Jump to content
Arkivverket
Bjørn A Løkken

Muus slektene og oppbevaring av informasjon om disse I DENNE TRÅD her på DA

Recommended Posts

Per Nermo
På ‎12‎.‎12‎.‎2019 den 13.45, Cecilie Simon skrev:

.....

I skiftet etter Kapteinløytnant Christian Brun på Ekle i Verdal er det en avskrift av et pantebrev/gjeldsbrev. I dette brevet står det, hvis jeg tyder det rett, at Hr Niels Muus (som hadde sønnen Hr Peter Johan Muus) var Christian Bruns morbror.
 

På venstre side linje 8 (starter på slutten av linjen) står det (ikke bostavrett)  https://media.digitalarkivet.no/view/24752/178:

tilstår herved av underskrevne dato, og ha bekommet til låns av min høystærede Hr morbroder, mag Niels Muus 20 rd... underskrevet på Ekle av Christian Brun.
Bekreftet riktig avskrift av originalen C J Brun.

.....

.

Dette var i sannhet en skikkelig julenøtt ....

 

Det eneste som 'gir mening' dersom antagelsen (?) om at Ide er Hr Niels' datter skal holde vann vil jo være om det ist. for 'morbroder' hadde stått 'værfader' eller tilsvarende.

 

En annen ting, hvem er den C J Brun som (ifm. skiftet på Ekle i Verdal 1738/1739 etter kapt.ltn. Christian (Jensen) Brun) bekrefter riktig avskrift av det originale gjeldsbrevet ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Dette var et interessant funn, Cecilie. Hvis det faktisk menes moderbroder og det ikke er en skrivefeil for værfader, må Christian Bruns foreldre være noen andre enn før antatt. Det er jo så mange "Bruner" der ute, så det kan fort bli feilkoblinger.

 

På spørsmålet om Ide Muus var Nils Muus sin datter må jeg medgi at jeg ikke har sett annet enn antakelser på dette.

I 1704 betalte han konsumpsjon og folkeskatt for to døtre - den eldste og yngste.

 

Nord-Trøndelag fylke, Inderøy, Fogderegnskap nr. 4313 (1703-1704), Dokumentside, Side 492
 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
8 timer siden, Cecilie Simon skrev:

I skiftet etter Kapteinløytnant Christian Brun på Ekle i Verdal er det en avskrift av et pantebrev/gjeldsbrev. I dette brevet står det, hvis jeg tyder det rett, at Hr Niels Muus (som hadde sønnen Hr Peter Johan Muus) var Christian Bruns morbror.

På venstre side linje 8 (starter på slutten av linjen) står det (ikke bostavrett)  https://media.digitalarkivet.no/view/24752/178:

tilstår herved av underskrevne dato, og ha bekommet til låns av min høystærede Hr morbroder, mag Niels Muus 20 rd... underskrevet på Ekle av Christian Brun. Bekreftet riktig avskrift av originalen C J Brun.

 

Mon tro om ordlyden ikke kan forstås på en annen måte? Christian Brun opptrer jo på sin hustru Ide Muus' vegne, kan det være hun som har Hr Nils som sin morbror?

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎26‎.‎10‎.‎2019 den 17.41, Frank Muus skrev:

 

Forbindelsen mellom sorenskriver på Hedmarken Niels Rasmussen Muus, Peder Bagge og hans morbror biskop i Oslo Anders Muus. Har jeg funnet den ?

Jeg sender gjerne flere filer, men begrensingen på 1MB på vedlegg gjør det umulig. Dette er for lite hvis man skal sende grafikk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          "Nils Rasmussen Muus og biskop i Oslo Anders Muus, forbindelsen.pdf" :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forbindelsen mellom sorenskriver på Hedemarken Niels Ramussen Muus og biskop i Oslo Anders Muus.
 

* Pastor Adreas Mørck skriver at sorenskriver Niels Rasmussen Muus «vore av biskop Anders Muus ahner»

* Peder Bagge skriver til kong Christian II at hans morbroder biskop i Oslo, Anders Muus, har i innrettet et alter i Oslo Domkirke.
 

Forbindelsen mellom biskopen og sorenskriveren har vært «en missing link». Nå ser det ut til at
den
omtalte morbrorens far er Christen Bagge som bl.a. var «ombudsmann» på Tønsberghus i 1508.

Hans datter NN Christensdatter Bagge ble gift med Albret Muus av Ullerup.
 

Tage Eriksen Muus av Stenalt utstette i 1509 et gjeldsbrev til Niels Clementsøn. Han hadde

tydeligvis en vanskelig økonomi og tok tjeneste hos biskop Anders Muus i 1517. Biskop Anders må

sies å være av Ullerup slekten når han er morbror. Dette viser også at det var kontakt mellom

Stenalt og Ullerup grenene.
 

Mange av ungdommende i disse familiene har vært såkalt «hofsinde», som var en adelig gutt eller

ung mann som gjorde lønnet tjeneste ved hoffet.

Albret Muus var hofsinde i 1548 og ble senere kongens kjøgemester i 1550-1560.

Sorenskriver Nils Rasmussen Muus hadde først vært i tjeneste hos noen adlige personer, deretter i

1610 i tjeneste hos Hertug Jørgen av Braunschweig-Lüneburg. Hertugens datter Sophie Amalie ble

gift med Kong Christian IV, og ble Danmarks dronning. Han hadde derfor vært en slags hofsinde.
 

Det mangler fremdeles et ledd eller to. Sorenskriverens foreldre kan kanskje finnes blant hans

koners familie, Agnete Lisbeth Henriksdatter og Marie Diederichdatter Nøff eller de barn som dro

tilbake til Danmark, Anne Nielsdatter Muus som ble gift med brygger Jacob Riis i København og

Jørgen Nielsen Muus som ble borgermester i Hjørring. Det lite trolig at at noen kan komme fra

Norge og bli godt gift eller bli borgermester uten et godt sosialt nettverk.
 

Dersom denne fremstilling er riktig og biskop Anders morbrors far er Christen Bagge,
må vi helt forkaste Nils Jensen Muus, prest i Yggerslev, som start på den norske Muus familie.

 

Jeg håper å få kommentarer og rettelser på dette innlegg.
 

Mvh

Frank Muus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Jeg har ovenfor tillatt meg å erstatte henvisningen din med selve innholdet
i pdf-fila: "Nils Rasmussen Muus og biskop i Oslo Anders Muus, forbindelsen".

 

Peder Bagge's morbror skal altså være biskop Anders Muus.

 

  (1)   Du skriver (nesten øverst i fila) at 'det nå ser ut til at'  den omtalte morbrorens far  er Christen Bagge.

  (2)   Lenger ned, i siste avsnitt skriver du at  biskop Anders' morbrors far  er Christen Bagge.

 

Dette forvirrer meg. Har noe blitt feil i teksten din, eller er det noe jeg misforstår ? 

 

Kunne du være så snill å beskrive litt nærmere hvilke slektsforbindelser du ser for deg

mellom Peder Bagge,  Christen Bagge og Anders Muus ?

 

Hva er din kilde til denne (nye) informasjonen, som altså inkluderer Christen Bagge ?

 

Finnes det belegg for å forutsette at det er Christen Bagge, ombudsmann på Tønsberghus (1508),

som er svigerfar til Albret [Mussøn] Muus (ca.1530? - etter 1560) (som iflg. Finn Holbek er 'mon g. m. en datter af Christiern Bagge, der nævnes 1486—1508') ?

 

Rent kronologisk kan det for meg se ut som at fogden Peder Bagge (som i 1538 omtaler biskop Anders Muus som sin morbror)

tilhører samme generasjon som den Christen Bagge som skal være nevnt 1486-1508 og som angivelig var høvedsmann på Tønsberghus i 1508.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
37 minutter siden, Grete Singstad skrev:

Christian Brun opptrer jo på sin hustru Ide Muus' vegne, kan det være hun som har Hr Nils som sin morbror?

 

Kanskje, men det betyr i så all at Ide har tatt slektsnavnet Muus etter sin mor.

Hr Niels Muus sin sønn Hr Peter Jacob Muus nevnes flere ganger, det er rart at det ikke nevnes noe sted hvilket slektsskap han har til Ide eller Christian. Hvis han er Ides bror, burde han jo i hvertfall omtales som det i skiftet?

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

 

1 time siden, Per Nermo skrev:

hvem er den C J Brun

 

Etter nøye granskning er jeg litt usikker på om den 1. bokstaven C er riktig tydet. Er det noen som er flinkere enn meg som kan kvalitetssikre?  (venstre side, 17. linje ovenfra helt til høyre) https://media.digitalarkivet.no/view/24752/178:

 

Den eneste CJ Brun jeg kan komme på er Johan Christopher Lorentzen Brun, men da burde initialene være motsatt. Og han er vel litt ung til å bekrefte dette?

H J Brun nevnes også, sammen med tittelen generalmajor, og det er Christians antatte far(halv?)bror Hans Jacob Brun. Men jeg klarer ikke å få den antatte C'en i CJ Brun til å være en H, selv om jeg forsøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
1 time siden, Grete Singstad skrev:

.....

På spørsmålet om Ide Muus var Nils Muus sin datter må jeg medgi at jeg ikke har sett annet enn antakelser på dette.

I 1704 betalte han konsumpsjon og folkeskatt for to døtre - den eldste og yngste.

 

Nord-Trøndelag fylke, Inderøy, Fogderegnskap nr. 4313 (1703-1704), Dokumentside, Side 492

 

 

Du skriver i innlegg #3 i debatten det henvises til i innlegg #70 at

'Ides søsken var Johanne Marie, Peter Johan (sgpr. til Snåsa), Benedicte Anna og Maren Marja.'

 

Hvilke to av disse fire døtrene tror du deres far, Hr Niels til Snåsa, betalte komsumpsjons- og folkeskatt for i 1704 ?

 • Peter Johan giftet seg vel rundt 1706 første gang med Dorothea Danielsdatter Pristroph
 • Benedicte Anna giftet seg visstnok rundt 1707 første gang med presten Povel Christophersen Resen
 • Johanna Maria i 1710 visstnok en sønn u.e. med Hans Arnfinsen Sem. Hun skal ha fått ytterligere to barn (med hvem ?).
 • Ide giftet seg i 1731 med kapt.ltn. Christian Jensen Brun
 • Maren Maria, hvordan gikk det med henne ?
Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

En datter Elisabeth Marie Nielsdatter Muus ble etter sigende visstnok gift med en løytnant Staurot i 1715 , denne Elisabet Marie kan være en navneforveksling med Johanna Maria Nielsdatter Muus . Dere kan jo se om dere finner paret her i og rundt dette tidsrommet https://media.digitalarkivet.no/view/16396/34  Ide Nielsdatter Muus sin vielse med Christian Bruun er her https://www.digitalarkivet.no/kb20070925700428 Maren Nielsdatter Muus som var født ca 1688 og døde etter 1760 finner dere muligens spor etter hvis dere leser Bernt Julius Muus sin bok om Muus ætten fra Snåsa . Peter Johan Nielsønn Muus vet man nær sagt det meste om . Benedicte Anna Nielsdatter Muus ble første gang gift med Paul Christophersen Resen ( 21 aug 1677 i Nærøy i NT  -  15 juli 1707 ) De fikk datteren Maria Paulsdatter Resen . Benedicte Anna Nielsdatter Muus ble gift andre gang med Fredrik Leonard Schauer ( Ca 1682 - Ca 1719 ) De fikk døtrene ; Elisabeth Fredriksdatter Schauer 1717 - 1754  ) og Pauline Fredriksdatter Schauer ( 1719 - 1804 ) 

 

Christian Bruun var første gang gift med Elen Seiersdatter Rasbech ( ca. 1670 - 1725 ) andre gang med Margrethe Rasmusdatter Hagen ( ca. 1693 i Verdal i NT - 2 feb 1731 ) 

 

Christian Bruun sin mor var Elisabeth Nicolausdatter Worm . Snåsa presten Niels Muus har ikke noe form for slektskap til C Bruun sin mor , hans forhold til henne var kun som svigerfar eller som værfader som Per nevner .

 

 

Edited by Bjørn A Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
1 time siden, Bjørn A Løkken skrev:

Christian Bruun sin mor var Elisabeth Nicolausdatter Worm

 

Dette mener jeg er feil. Christian sin far var bror til Ole Pedersen Brun, hvis (ste?)mor var Elisabeth Nielsdatter Worm. Dette går frem av en kongelig bevilling for ekteskapet mellom Christians sønn Peter Fredrik Brun og Ole Pedersen Brun sin sønnedatter Maren Lorentzdatter Brun. De var beslektet i 3. ledd, hvilket umuliggjør at Christian var sønn av Elisabeth Worm.

 

Cecilie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
1 time siden, Bjørn A Løkken skrev:

Ide Nielsdatter Muus sin vielse med Christian Bruun

 

Er det kildebelagt at den Ide Muus, som var gift med Christian Brun, var en Nielsdatter og datter av Niels Muus? 

Eller er det bare en antakelse ut fra slektsnavnet Muus, at vi befinner oss i Snåsaområdet og at Niels Muus døpte en datter med dette navnet?

I skiftet etter Christian er det nemlig opplyst om at hans morbror var Hr Niels Muus, og da må Ide og Christian være søskenbarn og det bør foreligge en kongelig bevilling ved ekteskapsinngåelsen. I tillegg er det rart at det ikke nevnes noe slektskap mellom Ide og Niels Muus eller hans sønn Peter Johan (som i så fall er Ides bror) i skiftet, selv om far og sønn Hr Muus nevnes flere ganger i skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎26‎.‎10‎.‎2019 den 17.41, Frank Muus skrev:

 

Forbindelsen mellom sorenskriver på Hedmarken Niels Rasmussen Muus, Peder Bagge og hans morbror biskop i Oslo Anders Muus. Har jeg funnet den ?

Jeg sender gjerne flere filer, men begrensingen på 1MB på vedlegg gjør det umulig. Dette er for lite hvis man skal sende grafikk.

Nils Rasmussen Muus og biskop i Oslo Anders Muus, forbindelsen..pdf 61 kB · 26 downloads

 

Fra ovennevnte fil "Nils Rasmussen Muus og biskop i Oslo Anders Muus, forbindelsen.pdf" :

Sitat

.....
Sorenskriver Nils Rasmussen Muus hadde først vært i tjeneste hos noen adlige personer,
deretter i 1610 i tjeneste hos Hertug Jørgen av Braunschweig-Lüneburg.
Hertugens datter Sophie Amalie ble gift med Kong Christian IV,
og ble Danmarks dronning. Han hadde derfor vært en slags hofsinde.

.....

.

Var ikke Sophie Amalie (1628-1685) av Braunschweig-Lüneburg istedet gift (1 Okt 1643 i Glückstadt) med Christian IV sin sønn, kong Frederik III av Oldenburg (1609-1670) ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Nå er jo  delen med "morfar" tatt ut av en sammenheng. Jeg tror at første delen av skiftet må leses før det kan sies noe om hva som egentig står der.

 

Det er vel omtrent ikke kilder ang. Niels P. Muus på Snåsa. Tror ikke at noe har funnet et skifte og det finnes ikke kirkebøker.

Kan Europpidan lede til noe mon tro. Det var vel ikke helt hverdagslig at presten(kapellane?) var vitne ved forovelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Har ikke fulgt denne tråden, har ingen Muus slekt så vidt jeg vet, men kommer over en del nå når jeg holder på å sjekke danske skifter for familie..

Om det er av intresse så kan jeg legge dem ut her

 

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Per Nermo

Du sjekket sikkert den faktiske informasjon om de adelige personer Niels Rasmussen Muus hadde vært i tjeneste hos. Jeg sitere Bernt Julius Muus, som igjen siterte Niels sønn Diederich. Sitatene kommer her vedlagt. Riktige eller gale de er en del av historien.

NRM.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
11 timer siden, Berit Knudsen skrev:

Nå er jo  delen med "morfar" tatt ut av en sammenheng

 

Hvorfor tenker du at det er tatt ut av sammenheng?

Det er avskrift av et gjeldsbrev, der avdøde Christian Brun i følge avskriften skylder penger til sin morbror Niels Muus. Den eneste muligheten for at Niels Muus ikke er Christian Bruns morbror er, så vidt jeg kan se, feil i avskriften?

 

Her er en tinglysning på transport av Langnes i Snåsa fra Niels Muus sin sønn Peter Johan Muus til sin fetter fenrik Johan Christopher (Lorentsen?) Brun. https://media.digitalarkivet.no/view/19669/129

Er det noen som kan se hvordan JP Muus og JC Brun kan bli fettere?

Det ser ut som Muus-Brun forbindelsen ikke er via Christians kone Ide Muus, som da må være en annen slekt Muus?

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
1 time siden, Frank Muus skrev:

.....

Per Nermo

Du sjekket sikkert den faktiske informasjon om de adelige personer Niels Rasmussen Muus hadde vært i tjeneste hos. Jeg sitere Bernt Julius Muus, som igjen siterte Niels sønn Diederich. 

.....

 

Nei, jeg sjekket ikke den informasjonen som du formidlet.  Det regnet jeg nesten med at du hadde gjort ...  😉

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
3 timer siden, Cecilie Simon skrev:

 .....

Her er en tinglysning på transport av Langnes i Snåsa fra Niels Muus sin sønn Peter Johan Muus til sin fetter fenrik Johan Christopher (Lorentsen ?) Brun. https://media.digitalarkivet.no/view/19669/129.

Er det noen som kan se hvordan JP Muus og JC Brun kan bli fettere ?

Det ser ut som Muus-Brun forbindelsen ikke er via Christians kone Ide Muus, som da må være en annen slekt Muus ? 

 

....

Julenøtten blir mer og mer utfordrende ....

 

Gjennom søstrene (?) Maren og Anna Ped.d. Lund og deres ektemenn, brødrene Ole og Jens Pet.s. Brun er offiseren Johan Christopher Lorentzen Brun (ca.1706-65) sin far,

ob.ltn. Lorentz Olsen Brun (ca.1666-1732) (g.m. Ann Marie Chrisophersdatter Resen), fetter av

kpt.ltn. Christian Jensen Brun (1668-1738) (3. g. g.m. Ide (Nielsdatter ?) Muus, som 'vi trodde' var søster av sognepr. i Snåsa, Petter Johan Muus (1682-1750)).

 

Men det var jo ikke akkurat det vi var ute etter (for å si det forsiktig) ....

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Ivar Moe

Jeg mottar gjerne kopier av danske av det du finner om Muuser i danske skifter. Jeg samler dem i mitt arkiv. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Først, så ser jeg at jeg har skrevet "morfar" i #87, men det skal stå "morbror".

 

Fetter, s.pkt 2 ?  https://www.naob.no/ordbok/fetter

 

Skiftet etter Christian J Brun er såpass vanskelig å lese at jeg heller har prøvet meg på skifter etter Muus,

for å se om jeg der kan finne en forbindelse mellom  Muus og Brun.

 

Ang. Kpt. L Brun, i skiftet etter Christian Jensen Brun. Kpt. L. Brun betyr Kaptein Løytnant Brun.

 

Jeg har sett "raskt" igjennom noen skifter etter PJM og hans sønner.

Skifte etter Peter Johan Nielsen Muus: Innhered prosti 1735-1781, s. 413b - 436...

https://www.digitalarkivet.no/sk20090206340422

(Skiftet fortsetter etter maskinskrevne sider (s.436)).

 

Jeg har nå prøvet så godt jeg kan å "skanne" raskt igjennom skiftet til Peter Johan Muus(PJMuus) av 13/8 1750,

og der er det er flere forbindelser til Brun.

Det er et veldig langt skifte og mange navn og mye om penger og bl.a. om PJMuus sine barn.

 

Hr.Kpt. Wincentz Sommersciel var lagverge for enka etter PJMuus.

Kpt. Wincentz var sønn av Henrik Sommerschiel og Anna Elisabeth Petersdt. Brun, tanta til Christian Jensen Brun.

Wincentz var gift med Anna Marie Lorentzdt. Brun, søster til Kpt. Johan Christopher Lorentzen Brun.

Hr. kpt. Johan Christopher Lorentzen Brun var interims? lagverge for PJMuus datter Maren Marie Muus.

Lorentz Olsen Brun og Anne Marie Christophersdt. Resen var foreldrene til Anne Marie og Johan Christopher.

Anna Marie C.dt. R var søsteren til res. kapellan til Nærøy, Povel Christopher Resen, som var gift med

Benedicte Nielsdt. Muus, dt. av sgpr. til Snåsa, Niels Muus. De fikk datteren Maria Povelsdt. som ble gift med

Christian Andersen Møller.

Mener å huske at en Møller var nevt i skiftet etter Christian JBrun, eller var det en av sønnen til PeterJMuus.

 

Forbindelsen er tydelig, men kan ikke legge fram en kilde om at  Ide Muus var datter av Niels Muus.

 

Det skal finnes en opplysning ang. Ide Muus, som jeg ikke får sjekket da jeg ikke vet hvor jeg skal lete.

Iflg. kpt. B.Hielm: ...." Gift med Ide Muus. Hun kvitterte i Trondh. for sin avdøde manns pensjon og begravelsepengene."

Sannsynligvis står ikke patronymet der siden Hielm ikke skriver det, men det burde sjekkes.

 

Når det gjelder etterslekten til Christian Brun er ikke Ide av stor interesse da de ikke fikk etterkommere.

Men hun må tas med da hun var en del av hans liv.

Så jeg tror jeg kommer til å kalle henne for Ide Muus, men tar med i biografien at hun kan være datter av sgpr. Niels Muus til Snåsa

og søster til sgpr. til Snåsa Peter Johan Nielsen Muus og søsken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Berit Knudsen
Glemt linjeskift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

I en sak om prestegården etter Niels Muus sin død, tror jeg vi finner alle arvingene. Der er ikke Ide Muus nevnt. https://media.digitalarkivet.no/view/31225/186?indexing=

Jeg anbefaler at de som vil være sikker på at jeg har tydet riktig å sjekke selv!

Niels Muus sin formann var Niels Lund, og Niels Muus hadde vært i stillingen i 42 år. Arvingene som nevnes er:

Peter Johan Muus, Paul Muus møtte

Anne Benedicte Muus sal leutnant Schauer, formynder captein Tønder, for ham møtte fenrik Johan Christopher Brun

Johanne Marie Muus, formynder Sr Thomas Raabye

 

I boet etter Niels Muus sin sønn Peter Johan Muus er det et sølvbeger med lokk merket Niels Muus Anne die Kiorten/Kiersten? Niels Muus har vel trolig vært gift med henne (også)?

 

Jeg lurer på om fetter på denne tiden kan brukes litt på samme måte som svoger?

Svoger den gang ble brukt om en inngiftet mann (kunne f. eks være dagens svoger, svigersønn, gift med en kjødelig moster osv)

Kan fetter være noe lignende? Det vanlige uttrykket på den tiden for dagens fetter, er jo søskenbarn.

 

PJ Muus sin søster var Anne Benedicte Muus g. Schauer. Deres datter Pauline g. Johan Christopher Brun som ble kaldt PJ Muus sin fetter. Hvis JC Bruun var PJ Muuses kjødelige fetter, ville vel Pauline Schauer og Johan Christopher Brun måtte søke kongelig bevilling for å gifte seg?

I tillegg var jo JC Bruns morbror Paul Christophersen Resen g. Anne Benedicte Muus (i hennes andre ekteskap).

Dette med alle mulige forbehold om at jeg ikke har gått meg bort på veien 🙂

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken
På 13.12.2019 den 15.42, Cecilie Simon skrev:

 

Er det kildebelagt at den Ide Muus, som var gift med Christian Brun, var en Nielsdatter og datter av Niels Muus? 

Eller er det bare en antakelse ut fra slektsnavnet Muus, at vi befinner oss i Snåsaområdet og at Niels Muus døpte en datter med dette navnet?

 

Det er år siden jeg la Muus på hylla , men som svar på dine spørsmål ; 

1 ) NEI 

2 ) JA .... her tror jeg det er mest sannsynlig at hun ikke var datter av magister Muus , selv om jeg tidligere har hevdet at hun kan og har vært det . 

 

I ditt # 95 Sitert ;  I boet etter Niels Muus sin sønn Peter Johan Muus er det et sølvbeger med lokk merket Niels Muus Anne die Kiorten/Kiersten? Niels Muus har vel trolig vært gift med henne (også)?

 

I en samtale for noen år tilbake med de som tok ut alle 18 - 20 likkistene fra Muuskapellet  i Snåsa , så ble det meg fortalt at i forbindelse med restaurasjon av kapellet  så ble de av kistene som hadde inskripsjon på lokkene avfotografert og notert . Det var ingenting her som tilsier at magister Niels Muus var gift to ganger . I slekts boken om Snåsa grenen til Muus av Bernt Julius Muus , den som er skrevet av ham på 1800 tallet på gotisk , så har Bernt Julius tatt med de fleste tekstene fra kistelokkene . Så at du ilegger Muus et andre ekteskap er jeg sterkt uenig i , i så fall om dette skulle stemme så har du gjort et genealogisk " brakgjennombrudd " 

 

Det er en kjennsgjerning at magisteren i Snåsa hadde en forkjærlighet for sølv , og tok mer enn gjerne i mot gaver i egenskap av sin prestegjerning . Han var jo den " merkeligste " presten i Snåsa noensinne . 

 

Jeg har av en av etterkommerne av magister Muus som har drevet forskning på ham i mange år og hans etterslekt i mange år fått et slektsoppsett , og med verifiserte detaljer om magister Muus sine 5 barn , og her hos ham finnes det ingen Ide Muus . Noe som underbygger at Ide ikke var datter av presten . Denne mannen er i dag en særdeles oppegående kar på 88 år , og jeg snakket med ham senest i går , noen Ide Muus hadde han fortsatt ikke støtt på selv om Ekle i Verdal ikke er så langt fra Snåsa 

 

Hvor Ide Muus  da skulle komme fra vet ingen , men jeg personlig tror at hun er i magisteren sitt " nærområde " i og med at hun har tatt til seg Muus navnet i allefall . 

 

Av magisteren sine barn og historikken rundt disse , så er det omstendighetene rundt datteren ; Johanna Marie Nielsdatter Muus, f. ca 1685 i Trondheim Sør-Trøndelag, d. 1754 på Kvalstad Overhalla Nord-Trøndelag som er den mest interesante . Men dette har ingenting med denne kvinnen Ide Muus å gjøre . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
4 timer siden, Cecilie Simon skrev:

.....
I boet etter Niels Muus sin sønn Peter Johan Muus er det et sølvbeger med lokk merket Niels Muus
Anne die Kiorten/Kiersten ? Niels Muus har vel trolig vært gift med henne (også) ?

 

.....

.

Hva kan ordet 'die' stå for i denne sammenhengen ?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Akkurat nå, Bjørn A Løkken skrev:

I slekts boken om Snåsa grenen til Muus av Bernt Julius Muus , den som er skrevet av ham på 1800 tallet på gotisk , så har Bernt Julius tatt med de fleste tekstene fra kistelokkene

 

Vet du eller noen andre hvor jeg kan finne en kopi av denne boken, så det er mulig å se hva som sto på kistene?

Eller om det er noe sted man kan finne avskriften/kopiene av det som står på lokke?

 

Akkurat nå, Bjørn A Løkken skrev:

Så at du ilegger Muus et andre ekteskap er jeg sterkt uenig i , i så fall om dette skulle stemme så har du gjort et genealogisk " brakgjennombrudd " 

 

Jeg ilegger vel strengt tatt ikke Niels Muus et annet ekteskap, jeg stiller spørsmål om det kan være mulig. Selv om Niels hadde forkjærlighet for sølv, er det vel ikke vanlig å finne sølv med sitt eget og en kvinnes navn inngravert, hvis ikke de har en relasjon? Og på begeret sies det at det var merket "Niels Muus Anne die Kiorten/Kiersten". Dessuten, hvis Niels hadde vært gift en gang tidligere, ville jo denne ektefellen vært død lenge før Niels flyttet til Snåsa eller bygget gravkappellet sitt der?

Dette arvegodset kan jo også komme fra en annen med navnet Niels Muus.

Jeg er uansett ingen kjenner av Muus slekten, så jeg skal ikke hevde noe som helst, annet enn å slå fast at det i Peter Johan Muuses skifte fantes et beger med inskripsjonen "Niels Muus Anne die Kiorten/Kiersten". Jeg kom innom Muus slekten ifm Christian Bruns ekteskap med Ide Muus, men fikk det ikke til å stemme rent kildemessig at hun skulle være datter av Niels Muus, slik jeg ser det hevdes mange steder. 

 

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
6 timer siden, Cecilie Simon skrev:

I en sak om prestegården etter Niels Muus sin død, tror jeg vi finner alle arvingene. Der er ikke Ide Muus nevnt. https://media.digitalarkivet.no/view/31225/186?indexing=

Jeg anbefaler at de som vil være sikker på at jeg har tydet riktig å sjekke selv!

Niels Muus sin formann var Niels Lund, og Niels Muus hadde vært i stillingen i 42 år. Arvingene som nevnes er:

Peter Johan Muus, Paul Muus møtte

Anne Benedicte Muus sal leutnant Schauer, formynder captein Tønder, for ham møtte fenrik Johan Christopher Brun

Johanne Marie Muus, formynder Sr Thomas Raabye

🙂

 

Godt jobbet - dette var et viktig funn! Det viser at Nils Muus kun hadde tre barn som overlevde han, altså var han ikke far til hverken Ide eller andre jenter.

 

Jeg mener fortsatt at det er mulighet for at det er Christian Bruns kone Ide Muus som hadde Nils Muus som morbror.

 

Bente Nilsdatter Muus hadde etter alle solemerker disse barna, og det er stor mulighet for at hun hadde flere døtre enn her nevnt - det er god plass til flere mellom Kirsten og Bendix, og mellom Bendix og Christian:

 

Bente Nilsdatter Muus (1622-1722) gift 1. g. med Peder Olufsen, død før 1660, HE. Barn:

 • Nils, f. ca 1642, død 1737, sogneprest til Snåsa, NT. Gift med Maria Dünkirken
 • Kirsten, f. ca 1643, død 1723. Gift med Peder Pedersen Grum, Lensvik, ST. Barnløse.
 • Bendix, f. ca 1652, død før 1705. Gift med ei søster av Dorothea Friis, som var gift med Daniel Klingenberg. Far til Bente Muus.
 • Christian, f. ca 1656. Ukjent skjebne.
 • Hans, f. ca 1658. Ukjent skjebne.

Bente Nilsdatter Muus gift 2. g. med Ingvald (Ingvold) Engebretsen på Løken, Stange, HE. Barn:

 • Peder, f. ca 1663 = Peder Enevoldsen Muus, død 1721. Gift med Annichen «Anna» Sibylla Been
 • ?Magnild, skifte 1706. Gift med Jon Halvorsen, f. ca 1662, på Opsal, Vallset i Romedal, HE
Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#99

Legger til at Bente Muus gjerne kunne ha døtre født før 1642, det var jo ikke uvanlig å bli bortgiftet tidlig på denne tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.