Jump to content
Arkivverket
Berit Knudsen

Dåp 12/3 1732 i Hole. Hvem var faren?

Recommended Posts

Magne N.G Hagen-Pettersen

Står Løyntnant (forkortet) Bayes barn. Ikke noe fornavn der, ser du på dåpen over så er det Capt. Helders barn som blir døpt (heller ikke noe farsnavn oppgitt)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Takk skal du ha for hjelpen Magne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Jeg er veldig usikker! I kolonnen til høyre for barnedåp står inngangskvinnene oppført (riktig nok med mennenes navn), og mor til Hans Petter Lyche finnes på side 79b. Der synes jeg det heller står Lieut. Bruns.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

På inngangskvinnene synes jeg det står Lieut Brusis, men er enig at det ser ut som det står Baye ved dåpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne N.G Hagen-Pettersen

Det finnes en Løyntnat Anders Brun, han er omtalt i Hole bygdebok bind 2 under Hårum, men han er nok ikke denne Løyntnant Brun som får barn i 32

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Takk skal dere ha for hjelpen. Jeg synes også at det står Baye ved dåpen og ved intro. ligner det på Brun.

 

Jeg får kanskje legge inn spørsmålet hos spesialistene på vanskelig skrift.

 

En ekstra takk til Magne og hans opplysning om Hårum.

Jeg har lett etter Anders Brun fca.1647-1713 eller senere. Eneste jeg hadde var at han i 1701 var på Togning i Stryn, og fikk 4 sønner i tiden ca.1683-ca.1695. Selv den opplysningen er jeg ikke helt sikker på. Men nå kanskje jeg kan komme videre med han. Datteren til Claus Worm var gift med Anders sin nevø, Peter (Olsen) Brun. Dette var gøy da jeg sto fast her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg får det ikke helt til å stemme med Bay og Brun.

 

Om jeg ikke har blingsa så døper Bay en sønn, og Bruns kone blir introdusert.

Men ingen Brun døper et barn, og ingen kone til Bay blir introdusert i tidsrommet 1731-1732.

 

Sønnen Hans Petter Lyche dør allerede i august s.å.

 

Jeg forbinder ikke barnets navn med Brun, men Boy/Bøy har forbindelse med Lyche. Men det finnes ingen Boy/Bøy i Ovenstad. Bare Boyesen, Bøyesen og Bay.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Berit, det finnes en Nicolai Boy i Ovenstad (fra Kongsberg). Cand kir. 13/10 1738. Regt. feltskjær ved 2. opl nasj. inf. regt. fra 10/10 1739 til sin død 27/2 1748. Gift 30/8 1741 med Johanne Larsdtr. Hun ble 2. g. gift 12/7 1749 med Georg Caspar Schlanbusch.

 

Jeg er for øvrig veldig interessert i Lyche i Hole. Min 3tip Christen Niolaysen Lyche fikk to barn i Hole: Anna Catharine Lyche 1748-1834, f. 28.des. i Hole og Johan Nicolay Lyche 1750-1837 f. 17.mar. i Hole Er det noen forbindelse til dine Lyche ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg har forbindelse til Lyche på Strømsø, men ikke prestefamilien Lyche.

Philup Boy ble gift ca. 1710 med Anne Margarethe Pedersdt. Lyche. Jeg har ikke funnet at Philup fikk en sønn Nicolay.

Kanskje Nicolay har forbindelse med presteslekta.

 

Ser ut som om din forbindelse er en helt annen slekt enn de nevnte, og mer "fargerik" http://arkivverket.no/URN:db_read/db/40145/119/?size=bigger&mode=0

 

Er visst litt seint. Valgte feil adresselinje. Dette skal være den riktige http://arkivverket.n...d/db/40145/120/

Som sagt det er litt seint. Det starter på side 107, så du må bla deg 1 side tilbake.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne N.G Hagen-Pettersen

I 1734 er det en captein Bierchis som døper datteren Karen Margrethe,. Kanskje det kan være løyntnanten i 1732 ?? Denne Bierchis døper flere barn i Hole, både i 35, 36 og 37

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Men Bierch/Bierche ligner ikke så veldig på Bay, Brun eller Bruse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg har forbindelse til Lyche på Strømsø, men ikke prestefamilien Lyche.

Philup Boy ble gift ca. 1710 med Anne Margarethe Pedersdt. Lyche. Jeg har ikke funnet at Philup fikk en sønn Nicolay.

Kanskje Nicolay har forbindelse med presteslekta.

 

Ser ut som om din forbindelse er en helt annen slekt enn de nevnte, og mer "fargerik" http://arkivverket.no/URN:db_read/db/40145/119/?size=bigger&mode=0

 

Er visst litt seint. Valgte feil adresselinje. Dette skal være den riktige http://arkivverket.n...d/db/40145/120/

Som sagt det er litt seint. Det starter på side 107, så du må bla deg 1 side tilbake.

Takk for Lassen, jeg var ikke klar over at bokstaven L nå var scannet. Der avklares jo mye.

 

Jeg har også interesse av Phillip Boy/Bøy da han ble gift med Johanne Nilsdatter Tulle rett før hennes død.

 

Phillip Jacobsen Bøy hadde ingen barn etter henne, men ble jo gift senere med Margaretha (Anna Margarethe Lykke -1767. Barn: Jacob, Johanne og Bodil Margrete.

 

I skiftet i 1747 etter broren Henning Bøy nevnes Nicolay som brorsønn, sønn av avdøde bror Claus.

 

En fru Dorete Lycke begraves 30.6.1647 i Bragernes. Mor til Søren Lycke, kapellan i Larvik (nevnt i kb for Bragernes 27.5.1700) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Philup og Johanne Tulle fikk en sønn Jacob, dpt. 15/10 1709 - grl. 19/10 1709 Brgn.

 

Philup og Anne Margarethe fikk 6 barn: 1) Johanne 7/5 1712-17/2 1780. Gm. Ole Nilsen i Kra. Johanne opprettet et legat.

2) Margrete 19/2 1714 - før 1747. 3) Lars 24/12 1714 - før 1747. 4) Jacob 28/10 1718. Gift 18/6 1771 Askim med Jacobea Mari Hjort, muligens 6 barn og en av dem Anne Margr. Boy gift med overkrigskommisær og skattefogd i Chra. J.D. Conradi (ikke sjekket).

5) Boel Margrethe 4/3 1720 - skifte 23/12 1781-22/11 1782 Chra. 1.gm. William Wassard død 1759, 2 barn. 2.gm. Peder Endresen død 1766, 1 barn. 6) Peder 16/3 1711 - .

 

2 barn født i 1714 er mulig.

 

Tillegg. Nicolay Clausen Boy, myndig 1747. Bodde på Ringerike og var regimentfeltskjær v/oberst Sehesteds inf.regt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Spørsmålet er kanskje allerede løst og uten interesse nå, men allikevel – hvis man følger opp forslaget til Svein Arnolf om Bruse, så dukker denne opp i Ovenstads militærbiografier, sitat:

 

Bruse, Christian, - Sersj. ved Cicignons gevorbne infanteriregiment – Sekondløytnant ved Oberst Krags nye reiment 11/7-1710. – Regimentet ble imidlertid straks igjen oppløst, og Bruse ble i 1711 seklnt. ref, med kpt.s kar., ved Opl. nasj. inf. reg.- Virk. sklnt. ved samme regiments Hadelandske komp. 23/1-1712. – Siden plassert ved det komp., som i h. t. kgl. ordre 2/12-1712 ble sendt til Danmark. Prlnt. ved Opl. nasj. inf.regts. Sigdalske komp. – Anklaget for å ha skutt kornett Ole Ramus, en bror av presten på Norderhov, Daniel Ramus – Ble frikjent. – Død 5/9 1737, begr. 13/9 s. a. ved Hole kirke. – Gift med Karen Sophie Stoltenberg. – Som enke ble hun senere gift med lnt. Michael Slottfeldt. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Denne hadde jeg helt glemt.

 

Jeg tror nok det er snakk om Bruse. Om man ser på dødsfallet til løytnanten så ser "Bruse" helt likt ut som navnet til barnefaren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Spørsmålet er kanskje allerede løst og uten interesse nå, men allikevel – hvis man følger opp forslaget til Svein Arnolf om Bruse, så dukker denne opp i Ovenstads militærbiografier, sitat:

 

Bruse, Christian, - Sersj. ved Cicignons gevorbne infanteriregiment – Sekondløytnant ved Oberst Krags nye reiment 11/7-1710. – Regimentet ble imidlertid straks igjen oppløst, og Bruse ble i 1711 seklnt. ref, med kpt.s kar., ved Opl. nasj. inf. reg.- Virk. sklnt. ved samme regiments Hadelandske komp. 23/1-1712. – Siden plassert ved det komp., som i h. t. kgl. ordre 2/12-1712 ble sendt til Danmark. Prlnt. ved Opl. nasj. inf.regts. Sigdalske komp. – Anklaget for å ha skutt kornett Ole Ramus, en bror av presten på Norderhov, Daniel Ramus – Ble frikjent. – Død 5/9 1737, begr. 13/9 s. a. ved Hole kirke. – Gift med Karen Sophie Stoltenberg. – Som enke ble hun senere gift med lnt. Michael Slottfeldt. -

 

Dette mordet er for øvrig emne for en liten, interessant bok av historikeren O.A. Øverland: "Kornet Ramus og løitnant Bruse, utgitt i 1902. Dere finner den på bibliotekene via bibsys.no, den er desverre ikke på bokhylla.no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Gift med Karen Sophie Stoltenberg. – Som enke ble hun senere gift med lnt. Michael Slottfeldt. -

 

Mor til Karen Sophie Stoltenberg skal ha vært Mette Lyche, så her kan forbindelsen til navnet Lyche ligge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Det er en viss forvirring om flere familier i Norge som brukte navnet Lyche/Lycke oa. Det er ganske tydelig at det er flere helt uavhengige familier.

 

Jeg arbeider med prestefamilen Lyche fra Jevnaker, som stammer fra sognepresten der Hr. Peder Madsen Lyche f i Helsingør 1651, d i Jevnaker 1718, i hans to ekteskap.

 

Mette Pedersdtr som er nevnt over var fra Hr. Peders første ekteskap. Hun ble gift med den neste sognepresten, Hr. Jens Henrichsen Stoltenberg, f i Tønsberg ca 1676, d 1725. Han var først var kapellan, fra tidlig på 1700-tallet. Mette fc 1679, b. ved Oslo Hospitalkirke 29.11 1747, 68 år gammel, som "Lieut. Bekkers Enke Mette Lykke, 68 år gml". Mette giftet seg igjen med Ltn. Paul Ahasverus Becher, som døde i Jevnaker etter få år.

 

To av døtrene kom til Hole. Den eldste - og sogneprestens tredje barn - var Karen Sofie/Karen Sophie. Jeg har forsøkt å følge familiene, og man vil se at det er flere spørsmål. Kanskje noen av arkivets mange aktive brukere har svar?

 

 

Karen‑Sofie Jensdtr Stoltenberg f i Jevnaker ca 1706; døde på Kongsberg 27.11 1770

Hun var gift tre ganger:

 

I g. Jevnaker 15.3 1725 m Ltn. Christian Bruse, b Hole 13.9 1737, uten alder som "Leut. Bruse"

 

Bruses opphav kjenner jeg ikke. Omtalen i Ovenstad er gjengitt over. Om dødsfallet til Ole Ramus som var i 1713, se også i Årbok for Hadeland 1975 s 10-12 v Helge Stenersen. Bruse kjøpte i 1715 Store Løken i Vestre Lunner av sin seinere svigermors far, Hr. Peder. Men Bruse ble så forflyttet til det "Sigdalske kompani", og ved skifte etter Hr. Peder i 1718 anføres det at Bruse ikke har betalt det han skylder for Løken, som gikk tilbake til boet.

 

Fra A. Lagesen: Ringerikske slekter I s 293 og 297: Ltn Christian Bruse kjøpte Skamarken på Tyristranda i Hole etter forrige eiers død 1722, og kjøpte bondeparten i nabogarden Solberg på Tyristranda i 1725. Da Bruse døde, fortsatte enka og hennes neste ektefelle Slotfelt som bruker på Solberg, til han døde i 1742. Så synes det som Karen-Sofie fortsatte som bruker enda en stund. Skamarken ble solgt 1740.

 

I Hole kirke var det en innelukket stol på gulvet, bekostet av løytnant Bruse og Hans Bønsnes.

 

II g i Hole 9.10 1738 m Ltn. Michael Slotfeldt b Hole 31.3 1742; druknet i elven til Aadahlen

 

Fra Sigdalsboka under Gnr. 28 Hovland: Hans Olsen Hovland og hans 2. kone Dorte Mikkelsdtr hadde som sønn nr. 2 Mikkel Hansen Hovland, løytnant, bar navnet Slotfelt, på Solberg i Hole. Hans eldre helbror var Petter Hansen Hovland, som bl.a. var far til Boel Hansdtr, se under. En eldre halvbror var Tore Hovland om var med i slaget ved Norderhov prestegard i 1716 og utmerket seg der. Omtale om Michael i Ovenstad.

 

III g i Kongsberg 7.8 1752 m enkemann Christen Christophersen Dahle; Deele v skiftet

- lever han ved skiftet? Hvem var det?

 

Skifte på Kongsberg - slutt 6.5 1772 - skifteprotokoll 9 fol. 259b etter Karen Sophia Jensdtr Stoltenberg på Svabe Moen; døde om morgenen 29.11 1770. Hun hadde vært gift tidligere. Ektefelle Christen Christophersen Deele; 2 sønner nevnes i skiftet, Jens (død) og Christian (trolig død)

 

Barna:

B1:

1 Jens Stoltenberg Bruse, dp i Hole 2sAdv 1726. Hvor døde han?

 

Han og broren selger Solberg i 1752. Jens er da på Fredrikshald. Jens Christiansen Bruuse er død ved skiftet i 1770-72, men ei datter lever:

--- Christiana Jensdtr Bruus gm bergarbeider Lars Christiansen Deele, i 1770. Vet noen noe mer om disse?

 

2 Christian Fredrik Bruse, dp i Hole 26sTr 1728

I 1749 var han trolovet med Boel Hansdtr fc 1720 som var fra Hovland i Sigdal, se over, og derfor stefarens brordatter, datter til Petter Hansen Hovland og Ingebjørg Pedersdtr. Boel var da enke etter avdøde kapellan i Sande (i Jarlsberg), Hans Holmboe – døde 1741. Opplysningene fra 1749 må være fra et skifte, et skjøte el.l. "Hun var nå trulova med Monsieur Christian Frederik Bruse på Ringerike." Hva skjedde? Giftet de seg? Døde Boel?

 

Christian og broren Jens selger Solberg i 1752. Christian er da utenlands. Om Christian Bruse finnes det et 4 siders notat i Dansk Demografisk Database. Notatet omhandler hovedsakelig hans tid i India fra 1751 til han kom hjem til København 1757. Endelig avskjed 29.10 1757. Han var underoffiser. "Var litt drikkfeldig og ble anklaget for vidløftighet og gjeld"

se http://ddd.dda.dk/dop/visning_billed.asp?id=891&sort=e

 

Fra skiftet etter moren 1770-72: Sønnen Christian Friedrich von Bruuse, som hadde staaet (i) Fransk tieneste som Premier Sergeant ved infanteriet, ble antatt å være død.

 

3 Gabriel Bruse, dp i Hole 1.9 1730, nevnes ikke i skiftet etter moren. Død ?

 

4 Hans Peder Lyche Bruse, dp i Hole 12.3 1732, b Hole 8sTr 1732, Hans Petter Løche

 

B2:

1 Boel Dorthea Michaelsdtr Slotfelt dp i Hole 23.8 1741, nevens ikke i skiftet etter moren

 

Hvis denne Lyche-grenen (og Bruse) har etterkommere, må det være gjennom Christiana Jensdtr. I tilegg kan jo den vidløftige Christian Friedrich von Bruuse ha fått barn på sine reiser utenlands, til India og ellers.

 

(Hva var bakgrunnen for den opprinnelige interessen for dåpen i Hole?)

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Det er en stund siden nå så akkurat hvorfor er jeg ikke sikker på lenger. Men jeg har lett etter Lyche/Løche og Boy/Bøy i Drammen så det var nok grunnen. Jeg hadde en del problemer med å skille mellom presten Lyche og kjøpmannen Lyche. Bruse er ikke av interesse for meg.

 

Jeg har også sjekket ltn. Brun i Hole ang. Brun, men ikke funnet ut av det enda. Det ligger på is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.