Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Hjelp til å tyde etterkommere i skifte i Bremanger 1840/41

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Det er skifte ette Mads Tybring Quale på gården Hauge i Bremanger 27.07.1840. Jeg skulle gjerne ha fått hjelp til å avklare hvem som er nevnt i skiftet som etterkommere med navn og evt bosted.Se skiftet på side 295a.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24209/298/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127650298.jpg

 

 

 

Likeså er det skifte etter hans hustru Anne Margrethe (Bruland) Rein samme sted 17.07.1841. Dette skiftet er noen få sider lengre bak på side 297b. Jeg trenger den samme hjelpen her til å forstå slektsforholdene. Anne Margrete hadde tidligere vært gift med Olav Rasmussen Bruland d. 1785.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24209/301/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127650301.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen

1. Mads' skifte oppgir ingennavn på barn bare at han skal ha etterlatt seg 2 eller 3 barn som var antatt bosatt i Bergen. Av skiftet leser jeg det slik at det likevel dukket opp en dattersønn, Henrik Madsen, og en stedatter, Anne Margrethe Rasmine Rein, født Steensen. Det nevnes i den forbindelse at de viser til et testamente fra avdøde.

 

2. Anne Margrethes skifte oppgir ingen navn på etterkommere. Det nevnes at hun hadde en datter, som var gift med Johannes Steensen, og som hadde etterlatt seg flere barn. Navn på barna er ikke nevnt i skiftet, men navnene på disse står i skiftet etter Mads (6 barn). Avdød datter: Marianne Steensen

Barn: 1. klarer jeg ikke å tyde

2. Olaus Wilhelm

3. Berle Marie, 35 år, ugift

4. Anne Margrethe, 23 år

5. Hanne Madsine, 21 år

6. Engel Marie, 16 år

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Lars.

 

Det er det som er problemet her at det ikke er nevnt barn etter Mads annet enn at der skal være 2 eller 3 barn i Bergen. En må jo da nødvendigvis være en datter gift med en mads som da har fått en sønn Henrik Madsen. Om det da er den Henrik Madsen Quale født 1804 - 1873 som er nevnt på Hauge i Bremanger vet jeg jo ikke, men bygdebok forfatteren har ikke skrevet noe om hans opphav. Jeg antok da at det var sønn av Mads Tybring Quale 1762-1840, men i henhold til skiftet så var han da bestefaren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

I skiftet etter Gjestgiver Mads Tybring Qvale leser jeg:

 

Ved Forretningen mødte Stervboeenken Margre-

the Rasmine født Rein (der anmeldte at have

antaget til Laugverge Handelsmd Loss) med hvem

den Afdøde ingen Barn har efterladt sig, dog

anmeldtes nu at den Afdøde skal have efterladt

sig som Arvinger 2 el. 3 Sødskendebørn, for-

meentl. opholdende sig i Bergen.

Ved Forretningen mødte ligeledes den Af-

dødes Fastersøn Henrik Madsen og Arveladerens

Stifdatter Jomfru Anne Margrethe Rasmine

Rein, født Steensen, der begge anmeldte at

den Afdøde havde testamenteret dem sine Ef-

terladenskaber og at de forbeholdt sig senere at

fremkomme med Testamentet, der ei var

indsendt til Confirmation.

 

Etter opplisting av jordegods og en del gjeld, står det videre:

 

Et til Skifteforvalteren overleveret, med Kongl. Con-

firmation forseglet Testamente, blev fremlagt og hvor-

efter den Afdødes Arvinger maa ansees at være:

1. Arveladerens Stifdatter Mariane Steensen, død

og efterladt sig endeel Børn, hvis Navn og Al-

der man ei vidste at opgive. Disse skulle ef-

ter Testamentet arve 2/3 af Boets Beholdning, og

2. Henrik Madsen fmd. den øvrige 1/3 Deel.

 

Så forsetter opplisting av mer gjeld, hvor det så blir innskutt følgende:

 

Af Boets vedk. mødte Johan Nicolai Witman

Steensen og angav afdøde Mariane Steensens

Børn at være:

1. Ældste Søn, Comparenten, fmd.

2. Anden " - Olaus Wilhelm fuldmyndig, absent

3. Datter Berte Marie , 35 Aar gl. ugift

4. Datter Anne Margrethe 23 Aar gl.

5. Datter Hanne Madsine 21

6. Engel Marie 16

 

Enda litt lenger nede i teksten går det fram at disse arvingenes far er landhandler Johannes Steensen.

 

Håper dette kan avklare noe av forvirringen, men det må vel være noe feil i skiftet også: denne jomfru Anne Margrethe Rasmine Rein født Steensen som mødte ved første skiftesamling, må vel være identisk med nr. 4 av barna etter Mariane Steensen, og dermed avdødes stedatterdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Aud for en strålende fremstilling av teksten i skiftet etter Mads Tybring Qvale.

 

Da forstår jeg det slik at der ikke var barn i ekteskapen mellom Mads og Anne Margrethe Bruland f. Rein men at hun hadde datteren Marianne død men hadde vært gift med Landhendler Johannes Steensen, med hvem hun hadde 6 barn.

 

Videre må den Henrik Madsen (1804-1878) som delvis hadde bruket i Hauge sammen med sin onkel Mads Qvale være sønn av Mads sin søster. Denne søsteren må åpenbart også ha vært gift med en Mads.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inge Nygård

Etter min mening blir Henrik Madsen nevnt som den avdødes fostersønn. Ved konfirmasjonen 1821 i Bremanger nevnes at han ble døpt 11.12.1804 (nr. 7): http://www.arkivverk...y&idx_side=-354

 

11.12.1804 ble et uekte barn, Hendrich Madzen, døpt i Hamre i Hordaland. Moren var Cornilska Rasmusdtr. fra Indre Grotle (i Bremanger) og far en skulle være matros Matz Matzen: http://digitalarkive...stnr=4614#nedre

Fra kirkeboken: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-82

 

Når det gjelder etterkommere etter Marianne Bruland (g. 1804 i Kinn med Johannes Steensen) finnes mange etterkommere nevnt på nettstedet hemneslekt.net (Paret bosette seg på Kongensvoll, Agdenes i Sør-Trøndelag)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Inge for å ha oppklart mysteriet Henrik Madsen Qvale.

Det underlige er at jeg var innom den dåpen i Hamre, men slo det fra meg. En noe underlig oppstilling av bygdebokforfatteren av Bremangerbøkene. Mads Tybring Qvale og Henrik Madsen Qvale er ført etter hverandre i bygdeboka og det står også at de drev bruket sammen. Det står rett nok ikke at Henrik var hans sønn, men det burde kanskje ha vært klargjort at han ikke var det.

 

For etter ditt innlegg sjekket jeg bygdeboka igjen for å se hva som sto under Indre Grotle, og der finner jeg følgende:"Rasmus Hansen Fester 1739 gift 1773 med Andrea Rasmusdtr. 1753-1829. De fikk 11 barn sammen, og første barn var Kornilske f 1774 d 1829 på Indre Grotle. I 1804 vart sonen hennar, Henrik , døypt på Biskophavn utanfor Bergen. Barnefaren var matrosen Matz Matzen. Dei var ikkje gifte, og Kornilske flytta tilbake til Grotle. Henrik vart sidan gift med Ingeborg Andreasdotter og busett på Hauge bnr.7 "

 

Her har tydeligvis forfatteren glemt å skrive om Henrik Madsen på Hauge at han kom fra Grotle.

 

Nok en gang hjertelig takk for hjelpen, dette setter meg tilbake på rett spor, selv om det nok kan bli vanskelig å finne denne matrosen Matz Matzen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Etter min mening blir Henrik Madsen nevnt som den avdødes fostersønn.

 

Ja, ved nærmere ettersyn ser jeg at det heller skal være en o enn en a, slik at riktig tyding nok er Fostersøn.

 

Jeg beklager at jeg bidro til ytterligere forvirring her :wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Aud.

 

Ingen grunn til å beklage. Hadde bygdbokforfatteren skrevet at Henrik Madsen kom fra Grotle, så hadde det ikke vært noe problem i utgangspunktet. Jeg setter stor pris på all hjelpen jeg har fått. Så nå er det bare å fortsette å nøste på den nye tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
imbruvik

Nok en gang hjertelig takk for hjelpen, dette setter meg tilbake på rett spor, selv om det nok kan bli vanskelig å finne denne matrosen Matz Matzen.

 

Ser at dette er en veldig gammel tråd, men tenkte jeg skulle forsøke meg likevel.

Henrik Madson Quvale er min tipp tipp olderfar.

Du har ikke tilfeldigvis funnet ut noe mer om Matz Matzen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Laila Haukeland

Det som er blitt meg fortalt (av min mor som hadde det fra sin bestemor) er at det var en båt fra Holland på Bremanger som førte til en barnefødsel i vår slekt. Eneste barnefødsel med tilreisende sjøfolk eg har å knytte den historien til er Cornilske og denne Matz Matzen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Til dem som måtte ha interesse av det.

Marianne Steensen født Bruland døde på Kongensvold (Kongsvoll) , Ørlandet, Sør-Trøndelag 01.04.1837.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=gr16211826&gardpostnr=929&personpostnr=954&merk=954#ovre

 

Og her dødsfallet til Johannes Steensen  samme sted 01.02.1853.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=gr16211842&gardpostnr=1031&personpostnr=1031&merk=1031#ovre

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.