Gå til innhold
Arkivverket
Renate Gulbrandsen

Anna Henrikke Henriksdatter Smith - hvor kom hun fra?

Recommended Posts

Renate Gulbrandsen

22. juli 1760 giftet piken Anna Hendrika Smith (AHS) og Jochim/Jochum Raaness (?-1765) fra Tjøtta seg i Alstahaug, Fem år tidligere hadde de fått sønnen Jochum sammen. I 1801 finner vi en Anna Henricha Smith som 2. gangs enke på Stamnæs, og alderen hennes oppgis å være 76 år, hvilket tilsier at hun ble født rundt 1725. Ulike nettsider oppgir 1807 som hennes dødsår, men jeg finner henne ikke i kirkeboken for Alstahaug, og ingen oppgir dato eller kilde.

Dette er altså det jeg vet om henne. I tillegg opplyses det flere steder at hun er datter av en Henrik (Henriksen) Smith og Dorthe Hansdatter Glückner (hvilket gjør at hun har en søster ved navn Lucie/Lucia f. 1716), men jeg finner ikke AHS' fødsel eller foreldrenes vigsel. Jeg vet at en Dorthea Hansdatter Schmidt på Bærøy døde i 1779, i en alder av 84 år, men ingenting som bekrefter at hun var født Glückner, og ei heller noe som knytter henne til AHS.

 

Så dette er spørsmål nr. 1: har det vært en Henrik (Henriksen) Smith som giftet seg med Dorthe Hansdatter Glückner, og er de AHS' foreldre?

 

I tillegg har jeg fått det opplyst i korrespondanse med likesinnede at AHS' far skal ha vært dattersønn av Henrik Henriksen Sommerschield, sønn av engelskmannen Henry Sommerschield/Somerscales (1584-1664). Men problemet er bare at denne Sommerschield-datteren ikke har noe navn, eller er blitt tildelt feil navn. I tillegg skriver Per Nermo om henne at hun har "(meget usikre foreldre) Trondheim ?".

 

Så spørsmål nr. 2 blir da: er det noen som har tilgang til noe som kan bekrefte eller avkrefte slektskapet? Det blir jo vanskelig å finne skifter uten dødssted/-datoer.

 

 

Håper virkelig noen der ute vet noe! :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Hej,

 

Jeg har været lidt inde omkring denne familie i forbindelse med Paasche- og Raanesfamilien.

 

Der er flere ting, der kan forvirre, når man ser på de kilder, der findes.

Blandt andet at Dorothea Hansdatter kaldes Glüchner, da hun gifter sig 2.gang og at hun efter vielsen til Oluf Christophersen stadig kaldes Dorothea Smith.

 

Men - skiftet efter Dorothea Hansdatter Smith på Bærøya, som begyndte 20 juni 1779, viser, at arvingerne var:

 

1. Hans Hendrichsen Smith, gift og boede i Bergen.

2. Hendrich Olsen Smith, boede ved Kulstadsøen.

3. Lucia Smith, gift med Peder Falch. Boede så vidt jeg kan se på adressen, hvor skiftet fandt sted.

4. Anne Smith, gift med Jørgen Jensen, Sandness.

 

Skannet skiftemateriale, Nordland, Helgeland sorenskriveri, skifteprotokoll 14a 1780-1781, side 181b.

---

 

Hendrich Olsen Smith burde jo egentlig hedde Hendrich Smith Olsen.

Han blev døbt 16 oktober 1737. "Oluf Christophers: Halsóen sit Drengeb: N: Henrich Christopher"

 

Nordland, Vefsn Mini 820A05 1730-1752, side 79.

---

 

Anne Smith:

 

Jeg tror ikke, hun hed Anne Hendrica.

Både når hun er fadder, får publ. absolution og altså også i skiftet efter moren kaldes hun kun Anne.

Den eneste gang, hun står som Anna Hendrica Smith, er ved vielsen til Jochum Raanes.

Jeg tror, Hendrica i dette tilfælde er patronymet - altså det samme som Hendrichsdatter.

 

 

Venlig hilsen,

Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Renate Gulbrandsen

Tusen takk for svar! :)

Det var nesten litt synd at hun "bare" var Anne, men du har nok rett!

Skal prøve å finne Henrichs skifte - det forteller kanskje mer om familiens etternavn? Er også veldig nysgjerrig på hvor Güchner/Glückner/Glüchner kommer fra - det høres jo veldig tysk ut?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Utdrag fra boken Benkestok:

 

Prokurator Jochum (Nielsen) Raanes, f. 1714, t som .Borger og Handelsmand paa Borgerleiet Sandnæssøen"

i Alstahaug ca. 1765, og Hustru Anna Henrikke Schmidt (eller Smith), f. 1725, t paa Sandnæs 1807 som Enke

efter sin 2den Mand, Jørgen Jensen .Smith" - egentlig Zahl - Handelsmand paa Sandnæssøen, t sammesteds 1796.' )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Bare for at undgå mulig misforståelse:

 

Når jeg skriver, at Hendrich Olsen Smith egentlig burde hedde Hendrich Smith Olsen, så mener jeg naturligvis søn af 2. ægteskab: Hendrich Christopher.

 

Men nu gik der hul på problemet ved at bruge den rigtige stavemåde i databasen:

 

Søn af første ægteskab Hans Henric blev døbt d. 5 november 1724 i Korskirken i Bergen.

 

"Novemb:

d: 5: Hans Henric, af for: Henric Henricssón

Smit og Dorothea Glüchner Fadd: Albert

Smits K: Lucia Rasmusdatt: Clamer Eber-

hard Meltzers K: Anna Hammeken, Kirsten

Clausdatter Folchers, Pige, Herman Speche-

der, Rasmus Henricssón, Hans Otthossón"

 

Et hurtigt kig på dåbsindførslerne viser, at Albert Henricssøn, Rasmus Henricssøn, Paul Henricssøn og Henric Henricssøn - med og uden Smit - højst sandsynligt er brødre. De er faddere til hinandens børn på kryds og tværs.

 

Prøv at kigge på Rasmus` børn:

 

Anna Maria, døbt 18 juli 1717. Korskirken 1698-1719, side 258.

Henric, d. 7 april 1720. Korskirken 1720-1750, side 2.

Rasmus, d. 9 april 1723, side 32.

 

Pauls børn:

 

Zander, døbt 16 juli 1723, side 35.

Lucia, d. 4 sept. 1725, side 56.

Lucia, d. 10 august 1727, side 73.

 

 

 

Vh,

Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Renate Gulbrandsen

Fantastisk! Så da bodde altså Henrich og Dorthea i Bergen frem til 1725, og hørte antageligvis til der, ettersom alle Henrichs nesten-garantert-brødre bor der? Finner en borger i Bergen by som kan være faren deres - en Hendrick Smidt fra Barnstorf oven Bremen som fikk borgerbrev i 1682, men det er sikkert mange andre kandidater også...

 

Ser at Albert ble gift i Bergen i 1703, og Paul i 1719, men igjen dukker ingen varianter av Henrich opp... Paret skal jo også ha fått datteren Lucie rundt 1716, og hun er heller ikke døpt i byen. Ellers finner jeg en Hendrich, sønn av Hendrich Smit og Marie Farnov i 1695, men der er det ingen brødre ved navn Albert, Rasmus eller Paul...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Det viser sig, at sammenhængen er lidt anderledes end først antaget.

 

Rasmus, Paul og Henrich var brødre, men - ikke Albert Smit. Han var deres stedfar.

 

I april 1675 blev dette par gift:

"Dennd = 18 Dito Hindrich Nielsen och Lucia Rasmusdatter". Bergen, Korskirken Mini A1 1674-1688, side 48.

 

De fik følgende børn døbt i Korskirken:

 

1676 november:

"Den 19 Dito Hindrich Kandgÿtter en Datter til Daaben ved nafn, Regine". Samme kirkebog, side 56.

 

1678 november:.

"Den 1 Novembr: Hindrich Kandgÿtter it Pigebarn ved naffn Anne ". Side 64.

 

1680 oktober:

"Den 3 October, Hinrich Kandgÿter it Drengeb: ved N: Rasmus". Side 95.

 

1682 februar:

"D = 17 dito, Hinrich Kandgÿter it Pigeb: ved N: Grete". Side 115.

 

1684 april:

"D = 18 Niels af Hinrich Kandgÿter och Lucia Rasmusd:". Side 140.

 

1685 november

"D 29. Harbert, Són, af Hinrich Kandgÿter och Lucia Rasmus D:". Side 152

 

1688 januar

"D = 20 Peder af Hindrich Nielsón Kandgÿter och Lucia Rasmus D: ". Side 187.

 

Korskirken Mini A2 1688-1697:

 

1689 d. 2 august

"Dito. Niels, af foræld: Hindrich Kandgÿtter oc Lucia Rasmus D: ". Side 16.

 

1691 d. 5 april

"Dito Hendrich af forældre Hendrich Nielsen Kandgÿtter og Ludsie Rasmusdatter, ". Side 67.

 

1693 d. 24 februar

"Dito Hendrich Kangÿters barn blef dóbt af Jorde Moderen i Huuset og blef kaldet Ludsia kom iche i Kierken". Side 135.

 

1694 maj

"D = 13 Niels af forældre Hendrich Nielsen og Ludsie Rasmus D. ". Side 170.

 

1697 april

"Dito = Pouel af forældre Hindrich Nielsen Kandegÿtter og Ludsig Rasmus D: ". Side 168

 

-----

 

Sollieds skifter: side 989: 7 juli 1700

 

Skifte efter Sl. Henrich Nielsen, Kannegitter.

 

Han efterlader enken Lucia Rasmusdatter og:

 

1. Rasmus, myndig

2. Regine, gift m. Biørn Biørnsen Løf.

3. Anne, gift m. Ole Thorsen.

4. Harbert 14.

5. Peder, 12.

6. Henrich, 9

7. Poul, 3

8. Grete 17. (Sollied skriver Berta, men kirkebogen siger Grete)

 

Formynder var Poul Rasmussen Lindenberg, glasmager.

Henrich Nielsen blev begravet i KK d. 7 juni 1700.

 

-----

 

Korskirken Mini A8 1698-1747, side 40: Viede

1703 november

"d 22 Albert Smit og Lucia Rasmusdatter"

 

Se teksten ved Hans Henrichs dåb i indlæg 5 !

 

Disse 2 er også faddere til Rasmus Henrichsens søn Henric.

 

Jeg tror, at Henrich og Poul har taget navnet Smit/Smith efter stedfaren. Det er set før.

-----

 

Sollieds skifter side 1420:

 

Her er d. 7 maj 1727 et skifte efter Albert Smit, som efterlader enke og har en bror Niels Pedersen i "Seeland". Det er nok Sjælland.

Om enken er Lucia Rasmusdatter, ved jeg ikke, men hun er jo ihvertfald i live i 1724.

-----

 

Henrich Nielsen:

 

I Borgerskap i Bergen findes 4 kandidater:

 

1. Hendrich Nilssen f. i Middelfart. B: 28 februar 1667.

2. Hendrich Nielsen f. Bergen. B: 4 oktober 1669.

3. Hendrich Nielsen, Bergen. B: 18 august 1676

4. Hendrich Kannegeeter, Bremen. B: 15 januar 1683.

 

Om der er gengangere her, er svært at vide.

 

Jeg tror ikke på den sidste, selvom navnet frister.

-----

 

Børnenes formynder: Poul Rasmussen Lindenberg var gift med Margaretha Smit og de fik også en datter døbt Regina.

Regina Dorothea, døbt 16 august 1711 i Korskirken.

-----

 

I skifteprotokoll C 2b, side 365a: 28 september 1734 er der skifte efter Rasmus Henrichsen:

 

Foruden sønnerne Henrich og Rasmus,omtalt i indlæg 5, er nævnt døtrene Lucie 24 år og Alchie 21.

 

Formynderen var her farbror Harbert Henrichsen.

-----

 

Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Jeg tror ikke, at Henrich Henrichsen Smith og Dorothea Glüchner har haft fast ophold i Bergen.

Han ses ikke i borgarrullen.

Hvis de er gift i Bergen, må det være DK ell. NK, hvor der mangler kirkebogsindførsler.

 

Jeg tror snarere, de har opholdt sig nordpå et sted. Der må jo også være en grund til, at mor og børn befinder sig i Vefsn i 1736.

---

 

Det er lidt nemmere at finde oplysninger om slægten i Bergen.

 

Henrich Nielsen, kandestøber tilkendegiver på egne og sin salige bror Hans Nielsen skomagers børns vegne, ligesom Peter Stued og Peter Gievert på egne og deres hustruers vegne at have modtaget retmæssig arv efter deres mor Anne Lauritzdatter.

Hendes efterladte mand var bager Peder Jonsen.

Henrich Nielsen underskriver sig "Kangÿtter".

 

Pantebok II Ba 3, side 35: september 1696.

 

Skiftet findes omtalt i Sollieds skifter, side 1685. Her kaldes moren Anne Lauritzdatter Fretchen.

 

Peter Stud blev gift med Clare Jochumsdatter i DK 6 januar 1677. Her kaldes hun Damien til efternavn.

Peter Stud fik borgerskab d. 12 februar 1674.

 

Peter Gievers (Gefuert/ Giefuert) blev gift med Lisbeth Jochimsdatter d.28 august 1689 i KK. Hun kaldes her Dargen.

Peter Gievers fik borgerskab som skomager d. 1 juli 1689.

Der er skifte efter ham d. 10 juni 1697. Sollied, side 1721

 

 

Anne Lauritzdatter må altså have været gift 2 g. før ægteskabet med Peder Jonsen.

Sandsynligvis først med en Niels NN og siden med en Jochum (Damien/Dargen ?)

 

Skomager Hans Nielsen fik borgerskab 30 marts 1676.

Hans skifte: Sollied, side 1676.

---

 

 

Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Lucia Rasmusdatters familie:

 

Jvf. skiftet efter manden Henrich Nielsen var hendes bror Poul Rasmussen Lindenberg formynder for de umyndige børn.

 

Han ses gift i Korskirken d. 21 juli 1678 med Dorethe Kieldsdatter. Hun var fadder til Poul.

 

D. 16 aug. 1711 blev Poul Rasmussen Lindenbergs datter Regine Dorothea døbt i KK. Moderen var Margretha Smit. Fadder bl.a. Albert Smit.

 

 

Mor til Lucia Rasmusdatter og Poul Rasmussen Lindenberg må være Regine Lindenberg.

 

Hun har på et tidspunkt giftet sig (igen) med Harbert Mahlsted, som fik borgerskab d. 28 oktober 1672.

 

KK Mini A 10 1688-1703, side 92: Døde

1695

"D = 18 Febr: Harbert Mahlsted fód udj Stift Bremen paa en

gaard kaldis Mahl anno 1636 d= 14 Novembr:

Dóde d= 11 Febr: ringt med alle Kaars=Kirchis, Dom=

Kirkis oc St: Morten Kirkis Klocher."

 

Side 136:

1696 Maj

"D 22 - Sal: Harbert Mahlstedt vidue

Regina Lindenberg, Baren fód her

i Berg Ao 24 d: 28 Januarj Dóde d:

6 Maij Ringet med alle Korskirche og

Domkirche og Vor Frue Kirche Klocher"

 

 

Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Pål Jørgensen

Hei, Berit!

Det er litt av et arbeid du har lagt ned i dette. Endelig vikles ut opphavet til disse folka. Jeg driver ikke med slektsforskning lenger slik jeg gjorde. Jobb og famile kommer først. Tålmodigheten har jeg dessuten brent av for lenge siden. Blæh... :D Jeg står i direkte nedadgående far -sønn linje med Ole Kristoffersen Halsøy, og har brukt mye tid på å forsøke å finne hans aner. - Hadde vært artig å kunne pusset støvet av et slektsnavn fra en forfar. Kanskje jeg en dag kan det, men det er iallefall veldig interessant det du har funnet ut om Henrik. Forøvrig står det Darien i DK 1677, og Dargen i KK 1689. Hilsen en som følger spent med på denne tråden om dagen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Tak for hilsen, Pål.

Jeg tror, du har ret mht. Darien.

 

 

Skiftet efter Anna Smit - "Anna Sal: Jórgen Smits Enke" blev sluttet d. 26 Juni 1807

Boet var imidlertid blevet registreret og vurderet allerede 26 september 1806 på gården Meløen, hvortil svigersønnen havde bragt Anna Smits efterladte ejendele.

 

Registrering og vurdering plejede at foregå ret hurtigt efter en persons død - efter loven skulle det være indenfor 30 dage, såvidt jeg husker - så Anna Smit må være død kort tid forinden.

Nordland, Helgeland sorenskriveri, skifteprotokoll 26 1806-1809, side 29b.

 

 

Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

I betragtning af, at Henrich Henrichsen Smit ikke ses i de vanlige kilder, før han var fadder til bror Pauls søn Zander i 1723 -

og siden Glüchner tilsyneladende ikke er et navn man ellers støder på i Bergen eller Nordland, så kunne det tænkes,

at Henrich har været udenlands og har fundet sin kone sydpå.

 

I garnisonskirken Sct. Hans i Odense findes denne dåbsindførsel:

1720 nr. 27

"Lófverdagen d. 10 Aug: om Morgen ½ g 4 blef

Hendrick Smidt Dragon under Hr. Obrist Lieutnt

Allefelts Compag: hans datter fód d 14 dito

dóbt Lucia. Fadderne Eva Gerckens - Mar-

grete Elisabet Normans - Mallene Kruse - Claus

Christopher - Elias Schaut"

Arkivaleronline: Odense amt, Odense herred, Odense Sct. Hans 1705-1729, opslag 116.

 

Dette var ca. 1 måned før fredsslutningen af den store nordiske krig.

 

Det kan nok blive vanskeligt at få bekræftet, om Henrich Smith har været hvervet soldat.

Jeg ved ikke, om der stadig findes stambøger fra denne tid.

 

---

 

Ang. Anne Smith:

 

Jeg finder kun denne dåb i Nordland:

 

1729 April

"Dóbt Henrich Smidt Halsóen i Væfsen hans

pigebarn; Barnet tilforn hiemmedóbt ok nu

dets Daab i Kirken bekreftit N: Ane Margrete

Fadderne: Jeg selv dóbe faeder Anders Dass, Monsr

Albert Angel Nord=Herróe, Østen Angel ibid,

Margrete Angel ibid:, Elisabeth Birgittha Sverdrup

ibid:, Maren Sverdrup ibid:

Indledd samme Mands qvinde"

 

Nordland, Herøy Mini 834A01 1714-1737.

 

Om det er Anne, som egentlig er døbt Anne Margrete - eller en senere søster - det er da det store spørgsmål.

 

Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Pål Jørgensen

Dette var spennende lesning. Tenk om dette er de rette folkene, i Danmark. Interessant!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Renate Gulbrandsen

Wow, her kommer det på løpende bånd, ser jeg! (av en eller annen grunn får jeg ikke svarvarslingen til å fungere på dette emnet) Mon tro om det finnes noen oversikt over morens navn i de danske bøkene?

Prøver å finne denne oberstløytnant Ahlefeldt, men ingen av offiserene med dette navnet i Olai Ovenstads militærbibliografier virket i 1720 - samtlige ser ut til å ha vært døde, avgåtte eller for unge...

Kan Glückner/Glüchner/Güchner (osv) egentlig være Glöckner, som vel betyr klokker på tysk? Da kunne jo Dorthe(a) Hansdatter Glüchner egentlig være døpt Dorothea Glöckner og være datter av en Hans Glöckner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Glüchner = Glöckner, det er tænkeligt, - stavemåder var lidt tilfældige på den tid.

 

Men jeg registrerer også, at 2 forskellige penneførere - i Bergen og Vefsn - staver navnet på samme måde.

Det kunne jo være et tegn på, at Dorothea har haft styr på, hvad hun hed.

 

Henrich Smith kan også have gjort tjeneste i et dansk dragonkompagni.

Da bør Ahlefeldt findes i J.C.W. og K. Hirsch: Danske og Norske Officerer 1648-1814.

Riksarkivet har et eksemplar.

 

"Mon tro om det finnes noen oversikt over morens navn i de danske bøkene?" Hvilke bøger tænker du på her ?

 

Jeg finder ikke noget skifte efter Henrich Smith.

Jeg ser ham heller ikke i tingbøger eller pantebøger og ingen af ægtefællerne ser ud til at have været faddere.

 

Har du nogen idé om hans erhverv ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Renate Gulbrandsen

Tenkte på kirkebøkene :-) Hans datter giftet seg med en jekteskipper, så det er jo mulig at han var noe lignende?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.