Gå til innhold
Arkivverket
Anfinn Bernaas

Jondalen i Kongsberg – omtale i bygdebøker?

Recommended Posts

Anfinn Bernaas

Jondalen i noverande Kongsberg kommune var inntil 1964 delt på heile fire kommunar: Gransherad i Telemark, Flesberg, Øvre Sandsvær og Kongsberg, dei tre siste I Buskerud.

 

Men likevel eksisterte det noko som blei kalla Jondalen skule- og kyrkjekommune heilt fram til da. Det ser ut som om denne skule- og kyrkjekommunen var ein mellomting mellom ikkje-kommune og fullverdig kommune, ei kommuneform som ikkje finst i dag.

 

I Gransheradsoga er Gransherads del av Jondalen omtala på lik line med Gransherad elles. Men Jondalen er ikkje omtala i bygdebøkene for Flesberg eller Sandsvær, som begge er særs grundige og relativt nyutgjevne, dvs. på 1990- og 2000-talet. Ja, iallfall har ikkje eg sett nokon omtale av Jondalen i desse bøkene. Ikkje ser eg noko i føreorda om Jondalen heller.

 

Har nokon noko å opplyse i denne samanhengen, ville eg vera takksam for det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Anfinn,

 

Det er arbeid på gang. Har akkurat sendt deg en e-post angående dette.

 

Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Anfinn,

 

Det er arbeid på gang. Har akkurat sendt deg en e-post angående dette.

 

Mvh Are

 

Dette kunne det jo vært fint om du delt med oss andre også, Are! :-) Det er flere av oss som har slekt fra Jondalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørg Lunde

Dette kunne det jo vært fint om du delt med oss andre også, Are! :-) Det er flere av oss som har slekt fra Jondalen.

 

Venter på svar her :mellow:

Dersom det skjer ting ifm slektsoversikter, bydgebøker e.l i Jondalen så er det nok mange som ønsker å få vite det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

 

 

Venter på svar her :mellow:

Dersom det skjer ting ifm slektsoversikter, bydgebøker e.l i Jondalen så er det nok mange som ønsker å få vite det.

 

Jeg har sendt deg en melding, Bjørg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May B. Odden

Noen som vet om det er noe fremgang i forbindelse med dette bokprosjektet? Jeg skulle veldig gjerne hatt tak i den boka så fort den kommer i forbindelse med min slekt som bodde i Jondalen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Om jeg ikke husker helt feil, så sendte Odd-Arne Helleberg ut en invitasjon til samarbeid og dignad rundt dette med Jondal en gang i 2012. Jeg kan ta kontakt med ham i igjen for flere opplysninger.

 

Mvh Are

Endret av Are S. Gustavsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Lie

Noen som vet om det er noe fremgang i forbindelse med dette bokprosjektet? Jeg skulle veldig gjerne hatt tak i den boka så fort den kommer i forbindelse med min slekt som bodde i Jondalen

 

 May,

 

  Det er framgang ja, men den ene delen av de som skal jobbe med boka er

 sånn rimelig handikappet nå.

 Men, det fins da utkast til det meste, så hvis det er noe spesielt du lurer på,

 så kan du ta kontakt med Odd-Arne eller meg.

 

 ------ Ivar Lie

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May B. Odden

 May,

 

  Det er framgang ja, men den ene delen av de som skal jobbe med boka er

 sånn rimelig handikappet nå.

 Men, det fins da utkast til det meste, så hvis det er noe spesielt du lurer på,

 så kan du ta kontakt med Odd-Arne eller meg.

 

 ------ Ivar Lie

 

Hei

 

Jeg er ute etter så mye informasjon som mulig om en gård/plass som het Klunderlia, spesielt fra begynnelsen av 1800-tallet. Min tipp-tippoldefar (Ole Nilsen) ble født der og hans foreldre igjen. Min 3xtippoldefar (Nils Helgesen) arbeidet ved sølvverket. Jeg har en del informasjon, men akkurat nå sitter jeg midt i oppussing av huset og har ikke dette tilgjengelig på denne pc'n. Dette vil jeg imidlertid få tilgang til igjen i løpet av et par uker.

​Men i utgangspunktet så er det altså Klunderlia jeg er på jakt etter informasjon om, også da litt om hvor gården/plassen lå i forhold til at min 3xtipp arbeidet ved Sølvverket.

 

All den tid jeg ikke har tilgang til all informasjonen min på denne pc'n, så er det dette jeg er sikker på at jeg ønsker å finne ut om nå. Jeg vet det var et par andre steder i Jondalen også som var nevnt i den informasjonen jeg har, men dette har jeg da dessverre ikke oversikt over her og nå.

 

Mvh

May B.

 May,

 

  Det er framgang ja, men den ene delen av de som skal jobbe med boka er

 sånn rimelig handikappet nå.

 Men, det fins da utkast til det meste, så hvis det er noe spesielt du lurer på,

 så kan du ta kontakt med Odd-Arne eller meg.

 

 ------ Ivar Lie

 

Hei

 

Jeg er ute etter så mye informasjon som mulig om en gård/plass som het Klunderlia, spesielt fra begynnelsen av 1800-tallet. Min tipp-tippoldefar (Ole Nilsen) ble født der og hans foreldre igjen. Min 3xtippoldefar (Nils Helgesen) arbeidet ved sølvverket. Jeg har en del informasjon, men akkurat nå sitter jeg midt i oppussing av huset og har ikke dette tilgjengelig på denne pc'n. Dette vil jeg imidlertid få tilgang til igjen i løpet av et par uker.

​Men i utgangspunktet så er det altså Klunderlia jeg er på jakt etter informasjon om, også da litt om hvor gården/plassen lå i forhold til at min 3xtipp arbeidet ved Sølvverket.

 

All den tid jeg ikke har tilgang til all informasjonen min på denne pc'n, så er det dette jeg er sikker på at jeg ønsker å finne ut om nå. Jeg vet det var et par andre steder i Jondalen også som var nevnt i den informasjonen jeg har, men dette har jeg da dessverre ikke oversikt over her og nå.

 

Mvh

May B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Thorsdalen

Jeg ser at du har hatt noen tidligere tråder om dette:
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=586202#586202
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=586245#586245
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=587410#587410
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=586066#586066
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=586263#586263

Dessuten er det også en andre tråd som tar for seg samme slekt:
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=556788#556788 
 
Jeg kunne for enkelthets skyld nøyd meg med å henvise til omtalen i Gransheradsoga på side 655:
http://www.nb.no/nbsok/nb/e813c1f1fe9e123d57903c20b251293f?lang=no#657

 

Men det som står der er beheftet med så mange feil og mangler at jeg har valgt å gi noen opplysninger om Klundelia og de to generasjonene der som er aktuelle her:

Klundelia var festeplass under gården Rønningsdalen, i det meste av tiden delt i to underplasser, Klundelia søndre og nordre. De to underplassene ble slått sammen på slutten av 1800-tallet og gikk tilbake til hovedgården for rundt hundre år siden. I 1919 ble det som hadde vært Klundelia og en del tilgrensende arealer, for det meste skog, skilt ut fra Rønningsdalen søndre til et nytt bruk som fikk navnet Solheim. Det er nå gnr. 147, bnr. 8 i Kongsberg. Her er stedet på moderne kart:
http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=0604&gnr=147&bnr=8
http://kart.finn.no/?lng=9.48419&lat=59.70901&zoom=13&mapType=normap&markers=9.41313,59.71656,r,Brukerdefinert
 
Og her ser du Klundelia (med litt ulike stavemåter) avmerket samme sted på noen eldre kart:
1847: http://www.kartverket.no/historiske/rektangelht50/jpg300dpi/rektangelht50_14a-10_1847.jpg?_ga=1.109120077.936675712.1438903975
1860: http://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg300dpi/norge166_22-1_1860.jpg?_ga=1.154157808.936675712.1438903975
1917: http://www.kartverket.no/historiske/gradteigtr/jpg300dpi/gradteigtr_f35_1917.jpg?_ga=1.118048193.936675712.1438903975
 
På kartet fra 1847 ser du tydelig de to Klundelia-plassene ved siden av hverandre. Klundelia søndre ligger til høyre og Klundelia nordre til venstre av dem.
I 1955 hadde Solheim 16 da. dyrket jord og 4 da. annet jordbruksareal. I 1994 var 8 da. fortsatt åpent og ble nyttet til caravanplass. Og nå er alt grodd igjen. Det fins mange hytter på eiendommen.
 

Nils Helgesen Klundelia (1766-1812) står i Sølvverkets avskjedigelsesmanntall av 1805 oppført som borhauer ved Norske Løve no 2 gruve. Han hadde en månedslønn på 4 1/2 riksdaler og ble innvilget 5 års etterlønn uten trekk til tross for at han disponerte en plass. Det siste sier en del om næringsgrunnlaget på den delen av Klundelia han hadde, d.v.s. Klundelia søndre, da det normalt skulle trekkes hvis plassen kunne fø ei ku eller mer. I 1865 fødde Klundelia søndre 1 ku og 4 sauer og det ble sådd 3/8 tønne bygg og 1 tønne poteter. Da var det sønnen Gudbrand som holdt til der. Trolig hadde han forbedret plassen litt siden farens dager.
 
Avstanden mellom hjem og arbeidssted var såpass lang for Nils at han nok bodde borte i ukene og bare kom hjem i helgene. Ved mange av gruvene var det bygd egne sakkerhus som gruvearbeiderne kunne bo i mens de var på arbeid. Gruva lå i Vinoren-feltet i Svene. For å komme dit fulgte han ikke dalene der bilveien går nå, men tok beineste veien. Det var kirkevei for de som bodde på gården Lofthus i Flesberg-Jondalen og følgelig en gammel og mye brukt ferdselsvei. Underveis lå det et par setre, så i hvert fall om sommeren var det ikke langt mellom folk. Veien er bratt opp fra Jondalen, men videre er terrenget ganske fint.

 

Det er likevel en viss mulighet for at han kan ha beholdt arbeidet sitt også etter at Sølvverket ble nedlagt første gang i 1805 siden overbergassessor Esmark og en del medinteressenter fikk bevilling til å drive denne og noen andre gruver videre i privat regi, jfr. Moen: Kongsberg Sølvverk 1623-1957, Universitetsforlaget 1967, side 181-182. Jeg kjenner imidlertid ikke til hvilke arbeidere som ble reengasjert.
 
Nils Helgesen og Mari Kittilsdatter fikk disse barna:
1. Helge (Hølje), 1794-1826, ugift.
2. Kittil, 1796-1819, ugift, ble forsørget av fattigvesenet da han ble konfirmert i 1818.
3. Nils, f. 1799, død mellom 1865 og 1875, gift 1834 med Kari Gulliksdatter Rønningen (1813-1897) fra Rønningen u. Lia i Gransherad-Jondalen, 9 barn, bosteder: Midtlia u. Rønningsdalen og Lia G-J som Nils ryddet, senere Bjørndalen u. Barmen og Jutehaugen u. Ås i Ytre Sandsvær, jfr. Sandsværs historie bind 7, side 477 og bind 4, side 504.
4. Gudbrand, 1803-1890, gift 1. gang 1833 med enke Gunhild Gunnulvsdatter Myra (1781-1866) fra Myra søndre u. Lofthus (som var enke etter hans farbror), ingen barn sammen men begge hadde ett fra før de giftet seg, dessuten fikk Gudbrand et barn utenfor ekteskap mens han og Gunhild var gift; gift 2. gang 1870 med Helga Matsdatter Holla (født 1827, død etter 1891) fra Heddal, ingen barn sammen, men Helga hadde ett fra før, bosted: Klundelia søndre.
5. Mari, født 1806, til Heddal som ugift tjenestejente i 1831, skal ifølge en ubekreftet kilde ha blitt gift der.
6. Ole, f. 1810, din ane.
 
Jeg kunne selv tenke meg å få mer informasjon om Ole. Den siste registreringen jeg har på ham er at han tar ut flytting til Eiker som ugift tjenestedreng i 1833. Så har jeg en ubekreftet opplysning om har senere flyttet videre til Drammen.

Det fins enda mer informasjon om anene Mari Kittilsdatter (1772-1823) enn det som har kommet frem i de tidligere trådene dine. I denne omgang vil jeg begrense meg til å slå fast at det som har kommet frem der er korrekt. Ytterligere opplysninger får utstå til en annen gang.
 

Faren hans, Hølje (Helge) Nilsson Evju (Klundelia) (1722-1771), var fra Evju u. Kopsland i Gransherad, jfr. Gransheradsoga side 452. Kona, som han giftet seg med i 1751, het Kjersti Sigurdsdatter (1725-1813). Hun var født i Hovin i Tinn og kom med foreldrene til Jondalen i 1744 etter at de hadde kjøpt plassen Huka (nordre) u. Lia i Gransherad-Jondalen av Sigurds svoger. De het Sigurd Olson Bakka (c1697-1769) og Anne Torsteinsdatter (d. f1782) og vendte tilbake til Hovin på slutten av 1750-tallet, jfr. Hovin-soga side 66 og 69. Anne har jeg ikke identifisert med absolutt sikkerhet. Hovin-soga kaller henne Hove eller Bakkerud til etternavn. Trolig var hun datter av den Torstein Gunleiksson som er nevnt på Bakkerud i Hovin i 1694. Moren hans var fra Hove i Hovin. Jfr. Hovin-soga side 14.

Hølje Nilsen og Kjersti Sigurdsdatter fikk disse barna som jeg kjenner til:
1. Hølje, født 1752, død som liten.
2. Anne, 1754-1792, ugift, død av kopper, bodde hjemme da hun døde.
3. Gunhild, 1759-1851, gift 1787 med Ivar Jonson Løka (1760-1816) fra Løka u. Baklia, bosted: Rønningen u. Baklia
4. Sjul (også nevnt som Sigurd, Syver og Siver), 1760-1823, sølvverksarbeider, så glassmester, gift 1821 med enke Gunhild Gunnulvsdatter Myra 1781-1866) fra Myra søndre u. Lofthus, ingen barn sammen, bosted: Klundelia nordre, så Klundelia søndre etter at broren Nils døde.
5. Nils, 1766-1812, din ane, se over.
 
Hølje og Kjersti kom til Klundelia i løpet av 1750-årene. Sønnen Hølje ble født i Huka. De er de første som er kjent i Klundelia, så rimeligvis var Hølje rydningsmannen. Klundelia nordre er først kjent noen tiår senere og har rimeligvis blitt til ved en fradeling eller knoppskyting fra Klundelia søndre. Gransheradsoga nevner også en sønn Nils født i 1764, men han har jeg ikke funnet i noen primærkilder. Trolig har forfatteren forvekslet årstallene 1766 og 1764. Men jeg legger merke til at det går lenge mellom barn nr. 2 og 3 og mellom nr. 4 og 5, slik at ville vært tid nok til flere barn. Etter Høljes død giftet Kjersti seg igjen med Gullik (Gunleik) Johan(nes)sen Rønningen (c1716-1796). De fortsatte å bo på plassen. Da det ble tatt opp et prestemanntall over Hjartdal prestegjeld i 1782 bodde de der sammen med 3 barn, rimeligvis 3 av de 4 barna til Kjersti og Hølje som vokste opp.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.