Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Kjell Fredly Smøla

Skifter fra Bergen (og Sunnmøre). Hvor i Nordfjord er disse personene fra?

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Skifte No 61 i 1749 etter Nils Jersing (?), enken var Margaretha Echof:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/19/

 

Her tar jeg bare med ett av barna:

 

datteren Anna Dorothea, gift med Alexander Fæster i Sund otting, Nordfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

No 64 i 1749 etter Knud Pedersen, enken var Anna.....:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/21/

 

Arvinger var:

 

1. Broren Iver Pedersen, boende på gården Sigdestad i Nordfjord.

 

og 2 søsken som enken ikke visste navnene på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her er det bare etternavnet som sier meg at det kan være en person med slekt i Stryn:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/83/

 

No 221, skifte i 1750 etter Isak Tonning, enken var Anne Arnesdatter og arvingen var sønnen Mogns Isaksen, umyndig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 241 i 1750 etter Margretha Jeremiasdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/92/

 

Arvingene var en bror og to søstre:

 

1. Elling Jeremiassen, boende i Trondheim.

 

2. Ragnhild Jeremiasdatter, g.m. Peder Thomassen Haavigen i Selje prestegj. i Nordfjord.

 

3. Anna Jeremiasdatter, død og etterlatt seg to sønner og to døtre værende i Nordfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

No 305, skifte 1751 etter Thomas Olsen, enken var Chirsten Salomonsdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/123/

 

Arvingene var hans to brødre:

 

1. Mons Olsen, boende i Daviks prestegjeld.

 

2. Simon Olsen, boende i "Selloe" (Selje?) prestegjeld, begge to myndige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Garden Sigdestad som er nemnd i innlegg 52, er Segestad i Stryn, ikkje Sigdestad i Ålfoten...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 422 i 1752 etter Thor Larsen, enken var Maria Christensdatter:

 

http://arkivverket.n...read/24001/190/

 

Arvinger var moren, en bror og to søstre:

 

1. Moren Martha Steenersdatter, boende i Nordfjord fogderi og Breim skipreide.

 

2. Broren Simon Larsen, boende her i byen og myndig.

 

3. Søsteren Maren Larsdatter, g.m. Anders Wallache, boende i Utvik i Nordfjords fogderi.

 

4. Søsteren Elen Larsdatter, ugift og oppholdende seg hos moren.

 

Takk til Gunnar for den oppklaringen! Har ellers funnet et skifte som også omhandler Stavang/ Stavanger(?) i Kinn, men det er vel kanskje ikke så stor interesse for det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald L. Bakke
Har ellers funnet et skifte som også omhandler Stavang/ Stavanger(?) i Kinn, men det er vel kanskje ikke så stor interesse for det?

 

Eg er interessert i det skiftet. Om du ikkje vil legge det i denne tråden kan du kansje opprette nytt emne eller sende det til meg på halobakrøllalfagmailpunktumno ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Hei Harald!

 

Selvfølgelig skal du få tilsendt skiftet, jeg sender deg det nå! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

No 435, skifte etter Anna Samuelsdatter ved Nøstet i 1752:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/205/

 

Arvingene var en bror og to søstre:

 

1. Broren Ole Samuelsen, død og etterlatt seg datteren Martha Olsdatter, myndig og her i byen boende.

 

2. Søsteren Berthe Samuelsdatter, enke og her i byen boende.

 

3. Søsteren Gunille Samuelsdatter, gift med Rasmus Olsen og boende i Nordfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tor Larson eit par innlegg lenger oppe var frå Fossheim i Breim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Bra Aase!

 

Her kommer skifte etter Nils Akselsen "ved Nøstet" (No 440) i 1752, enken var Anna Hansdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/208/

 

Arvingene var to brødre og tre søstre:

 

1. Broren Ole Akselsen, boende her i Bergen og nærværende.

 

2. Broren Antonius Akselsen av Holmens folk, boende i København.

 

3. Søsteren Anna, vært gift med Abel Johnsen i Davik i Nordfjord, død og etterlatt seg tre døtre som alle skal oppholde seg hos deres far i Nordfjord. (Ingen navn nevnt.)

 

4. Søsteren Martha, gift med Lars Riise, boende i Nordfjord i Innfjorden og som er i live.

 

5. Søsteren Maria, vært gift med John Thorsen Møklebust i Gulen i Sunnfjord, død og etterlatt seg barna Thor og Brithe, begge i Sunnfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Dette skiftet har vel vært diskutert på forumet før, men da bare på konens side, som var fra Gloppen:

 

http://arkivverket.n...read/24001/232/

 

Skiftet er No 466 og er etter ekteparet Lars Tonning og kona Elen Nilsdatter Rygg i 1752. Her tar jeg bare med mannens arvinger, siden konens arvinger er kjente:

 

1. Broren Nils Olsen Tonning, død og etterlatt seg tre sønner og tre døtre; Ole myndig og boende i Nordfjord, Jacob, 25 år og nærværende, Peder, 23 år oppholdende seg i Nordfjord, Anna Maria, gift med Christopher Wendt her i byen boende og nærværende, Johanna, gift med Fredrik Krogh her i byen boende og nærværende, Anna, g.m. Elling Yttraaen i Hornindal i Nordfjord.

 

2. Anna, sal. Rasmus Kirkhorns enke og boende i Hornindalen i Nordfjord.

 

3. Martha, død og etterlatt seg tre sønner og tre døtre; Isak Tonning, død og etterlatt seg en sønn ved navn Mons Isaksen, 3 1/2 år gammel og oppholdene seg her i byen hos sin mor (skiftet etter Isak Tonning er lenger framme i denne tråden), John Tonning, myndig og nærværende, Lars Tonning, myndig og boende i Nordfjord, Birthe, g.m. John Lassesen YtreEide, boende i Nordfjord, Anna, g.m. Peder Bodvarsen i Nordfjord og Borni, 26 år og oppholder seg i Nordfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg ser at det er ein tastefeil, men tillet meg likevel å more meg litt over det 3172 år gamle barnet i forrige innlegg, livskraftige folk desse stryningane!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

No 507, skifte etter Anna Andersdatter i 1753, enkemannen var Ole Eriksen:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/283/

 

Arvingene var hennes søskenbarn:

 

1. Rasmus Rasmussen, myndig og til stede, bor i Bergen.

 

2. Anders Abelsen, gift og boende i Nordfjord.

 

3. Jacob, død og etterlatt seg en sønn ved navn Abel, 24 år, værende i Danmark.

 

4. Martha Abel, 50 år, nærværende.

 

5. Else, gift med Peder Nilsen, boende i Nordfjord.

 

6. Rangelle, gift med Jacob Olsen og boende i Nordfjord.

 

7. Seebor, død og etterlatt seg sønnen Abel, 7 år gammel, værende i Nordfjord hos sin far Ole Paulsen.

 

Flere arvinger visste de tilstedeværende ikke om.

 

He, he, regner med at du skjønte at det var 3 1/2 år det skulle stå, det går litt fort for seg i svingene, Aase. Utrolig hvor mange nordfjordinger som gjorde bergensere av seg i alle fall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Seborg som er nemnt i forrige skifte er frå Orheim i Eid. Anders Abelson er bror hennar; eg har ikkje plassert dei andre namna, men reknar med at dei gjerne er sysken alle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 561 etter Ole Andersen Roset i 1754, enken var Anne Nilsdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/342/

 

Arvingene var hans søsken (og her kommer det fram flere navn på arvinger lenger ute i skiftet, der det står hvem som møtte ved skiftesamlingen):

 

1. Broren Knud Andersen Glumnes (Glomnes), død og etterlatt seg to barn; Lars Knudsen, boende på Glomnes, og Sophia Knudsdatter, gift og boende i Nordfjord (senere kommer det fram at hun var gift med Lars Folven) (Enda en datter av Knud dukker opp senere i skiftet, det er Guri Knudsdatter, enke, og har etternavnet Tyslof(?).

 

2. Broren Rasmus Andersen Roesetter, boende i Nordfjord. (Senere står det at sønnen Anders Rasmussen møtte ved skiftesamlingen).

 

3. Søsteren Magnelle, død og etterlatt seg en datter som bor i Nordfjord. (Senere får vi vite at datteren het Sophia Pedersdatter og var gift med Ole Knudsen Øvre Rødberg).

 

4. Søsteren Anne Andersdatter, død og etterlatt seg datteren Kirsten Monsdatter, g.m. Sivert Colbensen, her i byen boende og begge nærværende.

 

En Marcus Eriksen Roset møtte også på skiftesamlingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 567 etter Berte Jonsdatter i 1754, enkemannen var Sivert Olsen:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/350/

 

Arvingene var:

 

1. Brordatteren Asseline Fredriksdatter, enke.

 

2. En helsøsters sønn, Sakarias Olsen, boende i Selje prestegj., Nordfjords fogderi.

 

3. En halvsøsters sønn, Jonas Gregoriussen, myndig og boende her i byen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 617 etter Mons Iversen og hans hustru Berthe Paulsdatter i 1754:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/411/

 

Her tar jeg med konens arvinger:

 

1. Jon Paulsen, død og etterlatt seg sønnen Paul Jonsen, myndig og værende i Finnmarken.

 

2. Anders Paulsen, død og etterlatt seg døtrene Ragnhild og Anne Andersdøtre, begge ugift og værende i Nordfjord.

 

3. Synneve Paulsdatter, enke og boende i Nordfjord.

 

4. Maren Paulsdatter, død og etterlatt seg sønnen Nils Olsen, myndig og boende her i byen, samt tilstede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 651 etter Lisbeth Abrahamsdatter i 1754:

 

http://arkivverket.n...read/24001/428/

 

Arvingene var en bror:

 

1. Ole Abrahamsen, død og etterlatt seg sønnen Josef som skal være umyndig og boende på gården Qvalheim i Nordfjords fogderi. Den avdøde skal også ha opplyst at broren hadde to døtre, men hva de het og om de levde visste hun ikke.

 

Senere kommer det fram mere om Lisbeth Abrahamsdatters arvinger:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/429/

 

Ett sted står det Rasmusdatter som patronymikon på henne.

 

Arvingene var altså:

 

1. Broren Ole Abrahamsen Søre Opdal, død og etterlatt seg barna; sønnen Jacob Olsen som etterlot seg datteren Anna Jacobsdatter, sønnen Abraham Olsens etterlatte barn Abel Abrahamsen og Christi Abrahamsdatter, sønnen Josef Olsen, datteren Anna Olsdatter, gift med Christopher Søre Opdal.

 

2. Broren Isak Abrahamsen Tennebøes etterlatte datter Anna Isaksdatter, gift med Søren Josefsen Wange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tusen takk for den nest siste (Berte Påldtr)! Dette må vere frå Austrheim i Gloppen, og plasserer personar som eg ikkje har greidd å finne att, pluss at eg får namnet på ei hittil ukjend syster!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Nå ble jeg glad! Så kjekt å finne ting som har vært gåtefulle! Da føles ikke dette "arbeidet" forgjeves, og kjekt med positive tilbakemeldinger! Takk skal du ha!

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, det blir litt julafta her i dag.. Skulle du kome over skifte etter Maren Povelsdtr før 1754 og det som eg trur eg mannen hennar, Roluf Nielsen (sonen er kalla Olsen, men det trur eg er feil) vil eg også bli glad - som du ser: Mykje vil ha meir!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Kjekt! Ja, jeg skal være obs. på disse navnene om jeg kan finne mere om dem. Men siden det står at Maren er død, så har jeg vel oversett henne dersom det var skifte etter henne, og ikke Nordfjord var nevnt. Men jeg holder øynene åpne!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.