Jump to content
Arkivverket

Hvem var Samund Anders. Biordal, Ørsta, Møre og Romsdal?


Kjartan Brastad

Recommended Posts

Kjartan Brastad

Samund Anders. Biordal oppgis som far når enke Christiane Samundsdatter Liadal (f. ca 1785) gifter seg 23. juni 1833 (kirkebok for Ørsta). Dette er eneste opplysningen jeg har funnet om far til Christiane.

Christiane Samundsdatter Qvamen giftet seg første gang 13. juli 1820 med Ola Jetmundson Liadal (1775 - 1831), men ved dette giftermålet finnes ingen opplysninger om hennes opphav (kirkebok for Volda).

Hun er også registrert i 1801 under Ulstein og er da 16 år, ugift tjener på Botn.

Bortsett fra farens navn er det ikke funnet noen opplysninger om hennes herkomst. Det er grunn til å gjette på at hun hadde tilknytning til Ulstein siden hun har med seg navnet Qvamen (Kvammen) og siden hun er i Ulstein i 1801.

Farens navn ser ut til å kunne være knyttet til Bjørdal i Ørsta. Bjordal finnes flere steder, men det er mest naturlig å tenke at dette gjelder Ørsta. Jeg klarer likevel ikke å knytte ham til noen familie der. Jeg finner ingen opplysninger i kirkebøker eller folketellinger. Den eneste jeg kan se som en mulig far er Anders Knutson Bjørdal (ca 1710 - 1795), men jeg kan ikke se at han hadde noen sønn som het Samund.

Kan likevel Anders Knutson Bjørdal være faren, eller er forklaringen en helt annen?

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det er knapt med opplysningar, og det ser ut til at du har funne det meste. Det var (ifl "Ørstingar" b.1 ) skifte etter Ola i 1831 og etter Kristiane 1845. Dersom du er heldig, kan ein slektning av Kristiane vere oppnemnd som verje for borna.

 

Det står ikkje kvar Kristiane Samundsd. i Botnen i FT1801 er frå, men namnet er uvanleg nok til at vi kan rekne med at det er den same som giftar seg til Liadal.

 

Eit problem er at det ikkje ser ut til at det finst nokon Samund Anderson korkje på Bjørdal eller i Kvammen som er kjend frå andre kjelder. Kyrkjebøkene for Ulstein prestegjeld brann i 1832.

 

Det var fleire (2-3) Anders Bjørdal som hadde alderen til å vere farfar i 1785, men ingen son Samund er kjend.

 

Ei godt mogeleg forklaring er at minst eitt namn er skrive feil. (Bruda i innførsla over giftet i 1833 er dotter til Anders Olson Bjørdal. - det kan ha påverka presten.) Både Bjørdal og Kvammen er nemnt berre éin gong i tilknytning til Kristiane. Samund er nemnt 2-3 gongar, og er neppe feil.

Link to post
Share on other sites
Kjartan Brastad

Samund er brukt i alle sammenhenger jeg finner Christiane i så Samund er nok riktig skrevet farsnavn. At Samund er en Andersson finner jeg bare en gang, og kan være naturligvis være feilskrevet.

Jeg har vært inne på tanken om at kanskje løsningen er en helt annen en jeg har tenkt før og at Christiane ikke kommer fra Ulstein.

Kvammen finnes også i Askevoll i Sogn. Bjordal er en gård og et sokn i Lavik som ikke ligger så veldig langt derfra. Ved dåpen til to av barna til Christiane er Ananias Olson Freistadvåg fadder. Freistad eller Fristad finnes i Askevoll. Jeg har så langt ikke funnet noe som tyder på at opphav i Askevoll er riktig.

Frøystadvåg finnes også i Herøy så sannsynligvis er Ananias Olson fra Herøy. Eli Olsdatter Freistadvåg er også fadder. Jeg har så langt ikke sett noen sammenheng mellom disse to og Liadal, men Eli ser ut til å være født i Volda/Ørsta så sammenhengen kan ligge der.

Jeg har stanget hodet i veggen lenge med opphavet til Christiane og Samund. Det kan tenkes at skiftene kan fortelle noe. Jeg har foreløpig ikke finlest dem. Der jeg prøvde å lese var skriften så uleselig at jeg ga opp.

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Finner denne dåpen - det kan jo være et skudd helt i blinde, men legger den inn:

 

http://digitalarkive...0&merk=420#ovre

Tenkte ikkje så langt i natt som til å sjå etter innrulleringslistene (det er mi avskrift....).

Det må altså ha budd ein Samund på Kvammen i 1787. Han står ikkje i bygdeboka (Ulstein og Hareid b.6 s. 207ff). Det kan tyde på at han ikkje stod som bygselmann eller eigar - dvs. i dei kjeldene bygdebokskrivaren har hatt. Namnet Samund var ikkje så vanleg, men kombinasjonen Nils og Samund finn vi att litt lenger ned i i dalen, på Holstad, og namna kom frå Røysa (sør på Sula). Det er fleire Samund-ar i denne familien. Ein av dei kan ha budd på Kvammen nokre år.

 

 

Faddrar var gjerne grannar - og dersom dei ikkje var det, var det ofte slektningar. Alle faddrane til Kristiane-borna var frå Liadal, bortsett frå Ananias og ein Anders frå Yksnøya (som eigentleg kan reknast som granne). Fadderen Eli Olsd. er frå Liadal.

 

Det er ein Ananias Olsson Frøystadvåg i Herøy, son til Ola Andersson Skinnes/Frøystadvåg (Herøysoga 1 s.552; Skinnes er plasse-/bruksnamnet). Han var plassemann i Djupvik 1827-29 (b2.s.537) og på Hestholmen (under Djupvik) frå 1829 (b.2 s, 526).

Eg ser ikkje noko i Herøysoga som kan knyte han til Ørsta/Liadal eller Hareid/Kvammen.

Han er gift med ei Brit Salomonsd., som forfattaren ikkje veit noko meir om. ("Salomon" kan vere feil for Sa(l)mund - så det kan vere ein samanheng her.) Det står ikkje kva tid dei er gifte, og det tyder oftast at dei ikkje er gifte i Herøy. Eldste barn (som bygdeboka veit om) er fødd i januar 1827.

Link to post
Share on other sites
Kjartan Brastad

At en Samund på Kvammen fikk et barn i 1787 er særdeles interessant. Christiane er trolig født 1784/85 og da er det passe avstand til neste barn. Jeg har ikke funnet Nils igjen i Ulstein,Herøy eller Ørsta/Volda, men det er bare etter et foreløpig søk. Det finnes en Niels på Sunde i Borgund i 1801 og som da er 14 år. Han er tjener og ser ikke ut til å ha noen tydelig forbindelse med familien han bor hos. Samund på Kvammen er tydeligvis borte i 1801 og da kan jo det være nok til at barna har havnet på forskjellige steder.

Jeg har lett en del etter giftermålet til Ananias Olson Freistadvåg, men kan ikke finne det i Herøy. Dette har jo også blitt et spor å følge siden det viser seg at han var gift med Brit Salomonsdatter. Som Ivar påpeker så er det en del feilskrivinger av navnet Samund og lignende navn og som gjør at man må være forsiktig med forhastede konklusjoner.

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Nils Samundson er ikkje konfirmert i Ulstein t.o.m. 1803.

Kyrkjebøkene for Borgund er registrerte (Digitalpensjonatet), så du kan søkje etter der (søk etter "inneheld" mon og mun, så får du med alle skriveformer av Sa(l)mund).

 

Eg såg på skifta etter Ole og Kristianne.

Lagverja og formyndarane er frå Liadal, Håvoll, Grøvik, Halse (grannegardar) og Steinnes (rett over fjorden). Og så er det ein (yngste dotter i 1831) eg ikkje heilt greier å tyde; http://arkivverket.no/URN:sk_read/24582/258/

han heiter Johannes, farsnamnet er eg usikker på (Eliesen?), men gardsnamnet ser ut som "Hauge" - utan at eg vert så mykje klokare av det (Det er gardar som heier Haugen i Hareid, Ørsta og Hjørundfjord, Hauge i Sande, og fleire -haug, som kan verte til "Hauge")

 

Eg burde vel kanskje ikkje nemnt at Jon Andersson Steinnes (kurator for yngste son i 1845) var son til Anders Jonsson Bjørdal (Ørstingar 1 s. 450)....

Link to post
Share on other sites
Kjartan Brastad

Jeg har spurt etter far til Christiane en gang før, i det gamle brukerforumet. Den gang visste jeg ikke om kirkebokinførselen i 1833 som oppga Christianes far til å være Samund Andersson Biordal. Jeg fikk da svar fra Bjørn Jonson Dale og Ivar. Dale foreslo Samund Jonson Indre Åm som en mulig far til Christiane. Jeg fikk ikke den gang inntrykk av at Dale var kjent med at Samund Andersson Biordal var oppgitt som far i 1833. Samund Jonson Indre Åm var forøvrig farbror til Jon Andersson Steinnes.

Samund Jonson Indre Åm ville passet godt som far i dette bildet. Han giftet seg i Borgund i 1885, tidsnok til å være far til Christiane. Han og familien er borte fra Borgund noen år, og siden det ikke har vært mulig å finne dem i kirkebøkene når barna blir født kan Ulstein passe bra som oppholdsted. Han og familien bor i Ålesund i 1801, men det mangler trolig ett eller to barn fra mellom 1785 og 1790 da.

Det enkleste er jo at presten skrev feil farsnavn i 1833. Feilskrevne navn finnes av og til i kirkebøker.

Når det gjelder Brit Salamonsdatter Frøystadvåg så ser jeg at farens navn de stedene jeg har sett skrives Salamon. Vielsen har jeg ikke klart å finne. Da har hun neppe samme far som Christiane. Hvilken forbindelse det da er mellom Liadal og Frøystadvåg og som gjør at Ananias Olson er fadder to ganger i Liadal ser jeg ikke i øyeblikket.

Nils på Sunde har jeg ikke funnet i Borgund etter 1801.

Link to post
Share on other sites
Kjartan Brastad

Det ser etter hvert ut som det er lite hensiktsmessig å lete mer etter Samund Andersson Bjørdal. Jeg har ikke funnet noen opplysninger om han og det har heller ikke kommet frem noe nytt nå. Opplysningene jeg har fått fra Grete og spesielt Ivar peker mot at far til Christiane het Samund Jonson, at han har bodd på Kvammen i Ulstein noen år etter giftermålet i 1885. Der har han fått barna Christiane og Nils, samt de tre barna som er oppgitt i folketellingen for Borgund i 1801. Samund Andersson fra kirkeboka for Ørsta 1833 er sannsynligvis en feilskriving fra prestens side. Hvis Samund Andersson Bjørdal har eksistert burde det vært mulig å finne flere opplysninger om han.

Jeg sier tusen takk til dere som har bidratt med nye opplysninger og så ser jeg at jeg har en jobb å gjøre for å prøve å verifisere forbindelsen mellom Samund Jonson og Christiane.

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det er vel denne tråden du viser til http://forum.arkivverket.no/topic/114466-28859-kristiane-samundsdatter-kvammen-oersta/page__hl__%2Bliadal

 

Det kan vere noko i Bjørn sitt framlegg. Ein hake er at det ikkje er døypt nokon Anders Samundson ca. 1791 i Ulstein prg. - ifl. innrulleringslistene som er tekne vare på samanhengande frå 1787 til 1799 (lenkja i Grete sitt innlegg ovanfor). Då har det i tilfelle vore eit nokså kort opphald på Kvamme.

 

Eit anna moment: Dersom Samund var ein "uekte" Anders-son, trong han ikkje stå i skiftet etter faren (kven det no var av dei aktuelle), sidan uekte ikkje utan vidare fekk arv etter faren.

Link to post
Share on other sites
Kjartan Brastad

Ja, det er riktig tråd.

Selv om det er flere ting som peker på at Samund Jonson er faren til Kristiane, enn at en ukjent Samund Andersson er far så er jo endelig svar på ingen måte gitt. Det at Samund Kvamme(n) får en sønn Nils i 1787 viser i alle fall at det har vært en Samund på Kvammen omtrent når Kristiane blir født. Far til kona til Samund het Nils og det å kalle denne sønnen Nils var ganske naturlig.

Dessuten er det jo av stor interesse at Jon Anderson Steinnes var i nær familie med Samund Jonson.

 

Jeg prøver nå å finne ut mer om barna til Samund Jonson. Jeg har funnet en Johanne Samundsdatter i 1865 som kan være Johanne som er født i 1795. Hun er oppgitt født i Haram. Jeg har foreløpig ikke funnet henne ca 1795 i Haram, men leter videre. Samund var fisker og indsitter i 1801 og da er vel Haram et aktuelt oppholdssted for en periode.

Jeg har foreløpig ikke funnet noe skifte etter Samund Jonson. Det finnes et skifte etter Samund Jonson Lausund, men dette gjelder så vidt jeg kan se en annen Samund.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.