Jump to content
Arkivverket

Manglar i folketeljinga 1865


Alf Strand

Recommended Posts

I folketeljinga 1865 for Eivindvik prestegjeld finn ein ikkje husmannsplassen Litle Færøy under garden Stokkevåg. Vi veit det budde minst ein familie der då, truleg var der to. Er det mogeleg at listene som gjeld denne plassen kan finnast ein annan stad, i materiale frå soknepresten eller andre? Eller må ein berre gå ut frå at listene er borte?

 

Alf Strand

Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Vi har fotokopiar av listene frå Eivindvig ved folketeljinga 1865. Listene er summerte av presten og i byrået, og dei fortel at det var 4395 personar i prestegjeldet. Av desse var 417 i Husø, 967 i Sulen og 1179 + 902 + 930 i Eivindvig.

 

I databasen som ligg ute i Digitalarkivet er det med 4395 personar frå Eivindvig 1865.

 

Vi må rekne med at det er manglar i alle folketeljingane. Ikkje minst tenarar, som var heime i samband med jule- og nyttårshelg, manglar både hos foreldra og hos arbeidsgjevar i dei eldre teljingane. Nokre familiar er nok og utegløymde frå listene, flesteparten av desse hadde nok svake band til samfunnet. I nokre barneflokkar ser vi at eit av borna manglar. I alt kan vi truleg rekne med at 2-3% av dei som faktisk var til stades i 1865, manglar i listene.

 

Eg trur ein må rekne med at listene er borte, eller snarare at det aldrig var lister med desse personane.

Link to post
Share on other sites

Vi har fotokopiar av listene frå Eivindvig ved folketeljinga 1865. Listene er summerte av presten og i byrået, og dei fortel at det var 4395 personar i prestegjeldet. Av desse var 417 i Husø, 967 i Sulen og 1179 + 902 + 930 i Eivindvig.

 

I databasen som ligg ute i Digitalarkivet er det med 4395 personar frå Eivindvig 1865.

 

Vi må rekne med at det er manglar i alle folketeljingane. Ikkje minst tenarar, som var heime i samband med jule- og nyttårshelg, manglar både hos foreldra og hos arbeidsgjevar i dei eldre teljingane. Nokre familiar er nok og utegløymde frå listene, flesteparten av desse hadde nok svake band til samfunnet. I nokre barneflokkar ser vi at eit av borna manglar. I alt kan vi truleg rekne med at 2-3% av dei som faktisk var til stades i 1865, manglar i listene.

 

Eg trur ein må rekne med at listene er borte, eller snarare at det aldrig var lister med desse personane.

 

Takk for svar. Eg tenkte det her skulle vera mogeleg å finna ut kva prestegjeld han kom frå, han som truleg rydda plassen. For det veit ein nemleg ikkje. Han døydde før neste folketeljing. Men der rauk den sjansen.

Alf Strand

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.