Jump to content
Arkivverket

Dokumentasjon for avskrevne kilder


Geir Thorud

Recommended Posts

I det gamle digitalarkivet finnes filer som dokumenterer en database. I den nye løsningen har man gått langt i å lage separate felter for hver bit med informasjon i en database, men jeg ser ikke noe til de gamle filene - har dog bare sjekket Døpte i Vardal 1706-48.

 

Vil de gamle filene også bli tilgjengelige på det nye systemet? Det finnes informasjon i filene som det ikke finnes felter for i den nye basen, og informasjonen i basen er så lite brukervennlig at den knapt kommer til å bli brukt. Hvis de gamle filene ikke videreføres vil det være et tilbakeskritt.

 

Et moment er at de gamle filene gjorde det mulig å framheve viktig info relatert til en avskrift - ser ingen slik mulighet i den nye løsningen.

 

----

 

En annen sak, men litt knyttet til dette, er at jeg for MANGE år siden ble lovet at navn på Avskrivere og Korrektukturlesere skulle bli synlig for den som bruker basen - også når det er en forening som står for arbeidet. Det kan man vel ikke si er tilfelle nå, man skal lete en stund for å finne ut hvem som er avskriver eller korrekturleser.

 

Jeg mener navnene på de som har gjort jobben burde komme klart fram som en del av resultatet for ethvert søk i basen - hvis ikke vil denne informasjonen i praksis aldri komme fram - og de som har gjort jobben blir ikke kreditert. Det bør ikke være forslkjell på avskrivere som har egne pensjonatrom og de som jobber på en organisert måte innen en forening (noe som f.eks ofte bidrar til en kvalitetsheving).

 

Til orientering er det ikke lett å få folk til å skrive av eller korrekturlese - og det blir ikke bedre når brukerne ikke får vite hvem som har lagt ned mange timer i å lage avskriften.

Link to comment
Share on other sites

Som du antakelig har oppdaget så er dokumentasjon tilgjengelig via Info-lenken i trefflisten i Finn kilde. Som en midlertidig løsning har vi lagt lenker til de originale dokumentasjonsfilene inn der. Hvis lenken mangler, eller det kommer opp feilmelding, vil vi gjerne ha beskjed om dette. På sikt skal tekstene fra dokumentasjonsfilene integreres på en bedre måte, men tidsmessige hensyn gjorde at vi måtte lande på denne løsningen nå.

 

På datavisningssidene er en sammenfatning av metainformasjonen inkludert i felt nederst på siden, med lenker videre til den fulle dokumentasjonen. Her vil også bidragsyter vises. Vi kan definere hvilke felt fra metainformasjonen som skal vises i sammenfatningen og her kan vi selvsagt ta med registrator og korrekturleser.

 

I Digitalpensjonatet er det også tilrettelagt for at en gjest kan stå som eier av dataene mens en annen person/forening kan være bidragsyteren til dataene. Her er det opp til foreningen hvordan de vil håndtere det, men det er fint mulig at registrator blir oppført som bidragsyter, og at foreningen står som eier av dataene. Da vil bidragsyteren både listes i DP-rommet til foreningen og få en sentral plassering i feltet for bidragsyter dokumentasjonen nedenfor dataene. For at registrator skal kunne stå som bidragsyter, må vedkommende være registrert bruker i Digitalarkivet.

Link to comment
Share on other sites

For å ta eksempelet jeg nevnte. Her http://digitalarkive...t.no/kilde/9299 er hva som vises som "info" for Døpte Vardal 1706-48. Så vidt jeg kan se er det altså ikke lenket til den gamle dokumentasjonsfilen. Det samme er tilfelle med Døpte Vardal 1748- og listene som starter i 1771 og 1814. 4 av 4 kontrollerte mangler lenke - da er nok ikke disse de eneste. Etter mitt skjønn bør man vel være bakoverkompatibel, og ikke miste informasjon, så da burde den enkleste løsnigen være å beholde filene i tillegg til det som trekkes ut i egne felt i database - også i framtida.

 

Hvis avskriver mener det er informasjon som er viktig for den som søker burde det finnes en måte å vise slik informasjon uten at den drukner i en lang liste med felter som sjelden leses.

 

I søkeresultat for de nevnte avskriftene står det "contributor" nedest høyre - i sammenfatningen. Der står det nå "Gjøvik og Toten slektshistorielag". Slik jeg forstår ditt andre avsnitt vil det altså være mulig å i tillegg vise avskriver og korrekturleser her uten at de registreres som bidragsytere - det er flott. Er det noe man må be om pr database som sendes inn?

 

Om vi skal registrere avskrivere som bidragsytere får vi se på etterhvert - krever jobb. Det er heller ikke nødvendigvis slik at det lar seg gjøre å få alle aktuelle personer til å registrere seg som bruker. Betyr det at man oppgir f.eks avskrivers navn to ganger - som avskriver og som bidragsyter, eller ...? Kan man ha et større antall bidragsytere - det hender at det kan være så mange som 4-5 personer innvolvert. Her kommer det kanskje nærmere instrukser senere - og det er tidsnok.

Link to comment
Share on other sites

Vi beklager at enkelte av pekerne går til tomme sider og ikke de opprinnelige dokumentasjonsfilene. Vi skal ta en gjennomgang slik at alt innhold kommer på plass i de gamle dokumentasjonene. Dette er en høyst midlertidig løsning. Vi ville ha ut metadata og dokumentasjon på en side, med utdrag på datavisningssiden ved denne oppdateringen, men vi har ikke tatt gjennomgang av oppsettet av informasjon, og det er også plass til å ha mer informasjon på sammendragssiden, feks. lenke til dokumentasjonsfil.

 

Informasjonen som havner i kolonnen Contributors hentes fra et felt for eiere i metadatabasen. Det skal ikke være komplisert å også få med felt for bidragsyter også. Men da vil det kun være de bidragsytere som er registerte brukere og som vi får oppgitt skal stå som bidragsyter, sånn som her http://digitalarkivet.arkivverket.no/digitalpensjonatet/aktor/vis/54 hvor Arnfinn Kjelland er en av registratorene i prosjektet Busetnadssoga for Volda.

 

En annen mulighet for å få synliggjort hvem som har registert/korrekturlest osv., er at vi henter fram disse feltene fra metainfo-siden til sammendraget på datavisningssiden.

 

Vi skal vurdere dette når vi går gjennom oppsettet og fikser dokumentasjonsfilene.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Legger inn en annen ting vedr dokumentasjon siden temaet tittel passer.

 

Det ser ut som det bare er mulig å få fram dokumentasjonen for en kilde etter å ha gjort et søk. Det bør også være mulig å få den fram ved å klikke på et eller annet i søkeskjemaet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.