Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Jørgen Valdemarson, Myklebust/bostad, Davik, Nordfjord 1680-1763.

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jeg har opprettet dette temaet ikke fordi jeg trenger hjelp men fordi jeg vet at slektsforholdene på Myklebust i Davik har vært diskutert flere ganger før, og at det derfor sikkert er andre som kan ha interesse av dette.

 

 

Det har vært diskutert tidligere hvem som var Jørgens første hustru. Etter farens skifte i 1705 går det frem at han var gift på det tidspunktet. Han giftet seg på nytt i 1722/1723 med en Malene Sjursdtr. Men det har altså vært en smule uklart hvem Jørgen var gift med første gang.

 

Imidlertid så synes dette skiftet å gi svar på hvem hun var:

 

Valdemar Hansen, protokoll 3, side 168 (1704-1706) - 14. mai 1704, enke Kari Simensdatter og barna Hans W., Olle Waldemarsen, i Bergen, Jørgen W., Anne W., g.m. Marinius Førde, Synneve W. og Ingebor W., ugifte

 

.Eli Rasmusdtr og Ole Rasmusen Myklebust. Skifte 15. mai 1705. De hadde ikke livsarvinger, og boet ble skiftet mellom søsken og søskens barn: brordøtrene hans Maritte Pedersdatter, g.m. Cornelius Hauge, Anne Pedersdtr Mettenes, g.m. Jacob Jacobsen Mettenes, Elj Pedersdatter, g.m. Olle Kragerej, Kari Pedersdatter, enke i Bergen, og søsteren Maritte Rasmusdatters etterlatte barn i Sogn fogderi, Kari Rasmusdatter, død, etterlatt seg Sigri Josephsdatter, g.m. Anders Nygaard, Ragnilde Rasmusdatter, , død og etterlatt seg Giert Andersen Heggedal og Rasmus Andersen Møchlebust, Synneve Rasmusdatter, død, etterlatt seg Eli Samsonsdatter, g.m. Lars Møchlebust, Sara Samsonsdatter, g.m. Hans Førde, Kari Samsonsdatter, g.m. Jørgen Møchlebust.På konens side var arvingene hennes sønn Torbiørn Samsonsen, død, etterlatt seg to sønner og en datter på Tendebø i Stad, datteren Marta Samsonsdatter var død, og hadde etterlatt seg 2 sønner og en datter på Førde, datteren Siri Samsonsdatter var gift med Peder Møchlebust, datteren Eli Samsonsdatter var gift med Botolf Møchlebust, og Anne Samsonsdatter, død, men hadde i ekteskap med Martinus Førde to sønner.Mette Mikkelsdtr Myklebust. Dato 13. mai 1705, enkemann Svend Anthonisen, og barna Rasmus Svendsen, gift, og Anthonius Svendsen, 22 år.

 

Det første skiftet i 1704 er etter faren til Jørgen, Valdemar Hansen. Det er imidlertid det andre skiftet etter Elis og Ole Rasmussen Myklebust i 1705 som er interessant i denne sammenhengen.I skiftet etter Ole Rasmussen nevnes bl.a søsteren Synnøve Rasmusdtr. som var død, men som hadde etterlatt seg 3 døtre. Blant dem datteren Kari Samsonsdtr. som var gift med Jørgen Møchlebust og Elis Samsonsdtr. gift med Lars Møchlebust. Sistnevnte er identisk med Lars Monsson 1655- etter 1705. De hadde bl.a en sønn Lars som på sin side ble gift med Ingeborg Valdemarsdtr., søster til Jørgen Valdemarson Myklebust.

 

Dessverre er det lite eller ingenting av skifter bevart fra denne tiden som kan gi de endelige bekreftelsene.

 

Ole Rasmussen som det var skifte etter i 1705 samt hans avdøde søstre, deriblant Synnøve Rasmusdtr. var barn av Rasmus og Eli Mettenes. Synnøve (født før 1645, nevnt i koppskatten for Nordfjord) som altså var død før 1705, var gift med Samson Gjertson Myklebust 1621- etter 1701.

 

Om noen skulle ha synspunkter på det jeg her har skrevet, så mottas de med takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har vore gjennom det som er av skifte i denne krinsen i dei protokollane vi har. Problemet er sjølvsagt at vi ikkje kan vere 100 % sikre på at to samanfallande namn er same person. Kari Samsondtr er gift med Jørgen Myklebust - utan patronym. Eg finn ingen andre Jørgen Myklebust enn den Valdemarsonen du har som utgangspunkt, men det betyr dessverre ikkje at vi kan gå ut frå at det ikkje finst nokon. Eg har leita gjennom skiftet for å sjå om han kan vere nemnt på nytt med patronym, men ikkje funne noko.

 

Eg vil dra inn endå ein skifte - etter Knut Vilhelmson Myklebust i 1702. Han etterlet seg enkja Kari Samsondtr som han har dottera Anne med. Dei to andre borna hans er etter ei ikkje namngjeven fyrstekone.

 

Er denne Kari Samsonsdtr blitt gift med Jørgen Valdemarson etterpå, før 1705 - ? Sannsynleg, men eg har ikkje funne prov.

 

Og veit vi kva for ein Samson som var gift med Synnøve Rasmusdtr? Kari Samsondtr frå skiftet etter Knut Vilhelmson i 1702 har faren sin som lagverge, og han heiter Samson Gjertson Myklebust - er dette same Samson? Eg ser du har konkludert med at Synnøve sin mann var Samson Gjertson, men kva er provet på det?

 

Endå eit skifte: Sara Samsonsdtr har svogeren sin, Jørgen Myklebust (igjen utan patronym!) som lagverge når ho er enkje i 1715.

 

Kan vi tolke denne stadige bruken av Jørgen utan patrinym dit at det ikkje er nødvendig, sidan der ikkje finst andre J.M:?

 

Ein liten (?) pussig detalj i skiftet etter Eli og Ola: Eli sine arvingar blir i starten omtala som borna hennar - som nok er det rette. Men under utloddinga er dei blitt syskena hennar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Aase, og takk for svar.

 

Det er som du sier ikke lett å være sikker når kildene er relativt begrenset.

Men jeg har ikke lykkes i å finne andre med navnet Jørgen på Myklebust i denne perioden enn nettopp Jørgen Valdemarson.

I følge bygdebøkene for Bremanger hadde Samson Gjertson ca.1621 til etter 1701 bruk nr.6, Samsåbruket på Myklebust. Han var gift med Synnøve Rasmusdtr. trolig fra Mettenes. Boka nevner bare to barn, sønnen Rasmus som var 8 år i 1666 og datteren Eli som ble gift med Lars Monsson 1655- e. 1737. De hadde igjen sønnen Samson 1693-1765 som var gift med Ingeborg Valdemarsdtr. 1689-1779. Hun var søster til Jørgen Valdemarson.

Dette er jo selvsagt ikke noe bevis, kun tegn på at det var tette bånd mellom disse familiene. I koppskatten for 1645 på Mettenes finner vi forøvrig en Rasmus med kona Eli og datteren Synnøve.

 

Forøvrig så har Jørgen Valdemarson døtrene Synnøve og Kristi født ca 1708 fra første ekteskap Trolig er også Mons født 1719 sønn av samme Jørgen. Jørgens mor het Kari. Han får forøvrig en datter Kari i 1721 som dør etter bare få uker. I sitt andre ekteskap med Malene Sjursdtr. får han Valdemar 1723-1723, Valdemar 1725-1796 og en datter Kari i 1726.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, eg er framleis på jakt etter kjelder - korleis veit bygdebokforfattaren at Synnøve Rasmusdtr og Samson Gjertson er gift med kvarandre? Og kva er kjelda til at Jørgen har døtrene Synnøve og Kristi?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Fortsatt ikke bevis men likevel nyttig info.

 

Synnøve Jørgensdtr. Myklebust giftet seg 04.07.1728 med Martin Eliasson Dumbstein. Da de døpte datteren Anne på Dumbstein 15.04.1729 var Jørgen Valdemarson, Samson Larson og Christi Jørgensdtr., alle Myklebust ,blant fadderne.

Jørgen var også blant fadderne 03.05.1737 da de døpte datteren Magdeli på Dumbstein og det samme 17.06.1742 da sønnen Jørgen ble døpt. Da var også Eli Samsonsdtr. Myklebust fadder.

 

Den 20.01.1746 var Christi Jørgensdtr Endal. fadder på Abel da han ble døpt på Dumbstein. Christi Jørgensdtr Myklebust. giftet seg 27.06.1734 med Guttorm Aamundson Endal

 

Og så tar jeg med at da Synnøve og Martinus døpte sønnen Valdemar 27.05.1749 finner vi det jeg mener er Synnøves halvsøsken (fra Jørgen Valdemarsons andre ekteskap) Valdemars Jørgensen, Kari Jørgensdtr. samt Eli Samsonsdtr. fra Myklebust som faddere.

Kanskje ikke akkurat noe bevis på slektsforholdene, men i det minste en god indikasjon på at så er tilfelle. Både navnebruken og bruken av faddere sier meg at dette med stor grad av sannsynlighet familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, dette ser som du seier svært sannsynleg ut, grensande til at eg vil setje to strek, men avventar nok litt..

 

Synnøve + Samson Gjertson, har du framlegg til kjelde der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Når det gjelder Samson og Synnøve har jeg vel ikke stort mer å fare med enn hva bygdebokforfatteren har kommet frem til. Om det skyldes bruk av navnekombinasjoner eller annet er jeg usikker på, men jeg jobber videre med saken. Om jeg ikke kan finne bevis, kan jeg kanskje i det minste finne sterke indisier på at det er slik det henger sammen. Finner jeg noe av interesse legger jeg det ut her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg får ikkje heilt oversikta over Jørgen Valdemarson sine born. Det eg har funne (brukt S&Fj-basen, ikkje original-kyrkjebøkene) er

 

Mons i 1719 - far Jørgen Myklebust (utan patronym).

 

Nytt ekteskap inngått med Magdeli Sjurdtr 1722.

 

Valdemar fødd og død i 1723

 

Så må eg gå med på at Synnøve og Kristi er sannsynlege born, ut frå argumenta dine ovanfor. Men har vi så fleire? Perioden før 1719 er lang, kan vi ha grunn til å tru at her finst endå ei kone?

 

Spennande saker dette og.

 

Valdemar død 1796, i basen angiveleg fødd 1723, men det må vel heller vere ca 1725

 

Kari fødd 1726 - hypotesen er at ho er identisk med Kari Jørgendtr Myklebust som gifter seg med Jon Ivarson Dombestein i 1760 og døyr på Årdal i Davik i 1764, men beviset manglar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Kari Jørgensdtr. Myklebust giftet seg i Davik 22.06.1760 med Joen Ivarson Dombstein. Se i høyre kolonne, høyre side Kirkeboka.

 

http://www.arkivverk...ny&idx_side=-99

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70418630496.jpg

 

Jeg har registrert disse barna delvis med forbehold.

 

Trolig i første ekteskap:

 

1. Synnøve Jørgensdtr. ca 1708 - 1789 gift 04.07.1728 med Martin Eliasson Dumbstein 1698-1756, 8 barn( skifte i 1789)

 

2. Kristi Jørgensdtr. ca. 1708 - 1786 gift i Davik 27.06.1734 med Gudmund Aamundson Endal d 1767. 2 barn jeg har funnet Jørgen 1745 og Aamund 1749

 

 

 

I ekteskap nr.2 har jeg følgende barn:

 

4. Valdemar nov 1723 - nov 1723

 

5. Valdemar apr 1725 - des 1796 gift i Davik 01.01.1756 med Anne Monsdtr. Sigdestad 1730-1789, 6 barn Magdeli, Christi, Jørgen, Mons , Jørgen og Kari

 

6. Kari 1726-1764 gift 22.06.1760 med Jon Ivarson Dumbstein 1736-1795. 3 barn Ivar 1762, Malene 1764 og Anne 1764-1765. Jon giftet seg på nytt etter Karis død med Eli Persdtr. Isane Ytre 1732-1812 bosatt på Ordal(Årdal)

 

Kari oppkalt enten etter Jørgens første hustru, Kari Samsonsdtr. eller hans mor Kari Simonsdtr.

 

Det er sannsynlig at det kan være flere barn mellom 1708 og 1719. Men jeg mener å huske at det et sted fremkom at han ble utskrevet til den store nordiske krigen i 1709/1710. Det kan i så fall være forklaring på hvorfor det ikke er registrert flere barn. Men jeg må også medgi at jeg forløpig ikke har saumfart kirkebøkene fra 1710-1719.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for god utgreiing, eg skal sjå nøyare på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg legger ut lenke til et skifte på Myklebust 08.04.1702 etter Knut Vilhelmson. Han synes å ha vært gift med Kari Samsonsdtr. og etter hva jeg kan se nevnes også Samson Gjertson som hennes laugverge. Det er altså etter min oppfatning hennes far. Der nevnes også noen døtre etter hva jeg kan se, men kanskje du kan skumme gjennom skiftet Aase og gi meg et kort resyme over de viktigste personene i dette skiftet.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/146/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127680571.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har allereie nemnt dette skiftet i fyrste innlegget mitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Beklager at jeg i farten overså det. Men som sagt så blir Samson Gjertson her nevnt som verge. I bygdeboka blir den avdøde beskrevet som Knut Valdemarson. Der står det også at Kari Samsonsdtr. var tremenning til første kona (som var en Pedersdtr.) og at de derfor måtte søke kongen om lov til å gifte seg. De fikk kongebrev i 1699 og vi må derfor kunne anta at de ble gift det året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald L. Bakke

 

Om Mons skriver forfatteren av Bygdebok for Kjølsdalen Krins at han var fra Kjølsdalen bruk 3, men ved første vielsen står det klart og tydelig Myklebust.

 

 

Her må ein hugse på at på den tid vart også garden Kjøllesdal skriven for Myklebust. Fyrst rundt 1850 vart det vanleg å bruke Kjøllesdal

Ellers ein svært interessant debatt og kjekt å få kartlagt også denne familien på rett vis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Når det gjeld skiftet etter Knut Vilhelmson står det faktisk eksplisitt at enkja har sin FADER Samson Gjertson til lagverge, så den saka er grei!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for nye innlegg.

 

Du har nok rett Harald i at Kjøllesdal ble kalt Myklebust/Myklebostad i gammel tid. Men i følge forfatteren var den Mons Jørgensen som ble gift med Ingeborg Rasmusdtr. Erviksæter sønn av Jørgen Monsen Kjøllesdal og Dordi Samuelsdtr. Aardal. Og da hører nok ikke den Mons som ble døpt i 1719 med Jørgen Møchlebust som far til i familien til Jørgen Valdemarson Myklebust. De døper barna sine Dorte, Erik og Erik vilket jo ikke stemmer med navn i slekta til Jørgen Valdemarson og hans etterkommere.

Jeg vil derfor tro at vi kan slette Mons som sønn av Jørgen Valdemarson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, dette stemmer betre. Kjølsdals-Myklebust er også ein av grunnane til at eg ikkje utan vidare har akseptert at det ikkje finst andre Jørgen Myklebust enn Jørgen Valdemarson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det er utelukkende min feil. Jeg var ikke klar over at Kjøllesdal og Møchlebust/Møchlebostad var samme sted.

Jeg har nå fjernet Mons Jørgensen fra denne familien og går gjennom det jeg har om dem en gang til. Oppdager jeg flere feil eller finner noe nytt gir jeg beskjed her.

Takk for hjelpen så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg fortsetter oppryddingen.

Og sletter datteren Kari Jørgensdtr. f/d 1721. Det ble holdt likpreken over Kari Samsonsdtr. Myklebust 11.04.1723. I fylkesarkivet Sogn og Fjordanes databaser står det at det var dødsdatoen, men i kirkeboka er det holdt likpreken den dagen. Jeg vet altså ikke eksakt når hun døde. Hun var imidlertid 55 1/2 år ved sin død, vilket forklarer hvorfor vi ikke finner Jørgen Waldemarson som far fra 1711 til 1723.

Da er det nok rett å anta at Jørgen giftet seg med enken etter Hans Vilhelmson (Valdemarson i Bygdeboka) død 1702.

 

Imidlertid må trolig Jørgen ha prøvekjørt den nye kona før vilelsen. Han gifter seg andre gang 23.04.1723 med Malene Sjursdtr. (vet ikke hvor hun kommer fra) og de fikk sitt første barn i nov 1723. Nå kan selvsagt Kari Samsonsdtr. ha vært død en del tidligere enn april 1723. Jeg vet ikke hvordan det var med gravfestelser og likprekener på den tiden. Det var vel avhengig av om vinteren hadde sluppet taket. Jeg har i alle fall sett mange eksempler på at det kunne gå flere måneder mellom dødstidspunktet og gravfestelsen, særlig vinterstid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, denne Myklebust-feilen er snar å gjere. Og namna blir brukte så fullstendig om kvarandre av og til, pluss at mange namn er like på dei to stadane, så ein må vere litt på vakt.

 

Så flott at du har funne Kari Samsondtr død - dette fell veldig på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg sitter her og lurer på hvordan jeg kan finne ut mer om Malene Sjursdtr. som giftet seg med Jørgen Valdemarson i 1722. Jeg finner altså tre barn i det ekteskapet, den siste var Kari f. 1726. Etter dette finner jeg ikke flere barn av dem. Var det fordi Malene døde, eller var hun så pass gammel i 1722 at hun kanskje var rundt 40/42 i 1726? Bygdeboka har ikke noe mer om henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, du kan lure, det gjer eg og. Og eg har leita over alt etter ein muleg Sjur som far eller Sjurs-born som sysken, men utan suksess.

 

Eg har for så vidt ikkje funne verken Jørgen eller kona døde - eller har eg det?

 

70 år gamle "Magdeli Valdemardtr" i januar 1763 og 83 år gamle Valdemar Jørgensen i november same året - ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for nye innspill Aaase.

 

Her er gravfestelsen til Jørgens mor, Kari Simonsdtr. 02.12.1735. Hun ble 93 1/2 år gammel og skal således være født rundt 1642.

 

Se ytterst til høre på side 109. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-111

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070418630371.jpg

 

Første kona til Jørgen døde jo i 1723, men Malene har jeg ikke funnet. Hun er ikke med i databasen over døde i Davik fra 1761, og er trolig død før det. Når det gjelder Magdeli Valdemarsdtr. så har jeg ikke klart å plassere henne. Jeg kan ikke se at hun er søster av Jørgen. Om hun skulle være det, må alderen på mor til Jørgen, Kari Simonsdtr. være for høy ved hennes død i 1735 (93 1/2). Når det gjelder Waldemar Jørgensen, så passer hans alder ved død på Jørgen Valdemarsen, så jeg sitter med en følelse at presten kan ha skrevet feil i kirkeboka. Ved 1701 tellingen finner jeg 11 personer i Nordre Bergenhus med navn indeholder "aldem" og ingen av disse heter Jørgensen til etternavn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Min mistanke er at "Magdeli Valdemarsdtr" er endå ei feilskriving for "Magdeli, kona til ein Valdemarson". Presten kan godt finne på å gjere noko slikt. Alderen passar.

 

Eg ser du kallar kona Malene, og det er for så vidt same namnet, men ved trulovinga er skrivemåten i alle fall Magdeli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Som så ofte før - du leitar etter noko og finn noko anna. Her er ei side frå eit skifte-ekstrakt ca 1741 - der står dessverre ikkje årstal på kvart enkelt, så eg må bla litt tilbake for å finne det.

 

I alle fall, det dreiar deg om salig Knut Anderson på MIdt-Isane, der hans tre umyndige børn arvar. For den 5 år gamle sonen Anders er morfaren Jørgen Myklebust formyndar. For den 7,5 år gamle dottera Anne er enkens svoger Martinus Dombestein formyndar. For den 1,5 år gamle Kari er enkens andre svoger Guttorm Endal formyndar.

 

Her er vel noko nytt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.