Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Wittrup-slekta i Gloppen - dokumentasjon

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

I det siste har eg prøvd å erstatte ein del "truleg" og "må ha vore" i denne slekta med dokumenterte opplysningar. Eg set no opp heile slekta, startar med avskrifter av bygdeboka, sidan det tydelegvis er den som er kjelde for svært mange, og så prøver eg å få lagt inn dokumentasjonen etter kvart. Eg tillet meg å normalisere skrivemåtar, Chr til Kr m.m.

 

Dette innlegget blir redigert etter kvart som eg får dokumentasjon, og dokumenterte opplysningar blir markert med feit skrift.

 

 

Evebø 77/1:

 

Kristen Sørenson Wittrup, f.1576 i Vestervig på Jylland, d.1636 i Bergen.

gift ca 1604 med Anne Abelsdotter, (dotter til soknepresten i Eid, Abel Olufson) død nær 90 år gammal ca 1672.

 

Born:

 

1. Birgitte, ca 1605-1608. Portrett med alder og dødsår i kyrkja på Vereide. Dette har eg sett sjølv, og reknar som dokumentert.

 

2. Maren, ca 1609 - gift ca 1630 med Samuel Hansson Bugge, sokneprest i Eid frå 1627 til sin død i 1663. Prost i Nordfjord frå 1650. 13 born.

 

3. Søren, ca 1610 - sorenskrivar i Nordfjord, brukar på Apalset 5 - d. ca 1669 i Gloppen. Han gifte seg i Helsingør 1641 med Ingeborg Hansdtr, enkje etter Johan /Jan Adriansen. Dei fekk borna Kristense 1642, Baltzer 1645, Abel 1648, alle i Helsingør. Dokomentasjonen for dette ligg i denne tråden.Kristense er død før 1679 utan arvingar, og Abel døydde i Gloppen i 1696; ingen ting tyder på arvingar etter han heller. Det er dermed Balzer som fører Søren si slekt vidare.

 

Ingeborg har med seg døtrene Marikke og Jannike frå fyrste ekteskap, begge er gifte i Gloppen - Marikke med Søren Hansen Brendschow og Janikke med Jakob Kåtte. Dette er dokumentert gjennom skifta etter desse mennene, og for Peder Kåtte sin del denne saka i Sunnfjord 1684. Eg veit ikkje om Janikke er mor til Peder Kåtte sin son Søren, men sonen er ikkje myndig i skiftet etter faren i 1698, og ho har i så fall vore ei forholdsvis gammal mor.

 

4. Birgitte, ca 1611 - 1664, gift med soknepresten i Selje Nils Hansson Bugge

 

5. Else, ca 1615 - gift ca 1660 med Reinholdt Jensson frå Hammel i Danmark - ikkje Rammel som det står i avskrifta, dette stadnamnet finst ikkje i Danmark , derimot finn ein Hammel som ligg slik borgar-rullen skildrar; borgar i Bergen. Eg veit ikkje namn på andre born er Kristen Reinholdson, busett på nr 4 Eide i Gloppen. Han brukar familienamnet Vibdorph, som eg og andre har oppfatta som ei omskriving/"fortysking" av mora sitt familienamn Wittrup, og han er gift 2 gonger.

 

6. Jakob, 1620-åra - 1697 i Bergen, bakar.

 

7. Didrik, 1620-åra - etter 1670, bonde på Mardal. Hans barn er dokumenterte i skiftet etter kona Sofie Pederdtr (Suffi-Lill) i 1732: Kristen, Anne Susanne, gm Ola Hafstad i Sunnfjord, Anne, gm Jakob Floren i Sunnfjord. Dei andre borna i skiftet er etter andre mannen, Mads Erikson.

 

Skiftet Anne i 1746 viser at ho har vore gift med Jakob Desideriusson Nyttingnesholmen, og at ho ikkje etterlet seg born. Arvingane hennar er Kristen Didrikson sine etterlatne born; Didrik på Eide, Peder på Mardal, Marie gift med Ola Akselson Elvebakken, Dortea gift med lensmann Hans Bersvendson Ousnes, Sofie gift med Ola Markvardson Sandvik, Ingeborg ugift, 35 år, Kornilske ugift 35 år.

 

Eg hoppar over halvbroren Didrik; så kjem fullsyster Anna Susanna, enkje på Hafstad i Førde, deretter 2 halvsystre som eg ikkje nemner her

.

8. Anna, 1620-åra i Bergen - 1704, alder ved død ikkje oppgjeven, brukar på Evebø etter faren, gift med Elias Hansson Bugge, f.1619, d. ca 1684, Kandidatus. Dødsfallet KAN i teorien gjelde ei anna enn henne - personen på linja over er kona til brorsonen Kristen Didrikson Wittrup, men om dette var snakk om mor og barn som var døde, ville dei vel hatt same etternamn.

 

9. Riborg, ca 1630 - 1669, gift 1656 med sokneprest i Etne, Hans Hansson Bugge.

 

10. Beata, ca 1631 - , gift med Samuel Jakobson Bonde, sokneprest, og deretter med Peder Jørgenson Finde, sokneprest i Førde.

 

Så langt, inntil vidare. Eg går helst ut frå at dei 4 svigersønene Bugge er brør, men skulle gjerne hatt dokumentasjon der og.

 

 

Slekta i Gloppen blir ført vidare av 3.Søren, 5.Else og 7.Didrik.

 

8.Anna ser ikkje ut til å ha hatt born sidan garden gjekk til andre, men eg avventar dokumentasjon på det og.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

Hej,

 

"Reinholdt Jensson frå Rammel i Danmark".

 

Siden du forsøger at hæve kvaliteten af oplysningerne, vil jeg bare gøre opmærksom på, at stednavnet Rammel ikke findes i Danmark.

Det nærmeste vil være Hammel, og det kan jo være en mulighed.

 

Denne database er rigtig god og har hver eneste lille flække med.

 

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

 

 

Vh,

Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for tilbakemeldingar! Ja, det er nettopp dette eg er ute etter, prøve å finne det dokumenterbare, og evt finne kjelda for dei opplysningane vi har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Som du vil se av lenken min til Lampes bok er der en smule usikkerhet knyttet Hans Nielsen Bugge og hans familie. Lampe sier at kona, Anne Bjørnsdtr. ble gift med etterkommeren, men andre kilder sier at hun døde i 1624 og at Hans Nielsen Bugge giftet seg på nytt med Maren Andersdtr. (1585-1653) ca 1625 og at de fikk barna Hans Hansen Bugge 04.06.1626- 04.06.1680, Esaias Bugge f. 1627-1700, Daniel Bugge ca 1628 - 22.02.1676, og Mathias Bugge f. etter 1629.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har ingen motargumenter her. Dette er i tråd med det jeg har samlet av opplysninger om Wittrupene. Det er altså trolig kun Baltzer og hans etterkommere som føren den grenen vider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Øren

15.4.1746 var det skifte etter Anne Didriksdotter Nyttingnesholmen i Kinn til ektemannen Jakob Desideriusson og hennar 6 syskjen.

Du finn skiftet i skifteprotokoll 5a side 3 for Sunnfjord. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24189/4/

 

Skiftet er også nemnt på side 154 i Soga om Flora av Albert Joleik.

 

Mvh. Leif Øren

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Korleis knyter ein denne bakaren til Wittrup-slekta, tru?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Tja, si det. Så langt har jeg ikke funnet navnet Wittrup knyttet til han.

Jacob Christensen tok borgerskap i Bergen som baker i 1657. Jeg finner han i koppskatten 1675, 1683 og 1689, kona blir kalt Maren/Marte Rasmusdatter.

I skiftet etter henne i 1695 arver Michel Kocks tre umyndige barn. Påfølgende skifte er etter Michel Kock i 1701, og her opplyses det at barna arvet etter deres sl. mormoder - sl. Jacob Christensens første hustru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Her er Jacob Christensens gavebrev, datert 9. mars 1697:

Skannede tinglysingsdokumenter, Protokollnummer: II.B.a.3, Sted: Bergen by, Oppbevaringssted: SAB

 

Her kommer det fram at hans siste kone het Dorothea Schirenbech, navnet Wittrup forekommer ikke.

Hun ble senere gift med proviantforvalter Christen Schaboe, som det ble skiftet etter i 1719, se også 1726.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

2. Maren

 

Vi vet fra Manntallet 1663-66 for Nordfjord at Anna Abelsdatter er enke etter "Christen Søffrensen fordum raadmand udi Bergen" og at hans gravplate i Bergen Museum gir ham tilnavnet "Vibtorg"(?), dvs. Wittrup.

 

Absalon Jørgensen blir innstevnet i en sak 18/7-1650 i Davik fogdegård (Nordfjord Tingbok), sammen med sine foreldre Jørgen Abelsøn og kona Lisbet Absalonsdatter sammen med Hr. Samuel Bugge, sogneprest til Eid, Elias Bugge og Jens Bugge. Her kommer det fram at Samuel Bugge og Elias Bugge er brødre (Jens Bugge er ikke nevnt videre) og at Absalon Jørgensen og Samuel Bugges kone er søskenbarn, dvs.at hun må være en datter av en Abelsdatter og Christen Sørensen Wittrup.

 

Vi vet fra Manntallet for Nordfjord 1666 at salig hr. Samuel Bugges kone het Maren.

 

Bergen Domkapittels protokoll IV, 3/4-1675, hvor "den Duelige og Gudfryctige Matrone Maren S. Hr. Samuel Bugges effterleffuerske" møter i retten med sin sønn Hr. Hans Samuelsen Bugge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

4. Birgitte

 

Lenken i innlegg 11 viser at 2. Maren Christensdatter Wittrup var kaptein Christian Nielsen Bugges mormor og at 4. Birte (=Birgitte) Christensdatter Wittrup var Else Beata Lindes mormor og at de var ektefødte søstre.

 

Jfr. at Christen Reinholdsen her ikke kalles Vibdorph, men Wittrup (sønn av 5. Else Christensdatter Wittrup og Reinhold Jensen), det samme gjør Christen Didrichsen Wittrup, sønn av 7. Didrik Christensen Wittrup

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

8. Anna

 

KB Gloppen, oppslag 251, 1704, D 12 (Martj) Anne ChristensD Wittrop gl:

 

(Hun var den eneste som var i live av søsknene ved den evt. broren 6. baker Jacob Christensens død 1697. Iflg. Sollied skulle den sl. manns søsters laugverge være Bernt Henricksen)

 

 

.... men ingenting av dette dokumenterer jo hvem disse søstrene var gift med... (bortsett fra Maren)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Dette fra Tingboka (1681) for Sunnfjord fra Jølster hjelper vel heller ikke til å slå fast hvem Elias Bugge var gift med, men her er det i alle fall:

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28600/22/?size=full&mode=0

 

Ellers vil jeg si en stor takk til Anita for interessante innlegg i denne debatten!

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, her skjer det mykje mens eg er oppteken med meir jordiske ting! Mange takk for innspel av alle slag; eg har dessverre ikkje tid til å studere det så mykje akkurat no, men konstaterer at den bergenske bakaren framleis heng i lause lufta. Han virkar i grunnen litt usannsynleg for øyeblikket..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Og om det var noen tvil om at Baltzer Sørensen og Peder Kaatte var svogre, så går det i alle fall fram her i striden mellom de to fra Tingboka i Sunnfjord i 1684:

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28601/2/

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

 

Siden du forsøger at hæve kvaliteten af oplysningerne, vil jeg bare gøre opmærksom på, at stednavnet Rammel ikke findes i Danmark.

Det nærmeste vil være Hammel, og det kan jo være en mulighed.

Vh,

Berit Pagh.

 

Kva med dei områda som i dag høyrer til Tyskland, der har vel kanskje vore grense-endringar sidan denne tida vi snakkar om her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg vil gjere merksam på at eg fyller ut i det fyrste innlegget mitt, og markerer med feite typar det er reknar som dokumentert.

 

Vidare vil eg bruke eit par linjer på Anne Kristensdtr Wittrup, død 1704. Her står ingen alder - den KAN i teorien dreie seg om eit barn av Kristen Didrikson Wittrup, sidan det er kona hans som er gravlagt på linja over, men då ville det vel vore nemnt?

 

Har vi andre kjelder til at det er "den gamle" Anne som er død dette året?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Borgerskap Bergen: Reinholt Jenssen, født i Rammel mellom Viborg og Aalborg 21/12 -1647

Jeg finner en Rammelhøj i Hørmested, Hjørring, men den ligger mellom Hjørring og Frederikshavn, så det blir jo helt feil.

Det er en by Hammel mellom Viborg og Århus, kanskje borgerboka er feiltolket???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det vil eg holde for svært sannsynleg. Utbrodert og tilkrota som skrivestilen er på denne tida vil R og H bli nokså like. Freistande å setje to strek under dette..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Hva er kilden for at Christen Sørensen Wittrup er født i Vestervig?

 

Han sies å være født i Vittrup på Jylland, men Vittrup finnes en rekke steder i Danmark. Du skriver at han er født i Vestervig - Vestervig, Refs, Thisted.

 

Et sted ved navn Vittrup ligger iflg. Krabsen i Bedsted, Hassing, Thisted. Fra Bedsted til Vestervig kirke er det 7 km.

Krabsen har også et sted Vibberstoft i Villerslev, Hassing, Thisted, navnet er ikke ulikt Vibtorg/ Vibdorph. Fra Villerslev til Vestervig kirke er det 17 km.

Mellom Villerslev og Bedsted er det 6 km.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.