Jump to content
Arkivverket
Bjørn A Løkken

Muus slektene og oppbevaring av informasjon om disse I DENNE TRÅD her på DA

Recommended Posts

Grete Singstad
6 timer siden, Cecilie Simon skrev:

I boet etter Niels Muus sin sønn Peter Johan Muus er det et sølvbeger med lokk merket Niels Muus Anne die Kiorten/Kiersten? Niels Muus har vel trolig vært gift med henne (også)?

 

Ved utlodningen kan navnet leses tydelig som Anne die Kiersten.

 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylke, , Skifteprotokoll nr. 4 (1735-1781), Skifteprotokollside, Side 417b-418a
 

 

Sølv.png

 

Edit:

Uansett hva det står gir navnet lite mening. Kanskje skriveren har tolket feil og at det skal stå Anne Dunkirken, men hvorfor skulle Hr Nils sette navnet sitt på sølvbegeret hvis det var hans kones arv?

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Akkurat nå, Grete Singstad skrev:

Bente Nilsdatter Muus hadde etter alle solemerker disse barna, og det er stor mulighet for at hun hadde flere døtre enn her nevnt -

 

Hvis Ide er datter av Bente, var hun svært gammel for å gifte seg første gang (Mademoselle, betyr så vidt jeg vet at hun var ugift), trolig over 70 år. Det tror jeg ikke er sannsynlig. Og når ektefeller opptrer på sin hustrus vegne, står det så vidt meg bekjent vanligvis "på sin hustrus vegne" i en eller annen variant. Da burde det stått noe sånn som av "min høystærede hustrus/kiærestes Hr morbroder, mag Niels Muus..."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ide ville i så fall bli barnebarnet til Bente Muus, hennes datterdatter.

Når det gjelder titler har man da sett at en svoger kalles bror og at en svigerinne kalles søster, så ingen regel uten unntak.

 

Hvis ikke det er Ide Muus det menes, var altså Christian Brun dattersønn av Bente Muus. Uansett er ikke denne datteren kjent.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
13 timer siden, Cecilie Simon skrev:

.....

I tillegg var jo JC Bruns morbror Paul Christophersen Resen g. Anne Benedicte Muus (i hennes andre ekteskap).

Dette med alle mulige forbehold om at jeg ikke har gått meg bort på veien 🙂

.....

.

Var ikke Anne Benedicte Nielsdatter Muus (c1682-1764)

g. 1)  m. Povel Christophersen Resen (1677-1707) og

g. 2)  m. Frederik Leonard Schauer (c1682-1719) ?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Akkurat nå, Per Nermo skrev:

.

Var ikke Anne Benedicte Nielsdatter Muus (c1682-1764)

g. 1)  m. Povel Christophersen Resen (1677-1707) og

g. 2)  m. Frederik Leonard Schauer (c1682-1719) ?

.

 

Jovisst har du rett. Godt jeg tok forbehold 🙂 Anne Benedicte Muus var gift med Paul Christophersen Resen i sitt første ekteskap.

 

Cecilie.

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

* Peder Bagge skriver i 1538 til kong Fredrik II at hans morbroder, biskop i Oslo Anders Muus har innredet et alter i Oslo Domkirke.

I mitt første innlegg mistolket jeg en kilde, og konklusjonen ble gal.  Dette er en rettelse.

 

Spørsmålet er, hvem var Peder Bagge? Men først litt informasjon om de innvolverte personer.

 

Biskop Anders Muus (1455-1535) var høyst sannsynlig av Stenelt Muus grenen. Familier kunne ha mange barn og adelige som ikke var arveberettiget måtte finne seg i en lavere sosial status og endte kanskje opp som fogd, prest, bonde eller fattigfolk. Biskop Anders tok Tage Eriksen Muus av Stenalt i  tjeneste, antagelig pga. dårlig økonomi, han hadde underskrevet et gjeldsbrev til Niels Clementsen. Når og hvor lenge han var ansatt vites ikke, men han var ansatt i 1517. Anders innskrives i 1476 ved universitetet i Rostock. Hans omskiftlige karriere skyldes de politiske forhold og kan best leses i Dansk biografisk Lexicon XI s. 551-553. Det som er viktig her er her at han i 1505 med hjelp av kong Hans og sønnen Christien (senere kong Christian II 1481-1559) i 1505 blir utnevnt til biskop i Oslo.

 

Albret Muus av Ullerup (1442-1560) var hofsinde, dvs. i tjeneste ved hoffet hos kong Hans.  I 1448 blir han vokter for den tilfangetatte kong Christian II. I årene 1550-1560 er han kongens kjøgemester. I 1550 får han Slaglunde i len. Han er gift med NN. Christensdatter  Bagge, datter av høvedsmann på Tønsberghus, Christen Bagge, som kan være slektning av Peder, kanskje bror.

 

Peder Bagge som skrev om biskop Anders, var prest og sønn av Las Pedersen Bagge og mor Elsef. Las var oldermann i St.Peders Gilde i Ribe og byens toller. Las og Elsef skjenket i 1515 et kapell til domkirken.  I egenskap av toller hjalp Las Bagge, kong Hans og dronning Kristine i en handel i 1500.

 

Anders Muus ble biskop i Oslo i 1505 med kong Hans sønnen Christiens hjelp. Alle indisier sier at de foran nevnte personer kjente hverandre. I 1506 blir Christien utnevnt til visekonge i Norge, men kaller seg konge av Norge og biskop Anders blir hans sekretær. I Norge møter han nederlandske Dyveke og hennes mor Sigbritt Willums, han blir forelsket og Dyveke blir hans elskerinne. Tilbake i Danmark i 1513 tar han med seg Dyveke og moren og innkvarterer dem i nærheten av slottet. Dette blir naturligvis mislikt. Dyveke dør plutselig i 1517, og lensmannen på slottet Torben Oxe blir anklaget for å ha forgiftet henne, og blir henrettet. Mor Sigbritt må også ha vært en grepa kvinne, hun fungerer som finansminister og organiserer et renholdsvesen i København. I 1513 blir Christiern, kong Christian II av Danmark-Norge. I 1529 angriper og erobrer han Stockholm og blir hyllet som konge. Han lover sine motstandere amnesti, men tar dem til fange, lar dem halshugge, og brenner kroppene utenfor byporten. Det kommer til et opprør og han må gå av i 1523. Under konflikten om kongemakten tar Christian II med seg 7000 mann og 25 mann og drar til Norge. I etterfølgene  forhandlinger blir han lovet fritt leide ved tilbakekomsten. Men tilbake i Danmark blir hans arrestert, men unngår å bli halshugget av den nye konge, Fredrik II. Men må være i husarrest resten av sitt liv, under bevoktning av Albret Muus av Ullerup.

Er presten fra Ribe, Peder Bagge, biskop Anders morbror? Ja, alt tyder på det.

Kommentarer og rettelser mottas med takk.      

1207. Anders Muus2.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎21‎.‎12‎.‎2019 den 16.21, Frank Muus skrev:

.....

Albret Muus av Ullerup (1442-1560) var hofsinde, dvs. i tjeneste ved hoffet hos kong Hans.  I 1448 blir han vokter for den tilfangetatte kong Christian II. I årene 1550-1560 er han kongens kjøgemester. I 1550 får han Slaglunde i len. Han er gift med NN. Christensdatter  Bagge, datter av høvedsmann på Tønsberghus, Christen Bagge, som kan være slektning av Peder, kanskje bror.

.....

 

Du mener selvsagt hverken at Albret Muus ble 118 år gammel eller at han som 6-åring ble vokter for den tilfangetatte kong Christian II.
Rundt 1520 er nok er bedre estimat for Albrets fødsel. Basert på andre kilder virker 1549 som et riktigere tidspunkt for starten på 'vaktholdet' over Christian II på Kalundbog slott.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎05‎.‎07‎.‎2019 den 10.23, Frank Muus skrev:

.....

Jeg har skrevet Tage Muus var høvedsmann på Rieberhus festning i 1290. Denne dato ble satt fordi en historisk vise som nevner Tage, finner sted dette år. Den heter "Dansen på Rieberhus". En av verselinjene lyder "Saa der Danset han Tage Muus, høvedsmann på Rieberhus". Muus er antagelig satt inn fordi det rimer med Rieberhus. Tage Muus var fogd på Rieberhus senere, i 1408.

Årsaken til at dette interesserer er at Tage er av Stenalt slekten, med møllehjul som våpen. Dette våpen har også biskop Christian Muus, som virket i Norge og Danmark, så sent som i 1717. Det er 300 år mellom disse to brukere av dette våpenet. Det burde være mulig å finne noen forbindelser til andre Muuser.

.....

.

Hva er kilden til informasjonen om at
- en Tage Muus var fogd / høvedsmann på Rieberhus festning i 1408 , og om
- hvilket våpen har førte ?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Per Nermo

"Saa der Dandset han Tage Muus"  er en folkevise, med navn og hendelser fra forskjellige tider. Tilbakeerobringen av Rieberhus fant ikke sted i Tage Muus tid. Hvis det da ikke finnes to, en 1286 og en i 1408.  Tage Muus (Takonis på latin) forlovede og jomfru Marine ( antagelig Bildt) arver for øvrig en kappe av erkebiskop Nicolaus Bildt i Lund i 1379.

Peder Bagge,  hans morbror og årstallene trenger en grundigere sjekk, og må vente til over jul.

1362.Tage Muus våpenskj. 1286..JPG

1609.Tage Muus, møte i Ribe 1408.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎23‎.‎12‎.‎2019 den 16.56, Frank Muus skrev:

.....

"Saa der Dandset han Tage Muus"  er en folkevise, med navn og hendelser fra forskjellige tider. Tilbakeerobringen av Rieberhus fant ikke sted i Tage Muus tid. Hvis det da ikke finnes to, en 1286 og en i 1408.  Tage Muus (Takonis på latin) forlovede og jomfru Marine (antagelig Bildt) arver for øvrig en kappe av erkebiskop Nicolaus Bildt i Lund i 1379.

Peder Bagge,  hans morbror og årstallene trenger en grundigere sjekk, og må vente til over jul.

......

1609.Tage Muus, møte i Ribe 1408.jpg

.

Det er ikke så lett å lese denne avskriften fra Rigsarkivet 1408 (1407 ?),

men jeg kan finne bare én forekomst i teksten av navnet Mus, nemlig 'kongens foged Mus', midt på 5. linje ovenfra.

Hva er det som ev. antyder at det her (dvs. i 1408/1407) er snakk om en 'Tage Muus' ?

 

Det kan vel se ut som det fantes minst tre 'Tage Muus' :

 - Tage Muus (nevnt 1286) (f. rundt/før 1260 ?)

 - Tage Muus (Johannessen ?) (f. rundt 1345 ?), ridder og høvedsmann (fogd ?) på Riberhus (?) (1408 ?)

 - Tage Muus (Eriksen) (f. rundt 1480 ?) (Ustedte i 1509 et gjeldsbrev til Niels Clementssøn. Var 1517 i tjeneste hos Oslo-bispen Anders Muus)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Ja, det finnes to og kanskje tre Tager.

Tage Muus fogd på Rieberhus er nevnt i erkebiskop i Lunds testamente da han i 1379 testamenterer en kappe til Tages forlovede, jomfru Marine (antagelig Bild).  Hvis vi antar at Tage er 25 år ved forlovelse, så kan han være født i 1354 og døde etter 1408.

Tage er også med i DAA side 332.

1610. Marine Muus 1379 forlovet med Tage Muus (Takonis)  arver en kappe etter erkebiskop Nicolaus Bild i Lund 1379..jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Per Nermo

Pga. begrensningen på 1Mb i filstørrelse må DAA side 332 ettersendes

DAA side 332, Erik, Tage, Albrecht, Niels, Bodil..JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
2 timer siden, Frank Muus skrev:

.....

Pga. begrensningen på 1Mb i filstørrelse må DAA side 332 ettersendes

 

.

Mange takk, Frank !

 

Kunne du også være snill og legge ut en kopi av siden foran (DAA side 331) ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Her får du DAA side 330 og 331. Fordi 330 er vel den neste som har interesse.

DAA side 330, Tage Muus.JPG

DAA side 331, Johannes, Laurens, Jens, Strange.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
På ‎28‎.‎12‎.‎2019 den 10.45, Frank Muus skrev:

 

Ja, det finnes to og kanskje tre Tager.

Tage Muus fogd på Rieberhus er nevnt i erkebiskop i Lunds testamente da han i 1379 testamenterer en kappe til Tages forlovede, jomfru Marine (antagelig Bild).  Hvis vi antar at Tage er 25 år ved forlovelse, så kan han være født i 1354 og døde etter 1408.

Tage er også med i DAA side 332.

....

 

#111:

Av DAA s. 332, pkt. 2. ? Tage Mus) (innlegg #112), framgår at man her tolker teksten i testamentet av 1379 dithen 
at jomfru (virgini) Marine som iflg. testamentet arver en kappe av erkebiskop Niels Jensen Bild i Lund

var datter av Tage Mus (filie Takonis Mus), og altså ikke Tages 'forlovede'.

(Det ser vel ikke ut til å være holdepunkt i testamentet for at Marine var en 'Bild').

 

Dette reiser da selvsagt spørsmålet om hva som er årsaken til at jomfru Marine er tilgodesett av erkebiskop Niels Jensen Bild i hans testamente.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Tolkningen kan være noe usikker. Virgini  brukes ikke bare om jomfru, men også om pike. Det er ikke holdepunkt i testamentet for at biskopen er en Bild, men i oversikten over biskoper i Lund står som jeg har skrevet (Bild) i parantes. 

For å gjøre det litt mer uklart så skal Tage Muus ha blitt gift med Marine Uf. Her er det en mulighet for forveksling. Vi ser jo litt før i testamentet at også "Johannis Uf virgini Cecilie" blir begunstiget.

Marine og Cecilie arver sikkert fordi de er i familie med biskopen.

Lenger nede på listen over biskoper i Lund ser vi både Thott og Sparre, kjente navn i familiesammenheng. Familiene på samme sosiale nivå var gift med hverandre. 

Niels Jensen Bild.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)

.
Takk, Frank.

 

Nå er det vel ikke Marines ev. jomfrudom 

som er det mest interessante her, men snarere

hennes relasjon til Tage Mus. Hun omtales

altså i testamentet (ref. vedlegget i innlegg #111)

som ‘filie Takonis Mus’, der 'filie' [lat.] vel betyr 'datter'.

 

Det er i denne lenken antatt at Tage Mus var gift med den i innlegg #116 nevnte Marine Uf, som visstnok var en søster

av nevøen til testator, biskop Niels Jensen Bild (død 1379), nemlig Jens Uf (far til den i innlegg #116 nevnte Cecilie Uf).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Ja, Google Translate sier filie=datter. Men lengre ned i dokumentet er Edvard Skovsgaard og Sigvard Mahler uenige om tolkningen.  Jeg skal lese nøye gjennom det hele, kanskje vi kan bli enige om en konklusjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Jeg ser av dokumentet i lenken at Uf familien er meget involvert i Hammershus på Bornholm. Kanskje ikke av interesse, men samme år som testamentet ble skrevet, 1379 var Hans Uf borgherre på Hammershus. 

1361.Tule Muus høvedsmann Hammershus 1318.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
8 timer siden, Frank Muus skrev:

 

Jeg ser av dokumentet i lenken at Uf familien er meget involvert i Hammershus på Bornholm. Kanskje ikke av interesse, men samme år som testamentet ble skrevet, 1379 var Hans Uf borgherre på Hammershus. 

1361.Tule Muus høvedsmann Hammershus 1318.jpg

.

Denne Hans Uff, fogd på Hammershus (Bornholm) i 1379,

er såvidt jeg skjønner identisk med den Jens (Johannes) Uf  (i 1379 enkemann og forlovet pånytt),

som iflg. testamentet av 1379 etter hans onkel (morbror ?), erkebiskopen i Lund, Niels Jensen Bild,

arvet bl.a. et stort forgylt sølvhorn og to sølvkopper, dessuten 40 Mark.

 

Jens (Hans/Johannes) Uf var far til

 - Cecilie Uf  (som tilgodeses med en gullring i samme testament) og (senere, med 'forloveden' ?)

 - Peder Uf   (nevnt i Åby (Nyker, Bornholm) i 1416).

 

 Jens var visstnok bror av Marine Uf, som var gift med høvedsmann på Riberhus, Tage Muus.

 

Moren til Jens og Marine skal altså ha vært bispens søster,

og hun skal ha vært gift med en  Peder eller Lage  Nielssøn  Uf  (fra Jylland ?), som førte en Sparre i sitt segl,

og som skal ha vært sønnesønn av Johannes Uff (ridder, nevnt i 1299).

 

Dette iflg. lenken i innlegg #117.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Jeg forstår ikke dette helt.

I det ene tilfelle er Jens/Johannis/Hans Uff i 1379, enkemann og forlovet pånytt med Cecilie.

I det andre tilfelle er Marine Muus datter av Tage Muus og Marine Uf.

Men i testamentet er begge beskrevet likt.

"Item filie Johannis Uf virgini Cecilie" og "Item filie Marine Takonis Mus virgini Marine.

Når det er formulert på samme måte burde det også bety det samme. Jeg tolker i alle fall det ene slik: Marine er piken (datter) til Marine Uf og Tage Muus. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)

.

Cecilie er datter (ikke forlovede) til Jens/Hans/Johannes Uf. 
Navnet på hans forlovede er såvidt jeg vet ikke kjent (eller angitt i testamentet av 1379)

... mao. slik at (ref. neste innlegg) ...

Cecilie er piken (datter) til Hans Uf (bror av Marine Uf) og hans (første ?) hustru Marine.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Jeg kan ikke latin, men litt italiensk. Slik jeg forstår det er Cecilie datter til Johannes Uf. "uxori sue domini  Marine" betyr at Marine er hans (Johannes Uf's) hustru (slik jeg forstår det altså, ingen fasit).

Takonis Mus sin datter Marine arver også. Så nevnes en "vår fetter" "fratrueli nostro" Peder Lauritsen. Frater noster, er "vår bror" og viser vel til Laurits Jønsen?

Noe her (vår bror?)kan jo være i overført betydning?

Hvorvidt dette er til hjelp aner jeg ikke.

 

Cecilie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Takk for tolkningen, Cecilie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Muus

Jeg tar opp igjen temaet "Peder Bagge beretter at hans morbror biskop Anders Muus i Oslo har innstiftet et alter i Oslo Domkirke".

Biskop Anders var onkel til Peder Lassen Bagge, som var sønn av Las Pedersen Bagge og Elsef (Elisabeth) Muus, biskop Anders søster. Bagge familien var i 5 generasjoner rådmenn eller borgermestre i Ribe. Det ses av Ribes Bys Historie at Bagge familien hadde omgang med de konglige og adlige, bla. i 1507 mens kongen og hans sekretær biskop Anders Muus er i Norge, får de besøk av dronningen og hennes søster hertuginnen av Lyneborg med mann og datter. Vedleggene forklarer mye. 

Ribe 2 Bagge.JPG

Ribe 3 Bagge.JPG

Ribe 4 Bagge.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.