Gå til innhold
Arkivverket
Kjell Fredly Smøla

Skifter i Bergen fra 1765. Folk med aner i Sunnfjord.

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Etter ønske legger jeg nå inn skifter som har med Sunnfjord å gjøre fra skifteprotokollene i Bergen.

 

Jeg begynner med denne:

 

No 1753, skifte i 1765 etter Elias Jakobsen Jordan, enken var Ales Aslaksdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/346/

 

Arvingene var to søstre:

 

1. Ales, 40 år, oppholdende seg i Kinds prestegjeld i Søre Botne.

 

2. Ellen, gift sammesteds.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 1820 etter Orlow Johannesdatter i 1765:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/386/

 

Arvingene var to brødre og en søster:

 

1. Rasmus Johannessen, myndig og nærværende.

 

2. Jacob Johannessen, myndig og boende i Sunnfjord og Holmedals prestegjeld.

 

3. Kirsten Johannesdatter, gift og boende sammesteds.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte 1836 etter Johan Fredrik Sinning og hans hustru Johanna Høyder i 1765:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/393/

 

På konens side var det en bror og to søstre som arvet:

 

1. Vilchen Høyder, klokker til Førde i Sunnfjord.

 

2. Ellen, enke og nærværende.

 

3. Elisabeth, død og etterlatt seg en sønn og fire døtre; Gerhard Nicolay 13 år, Karen Kirstina 26 år, Anna Bergine 23 år, Elisabeth Maria 16 år og Hedvig Juliana 12 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 1919 etter Maren Finde Bugge i 1766, enkemannen var Christopher Kothert (Køthert?):

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/443/

 

Arvingene var tre brødre og to søstre:

 

1. Christian Bugge, løytnant, bosatt i Strudshavn.

 

2. Ove Bugge, øster på, død og etterlatt seg en del barn som enkemannen ikke visste navn på.

 

3. Christian Bugge, seiglemaker i København, død og etterlatts eg barn som enkemannen ikke visste navn på.

 

4. Pernille Dam, været boende på Jølster, men død og etterlatt seg barn som enkemannen ikke visste navn på.

 

5. En søster som skal ha vært gift med lensmannen på Jølster og etterlatt seg barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Hei!

 

Etter ønske legger jeg nå inn skifter som har med Sunnfjord å gjøre fra skifteprotokollene i Bergen.

 

Jeg begynner med denne:

 

No 1753, skifte i 1765 etter Elias Jakobsen Jordan, enken var Ales Aslaksdatter:

 

http://arkivverket.n...read/24003/346/

 

Arvingene var to søstre:

 

1. Ales, 40 år, oppholdende seg i Kinds prestegjeld i Søre Botne.

 

2. Ellen, gift sammesteds.

 

Mvh. Kjell

Dette var jo interessant. Eg meiner å ha har rimeleg god oversikt over folket i Sørbotten i Bremanger, men har ikkje registrert nokon Ales Jakobsdotter på denne tida. Nils Ottesson og Rasmus Andersson på bnr. 3 var gift med ei Eli Jakobsdotter, men ho skulle vere ein generasjon eldre enn desse og født kring 1686

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Kjekt med tilbakemelding om "nye" funn av gammelt opphav.

 

Skifte No 1991 etter Ragnelle Larsdatter i 1767, enkemannen var Anders Hansen Messing:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/504/

 

Arvingene var barn i tre ekteskap:

 

1. Anna Elisabeth, værende i Sunnfjord (eneste barn fra første ekteskap).

 

2. Ingeborg Malena Pedersdatter, 16 år, fra andre ekteskap.

 

3. Kristine Pedersdatter, 12 år, fra andre ekteskap.

 

4. Hans Petter, 3 1/2 år, fra siste ekeskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2007 etter Dorthe Iversdatter i 1767, enkemannen var Nils Nilsen Kulseim:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/527/

 

Arvingene var hennes søskenbarn:

 

1. Marthe Andersdatter, gift med Ole Nilsen, boende i Solemsviken.

 

2. Lars Andersen, død og etterlatt sønnen Lars Larsen, 6 år, og Karen Larsdatter, 4 år.

 

3. Peder Andersen, død og etterlatt datteren Martha Pedersdatter, gift med Ole Pedersen, boende i Strudshavn.

 

4. Dorthe Holgersdatter, død og etterlatt barna Salomon Gjertsen, myndig og nærværende, Gjert Pedersen, myndig og oppholder seg i Nordland, Elen Pedersdatter, 24 år, oppholder seg i København.

 

5. Henrik Larsen, død og etterlatt barna Anna Henriksdatter, nærværende, og Nille Henriksdatter, 24 år gammel.

 

6. Sylvie Holgersdatter, død og etterlatt barna Aksel Nilsen, myndig og oppholdende seg i Sunnfjord, Peder Nilsen, myndig, oppholdende seg i Sunnfjord, og ?? Nilsdatter, enke og nærværende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2041 etter Rasmus Johannessen Ross i 1767:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/36/

 

Arvingene var en bror og to søstre:

 

1. Jacob Johannessen, myndig og nærværende, men boende i Holmedal prestegjeld.

 

2. Synneve Johannesdatter, død og etterlatt seg barna; Lars olsen, myndig og nærværende, men tjener i Askvoll sogn, Anne Olsdatter, 24 år, tjenende på Eie (Eid?) hos Iver Lassesen Søreide.

 

3. Kirsti Johannesdatter, gift med Andreas Bottelsen Ringstad, nærværende, men likeså boende i Askvoll.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2042 etter Aagotte Arnesdatter i 1767:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/38/

 

Arving var datteren:

 

1. Anna Olsdatter, død og etterlatt seg to sønner og en datter, Ole Olsen og Simon Olsen, fraværende og oppholder seg i Sunnfjord, Berthe Olsdatter, gift i Sunnfjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2081 etter Karen Siversdatter i 1767:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/92/

 

Det ble opplyst at hun skal ha hatt søsteren:

 

1. Helle Siversdatter, død og etterlatt seg datteren Karen, enke og oppholdende seg i Sunnfjord.

 

Det ble også opplyst at hun skal ha hatt noen brorbarn sammesteds, men ingen videre opplysninger ble lagt fram om dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2032 etter Berte Pedersdatter i 1768, enkemannen var Jonas Blix:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/144/

 

Etter enkemannens angivelse skal hennes arvinger oppholde seg i Sunnfjord, en søsterdatter ved navn Synneve, 12 år gammel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2138 etter Henrikke Bernsdatter i 1769, enkemannen var Hans Hansen:

 

http://arkivverket.n...read/24004/266/

 

Arvinger var hennes søskenbarn:

 

1. Enert (det står faktisk Enert) Andersen, myndig.

 

2. Judithe Andersdatter, gift med Jørgen Arnesen.

 

3. Ole Andersen, myndig og boende i Kinds(? det står Kings men det må være en skrivefeil) prestegjeld.

 

4. Susanna Andersdatter, gift med Anders Jonassen, boende på forbenevnte sted.

 

Men om der er flere eller andre arvinger, kunne ingen med visshet forklare.

 

Skifte No 2141 etter Berthe Olsdatter i 1769:

 

http://arkivverket.n...read/24004/267/

 

Arving var hennes datter:

 

1. Berthe Andersdatter, enke, boende i Askvoll prestegjeld, på gården Sandøien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2223 etter Anna Eriksdatter i 1770:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/352/

 

Arvingene var oppgitt å være en bror, to søstre og en halvsøster:

 

1. Erik Wesle(?), død og etterlatt seg en sønn og to døtre(?), Erik 17 år, datteren 13 år, men hennes navn visste de ikke, oppholder seg i Sunnfjord.

 

2. Marthe, gift i Sunnfjord med Halvor Andersen.

 

3. En søster de ikke visste navn på, død og etterlatt seg en datter som er gift og bor i Mangers prestegjeld.

 

4. Halvsøsteren Johanne Johannesdatter, død og etterlatt seg to sønner, Ole Thomassen Lind, myndig og fraværende og Johannes Thomassen Lind, myndig og nærværende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Her var det knappe opplysninger å få, men skiftet No 2339 er etter Marthe i 1771, avdøde Jens Olsens kone:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/472/

 

Arvinger skal være en brorsønn som oppholder seg på Jølster i Sunnfjord fogderi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2346 etter Jens Lax i 1770:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/479/

 

Arvingene var en helsøster og tre halvsøstre:

 

1. Helsøsteren Kirsten, gift med Hr. Otto Schrøder, sogneprest til Vanylvens kall på Sunnmøre, død og etterlatt seg sønnene Peder, 24 år, oppholder seg i København, Nils, 23 år, oppholdende seg hos faren.

 

2. Halvsøsteren Karen, var gift med Rasmus Roos, død og etterlatt seg barna; Lucia, var gift med Wilhelm Lange, oppholdende seg her i byen, Elisabeth, gift med Jores Ross her i byen, Sidsell, gift med Christian Smitler (Schnitler?) i Bergen og Maren, 42 år og nærværende.

 

3. Halvsøsteren Johanna, gift med Jørgen Balchen i Sunnfjord.

 

4. Lucia, gift med Sr. Hans Nagel, nærværende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 2371 etter Regina Gertsen i 1772:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24004/512/

 

Arvingene skal være en bror og tre søstre, hvorav den ene skal bo i Jølster i Sunnfjord, men uvisst hvilken gård. De øvrige arvinger var det ikke gitt noen opplysninger om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Siden det ikke ser ut til å ha så stor interesse at jeg legger ut disse, avslutter jeg med et skifte som er noe eldre i håp om at det kan interessere noen i alle fall:

 

http://arkivverket.n..._read/23998/91/

 

Skifte No 423 etter Johannes Olsen i 1735, enken var Birthe Ingebrigtsdatter.

 

Her er jeg usikker på gårdsnavnene, men arvingene er:

 

1. Moren Birthe, boende på .....vold i Sunnfjord.

 

2. Helbroren Halvor Olsen, myndig og bor her i byen.

 

3. Helsøsteren Birte Olsdatter, gift med Gjert Rauset (Roeset?), boende i Sunnfjord.

 

4. Helsøsteren Ane Olsdatter, gift med Thomas i Schanageren(?).

 

5. Halvsøsteren Dorothea, gift med Hans Asqvel(?) i Sunnfjord.

 

6. Halvsøsteren Orlaug, gift i Sunnfjord.

 

Disse er det helt sikkert noen som kan plassere!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Skifte No 2056 etter Berte Ludvigsdatter i 1768, enkemannen var Johannes Endresen:

 

http://arkivverket.n...read/24004/164/

 

Han opplyste at hennes far i Sunnfjord var arving etter henne.

 

Hun var datter av Ludvig Simonsen Sæle og Mari Olsdatter:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24192/194/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126650195.jpg

 

Anno 1759 den 18 mai .... paa den gaard Sæle .... efter afdød qvinde Mari Olsdatter og ... i mellom enchemanden Ludvig Simonsen paa den andre og deres i ægteskb sammenaflede felles børn 4 sønner og tre døttre, navnlig:

 

1. Sønnen Ole Ludvigsen boer paa gaarden Trenanger i ? sogn

2. Sønnen Frands Ludvigsen boer paa gaarden Hagen i samme sogn

3. Sønnen Peder Ludvigsen tjener for faderen, 17 aar gammel

4. Sønnen Simon Ludvigsen 9 aar

5. Datteren Britta Ludvigsdatter gift med Johannes Endresen og boer i Bergen

6. Datteren Ales Ludvigsdatter ugift 23 aar

7. Marta Ludvigsdatter 15 aar gammel

 

For Peder Ludvigsen blev til formynder ansadt Ole Olsen Hielmeland. For Simon Ludvigsen faderens ? Ludvig Simonsen Sæl?. For Ales Ludvigsdatter blev farbroderen Mads Simonsen Korsvold og for Martha Ludvigsdatter ansattes i ligemaade til formynder Lars Andersen Niøsen.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24195/413/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126670414.jpg

 

Anno 1775 den 21 april ... blev paa gaard Sæle .... udi døden afg: ægtefolk navnl: Ludvig Simensen og hustru Mari Halvorsdatter og i mellom deres efterladte børn... og deres felles børn af siste ægteskab navnl:

 

1. Ole Ludvigsen boer paa gaarden Tveranger udi Saulen i Sogns fogderi

2. Frantz Ludvigsen boer på gaarden Hage i Suulen men død og har efterladt sig en søn og en datter navnlig:

a) Frantz Frantzen 11 aar gl:

B) Mari Frantzdatter 13 aar gl:

3. Peder Ludvigsen boer paa gaarden Korsvolden

4. Simon Ludvigsen myndig og ... paa gaarden Sæle

5. Alis Ludvigsdatter gift med Jens Olsen Kaarestad

6. Marte Ludvigsdatter gift med Iver Michelsen Domben i Suulen

 

de afdødes fælles børn af siste ægteskab

 

7. Mads Ludvigsen 15 aar gl:

8. Axel Ludvigsen 14 aar gl:

9. Frantziske Ludvigsdatter 11 aar gl:

 

For sønnesønn Frantz Frantzen og sønnedatteren Mari Frantzdatter Hage blev deres farbr: Ole Ludvigsen Tverang. For sønnen Mads Ludvigsen blev morbr Ole Halvorsen Kaarestad. For sønnen Axel Ludvigsen blev hans ? mand Jens Olsen Kaarestad, og for datteren Frantzische Ludvigsdatter blev halvbroderen Peder Ludvigsen Korsvold.

 

Med hilsen

Lars Østensen

SKI

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald L. Bakke

Flott at du legg ut desse skifta vedrørande Sunnfjord også Kjell. Foreløbig har eg ikkje funne nokon som berører mi slektsforsking, men eg føl nøye med om nokon kjende namn skulle dukke opp. :huh:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Takk for innleggene, da fortsetter jeg da, men tar for meg igjen de første skifteprotokollene fra 1734 og utover.

 

Skifte No 450 etter Rangele Olsdatter, gift med Jonas Olsen:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23998/96/

 

Arvingene på både mannens side og Rangnhilds side blir oppregnet, men det er Ragnhilds arving som mest interesserer:

 

1. Broren Torgel Olsen, død, men har vært boende i Bremanger og etterlatt seg datteren Malene Torgelsdatter, boende på en gård i Bremanger skipsreide.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 590 etter Lars Olsen i 1735, enken var Birthe Monsdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23998/127/

 

Arvinger var en bror og to søstre:

 

1. Lars Olsen, død og etterlatt seg sønnen Per, myndig og farer fra Holland.

 

2. Ingeborg, gift med Knud Stubseide, boende i Sunnfjord, konen var tilstede.

 

3. Synneve, gift med Clemens/Clemet og boende på gården Sygnem (Sygnen?) i Bjeldefjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 616 etter Steffen Olsen i 1736, enken var Marte Hansdatter:

 

http://arkivverket.n...read/23998/133/

 

Arvingene var fire brødre og to søstre:

 

1. Anders Olsen, myndig og boende i Sunnfjord.

 

2. Jørgen Olsen, boende her i byen, hvis kone Marte Rasmusdatter var nærværende.

 

3. Henrik Olsen, myndig og tilstede.

 

4. Anders, likeledes myndig og tilstede.

 

5. Ane, gift med Ole Olsen boende i Sunnfjord.

 

6. Ahled Olsdatter, gift med Ole Andersen som var nærværende.

 

Kort og konsist: Skifte No 622 etter Nils Johannessen i 1736:

 

http://arkivverket.n...read/23998/134/

 

Arving var hans far, boende i Jølster.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Eg følgjer òg med - bortsett frå det eine skiftet som berører Sørbotten har eg ikkje funne stort eg kan knytte meg til, men får ta ein kikk på dette siste frå Bremanger...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.