Jump to content
Arkivverket

Var Ola Olson Bratten på Lærdalsøyri av Bratt-ætten i Sogn?


Nils Aksel Horvei

Recommended Posts

Nils Aksel Horvei

På Lærdalsøyri bodde det på 1700-tallet noen personer som brukte tilnavnet ”Bratten”. Kåre Hovland og Alfred Espe omtaler bl. a. ”Ola i Bratten” og sønnen ”Ola Olson ”Bratten”” i Lærdal Bygdebok, IV, Hauge sokn (2001), s. 60. De sier: ”Namnet ”Bratten” er knytt til folket som budde her. Om namnet er på bustaden eller har med familien å gjera, er usikkert.”

 

Faren nevnes første gang med sikkerhet som ”Ole Bratten” i kirkeboka for Lærdal 24. september 1719. Da er han fadder for Torstein Hjelles sønn Ole. Gården Hjelle er forøvrig i Øvre Årdal.

”Ole Bratten” troloves med ”Barbra Ame” (amme?) 2. juni 1720. Ved ektevielsen 3. november kalles de ”Ole Olsøn” og ”Barbra Olsdaater”. Ved sønnens dåp 31. mai 1722 kalles han igjen Ole Bratten, mens kona ved introduksjonen 22. juni kalles ”Barbra paa Semshougen” (?). Ved datteren Gjertruds dåp 28. februar 1729 kalles han igjen ”Ole Bratten”, mens kona 25. mars introduseres som ”Barbra Neder Vold”. 5. november samme år opptrer ”Ole Bratten” som forlover. ”Ole Braten” er også fadder i 1736.

 

På høsttinget på Årdalstangen 28. – 29. oktober 1751 heter det noe sånt som: ”hvorpaa vidnet Ole Olsøn Brathen fremstod for Retten og efter enkens forklaring for vidnerne var oplæst og formanet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed, aflagde Ole Braten sin Eed efter loven ?? foklarede at være 65 aar gammel og sagd at gaarden Tønjum aldrig har veret Peter Rumohrs Odell, mon vell og ??, ei eller veret dito Rumors forfedres Odell, i 45 aar som vidnet kan erindre.” http://arkivverket.no/URN:rg_read/30764/27/

 

Dette må bety at Ole Bratten har hatt nær tilknytning til Tønjum allerede fra ca 1706.

Når så en av Oles forlovere var Hermund Tønjum, begynner ting å lysne. Denne Hermund Tønjum var fra Øvsttun i Årdal og var gift med enka Brita Håkonsdotter på Seim i Årdal. Han var kommet til Tønjum før 14. mai 1712 da det var skifte etter faren på Øvsttun. Ved folketellingen 1701 var han fortsatt på Seim og hadde stesønnene Ole, 12 år, og Nils, 10 år. Deres far hadde vært Ole Nilsson Bratt, som det var skifte etter på Seim 11. april 1692. Ved skiftet nevnes også Ole og Nils’ søster, Gjertrud.

 

For ytterligere å styrke hypotesen om at Ola Bratten var sønn av Ole Bratt på Seim, kan det nevnes at Ole Olson og Barbra Olsdotter fikk ”publ. abs.” 17. desember 1717 og at 4. mars 1718 ble det døpt et uekte barn, Niels (foreldre ikke nevnt). Første fadder var Hermund Tønjum.

I referatet fra det ovenfornevnte høsttinget på Årdalstangen 28. – 29. oktober 1751 heter det også: ”…. Brennevinsankeret er bortstoolet fra ? Niels Olsøn Brathen og hans hustru Anne Ifversdatter indvarslet till ? …”. Nils Olsson og Anna Iversd. nevnes under Tønjum i Lærdal Bygdebok, III, Tønjum og Hauge sokn (1994), s. 187, men jeg tror forfatterne har antatt at han var sønn av den Ola Nilsson som er nevnt som ”inderste” der i Folketellingen 1701. De bodde ellers på Lærdal Prestegård i 1763.

 

Det kan ikke være tilfeldig at navnene Ole, Nils og Gjertrud synes å være de samme fra Ole Nilsson Bratt på Seim til Ole Olson Bratten.

 

Ole Olson og Barbra Olsdotter flyttet fra Tønjum til Øvre Eri våren 1763 (se ekstraskatten) og døde noen få år senere.

 

Noen kommentarer?

Link to post
Share on other sites
Henning Andersen

Jens Bratt bodde på Hovland fra ca. 1620 til etter 1625, så på Bradt (koppskatten 1645).

Jens Bratt hadde minst 10 barn:

Ole

Niels til Vangestad

Erik

Gulbrand til Hovland

Peder

Gro

Kari

Ingebor

Anna

Hans

Hans dør trolig i 1668 og det finnes et skifte etter ham 27.10. 1668: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24133/65

Hans har da ingen barn og arvingene er Hans' søsken.

 

Siden Ole Jensen Bratt er nevnt i dette skiftet kan det kanskje være en idé for deg å slektsforske på ham. Det har ikke jeg gjort.

Jeg er selv etterkommer av en av Hans' brødre og har begrenset meg til å få oversikt på ham. Så mer enn det kan jeg trolig ikke bistå deg.

Men jeg tror skiftet i seg selv kan bli interessant.

Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Takk for henvisning til skiftet etter Hans Bratt.

Det kjente jeg ikke fra før, men hverken det skiftet, skiftet etter brødrene Thomas Nilsson Bratt på La 23.06.1688 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24134/25/, Ole Nilsson Bratt på Seim i Årdal 11.04.1692 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24134/122/

eller Peder Nilsson Bratt på Jamnåkre i Årdal 12.04.1692 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24134/123/ (sønner av Nils Jensson Bratt på Vangestad) forteller noe om hva som skjedde med brødrene Ole og Nils Olssønner Bratt på Seim etter 1701 (og med søsteren Gjertrud Olsdotter etter 1692).

 

Jeg tror altså at i det minste Ole fulgte med stefaren til Tønjum i Lærdal og senere gikk under navnet Ole Bratten.

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Dette var eit spennande tema, som eg ikkje har sett før i dag.

 

Om ein studerer skiftet etter Hans Jensson Brat frå 1668 litt nærare, vil ein sjå at ervingane hans var søskeni:

 

* Nils Jensson Brat (busett på Vangestad, Kaupanger i Sogndal, døydde kring 1688, gift med Christi Olsdotter, seks born, inkl. Ole Nilsson)

 

* Lars Jensson Brat

 

* Gulbrand Jensson Brat (busett på Hovland, Kaupanger i Sogndal, døydde kring 1688, gift med Mari Olsdotter Lystrup, åtte born)

 

* Peder Jensson Brat

 

* Ole Jensson Brat (einaste umyndige son i 1668)

 

* Ingeborg Jensdotter Brat

 

* Eli Jensdotter Brat (døydde i 1704, gift 1) med Ole Monsson Engesæther og 2) med Johannes Haukaasen, minst to døtrer)

 

* Anna Jensdotter Brat

 

Dessutan var det ei søster:

 

* Mari Jensdotter Brat (døydde 1666, gift med Nils Olson Høstaker, fire born, inkl. Ole Nilsson)

 

Ole Nilsson Brat på Seim i Årdal er vel helst ein son av Nils Jensson Brat på Vangestad, men han KAN vel òg passa som ein son av Mari Jensdotter og Nils Høstaker...? Eg er spent på kva den nye ætteboki for Kaupanger har å seia om dette. Boki skal vera utkommi rett før jul!

 

Ole Olson Brat på Lærdalsøyri i Lærdal er nok son av Ole Nilsson Brat på Seim i Årdal, men me hadde òg ein Ole "Bratten" i Luster på same tid, identisk med Ole Rasmusson Aarstue (1702-1780). Denne Ole var frå Urnes i Hafslo, son av ein Rasmus Larsson på Urnes i Hafslo (1661- ). Anten Rasmus eller kona hans må ha vore av same Brat-ætt som Ole Nilsson på Seim i Årdal. Det ligg "snublande" nær å tru at Rasmus var ein son av ovannemnde Lars Jensson Brat....

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

 

Ole Nilsson Brat på Seim i Årdal er vel helst ein son av Nils Jensson Brat på Vangestad, men han KAN vel òg passa som ein son av Mari Jensdotter og Nils Høstaker...? Eg er spent på kva den nye ætteboki for Kaupanger har å seia om dette. Boki skal vera utkommi rett før jul!

 

Ole Olson Brat på Lærdalsøyri i Lærdal er nok son av Ole Nilsson Brat på Seim i Årdal, men me hadde òg ein Ole "Bratten" i Luster på same tid, identisk med Ole Rasmusson Aarstue (1702-1780). Denne Ole var frå Urnes i Hafslo, son av ein Rasmus Larsson på Urnes i Hafslo (1661- ). Anten Rasmus eller kona hans må ha vore av same Brat-ætt som Ole Nilsson på Seim i Årdal. Det ligg "snublande" nær å tru at Rasmus var ein son av ovannemnde Lars Jensson Brat....

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

Det kan neppe være tvil om at Ole Nilsson på Seim var sønn av Nils Bratt på Vangestad. I skiftet på Seim http://arkivverket.no/URN:sk_read/24134/122/ nevnes nemlig enka Kristi Vangestad. Dessuten er det til fordeling arv etter Zander Nilsson Bratt mellom Ole og Peder Nilssønners barn.

 

En liten feil fra min side: Ole Olson Bratten (1722-88) på Lærdalsøyri er nok SØNNESØNN etter Ole Nilsson på Seim. Ole Nilssons sønn, Ole Olson Bratten (ca 1686 - 1765), bodde på Seim, Tønjum og Eri, men kom ikke til Lærdalsøyri. Ingen av dem kalte seg Brat(t) - bare Brat(t)en.

 

Med vennlig hilsen

Nils Aksel Horvei

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg ser eg gløymte å nemna dette, teke frå Tingboki for indre Sogn 28.-29.10.1728:

 

Tinglesing av Ole Brattens, Peder Kintzerdals og Ole Iversen Brøndrums(!) skøyte dagsett 21.1.1728 på 1 pund og 20 mk smør i garden Øfstetun i Årdal til Ole Hermundsen.

 

So er spørsmålet: Kva hadde dei tre seljarane felles? Peder (Knutson) Kinserdal (1678-1741) var på den tidi gift med ei Ragnhild Olsdotter av ukjent opphav...!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Henning Andersen

I nevnte skifte etter Hans, står det ikke at Hans var trolovet med Ragnille Høstaker? (Litt utenfor temaet til trådstarter, men jeg håper på tilgivelse..)

Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Tinglesing av Ole Brattens, Peder Kintzerdals og Ole Iversen Brøndrums(!) skøyte dagsett 21.1.1728 på 1 pund og 20 mk smør i garden Øfstetun i Årdal til Ole Hermundsen.

 

So er spørsmålet: Kva hadde dei tre seljarane felles? Peder (Knutson) Kinserdal (1678-1741) var på den tidi gift med ei Ragnhild Olsdotter av ukjent opphav...!

 

 

Det eneste jeg kan si uten videre er at hvis vi er enige om at svaret på overskriften er JA, så var Ole Bratten og Ole Hermundsen halvbrødre.

Ellers står det vel helst "Biørchum" og ikke "Brøndrum" i Tingboka http://arkivverket.no/URN:rg_read/30758/7/

Det var skifte etter Peder Knutson på Kinsedal i Årdal(??) 26/5 1741 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24137/42/

og etter Ole Iversen på Bjørkum i Lærdal 24/2 1745 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24137/170/

 

Jeg har funnet en antydning til forbindelse mellom Peder Kindsedal og Tønjum gjennom noen skifter:

Ved skiftet etter Peder Knutson er datteren Kari død (skifte 7/3 1735) og svigersønnen Peder Jørgenson Kjos formynder for barnebarna

Ved skiftet etter Aanund Kjos 22/4 1718 er enka Ragnilde Thommesdatter og morbror Hermund Tønjum og Christopher Øvsttun formyndere for to av døtrene http://arkivverket.no/URN:sk_read/24135/313/

Jeg har ikke funnet noen forbindelse mellom Aanund Kjos og Peder Jørgenson eller Kari Pedersdatter

 

Er forresten tingbøkene transkribert og tilgjengelige?

 

Hilsen Aksel

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Nils Aksel Horvei

 

Det eneste jeg kan si uten videre er at hvis vi er enige om at svaret på overskriften er JA, så var Ole Bratten og Ole Hermundsen halvbrødre.

 

 

Jeg har nå funnet at da den eldre Ole Bratten døpte sin sønn Ole 31/5 1722, var Ole Hermundson fadder, så det kan ikke være tvil om at Ole Olson Bratten var sønn av Ole Nielsson Bratt på Seim. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11593&idx_id=11593&uid=ny&idx_side=-29

 

Tilnavnet Bratten er altså bare en variasjon av det gamle tilnavnet Bratt

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.