Jump to content
Arkivverket
Leif Salicath

Søren Steen gift 14.jan.1803 med Sara Blix von Hadeln

Recommended Posts

Anne Lise Hovdal

Jeg har jo skrevet av navn fra skiftene for Levanger frem til 1823(bortsett fra noen protokoller som har kommet til etter at jeg skrev av). Jeg finner at det var skifte

på Madame Mette Sophie Tellmann Steen hvor registrering startet 06.07.1818. på Levanger og ved registreringen ser Gert ut til å være igjenlevende enkemann.

Ved slutningen 01.07.1820 var det skifte på begge. Deres barn:

-Johan Natan Steen 12 år, og var hos en som het Møller i Trondhjem, og  formynder var Jens Christian Steen (farbroren?) 

-Fredrich Engelbrecht Steen 4 og 1/2 år, som var hos skriver Lie. Samma formynder som broren(farbroren?) 

 

Så er det også ført eget skifte på Gert Hendrich Steen 02.09-1818 . Ellers samme opplysninger som over her Synd jeg ikke finner igjen dette i protokollen for

Stjør-og Verdal 1815-1823

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Johan Nathan ble trolig boende hos onkelen, gullsmed Knud Sørensen Møller i Trondheim, mens Fredrik Engelbrigt ble boende på Levanger. Den Jens Christian Steen som var formynder for barna var antagelig den yngste(?) sønnen til Joen Steen og Ingeborg Andersdatter Wang, født 1768 og døpt 30.04.1768 i Domkirken i Trondheim. I ’Fortegnelse over Trondhjems Kjøbstads Borgere i Juni 1818’ av politmester M. Lie står det at han nå holder til på Levanger, og Gjert Henrik som er oppført like under «ligesaa». Han hadde fire brødre og en halvbror i Trondheim, og noen av navnene peker i retning av et slektskap: Hans Ulrik Steen (født 1758) og Gjert Fredrik Steen (født 1761). Jeg har ikke funnet noe bevist slektskap mellom disse, og Joen Andersen Steen, som var mesterskredder i Trondheim, er ikke oppført på stamtavlen som Fredrik Bing Buck og Wilhelm Lassen har satt opp over familien.

Det siste livstegnet til Johan Nathan er konfirmasjonen i Vår Frue kirke i Trondheim i 1820: https://media.digitalarkivet.no/view/16346/152

 

I et brev til Gjert Henrik fra Søren, datert 7. januar 1817, nevner han: «Fra Din Broder skal Jeg hilse Dig. Vi var i Søndags sammen paa Ball i Den store Klub, hvor han dansede en Engelsdans med min Svigerinde, han sagde ej at have danset paa Aar. Ret en Raritet – Selskabet var blandet og overmaade muntert.»
Den eneste broren deres som jeg vet om (med unntak av halvbroren Erik Andreas, født på gården Jøssund i 1785), var den eldste av barna: Johan Steen, født 1768. På stamtavlen til Bing Buck & Lassen står det at han var «Odelsmand og Ejer af Asserøren» i Åfjord.

Edited by Torbjørn Bjørnsson

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg har faktisk også et skifte på Levanger i 1776 etter moren til Ingeborg Andersdatter(Elen Thorsdatter), men siden Gjert eller Gert  her er registrert

som Gert Frederick  og er noe for gammel(født ca 1766 og ikke ca 1773-74) og ikke Gert Hendrick var jeg usikker på om det kunne være samme

familie som dem det spørres om her. Ingeborg døde før sin mor, og derfor var det barna hennes som arvet. Forøvrig var Elen Thorsdatter(Ingeborgs

mor) datter av Karen Arntsdatter Levanger som var søster av en av mine formødre. Her er lenke til skiftet i 1776: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24758/448?indexing=

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Her er skiftet etter Jens Christian Steen, tidligere kjøpmann og poståpner på Levanger, som døde i 1828: https://media.digitalarkivet.no/view/57545/273

Han døde som ugift ungkar, og det later ikke til at hverken Johan Nathan, Fredrik Engelbrigt eller noen andre Steen-er er nevnt; derimot ser jeg en E. G. Nordenstrøm fra Trondheim, og en Karen Erichsdatter Levanger nevnt.

Edited by Torbjørn Bjørnsson

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Ja det er merkelig at det ikke er ført arvinger her, for søsken og halvsøsken eller deres barn skulle jo ha arvet Ellers ser det kanskje ut til at  Joen Steen var gift 2 ganger,

og kan Gjert Fredrik født ca 1766(10 år ved mormoresn skifte i 1776) var vel fra første ekteskap mens Gjert Henrik var fra 2.ekteskap? Det er vel den siste da som døde

på Levanger i 1818? Hvor ble det av den Gjert som var født ca 1766? Ble jo etterhvert interessant for meg også dette, siden moren Ingeborg Andersdatter sin mormor

Karen Arntsdatter var søster av min formor Marit Arntsdatter(gift med Arn Knutsen Mule). Dette kommer fram ved skifte etter en 3 søster på Levanger(Maren) i 1766

og hennes ektemann som ikke hadde barn

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Joen Andersen Steen hadde vært gift tidligere, med Ellen Kierstina Eriksdatter Juel/Juul, og de hadde en sønn sammen, Lars Steen, født 1747, døpt 4. januar 1748 i Domkirken i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/2329/115
I 1801-tellingen er Lars gift jekteskipper og han og kona Siri Simonsdatter har fire barn:
I) Andreas Steen, født 1783 og døpt 10?.08.1783 i Domkirken i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/16327/68
II) Simon Steen, født 1792/3 og døpt 17.02.1793 i Domkirken i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/16327/103
III) Christina Steen, født 1795 og døpt 25.10.1795 i Domkirken i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/16327/113
IV) Peternilla Steen, født ca. 1787???

 

Dødsannonsen til Jens Christian i Adresseavisen 1828 var skrevet av J. F. Roshauw (1785-1871), som omtaler Jens Christian som sin onkel – Johan Fredrik Roshauw var sønn av bombardier Carl Fredrik Roshauw og dennes første kone Gurine Arendsdatter(?): https://media.digitalarkivet.no/view/16327/50756/73
De to fikk også sønnen Kjell i 1786: https://media.digitalarkivet.no/view/16327/50756/76
Tråd hvor Roshauw-ene nevnes:

 

Vannledningsinspektør Søren O. Steen i Trondheim som skriver til Gjert Henrik da boende på Levanger avslutter brevene med «Din Ven og Broder». Denne Gjert Henrik var født i Åfjord: https://media.digitalarkivet.no/view/16170/151 / https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002933995
Blant fadderne var tanten (Elen) Alette Steen som ble gift med Nathan Surland i Trondheim.
I 1801-tellingen er hun «Enke 1ste gang» og driver med «smedbrug»; Nathan Surland var jo grovsmed (samt vannledninginspektør). Hun bor i Danielsveiten, hvor jo Gjert Henrik og familien losjerte i 1807. Interessant nok står det at hun også har en datter, Maren Bruun født ca. 1787! https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434000745 / https://media.digitalarkivet.no/view/58434/16

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Kan det ha vært 2 Joen Steen på samme tid i Trondheim?  Navnene på sønnene stemmer jo noenlunde, men den midterste heter i det ene tiffellet

Gjert Fredrik og er født ca 1766(ved mormors skifte i 1776 var han 10å), og tidligere i denne debatten er han født ca 1773 og het Gjert Hendrick. V

ar det to familier i Trondheim på samme tid hvor faren het Joen Steen? Han som ble født ca 1766 fant jeg heller ikke kirkeboka som døpt, men

brødrene født 1758 og 1768 fant jeg. 

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Finner ingen Gjert Fredrik Steen i Trondheim i 1801-tellingen. Joen Andersen Steen vet jeg ikke noe mer om, og noe åpenbart slektskap med den ’andre’ Steen-familien ser ikke jeg.

Dette må vel være kjøpmannen og poståpneren som døde på Levanger i 1828, som ugift handelsbetjent, født ca. 1768 i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434004863

 

En annen Søren Steen i Trondheim i 1801-tellingen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434004320

Han er Søren Henrik Steen, født ca. 1772/3, muligens sønn av Søren (Pulsen) Steen som døde på Svorkmo 18.01.1775.
Han ble gift i Trondheim 06.03.1796 i Trondheim med Olinda Block.
De hadde minst tre barn:
I) Hans Ulrik Wibe Steen, døpt 31.10.1799 i Trondheim Domkirke
II) Ulrikka Christine Steen
III) Sara Ulrikke Block Steen

På F. Bing Buck & W. Lassens stamtavle over familien etter løytnant Søren Steen (ca. 1666-1711) står det om denne Søren Henrik: «Han nævnes ikke paa Skiftet efter Faderen 1775 18/1 hvor det udtrykkelig heder, att der kun var 7 Børn, og att Enken gikk frugtsommelig med det 8de. Selv om hun da maatte have født Tvillinger, der have levet frem, skulde der ikke kunde blive spørgsmaal om flere, end 9 Børn, og her har vi allerede dette Tall fuldt, og endda har vi ikke gjort Rede for det paa Skiftet opførte yngste Børn, Sophie Amalie Vibe, der skal opføres Strax nedenfor.) Denne Søren Henrik Steen (aprokyf) skall være død (i Thjem?) 1809 23/11. «37 Aar gl», og blev gift i Thjem 1796 6/3 med Olinda Bloch».
URL: https://media.digitalarkivet.no/view/40177/190

Dødsannonsen sto på trykk i Adresseavisen 28.11.1809:

Quote

At min gode Mand Søren Henrich Steen, som 1½ Aars Tid bar Brystsvaghed omskiftede Tiden med Evigheden, Natten til den 25de d. M., udi hans 36 Aars Alder, efter en 14 Aars kierligt Ægteskab forlod mig i en dybeste Sorg med en igienlevende Søn 8½ Aar; det skulde jeg ei forbigaae, efter nu brugelig Maade, herved pligtskyldig at bekiendtgiøre for fraværende Venner og Beslægtede, forskikret om, at Enhver som kiendte hans ædle Gemytte, tager Deel udi min billige Sorg, men for at lette min bittre Sorg, frabedes Kondolation. Tak Alle være som yndte og elskede ham.
Trondhiem, den 27de November 1809.
Olinda sal. Steen,
fød Block.


URL: https://www.nb.no/items/f60c037d647163bbfd8a21a87fabf8f8?page=1


En John Andersen Steen fra Trondheim får en datter, Johanna Marie, som blir døpt på Frøya i 1838: https://media.digitalarkivet.no/view/2374/116


Og her er noen brev tilknyttet Steen-familien – en må være innlogget for og kunne se de opplastede bildene:
To brev fra Søren O. Steen til broren Gjert Henrik: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=146003
Ett brev fra kjøpmann Nicolay Hansen (ca. 1771-1833) til Gjert Henrik: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=146110
To brev; det første fra Gjert Henrik Steen til sorenskriver Lie; det andre fra Johan Adolf Steen (Sønn av Søren O. Steen) til sorenskriver Klykken: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=146388

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Takk for informasjon her. Da konkluderer jeg med at Gjert Fredrik Steen født ca 1766 er en annen enn han som døde på Levanger i 1818, men navn på

brødrene til begge passet jo veldig da. Mye som passer ellers også med skiftet etter mormoren til min kandidat på Levanger i 1776, og at Gjert Hendrick

Steen og kona bodde på Levanger da de døde i ca 1818. Jeg skulle vel ikke ha blandet meg inn i dette

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Kan det være en mulighet for at den Gjert Fredrick som er nevnt i mormoren Elen Thorsdatter i Levanger i 1776 kan ha fått feil navn i skiftet? Kanskje

skulle det ha stått Gjert Hendrick? Henrick kan jo være lett å forveksle for den som skrev av skiftet, og høres jo nesten likt ut. Da kan det likevel kanskje

være han som ble født i ca 1766 som var i Levanger da han døde i 1818. En dattersønn av hun det ble skiftet etter i 1766 var jo og Jens Christian Steen

på 8 år(altså født ca 1768 og samme år som han som skrev brev til sin bror i et tidligere innlegg her). Jeg har prøvd igjen å finne dåpen til Gjert Fredrick

eller Gjert Henrick i Domkirkens sogn i Trondheim 1765-1767 uten å lykkes. Ellers har jeg også i mitt slektsprogram Christian Wibe Steen født ca 1725

i Orkdal som jeg jo finner igjen i Lobes samlinger, men det er kona hans Randi Eriksdatter som var søster av min forfar i Stjørdal Halvor Eriksen 

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Gjert Fredrik ble døpt 13.12.1761 i Domkirken i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/2329/300

 

I 1823 stod det en etterlysning av arvinger etter avdøde klokker Fredrik Andreas Horn i flere aviser - Johan Nathan & Fredrik Engelbrigt nevnes her, og det hevdes at de skal ha hatt en søster. Jeg har ikke funnet noen søster i kirkebøkene, og i dødsannonsen til Mette Sophie Teilmann oppgir Gjert Henrik at hun etterlater seg to små barn, altså Johan Nathan & Fredrik Engelbrigt.

Quote

Proclama.
Ifølge kongelig naadigst Bevilling af 14de April d. A., som vorder læst ved Mosse Bything og Aggershuus Stiftsoverret, indkaldes herved 3de Gange efter hinanden, med Aar og Dags Varsel i den Norske Rigstidende, Christiania Intelligentssedler Trondhjems Adresse-Contors Efterretninger, den Danske Statstidende og Altonaer Mercur, alle de, som formene sig at have Noget at fordre i Boet efter den her i Byen ved Døden afgangne Klokker Frederik Andreas Horn og hans forhen afdøde Hustru Anne Dorthea Horn, født Møller, til, sub poena præclusi & perpetui silentii, med deres Paastand at fremkomme og deres Krav paa bemeldte Boe, inden ovenanførte Tids Forløb, for Undertegnede, som Skifteforvalter, at anmelde og beviisliggjøre. - Paa Grund af et imellem disse Ægtefolk oprettet reciproqve Testamente, dateret den 6te Decbr. 1794 og allernaadigst confirmeret den 28de f. M., skal deres fælles Boe deles imellem Begges Arvinger efter Loven. Som Mandens nærmeste Arvinger ere følgende opgivne: 1) En Broder, Christian Frederik Horn, forhen Apotheker i Drøbak, nu opholdende sig her i Moss; 2) Tvende Søsterdatterbørn, nemlig a. Nathan Steen, omtrent 18 Aar gammel; b. Christian Frederik Steen, som formodes at være 14 Aar gammel, og c. en Søster af disse hvis Navn ei vides, omtrent 6 til 7 Aar gammel. Disse Søsterdatterbørn opholde sig i Trondhjems Stift, hvor deres Fader, Kjøbmand Steen, har været gift med Methe Antonette Møller, hvis Moder, Klokker Horns afdøde Søster, Dorthe Hedevig Horn, var gift med en kjøbmand Møller i Trondhjem, men deres Forældre ere begge døde, hvorimod de skulde have en Stedfader ilive, nemlig Guldsmedmester Knud Møller i Trondhjem.

Adresseavisen 12. august 1823: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18230812_0_64_1
Og skiftet etter klokker Fredrik Andreas Horn og hustruen, Anne Dorthea Horn, født Møller: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25483/4/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Takk for link til den dåpen. Har funnet at jeg var i en tilsvarende debatt i 2013 på Slektsforum, og selv om mye av det samme fremkommer der som her

forsøker jeg på lenke til den: 

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=117984&highlight=slekten+steen

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe
På 14.4.2019 den 22.04, Per Nermo skrev:

'Jens Christian Dreyer' var verge for Friderica Bing ved skiftet etter hennes far Fredrik Nielsen Bing i Trondheim den 21/2-1767. Jeg ser ikke hvordan JCD ev. var i slekt (fortrinnsvis på hennes fars side ?) med Friderica Fredriksdatter Bing (1737-ca.1772) (g. i 1767 med jekteskipper Mathias Andreas Lauritzen Møller i Orkdal).

 

Ei forbindelse (om ikkje direkte slektskap): Sophie Amalie Wibe Paulsdotter Steen (1733-1769) si syster Marthe Møller Paulsdotter Steen (1731-1806) var etter det eg har registrert g. 1765 m. Nils Fredriksson Bing (1730-1795), bror av Fredrika Bing.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Jens Christian Dreyer nevnes på stamtavlen av Fredrik Bing Buck & Wilhelm Lassen: https://media.digitalarkivet.no/view/40177/191
Der står det også at en av deres slektninger, Adriane Vilhelmine Wibe Steen, født 1755 i Trondheim ble gift I 1782 med skipper Johan Jørgen Dreyer i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/16326/48

 

Mathias Andreas Larsen/Lauritzen Møllers sønn, Hans Mathias Møller var i sitt andre ekteskap gift med en Nicoline Cathrine Bing, født ca. 1788 – de ble gift 09.12.1809 i Stadsbygd: https://media.digitalarkivet.no/view/16166/105

Hvem var denne Nicoline Cathrine Bing? Finner henne ikke i 1801-tellingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Interessant opplysninger her. Dessverre er jeg i feriemodus, men nevner kort at Peter Albertsen Fredriksen Dreyer 1730-1783 ble gift 3.jun.1761 med Andrea Margrethe Madsdatter Bing. Altså enda en forbinderlse mellom Bing og Dreyer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.