Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ole

Anne Olsdatter fra Gran i Oppland

Recommended Posts

Ole

Jeg trenger hjelp til å finne ut hvem som var hennes foreldre. Håper noen kan hjelpe meg. Dette er hva jeg har funnet ut:

 

 

Anne Olsdatter ble født ca. 1725. Hun døde i 1805, og ble begravet 31. mars. Anne bodde i Gran da hun giftet seg.

Hun bodde hos datteren Kirsti og hennes mann, Peder i 1801. Anne var da 75 år gammel og enke. Hun døde på Hallum.

 

Hun var gift med: Jon Gulbrandsen, født i 1725. Han er døpt 9. november. Jon døde i 1770, og han ble begravet 25. juli. Jon ble født på Klæstad i Gran. Han er sønn av Gulbrand Larsen og Malene Jonsdatter.

Jon Gulbrandsen giftet seg 26. oktober 1752 med Anne Olsdatter i Gran. Ved giftemålet er han oppført som dragon i kirkeboken, og han bor på ”Collereiet” (Koller) i Gran. Jon og Anne fikk i alle fall disse barna:

  • Gulbrand, døpt 14. juli 1754. Han ble født på Høybye i Lunner.
  • Ole, døpt 4. januar 1756. Han ble født på Høybye i Lunner.
  • Kirsti, døpt 6. januar 1758. Hun ble født på Høybye i Lunner. Kirsti giftet seg med Peder Erichsen i 1780.
  • Malene, døpt 1. mai 1768. Hun ble født på Lunnerbråten. Hun ble begravet 25. juli 1770.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

Jeg tar opp denne igjen, selv om det er et par år siden innlegget ble postet. Anne Olsdatter er såvidt jeg vet min 4 x tippoldemor. Jeg vet dessverre ikke hvor hun kom fra. Hvis mine antagelser om slektskapet er korrekt, så har jeg derimot opplysninger om sønnene Gulbrand og tildels Ole. 

Du skriver at Jon Gulbrandsen ble begr. 25. juli 1770, kan jeg spørre om hvor denne opplysningen kommer fra? Familien bodde i Jevnaker på det tidspunkt, for en datter ble begravet der samme dag. Hvis Jon Gulbrandsen døde i 1770, så skulle jeg veldig gjerne hatt en kilde på det (ikke minst fordi det nok velter noen av mine antagelser rundt slektskapet/familien, og fordi jeg har ham begravet et helt annet sted i 1799).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

25. juli 1770 blir Joen Gulbrandsen Lunder ejers Pigebarn 1/2 år gravlagt:

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1770, side 222-223.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9335&idx_id=9335&uid=ny&idx_side=-116
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603810044.jpg

.

Trådstarter har sikkert bare sett navnet hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

 

  • Malene, døpt 1. mai 1768. Hun ble født på Lunnerbråten. Hun ble begravet 25. juli 1770.

 

 

 

25. juli 1770 blir Joen Gulbrandsen Lunder ejers Pigebarn 1/2 år gravlagt:

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1770, side 222-223.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9335&idx_id=9335&uid=ny&idx_side=-116

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603810044.jpg

.

Trådstarter har sikkert bare sett navnet hans.

Ja, kan hende har noe blitt feilskrevet, men han har jo fått med seg at (trolig) Malene ble begravet denne dagen. Dersom han faktisk har informasjon om begravelse for Jon Gulbrandsen, så er jeg svært interessert. Det er ikke så mye opplysninger om denne familien der ute, så vi får ta med alt. :)

 

Jeg har en antagelse om at Gulbrand ble gift på Nordre Ammerud i Aker, og at både faren og broren Ole holdt til der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Anne Olsdtr 

 

Jeg har som hypotese at Anne Olsdtr var fra Morstad i Gran, døpt derfra 15sTr 1727. Jeg har ingen bevis, men jeg mener hun er den beste kandidaten. Det som støtter denne hypotesen er bl.a. fadderlister, se under. Det er nærmere 15 jenter født i Gran mellom 1720 og 1730 som kalles Anne Olsdtr, men bare en Endre Olsen. Han var født på Morstad i 1729, og er bror til Anne, og er fadder til hennes barn to ganger. Det var flere søsken, se under. Når faddere ble hentet fra naboprestegjeld på Hadeland, var det omtrent alltid pga slektsskap.

 

Hypotesen støttes også av de oppkallingsreglene som i stor grad ble praktisert på Hadeland på den tiden. Jon og Anne har 4 døpte barn som vi vet om. To gutter ble oppkalt etter bestefedrene, to jenter ble oppkalt etter bestemødrene. Det er nøyaktig slik det skulle være. Fadderlistene gir også muligheter til å kartlegge Jon Gudbrandsens familie, som heller ikke er lett å plassere. 

 

MEN - dette er altså en hypotese. Vi tar det derfor systematisk og litt grundig.  Gardene som nevnes ligger i Gran og nåværende Lunner. Lunner var den gang et anneks til Jevnaker hovedsogn. G og J viser til hvilken kirkebok opplysningene finnes.

 

dragon Jon Gudbrandsen KollerE trolovG 27.9 / gmG 26.10 1752 Anne Olsdtr

Caution.: Gunder Olsen Hval, Nils Embretsen Grini

 

Jon er dpG Klæstad 3sFaste 1725. Foreldre, se under.  TB 65 fol 137b (17.linje) den 19.8 1765. Sak om Flatla - Panka Seter: "Jon Gudbrandsen Høyby 38 år (vitne), f på Klæstad i Gran sogn, kom til Flatla da han var 8 år gammel, og tjente 10-11 år..." Det beviser hans opphav. Jeg har ikke funnet hans konfirmasjon. Det er ingen Jon Gudbrandsen begravet i Lunner eller Gran som passer. 

 

Anne Olsdtr er trolig dpG MorstadE 15sTr 1727. Ved FT 1801 er hun 75 år og enke på Hallum hos sin datter Kirsti, og begraves derfra (L) 31.3 1805 som enke, 80 år. Jon må derfor være død før. (Det er ikke han som dør i 1770).

 

 

Jon og Anne fikk først 3 barn på Høyby - så er det en lakune på 10 år før de får neste barn i Lunnerbråten i 1768. Jon kalles fortsatt Høyby i 1765. Dattera Kirsti gifter seg fra Lunnerbråten i 1780, så en kan vel regne med at familien må ha bodd der minst 12 år. 

 

Barn:

1  Gudbrand Jonsen    dpJ Høyby 14.7 1754, ?konf. 1771 LunnerE.          

            Seinere?

2  Ole Jonsen              dpJ Høyby 4.1 1756,  ?en konf. 1773 uten sted.

            fadder fra LunnerE 1780, og fra Ballangrud 1783 til søstera Kirsti Jonsdtrs barn

            Seinere?

3  Kirsti Jonsdtr           dpJ Høyby  6.1 1758, konf. Høyby 1773, d Hallum 1840; skifte

            gmJ 5.1 1780 Peder Eriksen Hallum f Skøyenmarken 1739, d Hallum 1818,

            GM Hallum (Store = Øvre). Barn

4  Malene Jonsdtr        dpJ Lunnerbråten 4.5 1768; b Lunnerbråten 24.6 1770, kopper

 

(den jenta som bL LunnerE 25.7 1770, ½ år tror jeg ikke er Jon og Annes barn. I KB mener jeg at det står Iver Gudbrandsen LunnerEs pikebarn. Det kan være Kari Iversdtr dpL Kalvsjøengen 17.12 1769)

 

Fadderlister: Mulige søsken til Anne understreket, mulige søsken til Gudbrand i kursiv

 

1754: Gudbrand Jensen Høyby, Endre Olsen Grini, Margrete Grini, Marte Jonsdtr Høyby, Mari Gudbrandsdtr Grini

1756: Syver Høyby, Gudbrand Jensen Høyby, Anders Paulsen Bjørge (?), Ingeborg Gudbrandsdtr Flatla

1758: Endre Olsen Grini, Gudbrand Olsen Dynna, Jacob Torstensen Gagnum, Margrete Gudbrandsdtr Grini, Kari Gudbrandsdtr Grini

1768: Gudmund Eriksen Lunner, Jørgen Håvelsen Lunner, Anders Kristoffersen Lunnerbakken, Anne Persdtr Lunner, Pernille Gudmundsdtr

 

Jon Gudbrandsens familie

Gudbrand Larsen Stastad (??fra Hov i Gran) gmG 1.12 1718 Malene Jonsdtr Stastad

De flyttet trolig en del omkring, og kom kanskje til Grini. En Gudbrand Larsen fc 1674, bG Grini 21sTr 1734, 60 år, men dette kan være en annen person.  Malene Jonsdtr finner jeg ikke seinere. Mulige barn - det er langt fra sikkert at alle barna under hører til én søskenflokk:

 

-  Lars Gudbrandsen              dpG Stastad                3sH3k 1719    (en konf 1740 Grini, 19 år)

-  Maren Gudbrandsdtr           dpG Klæstad               MarBeb 1722  (ei konf 1741 Grini, 17 år)

-  Jon Gudbrandsen               dpG Klæstad               3sFa 1725       se over

-  Kari Gudbrandsdtr              dpG Knippe/GammeE 1sFa 1728       (ei konf 1751 Bjørge, 24 år) 

-  Ingeborg Gudbrandsdtr      dpG Knippe/GammeE 6sTr 1730        (?konf)

Jeg tør ikke si noe mer om denne mulige søskenflokken. Maren/Mari, Kari og Ingeborg Gudbrandsdøtre er faddere til Høyby, se over; og det er nærliggende å tenke at de kan være tanter. Ei Ingeborg Gudbrandsdtr Høyby 32 år vitner i 1765 i samme rettssak som nevnt over. Margrete Gudbrandsdtr derimot var gardkone på Grini

 

 

Anne Olsdatters familie (?)

Ole Olsen under var trolig fra garden Sau/Saug i Gran, og var gift tre, eller kanskje fire ganger. Han giftet seg først med ei datter på Østre Morstad, som døde i barsel. Han fortsatte som bruker på Morstad og MorstadE, og kom til slutt til plassen Kolkinn som lå under Østre Morstad. Det var flere Kolkinnplasser, som dels hørte til andre garder.

 

Ole Olsen ?f Sau ca 1700, bG Kolkinn Maria Renselse 1769, 69 år!

Trolig sønn av Ole Pausen Sau gm II Maren Sørensdtr. Ole Olsen Morstad er 1733 formynder og kalles farbror til barna til Søren Olsen Skårud, ved skifte etter ham.  Søren var også fra Sau.

 

soldat Ole Olsen Saug gmG 24.10 1724 Anne Pedersdtr Morstad fc 1701, bG Morstad 1sAdv 1725, 24 år

Hun var datter av Peder Brynilsen fra Kårstad i Jevnaker gm Marte Simensdtr, på Lyngstad, så Østre Morstad. Ole fikk i 1724 skjøte på 3 fj. i Morstad av svigerfaren

B:

1  Simen Olsen            dp Morstad      25sTr 1725      b 2sAdv 1725, 16 dg

 

soldat Ole Olsen Morstad gmG 20.6 1726 Kirsti Endresdtr Linstad fc 1700, bG Morstad 21.3 1735, 35

Hun var datter av Endre Mogensen gm Kari Hansdtr, GM Linstad i Gran

Skifte 22.4 1735 fol 1253a etter Kirsti. 3 fj kjøpegods i Morstad. 4 barn arver. De fire barna lever fortsatt og er arveberettigede ved skifte etter Kirstis mor i 1743

B:

2  Anne Olsdtr             dpG MorstadE 15sTr 1727      lever 1743 

            ?d Hallum 1805 hos datter

            ?gmG 26.10 1752 Jon Gudbrandsen KollerE; til Høyby, Lunnerbråten; se over

 

3  Endre Olsen            dpG Morstad   23sTr 1729      lever 1743, konf 1752 Koller d LunnerE 1769

            er trolig fadder fra Grini i 1754 og 1758

            gmJ 17.2 1763 Dorte Jørgensdtr Bjøralt dpG Ensrud-G 5.6 1735; F LunnerE

            Dorte gift igjen fra Lunnerengen i 1783, og flyttet til Haug i Gran, FT betler på Rognstad?

            (Dortes bror Steffen Jørgensen f 1737 kom til Nordre Li i Østre Aker, er der FT 1801)

            2 barn f i Gran.  NB! Jon Gudbrandsen LunnerE fra Jevnaker sogn er fadder i 1766

           

4  Ole Olsen               dp Morstad      TakFest 1731  lever 1743  ?konf 1747 Sørum i Ål, d Kolkinn 1786

            gmL Kolkinn 14.11 1765 Anne Kristoffersdtr Morka 1739-  FT hun på Morka

            GM Morka, til Kolkinn; 6 barn  Jon/Anne ikke faddere

           

5  Gudbrand Olsen     dp Morstad        10.5 1733        lever 1743, [?k52 Dynna]  

            ?b MorstadE 1PIN 1774 42; ?fadder fra Dynna til Høyby 6.1 1758

            ?gmG 22.11 1764 Dorte Knutsdtr; hun gift igjen 1774?. 3-4 barn; Jon/Anne ikke faddere

             

           

Ole Olsen Morstad gmG 1.9 1735 Johanne Embretsdtr Hval dp KyndM 1711 b MorstadE 5sTr 1750, 39

Hun var datter av Embret Olsen (Brokerud) gm enken Randi Andersd på Hval, GM Hval

Skifte på Kolkinn 10.8 1750 fol 254b etter Johanne Engebretsdtr. 2 gutter arver.

B:

6  Johanne Olsdtr        ?dpL Stumne   2.2 1736          (ei b Hval 2sTr 1737, 1 år 6 mnd); fadder bla fra Hval

?  Johanne Olsdtr        -dp ??              fc 1737            b HvalE 20sTr 1740, 3 år  8 uker

7  Embret Olsen          dp Morstad   9.2 1738 13år i 1750; k53 MorstadE

            gmJ Oren 8.12 1760 enken Anne Jonsdtr Brokerud, f Reinli Gran; GM Brokerud i Lunner

            Anne var først gift med Jonas Olsen Brokerud.        

8  Paul Olsen   dp Morstad      29.9 1741        8år i 1750; k61 MorstadE

            F til Brokerud fra Kolkinn i 1762; F 1771 fra MorstadE til Gudbrand Olsens barn

            Hvor ble det av Paul?

9  Mari Olsdtr  dp MorstadE    5.12 1745        b Kolkinn 5sPå 1748, 2 år

 

(??Ole Olsen MorstadE gmG 4.2 1751 enken Malene Håvelsdtr Huser-G, gift 1 gang 1741)

 

 

Dette ble litt langt. Det får brukes for det det er verdt. Jeg håper det ikke har lurt seg inn småfeil. Jeg er meget interessert i familien som kom til Ammerud. hvor kan jeg finne det? Evt send noen opplysninger til meg på epost. Det var flere fra Hadeland som ble gardbrukere i Aker på 1700-tallet. Det er ofte vanskelig å finne sammenhengen. Et eksempel er Steffen Jørgensen fra Bjøralt, nevnt over.

 

Vennlig hilsen

 

Per Jacob Desserud, Emblem, 6013 Ålesund

rofest@mimer.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

Tusen takk, dette var svært nyttig! Jeg har også merket meg Endre Olsen som var fadder til 2 barn! Når det gjelder Ammerud, så tror jeg kanskje det startet med at Jons søster Mari har tjent på gård(er) i nærheten av Ammerud? Men det vet jeg ikke noe om. Når Ole Christophersen Ammerud (Oppsitter på Nordre Ammerud) mistet sin kone, Ingeborg Juliusdatter (de er begge mine forfedre, Ingeborg er min morslinje), så giftet han seg med Mari Gulbrandsdatter (1765). De var barnløse.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 8 (1749-1765), Ekteviede 1765-1767, Trolovede 1765, side 192.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7681&idx_id=7681&uid=ny&idx_side=-179

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050506.jpg

 

Gulbrand Jonsen giftet seg 28. desember 1781 med Oles datter Berthe, og ble oppsitter på Nordre Ammerud (Ole Christophersen døde i 1782).

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Ekteviede 1781-1783, Trolovede 1782, side 243.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7682&idx_id=7682&uid=ny&idx_side=-252

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061107010106.jpg

 

Berthe døde allerede i 1784, og i skifte etter henne er det svært interessante opplysninger! Jeg har fått med meg noe av meningen i skiftet, og jeg forsøker å få med enda mer, men saken er i alle fall at Gulbrand har gjeld til sin far Jon Gulbrandsen - og til Ole Jonsen Hallum. Dette forkludrer oppgjøret, men Gulbrand får beholde gården.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 14a , 1780-1787, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Nytt alf. register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23704/239/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081008620239.jpg

 

Det var nok viktig å holde gården innen familien, for Gulbrand gifter seg så med Berthes meget unge niese, Mari Jacobsdatter, som er vokst opp på gårdens husmannsplass, Huken. Gulbrand og Mari er mine aner (3xtipp), Mari langs min morslinje.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Ekteviede 1785-1786, Trolovede 1785, side 254.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7682&idx_id=7682&uid=ny&idx_side=-263

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061107010117.jpg

De fikk flere barn. Men kikk på folketellingen 1801 for Nordre Ammerud!

 

Her bor Gulbrand Jonsen med kone og barn, men her bor også Ole Jonsen - som er mannens broder - og ugift. Her bor også Mari Gulbrandsdatter på 80. Hun er enke (etter forrige oppsitter) - og mandens faster!

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058216003544

 

Jeg tror at Gulbrands far døde i 1799, jeg tror ikke det var andre med det navnet og den alderen der da:

 

Begr. 8 aug. 1799 Jon Gulbrandsen Ammerud 70.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Aker, Ministerialbok nr. 10 (1786-1809), Døde og begravede 1799, side 324.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7683&idx_id=7683&uid=ny&idx_side=-323

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061107010455.jpg

 

Jeg har ikke kunnet finne noe skifte etter ham.

 

Gulbrand døde i 1812, Ole Johnsen er nevn også der.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 17 , 1811-1816, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Gammelt register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23708/46/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081009610726.jpg

 

Jeg har ikke funnet ut når Ole Johnsen dør.

 

Så da har vi 2 brødre, Gulbrand og Ole Jonsen - i passende alder ved FT 1801. En faster ved navn Mari Gulbrandsdatter. Fra Bertes skifte har vi Jon Gulbrandsen som er far til Gulbrand, samt en Ole Jonsen Hallum (1784). Og på Hallum bor jo Gulbrand og Jons søster Kirsti, samt i 1801 deres mor Anne...

 

(Jeg håper lenkene har blitt riktige her, det er ofte en utfordring når jeg har flere kirkeboksider åpne samtidig.)

Edited by Inger Karin Haarbye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Jacob Desserud

Artig! Takk for info. Jeg skal studere dette mer nøye på dagtid. Jeg mener forbindelsen til Høyby og Lunnerbråten synes temmelig sikker. Det er ingen bruker på Hallum som heter Ole Jonsen, men Ole kan jo ha vært hos søstera/svogeren i 1784. Han er trolig fadder til Hallum fra LunnerE i 1780 og fra Ballangrud i 1783. I skiftet står det tydelig Hallum på Hadeland, og det er ingen andre Hallumgarder enn i Lunner.

 

Her er noen andre fra samme nærområde i Lunner som kom til Aker, som jeg vet om

 

Skøyenenga ligger rett ved Hallum, og der var Elling Eriksen f Linstad i Lunner gm 1752 Mari Jensd Tveita/Bilitt i Lunner f 1724. De kom til Rommen

 

Ei gardjente fra Skøyen var Kari Olsd f 1736, ble gift med Erik Gudbrandsen fra Rud i Lunner fc 1731, Gardbrukere på Rødtvedt i Aker

 

Ei anna gardjente fra Skøyen var Gudbjør Larsd f ca 1717, ble gift med Hågen Guttormsen Bonnekal

 

Hennes bror Ole Larsen fra Skøyen var på Fossum (v Stovner) i 1757

 

Ei Kari Iversd var f på Kjørven 1737, gift med (i Nittedal) Knut Refstad i Aker.

 

Steffen Jørgensen fra Ensrud i Gran f 1737 gm 1762 Kari Pedersd Bjøralt, Var på Bjøralt, men flyttet til Nordre Li i Aker 

 

Per Jacob

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

Ja, mange tok veien til Aker, også i min slekt (min mormors side). En generasjon senere giftet Berte, datteren til Gulbrand Jonsen og Mari Jacobsdatter, seg med Anders Gulbrandsen. Han var sønn av Gulbrand Olsen Gullixrud. Berte og Anders var tjenere på Nedre Grorud, og fikk av fru Neve Monsen der et jordstykke for lang og tro tjeneste. Det ble til husmannsplassen Gruesletten, der bodde de til sin død. Gulbrand Olsen Gullixrud hadde også en datter Ingeborg. Hun giftet seg med Lars Pedersen, sønn av Peder Andersen Dynnaeie. De tok veien om Nittedal, men etterslekten der havnet også på Grorud. Både Anders og Ingeborg fra Gullixrud er mine 3xtipp-oldeforeldre (min mormors foreldre var tremenninger).

 

Ganske interessant for meg, men dette blir kanskje litt på siden av temaet her. :)

Edited by Inger Karin Haarbye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

I innlegg #5 skiver Per Jacob Desserud at han antar at Anne Olsdtr. kom fra Morstad i Gran. Jeg har ikke noe å tilføye her, men gitt at dette er riktig, kan jeg bidra med en god del om slekten videre bakover. Hvis antakelsen er riktig, var hun identisk med Anne døpt 15. søndag etter trinitatis 1727 som var datter av Ole Olsen Morstad og Kirsten Endresdtr.

Ole Olsen har jeg mer om i mine notater. Gå til min nettside: http://www.oavesthagen.no/Mine_aner.htm og finn nummer 2764 i "anelisten". Følg linken der til mitt notat om mine aner Poul Gulbrandsen og Karen Dagsdtr. Morstad. Sønnen Ole Poulsen finnes på side 17. Han hadde sønnen Ole Olsen i sitt andre ekteskap.

Ole Olsen var gift i alle fall tre ganger. Jeg har ham omtalt sammen med hans andre kone Kirsten Endresdtr. på side 16 osv. i mitt notat under nummer 698 i "anelisten". Slekten videre bakover både for Ole Olsen og Kirsten Endresdtr. finnes ved å følge henvisningene i mine notater. Særlig kan Karen Dagsdtr. Morstads slekt følges langt bakover på garden Lunner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.