Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Alf Christian Frogner

Odelsløsningsretten til gården Billerud på Toten (Oppland)

Recommended Posts

Alf Christian Frogner

Den 28. mars 1708 ble det avholdt arveskifte på gården Billerud på Toten etter avdøde løytnant Claus von Hügen, hvor det ble anvist et pantebrev på gården fra Carl Larsen Skramstad til enken Gunnild Ottesdatters far lagmann Otte Mogensen av 26, november 1643. (Toten sorenskriveri, skifteprotokoll 6, folio 50a-52a).

 

Den 20. juli 1707 ble tinglyst Nils Olsen Rekkens (Gran, Oppland) odelsløsningsbrev til Peder Olsen Billerud (gift med datteren Marte Clausdatter) av 8. desember 1706 (Toten sorenskriveri, tingbok 23, folio 97a) og den 20. juli 1713 ble tinglyst Anne Nilsdatters ankeseddel på odelsretten til Billerud av 17. juli (tingbok 25, folio 56a). Den 24. november (folio 71a), 25. november (folio 72a) og 12. april 1714 (folio 90a-90b) ble saken behandlet på bygdetinget. Sistnevnte dato møtte blant annet lensmannen Christopher Rustad og Halvor Haugen som vitner. Førstnevnte visste at Nils Olsen var far til Anne Nilsdatter og sistnevnte vitnet at Nils Olsens mor var i hus med sin datter hos ham for 6-7 år siden og da kunne hun av og til sitte og si at Billerud-godset var kommet fra Skramstad hennes far. (Saken fortsetter 31.juli, folio 109a).

 

Jeg har ennå ikke foretatt undersøkelser i kilder for Hadeland for eventuelt å kunne dokumentere hvem som var mor til Nils Olsen. Følgelig har jeg heller ikke grunnlag for å kunne vurdere kronologien i forhold til Skramstad, men anser nettopp ovennevnte Carl Larsen som sannsynlig..

 

Håper derfor det er noen Hadeland-kjennere som kan bidra til identifisere henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Den eldste datteren til Claus von Hügen, Lisbeth Cathrine, ble som enke etter løytnant Albret Conradsen Hach på gården Grini på Gran (Oppland) i 1710 gift med Paul Paulsen. De bodde noen år på Grini, hvor de tre barna deres ble født. En periode var de også bosatt på nettopp Billerud og deretter flyttet de til Enebakk (Akershus).

 

Her døde Paul Paulsen på gården Krogstad og ble begravet i 1737, 55 år gammel. Men hvor var han født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Den 20. april og 21. juli 1722 ble det atter behandlet en odelstvist på Billerud, hvor ovennevnte Anne Nilsdatters mann Elling Nilsen Egge var en av sitantene (tingbok 27, folio 75a-75b og 84a). Den 26. november 1715 ble soldat Elling Nilsen Egge og Anne Nilsdatter Røkeneie viet i Gran kirke. Følgelig er det derfor Nils Olsen Røken som i 1706 selger odelsløsningsretten til Peder Olsen Billerud.

 

Den 3. søndag i faste 1708 ble Nils Olsen Røkenhagens mor Martha Carlsdatter begravet ved Næs kirke, 93 år og 2 måneder gammel. Og hun må dermed være datter av Carl Larsen Skramstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Som grunnlag for å identifisere Martha Carlsdatters ektefeller og etterkommere, foreligger følgende fakta:

- Sønn Nils Olsen Røkeneie/-hagen med datter Anne Nilsdatter gift med Elling Nilsen Egge.

- Datter (ifølge vitnemålet fra Halvor Haugen).

- Sønnesønn eller dattersønn dragon Nils Olsen (Rekstad)?, som i 1722 var den andre sitanten sammen med Elling Nilsen Egge og benevnes som

Anne Nilsdatters halvsøskenbarn.

Følgelig har Martha Carlsdatter barn fra to ekteskap.

 

Den 7. juli 1713 ble av lagtingsretten behandlet en rettssak vedrørende slåttelandet Fredrikstad under gården Gjerstad store på Toten. Blant vitnene møtte Nils Olsen boende på Hadeland 55 år gammel, som for 26 år siden tjente Christen Pedersen på Gjerstad som var hans søskenbarn. (Opland lagtingsprotololl 3, folio 13a). De var sønner av brødrene henholdsvis Ole Andersen på gården Hørstad i Vardal og sorenskriver Peder Andersen på gården Kvikstad søndre på Toten.

 

Ole Andersen Hørstad var gift med enken Marte Karlsdatter. Hun var først gift med enkemannen Nils Pedersen Hørstad, som det ble avholdt arveskifte etter den 27, april 1663. I dette ekteskapet hadde hun datteren Marte Nilsdatter og i sitt andre ekteskap dokumenterer

manntallet 1666 sønnene Nils og Anders Olssønner henholdsvis 1 1/2 år og 14 dager gamle.

 

Er det derfor mulig å identifisere Marte Karlsdatter Hørstad og Martha Carlsdatter Røkenhagen som identiske? Jeg registrerer at Marte Nilsdatter Hørstad av enkelte blir oppgitt som gift med Lars Olsen Etnestad på Hørstad, men vet ikke hvilken dokumentasjon som bekrefter dette.

 

Kan forbindelsen Hørstad i Vardal og Røkenhagen i Gran bekreftes eller avkreftes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Foreløpig foreligger ingen opplysninger, som bekrefter eller avkrefter den antatte forbindelsen. Det er imidlertid av interesse å kartlegge etterkommere.

 

Noen som har opplysninger å bidra med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Ut fra de opplysningene du har gitt over, synes jeg det samlet sett peker i retning av at Marthe Karlsdatter, Karl Skramstads datter, og Marthe Karlsdatter, gift med Nils Pedersen og Ole Andersen på Hørstad, er samme person.

 

Imidlertid var hun vel neppe så gammel som hun ble oppgitt å være i 1708 (f. ca. 1615), da hun vel ellers neppe hadde fått barn så sent som i 1666. Hun bør vel minst ha vært 10 år yngre.

 

Ut fra tidligere opplysninger, hadde Karl Skramstad i hvert fall en datter Tora, som ut fra sine barns alder (f. ca. 1631 og fremover), ser ut til å ha vært født senest rundt 1611, kanskje også tidligere.

 

Det kan jo være at Karl Skramstad hadde enda flere døtre som vi per i dag ikke kjenner til, eller at Tora og Berthe hadde forskjellig mor. Karl Skramstads ektefelle( r ) er vel ikke kjent?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geir Thorud

Fredrik Dyhren skrev i 2008 av deler av en sak fra tingboka for Toten, Vardal, Biri 16/10 1682.

Her nevnes flere på Hørstad, bla

 

Ole Andersen er 53 år han vedsier det han kom til Hørstad for 18 år siden. Han bekom sin formann sl. Nils Pedersen Hørstads qvinne Marthe Carlsdtr. til egte. Hun møter av svaghet ikke, men hennes mann beretter det hun var gift vell 16 eller 18 år siden med sl. Nils Pedersen som bodde på Hølstad.

 

Så kan man spekulere på hva svagheten skyldes .. alderdomssvaghet eller midlertidig sykdom?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Så kan man spekulere på hva svagheten skyldes .. alderdomssvaghet eller midlertidig sykdom?

 

"Svaghed" brukes vel rent generelt om sykdom på den tiden, så det kan nok være vanskelig å avgjøre.

 

Jeg ser at det var en del av resonnementet mitt som forsvant da jeg skrev min nest siste setning i #6: Det kan jo være at Karl Skramstad hadde enda flere døtre som vi per i dag ikke kjenner til, og at Tora kan ha vært den eldste og Marthe kanskje den yngste av en større flokk, eller at Tora og Marthe hadde forskjellig mor.

 

(Jeg ser at jeg av en eller annen grunn har fått for meg at hun het Berthe. Beklager!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sindre Eriksen

Jeg er i slekt med en Nils Larsen fra Billerud på Toten. Han flyttet til Eidsvoll og var bruker på Øver-Bøn 1767 - 1771, da han døde. Nils var gift med Maren Andersdtr. d. 1773 (fra Kiise på Toten ?).

 

- Kilde er: Eidsvoll bygds historie, gårdshistorien, Bind 2, 3. del.

 

Jeg lurte på om denne Nils Larsen er nevnt noe på Billerud?

 

Mvh

Sindre Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Soldat Nils Larsen Billerud og Mari Andersdatter Kise søndre ble viet på Toten i 1742.

 

Nils Larsen ble født på gården Enge lille (døpt 1710) som sønn av Lars Paulsen Ovren gift i 1705 med Berte Larsdatter Setne store. I 1734 kjøpte foreldrene gården Billerud, som de solgte mot vilkår til sønnen Nils Larsen i 1748. De døde begge på Billerud. Han ble begravet i 1760 (84 år gammel) og hun i 1755 (76 år gammel).

 

Mari Andersdatter ble født på gården Kise søndre (døpt ?) som datter av Anders Olsen Kise søndre gift i 1714 med Marte Christophersdatter (Prestegården). De døde begge på Kise søndre. Han ble begravet i 1767 (78 år gammel) og hun i 1749 (71 år gammel).

 

Nils Larsen og Mari Andersdatter fikk 8 barn i perioden 1742-1761. I 1767 solgte de gården til kaptein Darre og flyttet til Eidsvoll.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sindre Eriksen

Tusen takk for svaret Alf Christian, men hva er kilden for disse opplysningene?

 

Mvh

Sindre Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Opplysningene baserer seg på kirkebøker, skifteprotokoller og pantebøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sindre Eriksen

Tusen takk nok en gang for jobben du har lagt ned!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.