Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

Opphavet til Søren Tallaksen Buene/Tøa, Holt, A-A (f. ca. 1753)?

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

Jeg prøver å gjenopplive en tråd fra det gamle forumet, der jeg forgjeves søkte etter opphavet til en av mine 4xtippoldefedre - nærmere bestemt Søren Tallaksen Buene-Tøa (ca. 1753-1806). Her er den gamle tråden: http://forum.arkivve...allaksen buene

 

La meg repetere det jeg vet om ham:

 

Han var født ca. 1753 og giftet seg 11. november 1781 med Johanne Halvorsdatter Buene -Tøa (f. 1757; datter til Halvor Halvorsen Buene, 1722-1807, og Karen Nilsdatter Bakke, 1716-1763). Søren Tallaksen døde i Holt 1806, men ved ekteskapsinngåelsen oppgis han å være fra Koewig i Tromø Sogn, dvs. Kuviga, litt øst for dagens Arendal by.

 

For ordens skyld, og kanskje som et hjelpespor - her er Søren Tallaksens og Johanne Halvorsdatters barn: 1. Halvor Sørensen Buene (f. 1783; oppkalt etter morfaren), 2. Tallak Sørensen Buene(f. 1787; oppkalt etter farfaren), 3. Tjøstolv Sørensen Buene (f. 1791; oppkalling fra farsslekta?), 4. Kirsten Sørensdatter Buene (f. 1794; oppkalt etter farmora?), Karen Kristine Sørensdatter Buene (f. 1796; oppkalt etter mormora + +).Søren Tallaksens mor må altså sannsynligvis ha hatt fornavnet Kirsten, og muligens patronymet Tjøstolvsdatter.

 

 

Buene-slekten var sterkt knyttet til det maritime. Det er grunn til å tro, uten at jeg kan belegge det med kildeopplysninger, at Søren Tallaksen var sjømann. Jeg tar med noen utfyllende opplysninger om den nærmeste etterslekten.Barna er nevnt summarisk i innlegg 3, men kun med fødselsår og antatt oppkalling. Her er en noe fyldigere presentasjon, der også (de fleste) barnebarna er med:1: Halvor Sørensen Buene-Tøa (f. 1783) g. 1814 m. Kirsten Torjesdtr. Langang. Halvor Sørensen var skipper.Barn:a: Søren Halvorsen Buene-Tøa (1814-1901) g. 1842 m. Ellen Pedersdtr. Langang. Søren Halvorsen var styrmann.b: Torje Halvorsen (f. 1815).c: Johanne Kristine Halvorsdtr. (1817-1905) g. 1847 m. Stian Eriksen Kvastad.d: Karen Marie Halvorsdtr. (1819-1899) g. 1856 m. Anders Eriksen Kvastad.e: Karen Tomine Halvorsdtr. (f. 1821)f: Torje Halvorsen (1823-1855)g: Halvor Halvorsen (f. 1825)h: Ole Halvorsen (f. 1827)i: Salve Halvorsen (1831-1877)j: Thor Halvorsen (1835-1892) g. 1) 1862 m. Kirsten Olsdtr. Langang; g. 2) 1868 m. Anne Olsdtr. Langang (Kirstens søster)2: Tallak Sørensen (1787-1849) g. 1814 m. Kristine Nilsdtr.Barn:a: Johanne Marie Tallaksdtr. (f. 1815) g. 1843 m. Anders Jensen Buene.b: Søren Tallaksen (1817-1886) g. 1856 m. Helene Olsdtr. Gartha.c: Anne Marie Tallaksdtr. (f. 1820) g. 1841 m. skipper Nils Nilsen Eikeland.d: Nils Tallaksen (f. 1823) g. 1850 m.Karen Olsdtr. Langang. Nils Tallaksen var styrmann.e: Kirsten Tallaksdtr. (1826-1868) g. 1849 m. Torje Olsen Langang.3: Tjøstolv Sørensen (1791-1879) g. 1828 m. Åse Marie Larsdtr.Barn:a: Søren Tjøstolvsen (1829-1838)b: Johanne Tjøstolvsdtr. (f. 1831)c: Anne Tjøstolvsdtr. (1833-1868) g. 1860 m. Lars Gundersend: Karen Tjøstolvsdtr. (f. 1835)e: Søren Laurentius Salvenius Tjøstolvsen (1837-1855)f: Kirsten Tjøstolvsdtr. (f. 1840) g. 1863 m. sjømann Thomas Jacobsen Åbelvik.g: Halvor Tjøstolvsen (f. 1842)h: Lars Tjøstolvsen (f. 1844)i: Salve Andreas Tjøstolvsen (f. 1846)j: Tallak Tjøstolvsen (1849-1851)Som det vil gå fram av ovenstående, fikk Søren Tallaksen og Johanne Halvorsdatter stor etterslekt i Holt.

 

Jeg har funnet og lest gjennom skiftet etter Søren Tallaksen Buene, uten at det kom fram noe der som kunne kaste lys over hans opphav. Han eide 1 ksk i gården - altså ingen stor part, men Buene var en ødegård på 1 hud, og ingen av de andre eierne (de fleste var slektninger av Sørens kone, Johanne Halvorsdtr.) eide noe særlig mer. De fleste hadde nok sin hovedinntekt som sjømenn. De eneste gjeldspostene var en pengegjeld til Peder Dedekam i Arendal og en tønne med hvete han hadde fått i forbindelse med et kaperoppgjør (et skip fra Rostock som hadde blitt oppbragt i Dypvågkilen i 1801). Dette kornet hadde ikke Søren Tallaksen betalt for til 'Kongens Kasse'.At han hadde gjeld til Peder Dedekam, KAN jo tyde på en Arendals-tilknytning. Det fantes flere beboere i Kuviga u/Barbu som hadde gjeld til Peders far, Søren Dedekam. Og det fantes jo ellers flere långivere i Holt og Dypvåg han kunne ha benyttet seg av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=f18010918&gardpostnr=47&personpostnr=1725#nedre

 

Du har en mulig kandidat her, Oddbjørn - enkemann i riktig alder på Tromøya i 1801, men han har du vel alt sett på. Ellers hadde vel også Søren og Johanne en datter som døde liten kalt Kirsten, f. 1786, det vil si at dette var førstevalg når det gjaldt pikenavn.

 

Mvh

Helge Berntsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

http://digitalarkive...stnr=1725#nedre

 

Du har en mulig kandidat her, Oddbjørn - enkemann i riktig alder på Tromøya i 1801, men han har du vel alt sett på. Ellers hadde vel også Søren og Johanne en datter som døde liten kalt Kirsten, f. 1786, det vil si at dette var førstevalg når det gjaldt pikenavn.

 

Mvh

Helge Berntsen

 

 

Ja, du her rett, Helge, når det gjelder Kirsten. Tallak Larsen på Sandum i 1801 har jeg nok ingen stor tro på, men jeg vil likevel ikke finne det urimelig at Søren Tallaksen kan være født i Tromøy sogn. Han er ikke nødvendigvis født i Kuviga ved Barbu (der han hadde sin "adresse" ved viesen i 1781), Kirkelige handlinger i Tromøy og Austre Moland sogn er mangelfullt registrert i 1740- og 1750-årene, så en eventuell dåp i 1753 eller deromkring kan dermed være vanskelig å finne.

 

Jeg vil anta at Søren har kommet til Buene som sjømann. Kvastadkilen var en tradisjonsrik vinteropplagsplass for seilskuter som gikk i Østersjø-fart, og en del sjøfolk hadde da midlertidig oppholdssted i Grimslia, som tilhørte Buene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Det er fortsatt bom stopp når det gjelder Søren Tallaksens opphav. Jeg har nå også gått gjennom konfirmantlistene for Holt, Dypvåg, Flosta, Tromøy, Austre Moland, Arendal og Øyestad - med negativt resultat. Kreative tips mottas med takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Du nevner I innledningen her, Oddbjørn: "De eneste gjeldspostene var en pengegjeld til Peder Dedekam i Arendal og en tønne med hvete han hadde fått i forbindelse med et kaperoppgjør (et skip fra Rostock som hadde blitt oppbragt i Dypvågkilen i 1801). Dette kornet hadde ikke Søren Tallaksen betalt for til 'Kongens Kasse". En sentral person ved denne kapringen var Wille Christensen på Sandøya, som også er en person med uklare forfedre. Det har nylig blitt holdt et foredrag på Tvedestrands bilbiotek, som Steinar Thorsen har bidratt til å markedsføre, uten at jeg ellers kjenner innholdet I foredraget, og Søren Tallaksens tønne stammer nok fra denne hendelsen. Wille og hans bror Mads kom til Sandøya ved kjøpet av en eiendom I 1777. Det er antatt at de var av dansk avstamning, men I Dypvågbøkene spekuleres det også på en tilknytning til Flangeborg på Tromøya. Både Søren og Tallak er velkjente Sandøynavn I etterslekten deres, så jeg undrer på om det kan finnes en sammenheng om vi kunne finne mer om disse 2 brødrene og deres opprinnelse. Kanskje noen I genealogisk forum som kan gi et tips eller bekreftelse på deres danske opprinnelse ? God påske ! Mvh Helge Berntsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jo, det stemmer at Søren Tallaksens tønne stammer fra denne hendelsen. Wille og Mads kjenner jeg til - og de var nok nord-jyder, uten at jeg vet noe nærmere om opphavet. Jeg har for øvrig også spekulert litt på en mulig kobling til Tallak-/Tallaksen-navnet i Dypvåg - uten at jeg så langt har funnet noen link.

 

Heller ikke pantebøkene gir noe svar. Søren Tallaksen er ikke - så vidt jeg kan se - nevnt eksplisitt ved noen eiendomsoverdragelser. Det kan virke som om det er svogeren hans som er den bygselrådige eieren. Søren kalles flere ganger Tøa, så det er der han har bodd (dvs. på den gården som i dag er eid av min mors fetter).

 

God påske til deg også, Helge!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg prøver stadig å gå opp noen gamle slektsspor - og er for n'te gang kommet til min 3xtippoldefar (ikke 4xt, som jeg skrev innledningsvis), Søren Tallaksen Buene-Tøa.  

 

Det har vært vrient å komme videre med ham, men jeg snublet nettopp over en litt spesiell opplysning i pantebok nr. 19 for Nedenes, der det finnes en erklæring fra Morten Tellefsen Arnevik (i Flosta), om at han har inngått en fledføringskontrakt med Søren Tallaksen Buene, mot at Søren får pant i Arnevik.  Datoen er 7. april 1801, og det pussige ved dette er at Morten Tellefsen på dette tidspunktet var en ung mann på 23 år!  Det virker imidlertid som om han slet en del økonomisk (og muligens også helsemessig).  Han henviser i erklæringen til sin "Curator", Tjøstolv Mortensen Løvøya, som var hans onkel.

 

Så slo det meg at det muligens kan ha vært et slektskapsforhold mellom  Søren Tallaksen Buene (ca. 1753-1806) og Tjøstolv Mortensen Løvøya (ca. 1745-etter 1820) - både fordi Tjøstolv sanksjonerer denne kontrakten med Søren, og fordi Søren kalte en av sine sønner Tjøstolv (og navnet må ha kommet fra hans slekt).

 

Tjøstolv Mortensen Løvøya var g.m. Karen Olsdatter Langang - og foreldrene hans var Morten Andersen Løvøya og Berte Eielsdatter Arnevik.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Morten Tellefsen Arnevik giftet seg for øvrig i 1811 med Maren Olsdatter (fra Grimslia u. Langang/Buene), som da var enke etter Mogens Torkildsen Øygarden/Joranstad.  Morten Tellefsen var f. 1778 og døde i 1815.  Da hadde han året før pantsatt hele gården i Arnevik til Henrik Carstensen i Risør (og så står det en kryptisk anmerkning i panteregisteret, som jeg tolker dithen at det hadde vært noe uavklart i fledføringskontrakten med Søren Tallaksen Buene).

 

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Interessant ny informasjon, Oddbjørn. Men jeg ser ingen slektsforbindelse mellom disse personene og din Søren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Interessant ny informasjon, Oddbjørn. Men jeg ser ingen slektsforbindelse mellom disse personene og din Søren.

 

Nei, jeg ser heller ingen nær forbindelse, men jeg skal prøve å lete litt mer i den "utvidede" slektskretsen, som bl.a. inkluderer Bjelland, der navnene Tallak og Tjøstolv forekom på 1600- og 1700-tallet.  Ellers har jeg også en mistanke om et mulig Telemarks-opphav for Søren Tallaksen.  Jeg har bl.a. kommet over noen forfedre fra Vinje som kom til Holt på 1700-tallet (bl.a. til Bjelland).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Etter to års pause gjør jeg et nytt forsøk på å gjenopplive etterlysningen etter Søren Tallaksens opphav.  Det er jo litt pussig at det så langt ikke har vært mulig å finne ham noe sted før han gifter seg i Holt i 1781 - og da hadde han altså hatt sitt tilhold i Kuviga under Barbu (i daværende Tromøy sogn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.