Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Kjell Fredly Smøla

Gloppen/Bergen: Mogens Kjellson og Dorthe Kjellsdatter.

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Mogens Kjellson Rygg var en sønn av borger Kjell Mogensen som bodde på Rygg. Etter kirkeboken for Korskirken sogn i Bergen var han født på Rygg i Gloppen den 12. april 1634:

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070321620063.jpg

 

Og døde altså i Bergen den 20. april 1696.

 

I Tingboka for Sunnfjord i 1690 finner jeg en sak mellom Paul Rasmussen Glassmaker i Bergen og Mogens Kjellson Rygg, der Paul blir nevnt som Mogens sin "svoger":

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28602/74/?size=full&mode=0

 

Og blant faddere i Korskirkesognet i Bergen i 1694 finner jeg så at Povel Rasmussen kone Dorthe Kielsdatter var fadder :

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=16&filnamn=dp12011686&gardpostnr=1314&personpostnr=10445&merk=10445#ovre

 

Jeg har ikke funnet hennes dødsfall i Korskirkesognet, men lurer på om det denne gang er snakk om "svogerskap" i den rette forstand, da det jo på denne tiden også kunne være snakk om nære slektninger når det var snakk om svogre.

 

I bygdeboka for Gloppen og Breim bind 3, s. 127 står det om Mogens Kjellson: "I 1686 pantsette han bruk med hus til Paul R. Lindenberg for skuld." Og om den neste brukeren Eirik Nilsson Rygg står det: "fekk i 1709 sk. på bruket med P. Lindenberg i Bergen."

 

Jeg tror at den Paul R. Lindenberg det her er snakk om er den samme som den Paul Rasmussen Glassmaker i Bergen. Og da blir spørsmålet: Var han gift med en søster av Mogens Kjellson på Rygg?

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Les du skifteprotokollar for Nordfjord td er den vanlegaste betydninga av svoger SVIGERSON, men eg har også mange gonger sett det brukt om svoger, slik vi brukar det. Dette var interessant.

 

Saka dreiar seg altså om at Mogens har lånt pengar av denne glasmakaren og ikkje greier å betale tilbake?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, det ser slik ut. Og begrepet "svoger" kan nok også innbefatte litt fjernere slektninger. Men siden patronymet "Kjellsdatter" blir brukt om Dorthe, kona til glassmaker Paul Rasmussen Lindenberg, mener jeg personlig at det peker mot at hun er datter til borger Kjell Mogensen på Rygg, og at "svoger" her blir brukt slik det ble vanlig senere.

 

I bygdeboka står det vel at borger Kjell Mogensen tidligere bodde på Eid. Var han fra Kolding i Danmark? Jeg mener å ha lest det et sted, men vet ikke om det stemmer.

 

Jeg tror også at ved å se på hvem dette paret var faddere på, så kan det også her være flere fra Gloppen som da bodde i Bergen.

 

Jeg har funnet at Paul nok var død før 1712, og at han var formynder for en del barn.

 

Og hvor ble det av datteren Anne Dorothea Paulsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Kvar finn du dette om formyndarskap?

 

Og kvifor står denne saka i tingboka for Sunnfjord? Saka før omhandlar Erik Rygg, også gloppar vil eg tru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Til det første:

 

Overformynderirullen for 1703:

 

http://digitalarkivet.no/da/mt12011703Ovenformynderrulle.htm

 

Her står det at Povel Lindenberg er Formynder for:

 

1. Salig Hinrick Lampis 3de börn dieris tilfaldende 67-0-8

 

2. For Peder Andersens sön, hans arv 25-0-0

 

3. Er hand for Hans Povelsens börn 214-0-0

 

4. For Henrick Nielsens 5 börn 571-0-5

 

5. Jligemaade for Dirich Farnovs dater 318-0-0

 

Tilsammen 1195-3-10

 

Hans Povelsen KAN være en sønn av disse, men det vet jeg ikke sikkert.

 

Til det andre, så har jeg kommet over noen saker som gjelder Nordfjord i tingbøkene for Sunnfjord, hvorfor de står der vet jeg heller ikke sikkert, men de er i alle fall med. Lurt å sjekke tingbøkene for Sunnfjord også når man leter etter noe fra de områdene i Nordfjord som grenser opp til Sunnfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Paul Rasmussen stevnet sin svoger Mogens Kjellson for en obligasjon han har gitt ham i 1686. Det ble Mogens kone, Inger Mogensdatter, som møtte opp i retten og "sagde ingen raad hafde nu det at kunde klarere", men retten dømte at Mogens måtte innløse denne obligasjonen innen 15 dager, ellers fikk Paul overta pantet som han hadde i gården Rygg.

 

Det spørs om ikke det ble slik at Mogens ikke betalte, siden vi finner at Paul Rasmussen eide en del av gården senere.

 

Når det gjelder den saken som står tidligere, så har den ingenting med nevnte sak å gjøre. Det var Erik Rygg som stevnet Pernille Mathiasdatter for "utilbørlig beskyldning" at han som ektemann hadde hatt seksuell omgang med henne, noe han nektet for. Og her er det altså snakk om et barn som ble født etter dette. Det kommer fram enkelte pikante opplysninger fra Pernille ang. Erik. Bl.a. mente hun at Erik "nogle gange har begieret af hinde saa som en gang på Lofftet i foraars hun tiente hamb og da samptøchte hun icke med ham, mens dend anden gang toeg hand fatt paa hinde i sit Kiøchen og stoed op til en Kiste med hinde."

 

Jordmora Marit Olsdatter fikk Pernille i sin barnsnød til å fortelle hvem barnefaren var, og da sa hun at barnefaren var Otte Christiansen (senere sagt med etternavnet Lindelow) "og ej at hafdt hatt med andre at bestille". Ole Ravnestad, som var tilstede i rommet der hun fødte, bekreftet det jordmora sa.

 

Saken ble ført av lensmann Absalon Vereide og dommen ble kort fortalt at det var Otte Christiansen som var hennes barns far, og at Erik Rygg gikk fri. Her kan man vel tenke litt at dette var en mann med autoritet som fikk det slik han ville, men man vet jo aldri.

 

Her ser vi jo at dissee sakene egentlig skulle ha vært ført i Nordfjord, men altså er å finne i tingboka for Sunnfjord.

 

Dette ble vel egentlig en digresjon fra det som er temaet i denne tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for ei grei utlegging av denne saka og; ja, ein får vel aldri vite korleis dette eigentleg hang saman.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her tar Mogens Kjellson borgerskap i Bergen den 23. febr. 1666:

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=borg1600

 

Og det er vel herfra jeg har opplysningen om at Kjell Mogensen var fra Kolding (borgerrullen i Bergen):

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=18&filnamn=borg1600&gardpostnr=2387&merk=2387#ovre

 

Kjell Mogensen fra Kolding tok altså borgerskap i Bergen i 1633.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.