av Eivind Bertelsen f. ca. 1650 på Grøterud i Flesberg. I saken mot ham i Sigdal i 1665 oppga han at hans foreldre var Bertel Kittilsen og Marit Bjørnsdatter. Hvis dette altså også var Kittils mor, som hadde odel i Moen, kan hun ikke ha noen direkte forbindelse til folket på Nordre Eidal - eller?

 

Bjørn Eivindsen Bergan var gift med en ellers ukjent Ingebjørg. Deres sønn Asle Bjørnsen f. ca. 1635, sees fra og med 1658/59 å eide 1 fr. i Moen, men i hvert fall i tiden 1653/54 og fremover til 1657/58 kan jeg ikke se at noen i Sigdal er oppført med dette. Var det helt tilfeldig at Asle kjøpte dette godset, eller løste han inn slektsgods? Kunne hans mor ha vært en av arvingene på skiftet i 1644, f.eks. hun som tydeligvis er uleselig, og kunne Marit Bjørnsdatter ha vært en datter og søster til Asle?

 

Noen Sigdal-eksperter som har synspunkter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hmmm... Kan det "Moen" som Christen Eriksen Eidal arvet i 1644, ha vært Skinnemoen? Det er vel i så fall noe annet enn Moen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd K. Stuvstad

Hmmm... Kan det "Moen" som Christen Eriksen Eidal arvet i 1644, ha vært Skinnemoen? Det er vel i så fall noe annet enn Moen.

 

Ifølge bygdeboka for Sigdal arver Christen Eriksen Eidal 5 lispund i Skinnemoen i 1644.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Takk. Da kan vi jo trolig stryke noen "innblanding" fra Eidal i dette her.

 

Jeg lurer uansett på om hypotesen min vedr. Bergan kan ha noe for seg, men det blir sikkert vanskelig å bekrefte eller avkrefte noe her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Bjørn Eivindsen Bergan var altså gift med en ellers ukjent Ingebjørg. Kan hun ha vært en etterkommer etter Aslak Knutsen på østre Blekaberg på noen måte? Bjørn Bergan skattet i båtmannsskatten 1635/36 av 1/2 pd. i Bergan, 1/2 pd. i Eidal, 1/2 fr. i "Effuie" og 1 1/2 lpd. i Blekaberg.

 

Dette "Effuie" må ha vært Evju, og dette var gods som Aslak Knutsen hadde kjøpt i 1599 av sin søstersønn Klaus Asgautsson Tveten på Modum. I 1606 satte Aslak opp brev på godset som barna hadde fått i hjemmegifte. De fikk hver 1/2 fr. i ødegården Moen eller Evju, tils. 1 fr. i Moen og 2 fr. i Evju. - Dette må da være samme Moen som ovennevnte Marit Bjørnsdatter hadde odel i, som ble pantsatt før 1647, og som Asle Bjørnsen Bergan hadde innløst innen 1658/59?

 

I gårdshistorien for Flå i Hallingdal, bd. I av Terje Østro s. 370f. nevnes Aslak Knutsen østre Blekaberg og hans barn. De var:

 

1) Amund Aslaksen på Båsum og Blekaberg. Han skattet i 1615 av 1 fr. i Båsum og 1/2 fj. i Moen. I 1624 av 1/2 pd. i Blekaberg og 1/2 fr. i Ramstad. Hadde i hvert fall to sønner: Knut og Jon.

 

2) Nils Aslaksen på Blekaberg og Evju. Hadde barna: Aslak, Nils, Barbro, Birgitte og Gunhild.

 

3) Gunhild Aslaksdatter, g.m. Tore Ellingsen på Hovland i Sigdal.

 

4) Kari Aslaksdatter, g.m. Helge Torsen Frøvoll, Eggedal. Hun skattet i 1624 av 22 sett. i Frøvoll, 1/2 fr. i Evju, 1 lpd. i Vestre (!)Blekaberg og 3 lpd. i Bergan.

 

5) Barbro Aslaksdtr., g.m. "Opsind"

 

6) Anne Aslaksdatter g.m. Jul (Gislesen) Helle i Rollag. Barn: Helge, Birgit, Ola, Aslaug og Kari

 

7) Nok Halvor Aslaksen på Båsum, levde 1591 og 1593, levde nok ikke i 1606.

 

Nå synes Aslak Blekabergs barn å ha vært en generasjon eldre enn Bjørn Bergan og Ingebjørg. Hvis Bjørns kone skulle ha slektskap med Aslak Blekaberg, måtte det i så fall være som et barnebarn. Det går ikke klart frem hvilke av barna som fikk hva i 1606, og det ser også ut til å ha vært gjort makeskifter slektningene i mellom. Amund Aslaksen satt f.eks. med halve Moen i 1615, men ikke i 1624. Jeg har ikke klart å finne ut hvem som satt med Moen da. Kari Aslaksdatter Frøvoll satt med gods i Evju og Blekaberg i 1624, og hadde skiftet etter sin mann, som også nevnes med diverse gods i 1624, men ikke i akkurat de gårdene. Kari Frøvoll hadde en datter Ingebjørg, g.m. Elling Eivindsen Hovland, Sigdal, som synes å ha vært oppkalt etter Helge Frøvolls mor. Er alle deres barn kjent via noe skifte, eller fra noen annen sammenheng, eller kunne de tenkes å ha hatt en datter Ingebjørg til? Det var jo ikke helt uvanlig at flere i søskenflokken fikk samme navn, også når den første levde opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.