Gå til innhold
Arkivverket
Lars Østensen

Hvem var Peder Hydscher - Sortland gravlagt 1737?

Recommended Posts

Lars Østensen

I 1737 jordfestes Peder Hydscher Sortland:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Sortland i Hadsel, Ministerialbok nr. 895A01 (1730-1794), Kronologisk liste 1737, side 17.

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071106650522.jpg

 

DÖD. begr. 12/5 1737 i Sortland sogn.

"Ipsa Dom: Júbilate. Jordet Peder Hÿschers Liig af Sortland Ætat:"

(ingen ålder antecknad)

 

d Sortland PF455 1730-94 p.16b

 

I Sortland bind 5 har man antatt at denne Peder Hydscher er identisk med Peder Tidchensen Hydscher Blokken/Dverberg:

 

http://da4.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=1701total&gardpostnr=2275&merk=2275#ovre

 

hvilket han ikke er jmf:

 

Är nämnd i Justitsprotokol för 1706-15, 8/5 1709 för Mÿre

Ellen Pedersdatter Hýdsher instefnet Olle Christenß Schoufvold for

skuld til hinders Sal. fader.

 

Justitsprotokol film NT683 Lofoten No.3 1706-15 p.105

 

PTH på Dverberg er mao. død etter 1701, men før 8/5 1709.

 

Hvem var den Peder Hydscher som ble gravlagt 1737 på Sortland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje E Skrolsvik

Ser ut til at han var lensmann , og nevnt i Nordlandske handelssteder av N A Ytreberg, side 247 Risøyhamn-Andenes . Sitat: ... bygdefaret omkring 1700 på Myre, der lensmannen Peder Hyscher hadde en jekt....sitat slutt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 2 Ja, det stemmer, men det gjelder den Peder T. Hydscher som dør engang mellom 1701 og 8/5 1709.

 

Spørsmålet er hvem er Peder Hydscher som dør i 1737 på Sortland?

 

I manntall 1701 er det en Peder Pedersen, 30 år på Dverberg (samme gården som Peder T. Hydscher er på):

 

http://da4.uib.no/cg...&merk=2275#ovre

 

Jeg mistenker at han er sønn av PTH. Kan det være han som dør på Sortland i 1737?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Skifte etter Ellen Pedersdatter Hydscher i 1724:

 

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Tromsø sorenskriveri -1755, Skifteprotokoll 4 , 1713-1751, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Merknader: Autorisert 15.04.1716. To gamle registre foran.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25020/141/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...81205650335.jpg

 

Hun etterlot seg 4 barn.

 

Formynder for barna er Hr. Niels Thulesius

 

Oluff Oudensen - Sogneprest til Tromsø

Sønnen Knud var iflg. NST XXXI s. 316 gift med Ellen Pedersdatter Hyscher, datter av lensmann i Dverberg

Peder Hyscher.

 

I skiftet er det 6 tallerker merket PTH/EDD.......

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Er det mulig å utlede noe av dette?

 

 

Kildeinformasjon: Delgobe, Charles Antoine - samling, Dokumenter 19 (SAO/PAO-0038/D/Da/L0019), 0-, oppb: Statsarkivet i Oslo. Side 244

Merknader: von der Hude-Joys (NB: I og J er alfabetisert om hverandre.)

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43515/244/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sa20110502640244.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen / Vesterålen sorenskriveri, Vesterålen tinglag, Skifteprotokoll 3A 02 , 1746-1758, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Nytt register foran.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/24999/406/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90302700406.jpg

 

http://www.trekilen....ab/h____4zb.htm

 

I dette skiftet finns i følge Trekilen sølv merket: P.T.H. og E.D.G. PTH=Peder Tichensen Hydscher? og EDG=Emte Didrichsdatter G?

Er det noen som kjennskap til denne Emte Didrichsdatters opphav?

 

Ektemannen Ingebrigt Olsen er sannsynligvis dattersønn av Dorthe Pedersdtr Hydscher på Kjerringnes gift med Ingebrigt Iversen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Lofoten sorenskriveri, Tingbok 1A 02 , 1706-1715, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register over tinga. Inneholder også ting i Vesterålen sorenskriveri

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n..._read/31295/27/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90428390403.jpg

 

Peder T. Hydscher møter på tinget i 1706.

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Lofoten sorenskriveri, Tingbok 1A 02 , 1706-1715, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register over tinga. Inneholder også ting i Vesterålen sorenskriveri

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/31295/100/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90428390476.jpg

 

"Kongl: Mayst: Comisasarious og foged Bremer havde her til dette ting ladet ? ? ? Anders Brøndlund og dydige og gudselskede matrone Empte sal: Peder Hødscher paa Myre til at gieve forklart om deris jegtebruk fra 1703 til 1708 ..."

 

Benevnt salig i 1708. Med andre ord døde han en gang mellom 1706 og 1708.

 

Hun forteller på høyre side at "efter som gud kaldte hennes salige mand i fiol". Altså bør han ha dødt i 1707.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Korskirken, Ministerialbok nr. A 8 (1698-1747), Ekteviede 1712, side 68.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8680&idx_id=8680&uid=ny&idx_side=-42

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070321620571.jpg

 

Knud Olsen fra Nordland og Elen Pedersdatter Hydscher vielse i Bergen 28. august 1712

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

http://www.nb.no/nbsok/nb/0409ffab00b5a839a90f2bed81d48996?index=1#361

Esau Moddi's proseess om Nergården.

År 1684, den 8. april, sattes rett i Nergård av lagmann i Stegen. Lagrettesmenn var følgende: Ingebrigt Ellefsen Nordfjord, Steffen Monsen Sand, Michel Reiersen Kollisland, Daniel Rasmusen Sundvold, Jørgen Henriksen Bjørnrå, Rasmus Jakobsen Nergård og Sr. Kristen Mathisen boende i Lechvigen.

"Og fremkom for retten Esau Moddi, boende paa Store Grøsnes i Astafjord her i Senjen, som medgav en skriftlig stevning, hvorved var stevnet Henrik Bidermann, Kjøpmann ved Contoret i Bergen. Han bekyldes for, uten Esau Moddi's ringeste vilje, videnskap eller rigtighet, at ha bortsolgt og skjøtet til Anders Hydscher og han igjen til sin bror, Peder Hydscher boende paa Myr i Andenes fogderi, en hans odelsgård Nergaarden beliggende paa Bjerkøen i Sands tingsted i Senjens fogeri. Samtidig stevnte han ogsaa Peder Hyscher at lade sig finde med alle sine dokumenter til befrielse i denne sak. Desuten stevnte han ogsaa Jens Pedersen, sorenskriver i Senjen, at svare til den utstedte dom, som han efter løst copie af Studere bog skal ha afsagd dateret Bergen 28. august 1683.

Peder Hydscher møtte ikke. Johan Mathisen meddelte, at Peder Hydscer hadde sagt til ham, at han ikke lengere kunne vente, ti øvrigheten skulle holde ting hos ham hjemme. Heller ikke møtte Henrik Bidermann.

Esau Moddi fremla saa sit skriftlige indlæg til Bidermann, om med sin bog at forklare hvorav gjælden haver sin oprindelse, samt fremlegge og bevise sine paastaaende odelssteder, skjøder og adkomster, hvorlunde og paa hvad maate hand dem har bekommet paa Nedergaarden.

Esau Moddi mente, at naar alt var lekvideret, saa var det ham som ville ha tilgode av kjøpmanden, og ikke omvendt.

Sorenskriver Jens Peedersen møtte og sa, at da han avsa dommen kjende han ikke til Esau Moddis nuværende standpunkt. Esau Moddi indgav fordring til retten paa 111 Rdl. som var hans utlæg ianl. retssaken, utenom hans arbeide og nærings forsømmelse, som han mente burde bli ham erstattet.

Ved ny dom her, blev sorenskriverens dom fra 1772 (skal vel være 1672 eller et helt annet årstall) underkjend, dog hadde heller ikke kjøpmanden i Bergen optraadt efter sorenskriverens dom, men hadde uten videre solgt odelsgaarden til fremmede, hvorved er tilføiet Esau Moddi megen skade og velferds spilde:
Thi kjendes, Esau Moddi med sine børn, deris Odelsjord Nedregaarden uhindret at vinde og beholde med alt hans bøxel, stfølehud. landsskyld og 3de aarsleje. Dog skal Esau Moddi gjøre op med fisk til sin Kjøpmand i Bergen hvad det skulle kunne bevises at han skylder."

Bjarkøy bygdebok, side 363-364

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0001/0002/0002, Leilendingsskatt: BB Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1670-, oppb: RA

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30550/20/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404610031.jpg

Claus Hydscher er standsitter i Andenes-wæret. Myre er angitt som fogdegård, men ingen oppsitter nevnes.

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0001/0006/0002, Leilendingsskatt: MM Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1671-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30568/20/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404610308.jpg
Anders Hødscher sitter på Myre

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0002/0003/0002, Leilendingsskatt: C Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1672-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30586/20/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404610550.jpg
Anders sitter på Myre

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0003/0002/0002, Leilendingsskatt: P Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1673-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30612/20/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404610797.jpg
Claus Hødscher sitter på Saura og Anders på Myre

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0005/0002/0002, Leilendingsskatt: SS Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1675-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30663/14/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404620127.jpg
Anders Hødscher sitter på Myre

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0006/0002/0002, Leilendingsskatt: BE Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1676-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30700/14/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404620487.jpg
Anders Hødscher sitter på Myre

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Re/L0049/0005/0001, Vesterålen og Andenes: YYY Odelsskatt (også skatt av leilendinger, husmenn, strandsittere og drenger), , , 1677-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29037/14/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090714310248.jpg
Anders Hødscher sitter på Myre.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Re/L0053/0005/0001, Vesterålen og Andenes: CG Leilendingsskatt, , , 1678-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29180/14/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090714320513.jpg
Anders Hødscher sitter på  Myre.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0001/0002/0002, Leilendingsskatt: BB Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1670-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30550/10/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404610021.jpg
I 1670 er Peder Hødscher i Blokken.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0001/0006/0002, Leilendingsskatt: MM Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1671-, oppb: RA
Permanent sidelenke: <http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30568/11/>
Permanent bildelenke: <http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404610299.jpg>
I 1671 er Peder i Blokken.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0004/0002/0001, Leilendingsskatt: CC Vesterålen og Andenes, , , 1674-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30637/11/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404611024.jpg

Peder er i Blokken

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0005/0002/0002, Leilendingsskatt: SS Vesterålen og Andenes (også odelsskatt), , , 1675-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30663/9/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404620122.jpg
I 1675 og 1676 er Peder i Blokken.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Re/L0049/0005/0001, Vesterålen og Andenes: YYY Odelsskatt (også skatt av leilendinger, husmenn, strandsittere og drenger), , , 1677-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29037/9/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090714310243.jpg
Skatter i Blokken i 1677

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0007/0006/0001, Vesterålen og Andenes: AA Leilendingsskatt, , , 1680-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30764/12/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404620986.jpg
I 1680 er Peder Hødscher på Myre.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rg/L0070/0001/0006, Vesterålen og Andenes: CCCC Jordebok (landskyld, leding, bygsel, sakefall, m.m.), , , 1682-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29827/6/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090714380031.jpg
I 1682 er Peder Hødscher på Myre.
 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062106045 Se side 56-58, 66

Fra 1687 har vi kvitteringer fra skipperne i Vesterålen, som viser det samme. Skipper Jens Bloch hadde det året ført til Bergen 70 våger råskjær av kongens rettighetsfisk og fikk for det 7 våger fisk av fogden, "saasom jeg selv maatte holde en halv karl der paa til føringsmand, hvorfor der av maatte gives dobbelt fragt, nemlig 2 woger av 20." Peder Tidkensen Hødscher hadde ført 105 våger, derav 60 våger for enkelt frakt - 3 våger, og for de overskytende 45 våger, som skipperen selv måtte holde føringsmann til, fikk han dobbelt frakt som var 4 1/2 våg.

På det eldgamle skipperleie Myre i Dveerberg hadde siden omkring 1678 lensmannen Peder Tidtkensøn Hødtsker (Hydscher) sittet som bygdefarskippet, og hans bror før ham. Så fikk han oppleve at en del av hans "hosettere og skibslyer" gikk over til andre skippere uten lovlig grunn, slik at han ikke fikk sitt fartøy på gang til Bergen, som han ellers var vant til, både til vår- og høststevnene. Da amtmann Christian Kruse besøkte vårtingene i 1687, bad skipperen om hans hjelp til å beholde sine gamle befraktere. Og amtmann Kruse gav da følgende resolusjon, datert Hov i Hadsel 26. april 1687:....
 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Ref # 10

 

Kildeinformasjon: Nordland og Finnmark lagting, Tingbok , 1666-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31405/154/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090506320479.jpg

 

I 1684 kalles Anders Hydscher salig i forbindelse med saken som Esau Moddi har om Nergården. Anders var med andre ord død før denne dato.

 

"3. Hr Lyder ? til sl: Anders Hydscher udgifne skiøde og kiøbebref er op? forkyndt ..... i Astafiords tingsted d: 26. october Anno 1677"

 

post-1909-0-61679700-1419958104_thumb.jpg

 

"...Hvortil be(melte) Peder Hydsker svarede nej,........, af sin sl: broder Anders Tidtkensen Hydsker...."

 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Nordland og Finnmark lagting, Tingbok , 1671-1683, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31406/15/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090506320514.jpg

 

Nederst til høyre i tingboka ligger en lapp angående Anders og Peder Hydscher. Hvorfor denne lappen ligger her er ikke godt å skjønne. Den har åpenbart ingen sammenheng med teksten på de sidene den ligger mellom.

 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Werner Pedersen

Godt Nytt År.

Hvor på Nett fins Tingbøkerne for Nordland og Finnmark, som vises til #11 og #12?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Werner Pedersen

Takk, man lærer og lærer!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 15 Ikke akkurat intuitivt at de ligger der.... :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Nordland og Finnmark lagting, Tingbok , 1666-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31405/30/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090506320355.jpg

Anders Hødsker som baade imod kongl: forordninger og
byens øfrigheds medgiffuene forbuds zeddell befindis haffur
peceeret udj sin handell och omb????, det bøder for???
sin ?formuesenhed(?) forblif? ved sorenskrifferens af??igt, den-
ne gang, og ydder mere ?uaniundis som foreskreffuet staar
sin egen befr?t at haffue udj agt

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum
På 7.12.2012 den 13.14, Lars Østensen skrev:

Skifte etter Ellen Pedersdatter Hydscher i 1724:

 

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Tromsø sorenskriveri -1755, Skifteprotokoll 4 , 1713-1751, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Merknader: Autorisert 15.04.1716. To gamle registre foran.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25020/141/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...81205650335.jpg

 

Hun etterlot seg 4 barn.

 

Formynder for barna er Hr. Niels Thulesius

 

Oluff Oudensen - Sogneprest til Tromsø

Sønnen Knud var iflg. NST XXXI s. 316 gift med Ellen Pedersdatter Hyscher, datter av lensmann i Dverberg

Peder Hyscher.

 

I skiftet er det 6 tallerker merket PTH/EDD.......

Kom tilfeldigvis over en opplysning, så legger inn link.

Knud Ollufsøn opplysning ang. at faren ikke har oppført han i manntallene etter 1712. Han ble i 1712 gift med Peder Hyskers datter osv... https://media.digitalarkivet.no/rk10101508282251

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.