Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Navnet Josep (Josef) i Østlandsområdet rundt 1580

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

På tinget i Modum 4/7 1656 (fol. 67b) ble det lagt frem et provsbrev opptatt på Disen 3. og 4. oktober 1649. Der vitnet Anders Josepsen på ca. 70 år (f. ca. 1579). Han hadde bodd på Disen i 35 år, altså fra ca. 1596-1631. (I 1631 betalte han førstebygsel av Natvet, men han behøver ikke ha bodd der i 1649).

 

Senest 1615 og utover til 1628 skatter han av 1 pd. i nordre Bolstad i Sande, Vestfold. I perioden 1618-24 skattet han også av 12-14 lpd. i mellom Bolstad samme sted. Han eide også gods i et uidentifisert "Wiraas" o.l. i Strøms sogn 1618-35. Han kan ha hatt det senere også, men etter det er ikke gårdene spesifisert i skattelistene. Han eide også større og mindre parter av Disen i Modum fra 1618-35, samt i Oppen fra 1630-35. Oppen sies vekselvis å ligge på Ringerike og Romerike. For sikkerhets skyld finnes det et Oppen begge steder - gården på Romerike skrives visst nå Oppi.

 

Jeg nevner gårdpartene han eide fordi at det kanskje kan si noe om hvor hans far Josep hadde sitt opphav hen. Er det noen som vet om noen Josep i dette området? Navnet er kjent i Norge siden ca. 1320, men har visst i etterreformatorisk tid helst vært brukt på Vestlandet og Nordafjells, f.eks. i skattematrikkelen 1647 (iflg. "Norsk personnamnleksikon"). Men dette er altså et par mannsaldre tidligere.

 

Anders Josepsens sønn, Hans Andersen Evjen i Modum, hadde en sønn Josep, som altså må ha vært oppkalt etter sin oldefar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Engedahl

Jeg kan desverre ikke hjelpe deg her, men har et spørsmål. Jeg kjenner til de navnte personene og har ansett Anders Josepsen som en farskandidat til Hans Andersen, men ene og alene på grunn av Josef navnet. Du skriver her at Hans Andersen er sønn av Anders Josepsen. Kan du si noe om kildegrunnlaget for dette?

 

Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Du skriver her at Hans Andersen er sønn av Anders Josepsen. Kan du si noe om kildegrunnlaget for dette?

 

Notat i tingboka, har ikke datoen for hånden nå, men den skal jeg finne. Hans Andersen sier i en åstedssak vedr. Natvet at han holdt til hos sin sal. fader på Natvet for x antall år siden, som jeg regnet ut var rundt 1636. Anders Disen betalte førstebygsel av Natvet 1631/32.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Tb. Modum og Sigdal nr. 37, 12/6 1672, fol. 43b: Hans Evjen berettet at han for 36 år siden holdt til på Natvedt hos sin sal. fader.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jan: Du kjenner jo til slekten på øvre Sønsteby i Modum: 16/11 1657 ble det tatt opp prov i en krangle-sak mellom Ole Øren og Nils Pedersen Sønsteby. Da ble det vist til hva som hadde skjedd i Josep Sønstebys festerøl på Sønsteby forleden sommer. Det ble også sagt at Nils sto opp i høysetet, så da var det vel på øvre Sønsteby dette festerølet fant sted. Josep Hansen var ellers gårdbruker på midtre Sønsteby i mange år frem til 1665, da han ble utsagt pga. manglende betaling av landskyld. Senere var han noen år husmann under samme gård, før han var ved Glitre en stund, og senest 1687 bodde han i Steinbru, der han også døde i 1716. - Kan han ha vært festet og senere gift med en datter av Nils Pedersen Sønsteby i et tidligere ekteskap? Hvorfor skulle festerølet ellers finne sted på øvre Sønsteby?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Svein Arnolf: Du har ”funnet” et skjeldent navn å bryne deg på… Josef navnet er faktisk mer uvanlig på tidlig 1500-tallet en hva en skulle tro…Som du påpeker, forekommer navnet helst på Vestlandet og Nordafjells. Har vært borti navnet i Trøndelag, og har bare i ”forbifarten” registrert at det var uvanlig på 1500-tallet. Tok for sikkerhets skyld en sjekk i NRJ og NLR, og finner faktisk ingen navnebærere ovehodet på Østlandet på tidlig 1500-tall…Det var faktisk litt overraskende…. Ikke at dette vil hjelpe deg noe særlig, men lister likevel opp oversikten over navnebærere på 1500-tallet fra NRJ og NLR (1516-1567):

 

(…spørs om ikke en av de nære forfedrene til ”din” Anders Josefssønn kom fra en av de landsdelene som fremviser navnet på 1500-tallet…)

 

1.Josef på Feste i Nord-Hordaland -1518-

(NRJ I, side 122)

 

2.Josef på Vikom (Vikan?) i Namdalen i Nord Trøndelag i –1519-

(NRJ III, side 221)

 

3.Josef på Viren i Jæren /Dalene –1519-1521-

(NRJ II, side 304 (1519), NRJ III, side side 257)

 

4.Josef på Lyne i Skogn i Nord-Trøndelag -1520 (21)-

(NRJ II, side 201)

 

5.Josef på Alne i Sogn –1522-

(NRJ III, side 393)

 

6.Josef på Fit i Sogn –1522-

(NRJ III, side 396)

 

7.Josef på Oppedal , Indre O, Nord Hordaland ? -1522-

(NRJ V, side 26)

 

Navnebærere i NLR:

 

8.Josef på Berge i Verdal i Nord-Trøndelag –1548-1557-

(NLR VI, side 7 1548/49 )

(NLR VI, side 44 1548/49)

(NLR VI, side 82 1548/49)

(NLR VI, side 276 1557/59)

 

9. Josef på Grøtum i i Nord-Trøndelag -1557/59-

(NLR VI, side 278)

 

10.Josef på Tymberaas i Namdalen –1557/59-

(NLR VI, side 306 1557/59)

 

11.Josef på Lyckenes i Namdalen, tjenestedreng, -1557/59

(NLR VI, side 311)

 

12.Josef Torbjørnssønn, Jæren & Dalene, dreng som tjener for halv lønn, -1563-

(NLR III, side 23)

 

13.Josef på Vik, Ryfylke, tjenestedreng –1563-

(NRJ III, side 48)

 

13.Josef på Tørrisdal, Ryfylke, ”løse karle”, -1563-

(NRJ III, side 53)

 

14.Josef på Nerdal, Gulen skpr, Nordhordaland, -1563-1567-

(NRJ III, side 92, 1563)

(NRJ IV, side 162, 1567)

 

15.Josef på Strøum, Radenn skpr, Nordhordaland, -1563-

(NRJ III, side 95)

 

16.Josef på Mionger, ”løse karer & husmenn, Eckangen skpr, Nordhordaland, -1563-

(NLR III, side 111)

 

17.Josef på Wold, Sogn, -1567-

(NLR IV, side 157)

 

18.Josef på ”Vpmir” i Vesterålen, 1567

(NLR V, side 163)

 

19. Josef på Kleffstad, Lofoten, 1567

(NLR V, side 171)

 

20.Josef Perssønn på Oudinnstad i Lofoten, 1567

(NLR V, side 174)

 

21.Josef Jonssønn i Mefjorden i Senja, 1567

(NLR V, side 186)

 

Som sagt, dette hjelper deg ikke noe særlig med realitetene i ditt spm, men det viser i det minste at dette navnet slett ikke var vanlig på Østlandet på tidlig 1500-tall…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Svein Arnolf: Du har ”funnet” et skjeldent navn å bryne deg på… Josef navnet er faktisk mer uvanlig på tidlig 1500-tallet en hva en skulle tro…Som du påpeker, forekommer navnet helst på Vestlandet og Nordafjells. Har vært borti navnet i Trøndelag, og har bare i ”forbifarten” registrert at det var uvanlig på 1500-tallet. Tok for sikkerhets skyld en sjekk i NRJ og NLR, og finner faktisk ingen navnebærere ovehodet på Østlandet på tidlig 1500-tall…Det var faktisk litt overraskende…. Ikke at dette vil hjelpe deg noe særlig, men lister likevel opp oversikten over navnebærere på 1500-tallet fra NRJ og NLR (1516-1567):

 

(…spørs om ikke en av de nære forfedrene til ”din” Anders Josefssønn kom fra en av de landsdelene som fremviser navnet på 1500-tallet…)

 

Som sagt, dette hjelper deg ikke noe særlig med realitetene i ditt spm, men det viser i det minste at dette navnet slett ikke var vanlig på Østlandet på tidlig 1500-tall…

 

Takk for at du tok deg bryet å sjekke!

 

Jeg har også vært inne på tanken at Anders Josepsen kan ha hatt forfedre fra de kanter av landet der det kjennes en viss forekomst, f.eks. i 1647, for folk flyttet på seg før også, og ofte adskillig lenger enn den gjengse oppfatningen. Men han kan jo likevel ha vært fra Østlandet. Kildene er vel kanskje for fattige til at vi finner ut av det. Jeg tror vel helst at denne Josep er født noe senere enn hva som kan ha blitt fanget opp i disse to kildene, dvs. rundt 1550. Det betyr vel at han kanskje ikke kom med i noen kilde før rundt 1570/1575 eller enda senere. Hyllingen 1591 er en god kilde mht. Buskerud, da det ser ut til at praktisk talt alle brukerne er nevnt, mens det f.eks. for Vestfold er adskillig færre - og på bakgrunn av jordegods kunne han jo være derfra, eller i hvert fall ha forbindelse dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Engedahl

Med tanke på jordegods i Sande, spurte jeg for for en stund siden en kjenning som har god peiling på Sande om Josef navnet der. Det kjent han ikke til.

Takk for opplysningen om Hans Evjen og Natvet, den hadde jeg gått glipp av.

 

Josef var vel bruker på Mellom Sønsteby omtrent fra dette tidspunktet (1657). Nå kjenner jeg ikke til skikkene på denne tiden, men jeg vil nok stille spørsmål om naboen satt i hans høysete på en slik dag. Slik sett så var det nok på Øvre Sønsteby dette fant sted. Jeg har har arbeidet litt med den muligheten at Nils var gift med ei datter på Øvre Sønsteby. Josefs eventuelle kone behøver ikke være en datter av Nils, hun kan like gjærne være en stedatter.

 

Når det gjelder Josefs kone så har jeg ikke noe navn, har du?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har har arbeidet litt med den muligheten at Nils var gift med ei datter på Øvre Sønsteby. Josefs eventuelle kone behøver ikke være en datter av Nils, hun kan like gjærne være en stedatter.

 

Når det gjelder Josefs kone så har jeg ikke noe navn, har du?

 

Det er jo selvfølgelig mulig at Josefs kone var en datter av Ingeborg Syversdatter, men jeg mener at hennes barn er nevnt i ulike sammenhenger i 1660-årene, og de har ikke så langt vært flere enn de vi kjenner til, så langt jeg har sett, i hvert fall.

 

Nei, jeg kjenner ikke noe navn på henne foreløpig, men jeg har ennå ikke arbeidet meg lenger enn 1672, så det kan fortsatt dukke opp nye opplysninger. Det er i hvert fall stadig noe nytt som har dukket opp, som har vært ukjent for meg tidligere, på ulike linjer jeg har fra Modum og Sigdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Finsrud

Kirsten Siversdatter fra Sønsteby hadde vel et barnebarn ved navn Josef Laugesen.

Korreksjon, navnet var Josva og da er det vel ikke relevant.

Edited by Stein Finsrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Svein Arnolf,

Dette blir litt på husken: Bolstad og Disengods henger litt sammen og dette går tilbake til Anstein Tordsson på Bolstad i Sande i 1584. Litt ut på 1600-tallet går noe av dette godset over til Hans Pedersen på Åros i Røyken (rundt 1630 om jeg ikke husker helt feil). Kan det være en forbindelse mellom Åros i Røyken og denne Anders på Disen? Var han kanskje besvogret på Åros-folket? Jeg skal sjekke notatene så fort tiden byr på en anledning.

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Anders Disen skatter av Middel eller Mid Bolstad -1618-24, ikke i 1625 eller senere. (12 lpd., i 1624 14 lpd.)

 

Han skatter videre av Nordre Bolstad -1615-28 (1 pd.)

 

I stedet for Bolstad-gårdene, dukker nå Oppen på Romerike/Ringerike opp, 8 lpd., samt dette mystiske "Wiers Aas" (o.l.) 15 lpd., som skulle være "ibid." altså på enten Romerike eller Ringerike. Men jeg tror helst at det fortsatt var i Strøms sogn, slik det sies å være i 1618 og 1620. Han hadde det også i 1615, men det er ikke da oppgitt hvor det lå. Det er fraværende i årene 1623-28.

 

Kan det ha vært foretatt et makeskifte mellom Disen og Åros i 1628/29?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

23/4 1669 var Nils Pedersen Sønsteby bl.a. stevnet for ett års landskyld, 7 1/2 dlr., av Medel Sønsteby, som Josep bodde på (hadde bodd på). Nils Sønsteby hadde vel trolig ikke betalt utestående landskyld for Josep, hvis det ikke var en familiær forbindelse, vil jeg tro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.