Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Odd Andreas Sørgård

Vefsn vernekorps

Recommended Posts

Odd Andreas Sørgård

I VEFSN BYGDEBOK BIND I, sidene 350-352 finner jeg følgende opplysninger:

Sumaren 1814 vart det også i Nord-Noreg gjort visse førebuingar med tanke på krigen. I eit rundskriv av 16. juni påbaud amtmannen at det i bygdene Rana og Vefsn som låg mest utsett til for eit mogleg innfall av svenske herstyrkar, skulle settast opp særskilde vernekorps. Det skulle av dei militære rullane for desse bygdene takast ut eit tal "raske, kiække Karle" i alderen 20 til 36 år, helst slike som alt hadde vore ute enten i roflotiljen i Trondheim (det hadde frå 1808 vorte utskrive mannskap frå Nordland, mest frå Helgeland, til den) eller til vakttenesta ved Nyholmen. Talet på mannskap i desse korpsa skulle vera for Nord-Rana 48, det same for Sør-Rana, og for Vefsn 60. Kvart korps skulle delast i tre troppar etter ei line nord-sør. Korpset skulle ha ein førar og kvar tropp sin underførar eller kvartermeister. For Vefsn-korpset vart Daniel Larsson Smedseng utteken til førar og underførarane vart Anders Andersson Blåfjellet, Lars Nilsson Heringa og Anders Persson Almdalen.

Når mannskapa vart samankalla, skulle dei får utlevert gevær og sabel og 12 skarpe skot kvar. Dette utstyret vart dei pålagde å ta vel vare på og avlevera att om det ikkje vart bruk for det.

...

Vi har nemnt vernekorpsa. Om dei verkeleg vart oppsette og fekk det våpenutstyret det er tale om, er det ikkje noko opplysning om. Berre eit par seinare brev frå amtmannen til futen Lie på Helgeland gjer klårt at det vart vanskar med å få inn det militære utstyret som var utlånt. Men no er det utstyret til kystvernet det gjeld. Om bygdevernet var sammenblanda med det, er uklårt, men helst var det vel det.

 

----------

 

Slik jeg leser teksten har ikke Vefsn vernekorps noe med kystvernet å gjøre. Er det noen som kjenner til om det ble planlagt lignende vernekorps andre steder i landet? Og om de i det hele tatt ble satt opp, fikk trening, og kom i aktiv tjeneste?

 

Mvh Odd Andreas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.