Jump to content
Arkivverket

Skifter fra Bergen (og Sunnmøre). Hvor i Nordfjord er disse personene fra?


Kjell Fredly Smøla

Recommended Posts

Hei!

 

Jeg har funnet to skifter i Bergen fra 1739 der arvingene er fra Nordfjord. Men hvor i Nordfjord de er fra står det ikke noenting om:

 

http://arkivverket.n..._read/23999/50/

 

Det første er etter en Berent Pedersen el. Persen. Arvingene var:

 

1. Fullbroren David Pedersen

 

2. Halvsøsteren Kirstine Davidsdatter, gift med Gregorius Olsen og bosatt i Nordfjord.

 

 

 

Det andre er etter Kirsten Mathiasdatter, og arvingene var hennes tre søstre:

 

1. Birte Mathiasdatter, gift og boende i Nordfjord.

 

2. Ane Mathiasdatter, gift og boende i Nordfjord.

 

3. Kari Mathiasdatter, død, og etterlatt seg barna Ane, 24 år, og Morten, 20 år gamle, boende i Nordfjord.

 

Begge disse skiftene kommer like etter hverandre. Kanskje kan det her være noe av interesse for enkelte på dette forumet.

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Hei Kjell.

 

Dette er ikke noe jeg har i mitt slektsprogram, men jeg ser på 1701 manntallet at der er en David Pedersen i Indvik, 12 år gammel. Han har en bror Bodver? Pedersen 9 år. Den andre med navnet David Pedersen i samme telling var 64 år gammel og neppe aktuell.

 

http://digitalarkive...&merk=8261#ovre

Link to comment
Share on other sites

Hei Rune!

 

Det høres logisk ut at dette kan være den rette familien ja. Jeg kommer vel til å legge ut andre skifter også etter hvert, spesielt der det er usikkert hvor de kommer fra. Dumt at det ikke står hvor slekta er fra i Nordfjord. Men, men, alt skal ikke være like enkelt :mellow:

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Til Rune, det er riktig at det er Aarsheim, og bruk nr 8, nr 2 der finner jeg et skifte i 1728 etter Anders Jetmundsen Briksdal Olden, der nevnes hans 4 halvsøskende Brite Mathisdtr. gm Anders Brixdal, Anne M. gm Elling Qvamme, Christi M. ugift og tienende i Bergen og sal. Kari M. Heggestads to igjenlevende barn, en sønn og en datter, som faren Bottolf Heggestad bar formynder for.

Link to comment
Share on other sites

Takk for den Rune. Nå er som nevnt dette ikke noe jeg personlig har vært borti, men alltid greitt å få bekreftet at man har rett i sine antakelser.

Link to comment
Share on other sites

Kjekt at det ble funnet ut hvor personene hørte hjemme i Nordfjord! Her er en som har sitt opphav i Jølster i Sunnfjord for den som er interessert:

 

http://arkivverket.n..._read/23999/60/

 

Burde vel egentlig ha hatt en ny tråd på denne, men her kan det kanskje være noen linker til Nordfjord også:

 

1739, skifte etter Anna Nilsdatter, enkemann var Mons Stephensen.

 

Arvinger:

 

1. Morbroren Thor Jonsen Øgar.

 

2. Morsøster Siri Jonsdatter, død og etterlatt seg datteren Marte Olsdatter, g.m. Johannes Bewring, boende på Jølster.

 

3. Morsøster Rangele Jonsdatter Bewring, død, været gift med Jacob Ellingsen, etterlatt seg barna:

a) sønnen Jan Jacob(sen) Mechelbust

B) datteren Anne Jacobsdatter, g.m. Rasmus Jetmundsen.

c) datteren Elen Jacobsdatter, g.m. Jens Nilsen Aardal.

d) datteren Birte Jacobsdatter g.m. Rasmus Jeremias(sen) Wisdalen.

Link to comment
Share on other sites

Skifte etter Birte Haldorsdatter i 1740, enkemannen var Ludvig Christensen.

 

Arvingene var:

 

1. Broren Torsten Haldorsen, myndig og boende i Nordfjord.

 

2. Søsteren Rangele Haldorsdatter, gift og boende sammesteds.

 

3. Søsteren Kirsten, gift med Ole Skolapper som var nærværende (altså bosatt i Bergen).

Link to comment
Share on other sites

Skifte etter Malene Marcusdatter i 1740:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/90/

 

Arvinger:

 

1. Broren Daniel Andersen Hunskor, død og etterlatt seg 4 sønner; Anders, Per, Gabriel og Rasmus.

 

2. Søsteren Barbra Marcusdatter, død og etterlatt seg en sønn og 2 døtre; Axel, Berthe og Kari, som alle skal oppholde seg i Nordfjords Fogderi.

Link to comment
Share on other sites

Denne siste er frå Gloppen, og viser slektskapsforhold som truleg ikkje har vore kjende for bygdeboksforfattaren heller. Men kvar desse tre, Aksel, Brite og Kari er å finne har eg ikkje greidd å kome fram til.

Link to comment
Share on other sites

Takk til deg Aase! Jeg har lurt på om det er noen vits i å legge slike skifter ut, kanskje ikke så interessant for så mange. Men jeg fortsetter gjerne når jeg har tid dersom det er av interesse.

 

Og her kommer det et skifte fra 1741 etter en Jacob Blaalie i Bergen, enken er Rangele Johannesdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/107/

 

Arvingene her var en bror og to søstre av den avdøde:

 

1. Broren Jørgen Jacobsen, død og etterlatt seg barna Jacob, Ole, Steffen og Rangele.

 

Søstrenes navn visste enken ikke, men samtlige arvinger oppholdt seg i Nordfjord.

Link to comment
Share on other sites

Blålid-skiftet er litt interessant, fordi namnet på broren er feil. Der er ein 9 år gammal Jørgen på Blålid i 1701, men ved skiftet etter mora Ragnhild i 1732 er Jørgen ikkje nemnt, berre eldstebroren Knut og denne Jakob i Bergen. Eit skifte etter Steffen Knutson Bortne i 1750 viser at han let etter seg syskena Jakob, Ola og Ragnhild - og dermed ser vi at det skulle stått Knut og ikkje Jørgen i dette Bergens-skiftet.

Link to comment
Share on other sites

Her er også et der arvingene er fra Nordfjord:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/113/

 

Skiftet er etter Marte Rasmusdatter i 1741 og enkemannen er Rognel Olsen.

 

Arvingene var:

 

1. Halvsøsteren Gundele Olsdatter, død og etterlatt seg tre sønner og to døtre;

Per Rasmussen, boende i Nordfjord.

Isak Rasmussen, boende i Soue Sund i Nordfjord.

Lars Rasmussen, død og etterlatt seg sønnen Rasmus Larsen, 12 år og nærværende.

Birte Rasmusdatter, enke og nærværende.

Ane Rasmusdatter, enke, boende i Nordfjord.

Link to comment
Share on other sites

Her er nok en som er ganske vanskelig vil jeg tro:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/114/

 

Skiftet er fra 1741 og er etter Marte Thoresdatter, som hadde arvingene:

 

1. Broren Arent Thorsen, boende i Nordland.

 

2. Søsteren Synneve, død og etterlatt seg en datter Ane Kirstine, enke.

 

3. Søsteren Marte, gift i Nordfjord.

 

Skifte 1741 etter Paul Jensen, enken var Elen Rasmusdatter.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/116/

 

Arvingene var broren Iver, som var død og etterlatt seg sønnen Simen Iver(sen) Thorem, boende i Nordfjord.

Link to comment
Share on other sites

Skifte 1741 etter Birte Rasmusdatter:

 

http://arkivverket.n...read/23999/120/

 

Arvingene var to brødre og to søstre:

 

1. Marcus Rasmussen, død og etterlatt seg en sønn og to døtre;

Rasmus, myndig og bor i Nordfjord.

Ane, gift og boende i Nordfjord.

Marte, 21 år gml., bor hos sin bror.

 

2. Nils Rasmussen, boende i Nordfjord.

 

3. Ane Rasmusdatter, 70 år gammel og nærværende.

 

4. Synneve Rasmusdatter, gift med Lars Bentsen, boende i Nordfjord.

 

Denne tror jeg må gjelde folk fra Bjørnereim i Breim.

Link to comment
Share on other sites

Til alt overmål så kommer det et skifte i 1741 etter Lisbeth Olsdatter som har de samme arvingene som jeg har nevnt i et tidligere innlegg:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/122/

 

Arvingene var barna etter en død halvsøster:

 

Per Rasmussen, myndig, boende i Nordfjord.

Isak Rasmussen, boende i Souesund i Nordfjord.

Birte Rasmusdatter, enke og nærværende.

Ane Rasmusdatter, enke og boende i Nordfjord.

Link to comment
Share on other sites

For sikkerhets skyld kommer det et skifte som er med på å avklare ett av de to første jeg la inn her på denne tråden. Samtidig opereres det her med et annet patronym på mannen til halvsøsteren:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/123/

 

Skiftet er i 1741 etter David Pedersen, enken er Ane Rosendahl.

 

Arvingene er halvsøsteren Kirstine, enke og vært gift med Gregorius Knudsen boende i Nordfjord på gården "Aareim" (Orheim?)

Link to comment
Share on other sites

Skifte 1741 etter Anders Jeremiassen, enken var Ane Margrete Larsdatter.

 

http://arkivverket.n...read/23999/125/

 

Arvingene var:

 

1. Helbroren Elling Jeremiassen, myndig og bor i Trondheim.

 

2. Søsteren Rangele Jeremiasdatter, gift med Peder i Haavigen, boende i Nordfjord.

 

3. Søsteren Ane Jeremiasdatter, død og etterlatt seg tre sønner og to døtre; Mons, 28 år, Jacob og Ole, hver 22 år gamle, Ingeborg, 32 år, og Siri, 30 år gamle, alle bosatt i Nordfjord.

 

4. Søsteren Ane Margrete Jeremiasdatter, gift med Richert Sivertsen og boende her i byen.

Link to comment
Share on other sites

Kjekt at du legg ut desse skifta på nettet og deler med oss andre. Så får vi andre prøve å finne ut kvar dei høyrer heime.

Bild av skifta på skjermen min er så utydelege, at eg klarer ikkje å lese kva som står der-

Det fyrste skiftet høyrer til (som nemnt tidlegare) på bruk 8 "Andersbruket" Årheim i Stryn-

I bygdeboka står det slik; Son Bodvar (Pederson f. ca. 1692) tente i Bergen 1711-

David (Pederson f. ca 1683) d. 1711 budde i Bergen, g.m. Anna Rosendahl

Halvsystra Kristine Pedersdt. Årheim var einaste arving etter David. I bygdeboka er ho gift med Gregorius Knutson.

Broren? Berent ikkje nemnd i bygdeboka

 

Seint på kvelden! Beklager! Rekna feil - David Pederson er fødd rundt 1689 - når han er 12 år ved folketellinga i 1701

 

Seint på kvelden! Beklager! Rekna feil - David Pederson er fødd rundt 1689 - når han er 12 år ved folketellinga i 1701

Link to comment
Share on other sites

Her gaår det fort i svingane. Skifta kjem som perler på ei snor.

Så kom skifte frå 1741 for David Pederson Årheim som fortel at han døde i dei tider og ikkje i 1711.

 

Her går det fort i svingane. Skifta kjem som perler på ei snor.

Så kom skifte frå 1741 for David Pederson Årheim som fortel at han døde i dei tider og ikkje i 1711.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.