Jump to content
Arkivverket

Ole Peersen på plassen Odden under Øvre Eri i Lærdal i 1763 med forbindelse til Rongen i Evanger og Selje i Vossestrand


Nils Aksel Horvei

Recommended Posts

Nils Aksel Horvei

Det er alltid vanskelig å holde orden på husfolk som flyttet fra plass til plass. Siden det sjelden ble holdt skifter etter husfolkene, er det ofte svært vanskelig å finne slektsforbindelser. I Alfred Espe og Kåre Hovlands ”Lærdal Bygdebok” (5 bind) er mange husmenn omtalt, men det er likevel ikke alltid lett å fastslå slektsforbindelser på 1700-tallet.

 

I Ekstraskatten for Lærdal prestegjeld 15. februar 1763 listes følgende som husfolk under Halvard Lassesens bruk på Øvre Eri (Se også Lærdal Bygdebok, bind III, s. 311, 317 og 318):

”Atle Lassesen

Synneve Lassed

Peer Olsen

Brithe Arnesd [død den 11. desember forrige år]

Ingeri Peersd

Ole Peersen

Ane Christophersd

Lars Olsen”

 

Innen april 1764 har de to første flyttet fra Øvre Eri til Hauge, mens Ole Olson og Barbra Olsdotter har ankommet fra Tønjum og Iver Jonson og Gjertrud Olsdotter har ankommet fra Grøto.

Bortsett fra Lars Olson, som jeg ikke kjenner opphavet til, mener jeg at alle de øvrige som i 1764 var husfolk under Øvre Eri, var beslektet:

Peder Olson (1698-1776), kalt ”Vossen”(Bind III, s. 89 og 318), var født på Selje i Vinje sokn i Vossestrand, men siden hans far døde før 1701, var Peder ”sønn” hos farbroren Johannes Pederson på Rongen i Evanger ved folketellingen i 1701 (Se skifter Rongen 1739, Nedre Voll 1741, Arnetveit 1742 og Fjeli 1749). Peder var gift første gang i Tønjum i Lærdal 1725 med Ingrid Pedersdotter (1696 – 1742). De hadde datteren Synneve (1727-1794) som i 1749 ble trolovet [ektevielse mangler pga. lacune i kirkeboka 1749-50] med Ole Olson Bratten (1722-1788), sønn av ovennevnte Ole Olson (Bratt/Bratten fra Seim i Årdal) og Barbra Olsdotter (Bind III, s. 89 og IV, s. 60 samt

http://forum.arkivverket.no/topic/181177-var-ola-olson-bratten-paa-lcrdalsoeyri-av-bratt-ctten-i-sogn/page__p__1544507__hl__+bratten#entry1544507). I 1763 bodde Ole og Synneve på Lærdalsøyri med datteren Barbra.

Peder ble gift andre gang 1743 med enka Brithe Ådnes-/Arnesdotter (1704-1762) (Bind III, s. 318 og IV s. 378). Den Ingrid Pedersdotter (1745-1790) som nevnes på Øvre Eri i 1763, var deres datter.

Gjertrud Olsdotter (1729-1805) (Bind III, s. 24 og 311 og IV, s. 60) var født på Nedre Voll. Hun kaltes Bratten som fadder da broren, Niels Olson Bratten (1718-1764) (Bind III, s. 93 og 187), døpte sin sønn Ole i 1752, og var tydeligvis datter av Ole Olson og Barbra Olsdotter. Gjertrud var gift med Iver Jonson fra Kjodnes under Grøto.

Jeg mener denne Anne Christophersdotter er den AC (1696-1776) som var fra Fortun (Bind IV, s. 333) og som i 1725 ble gift med skredder på Lærdalsøyri Ole Pederson fra Teigolo under Rå, født ca 1700 (Bind II, s. 356 og IV, s. 201).

Siden en Ingrid Pedersdotter var fadder for deres eldste datter Kari i 1726 og Anne Christophersdotter var fadder for Synneve Pedersdotter i 1727, er det naturlig å anta at Peder Olsons første hustru, Ingrid Pedersdotter, var en søster av skredderen (Bind II, s. 356 nevner bare sønnene som levde ved folketellingen i 1701).

Man kunne da tro at den Ole Pederson som nevnes rett over Anne Christophersdotter, var hennes ektemann, MEN, siden en av husmannsplassene under Øvre Eri het Odden, og en Ole Pederson Aadden troloves 25/6 1763, er jeg overbevist om at dette er den Ole Pederson Odden som nevnes som morbror og formynder ved skiftet etter Synneve Pedersdotter i 1794 (

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24143/258/). Peder Olson må derfor ha hatt en sønn, Ole, som ikke finnes blant døpte i kirkeboka. Siden Ole ble gift i 1763 og var 64 år i 1801, var han nok født i Peders første ekteskap.

Han må forøvrig være den Ole Pederson Eri som nevnes i Evangerboka, band 1: ”1754 tinglyser Ole Pederson Eri i Lærdal pengemarkedslysning. Han meiner seg odelsrettshavar til den halve laup smør som Johannes Naveson brukar, og skal til rett tid og stad innløysa odelsretten sin”.

 

I så fall var skredderen Ole Pederson død og enka bodde nå hos svogeren Peder Olson. De fantes i hvert fall ikke på Lærdalsøyri i 1763.

 

Noen kommentarer?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.