Jump to content
Arkivverket

Fæster slekten i Kinn/Bremanger/Bergen og problemer med navnelikhet.


Rune Thorstensen

Recommended Posts

Jeg har problemer med å holde de ulike grenene av Fæster slekten fra hverandre og trenger hjelp av noen som kanskje har vært borti denne slekten tidligere.

 

I bygdebok for Bremanger under Holmen og Grolsberget finner jeg Helle/Helge Alexandersen gift med Anne Margrethe? De får bl.a sønnen Alexander trolig født rundt 1712. Han ble neste bruker og giftet seg med Anne Margrethe Corneliusdtr. Stock i 1733. De fikk bl.a datteren Anne Margrethe som var født 1742.

 

Men her støter jeg på det første problemet. I følge databasene over vigde i Kinn finner jeg Kristian Meyer som ble viet 23.07.1750 med enken Anne Margrethe Fæster. Bygdeboka vil ha det til at det er den nevnte Anne Margrethe født 1742. Personlig synes jeg det var vel tidlig å gifte seg 8 år gammel, og det att på til som enke.

 

Derimot finner jeg et ekteskap i 1765 som passer bedre på den nevnte Anne Margrethe f. 1742. Hun ble viet til Mathias Andersson fra Kirkeide i Stryn.

 

Jeg mener at det første ekteskapet i 1750 må være enken etter Helge Alexandersen Fæster. De fikk kun et barn, en sønn Hans i 1752. Her må bygdebokforfatteren ha blandet sammen de to kvinnene med samme navn uten å sjekke alderen til bruden i 1750.

 

Men jeg vil gjerne ha synspunkter på dette.

 

 

http://digitalarkive...&merk=1556#ovre Vielsen i 1750

 

 

http://digitalarkive...&merk=2170#ovre Vielsen i 1765.

Link to comment
Share on other sites

Eg vil nok også tru at det er litt tidleg å gifte seg 8 år gamal.

 

I kyrkjebokregistreringa av giftemålet i 1765 er Christian Meyer oppgitt som forlovar.

 

Du kan vel då ihvertfall trygt sjå vekk frå at det er kona til Aleksander som giftar seg for tredje gang.

 

Det bør vel også vere ein god indisie på at det er dattera til Aleksander som giftar seg då.

 

(oppe til høgre)

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Kinn, Ministerialbok nr. A 2 (1729-1785), Kronologisk liste 1765, side 337.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11532&idx_id=11532&uid=ny&idx_side=-322

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510610398.jpg

 

mvh Egil

Link to comment
Share on other sites

Ja, det burde vel være klart nok. Her har nok forfatteren koblet en smule feil.

 

Men er det noen som vet hvem denne Anne Margrethe Corneliusdtr. Stok/Stock var datter av og når hun var født?

Link to comment
Share on other sites

Ja, det kan jo se ut til at det er samme damen, 5 år før hun ble gift i Kinn/Bremanger.

Der er jo flere av Anne Margrethe. Vi har hun som var gift med Helje Alexanderson Fæster en gang rundt 1710. Henne har jeg ikke noe farsnavn på og jeg har heller ikke funnet det ekteskapet.

 

Så har vi Anne Margrethe Stock (Corneliusdtr.), trolig født tidlig på 1700 tallet og så er det sistnevntes datter , Anne Margrethe Alexandersdtr. Fæster født 1742. Jeg ser av Bygdebok for Bremanger at Helje Alexanderson Fæster kjøpte Holmen og Grolsberget 1712 og 1713.. Trolig var det bror hans, Rasmus Alexanderson Fæster som kom dit i 1711.

 

Imidlertid er Fæster navnet knyttet til området allerede i 1668 da Margrethe Fæster i Bergen krevde betaling for varer som Hans Kristenson på Holmen hadde bestilt. Hvem denne Margrethe Fæster var, vet jeg imidlertid ikke. Dersom det da ikke skulle være Margrethe Diedrichsdtr. Fæster, datter av Diedrich Fæster død 1676 i Bergen og hustru Trine Cordtsdtr. De hadde barna Margrethe og Alexanders som begge var nevnt i skiftet i 1676.

Link to comment
Share on other sites

Då er det vel kanskje Helje som har tatt seg ein tur tilbake til Bergen for å vere fadder i 1714 for Jens Fester sin son.

Her er også nemnd Didric Fester kone Elisabeth Balchen (Balchen er eit geografisk område på Bremangerlandet, men eg hugsar ikkje heilt kor grensa gjekk)

 

http://digitalarkive...1787&merk=31787

 

 

Og for å gjere forvirringa total ....

http://digitalarkive...2368&merk=42368

 

mvh Egil

Link to comment
Share on other sites

Anna Margrethe Fæster som blir mor i Bergen i 1746, hadde Christensdtr som farsnamn.

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=173&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=2533&merk=2533#ovre

 

Eg finn ikkje noko på Christen Fester i Bergen, men kanskje er det ei kobling til København?

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=kbh1728&personpostnr=3110&merk=3110

 

Kan forklaringa på guten som fekk namnet Hans, også ligge i København?

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=180&filnamn=kbh1728&gardpostnr=12292&merk=12292#ovre

 

Litt spekulasjoner kanskje, men ....?

 

mvh Egil

Link to comment
Share on other sites

Her er eit skifte i Bergen 1706 etter Carnelius Carneliuassen Stock. Det er ikkje nemnd noko Anna Margrethe blant døtrene, men kanskje han var ein bror av Anna Margrethe?

 

http://da2.uib.no/cg...d=1054=

 

Her er skifte etter ein Cornelius Corneliussen Stock i 1731. Intet at arve, og dermed heller ikkje etterkommarar, men denne kan kanskje passe.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1499&storleik=

mvh Egil

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen Egil for nye bidrag til å forvirre :-). Det er jo nettopp kjernen ved problemet, denne navnelikheten..

 

Diedrich Fæster fikk borgerskap i Bergen 16.06.1636. Da er det opplyst at han var fra Lübeck. http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=borg1600&gardpostnr=2621&merk=2621#ovre

 

Han regnes vel som stamfar til Fæsterslekten i Norge.Det er ham det er skifte etter i 1676 og som var gift med Trine Cordtsdtr. Men hvor Margrethe navnet kommer fra i denne forbindelsen vet jeg ikke noe om.

 

Når det gjelder Stock navnet, så er det en Samuel Corneliussen Stock som dør i Bergen i 1723. Han er da kanskje bror til Cornelius Corneliussen Stock og Anne Margrethe Corneliusdtr. Stock. Men jeg vet fortsatt ikke hvem som evt. var deres far eller mor.

 

Ved koppskatten i Bergen finner jeg en Margrethe Fæster som trolig var enke etter salige Hans Christensen og Modeste Fæster som var gift med Rasmus Jensen. Denne førstnevnte er vel identisk med hun som er nevnt i forbindelse med Holmen i 1668.

 

Ved samme skatt i 1683 finner jeg Salige Diedrich Fæsters kone med to barn, Alexander og Margrethe, samt Modeste med Rasmus Jensen.

 

I 1675 er det Diedrich Fæster og Christen Christensen Fæster som er nevnt.Ved formuestakseringen i 1657 finner jeg igjen Diedrich Fæster. Og samme mann er også nevnt ved koppskatten i 1645.

Link to comment
Share on other sites

Kan være at dette er et skudd i blinde, men jeg finner en Samuell Stock født i England i 1680, foreldre Cornelius og Elizabeth Stock https://familysearch...M9.1.1/N8JH-2B3

 

Det kan hende det kan vere noko.Vi får berre nøste vidare, så finn vi nok noko sikrare etter kvart.

 

Eg finn Cornelius Samuelsen Stach som fadder for Johan Gewerdts og Margrete Nielsdtr si dotter Margrethe i Bergen i 1738.

 

http://digitalarkive...7499&merk=57499

 

Så finn eg skifte etter han i 1740, der arvingene er oppført som moderen Margrete, gift med Johan G....??? (ikkje enkelt å lese her, men det må vel vere den same som Johan ovanfor), og 7 halvsøsken..

http://da2.uib.no/cg...id=285=

 

Eg vil difor tru at Samuel Corneliussen som Rune nemner som død i 1723, må ha vore gift med Margrethe Nielsdtr.

 

Men det bringer oss kanskje ikkje så mykje vidare, utan av vi evt. finn giftemålet mellom Samuel og Margrethe.

 

Og der var den, dei gifta seg i Bergen i 1719 http://digitalarkive...merk=12688#ovre

 

Og her er skifte etter Samuel i 1723 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1376&storleik=

 

mvh Egil

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen for nye bidrag i jakten på Stock/Fæster.

 

Jeg tror det er stor sannsynlighet for at Samuel og Anne Margrethe er søsken. Så er da spørsmålet om denne Cornelius Coreliussen er bror til de to førstnevnte eller far. Problemet er da hvor Stock navnet kommer fra, kanskje fra moren?

 

Som jeg viste i innlegg nr.9 så kan vi følge Fæster navnet i alle fall tilbake til 1636 i Bergen. Derimot så er Stock navnet ikke til stede i de ulike kopp/formueskattene i Bergen på 1600 tallet. Jeg finner heller ikke navnet i Borgerrullene.

 

Derimor finner jeg denne fra 1702/03 fra overformynderiet.

 

Bendix Carnielsen er Verge for

1. Anders Olsens börn 7-0-0

2. For Clemmen Olsens börns Arf 31-5-10

3. Er hand for Carnelis Stokkertz Sön 11-2-3 =..........

 

 

Carnelis Stokkerts sønn, kan dette være den Cornelius Stock som evt. er far til de overnevnte?

 

Vel, jeg finner neppe svaret i kveld, for nå kaster jeg inn håndkle og tar kvelden. Kanskje kan en god natts søvn klarne tankene en smule. Takk for alle bidrag så langt.

Link to comment
Share on other sites

Fæster/Fester og namnelikskap er eit kjent problem - vi har td hatt eit møtepunkt på det her . Det at "fine" namn går vidare gjennom kvinneled er vktig å ha med seg. Berre så det er nemnt.

Link to comment
Share on other sites

Endeleg?

 

Det var skifte etter Cornelius Erichsen i 1709. Enke Ingeborg Pedersdtr. Barn: Anne Margrethe 1/2 år. Ho blei seinare gift med Alexander Hellesen Fester. (Desse avskriftene er ikkje primærkilder, det om giftemålet er vel Sollied si eiga tilføying, så litt usikkerhet kan det kanskje vere)

http://da2.uib.no/cg...d=1116=

 

Dåpen: http://digitalarkive...erk=114889#ovre

 

Det er ein samuel Cornillisen som er oppført som fadder. Det er vel den same som er oppført som formyndar i skiftet for Anna Margrethe. Spørsmålet er om det er den same Samuel Corneliussen som vi har hatt føre oss tidlegare.

 

mvh Egil

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen Aase og god søndags morgen/formiddag.

 

Takk for henvisningen din, jeg husker jo at vi styrte med Modesta tidligere. Jeg har i innlegg nr.9 prøvd å belyse Fæsternavnet i de eldste digitale kildene her i Digitalarkivet. Og så vidt jeg kan se så dukker jo Modesta opp tidlig som hustru til en Rasmus Jensen. Om denne Modesta er datter av Diedrich Fæster som løste Borgerbrev i Bergen i 1636, eller en søster vet jeg ikke. Men jeg antar at det er den samme Diedrich som skifter i 1676. Og der var bare to barn nevnt. Nå kan det jo kanskje tenkes at Modesta her fått sin arv tidligere, f.eks ved giftermålet med denne Rasmus Jensen, eller at skiftet bare nevner umyndige barn.

 

Ellers er jeg klar over at slektsnavn, som i dette tilfellet Fæster og Stock, godt kan komme med morsslekten.

Link to comment
Share on other sites

Hei Egil.

 

Hjertelig takk Egil.

 

Innlegget ditt må ha krysset Aase sitt, for jeg så det i alle fall ikke da jeg svarte henne.

 

I min søken etter Anne Margrethe, var jeg innom nettopp hun som du viser til i ditt innlegg. Men jeg slo det fra meg fordi Stock navnet var fraværende både hos mor og far.

 

Jeg tror det må være rett person. Ikke minst fordi den Samuel Corneliussen trolig er den samme som vi har vært borti tidligere. Men det utelukker vel at han er bror til Anne Margrethe.

 

Imidlertid finner jeg ikke noe ekteskap mellom Cornelius Eriksen og Ingeborg Pedersdtr. i Bergen

Link to comment
Share on other sites

Jeg sitter med en kaffekopp og prøver å finne ut hvor dette Stock navnet kom fra.

 

Cornelius Eriksen og Ingeborg Pedersdtr. er ikke oppført med noe slektsnavn ved barnedåpen i 1708. Heller ikke når Cornelius blir gravlagt i mai 1709. Jeg finner kun dette ene barnet døpt i Bergen, og jeg finner heller ikke noen vielse samme sted. Så hvorfor har datteren Anne Margrethe plutselig fått slektsnavnet Stock da hun giftet seg i 1733?

Link to comment
Share on other sites

En av mine forfedre i Ousen i Kinn het Peder Jakobsen (1708 – 1788).Denne Peder hadde en søster som het Maria Jakobsdatter og hun ble iføle skiftet etter foreldrene Jakob og Magdalena Ousen datert 6.6.1754 gift med

Erik Hansen Fæster på gården Rygg i Gloppe, Den 19.september 1761 er det skifte etter Erik Hansen Fæster og han og kona Mari Jakobsdottef etterlater seg da to sønner og sju døtre. Blant døtrene finnes en Anna Marie f.1741 og en Magrete f. 1748. Jeg tar dette med siden emnet i denne debatten gjelder navn i slekten Fæster:

 

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 13 , 1758-1762, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Register på Statsarkivet i Bergens lesesal.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24230/496/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081128660499.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei Øystein.

 

Takk for bidraget ditt. Jeg klarer ikke på sparket å plassere denne Eric Hansen Fæster. Men om jeg går helt tilbaka til 1668 og Modersta Fæster, som allerede på det tidspunktet hadde interesser i Holmen, Kinn, så finner jeg henne i en skatteliste senere på 1600 tallet hvor hun beskrives som Modeste, salige Hans Chrisensen. Om det er den samme Hans Kristenson på Holmen hun i 1668vkvevde for varer han hadde borga, vet jeg ikke. Men det kan jo tenkes at hun ble gift med ham. Tror hun først var gift med en Rasmus Jensen. Denne Hans døde i 1687 og Modesta fikk da Søren Larsson Nødset som kaupsvein.

 

Således er innlegget ditt ganske interessant, nettopp pga denne navnelikheten.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk til Øystein Ask for identifisering av Mari Jakobsdtr Osen, henne har eg streva ein del med! Og Erik Hansson Fester er eit godt døme på denne morsarvinga av namn - son til Hans Erikson Rygg og kona Katrine/Trine Aleksanderdtr Fester (dotter til Aleksander Didrikson Fester og Karen Ravn).

 

Og skiftet på Osen knyter også fast Berent Jakobson Osen i Bergen som eg har ein laus tråd på frå før - dette vart nesten litt julekveld på forskot.

Link to comment
Share on other sites

Da deler jeg gleden med deg Aase. Det er alltid hyggelig at også andre kan ha glede og nytte av det som graves frem her i fellesskap. Og ekstra glad blir jeg når jeg indirekte en sjelden gang kan bidra i din retning. Som regel er det jeg som har glede av dine bidrag.

Link to comment
Share on other sites

Hans død 1726, kalkulert fødselsår ut frå 1701 er 1672. Trine død 1760, alderen då tilseier eit fødselsår kring 1684. Dei er ikkje gifte i Gloppen, men året er truleg 1703, då ho for fyrste gong er nemnd i kyrkjeboka (fadder) - eldste barn 1704.

Link to comment
Share on other sites

I manntall 1701 Nordre Bergenhus, på Mindre Sunde (Minder Sunde), Stryn, Innvik er nevnt (Peder Knutsens) 3 stebarn, nemlig

Bendix fc1649+ Cornelius fc1652 +Samuel fc1653, alle 3 gift og bosatt i Bergen. I Bygdesoga Innvik Stryn tillegges disse navnet Stoch. Faren er Cornelius Kolbeinsen og moren Karen Olsdtr, som gifter seg igjen med Peder Knutsen. Kan ikke se koblingen med Fester ennå.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.