Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
erling t endresen

Anders Berntsen og Gjertrud Lucia Jonasd.Wangs etterslekt, barna f. ca 1792-1806, Inderøy, N.Tr./ Strinda, S.Tr.

Recommended Posts

erling t endresen

Wang nå igjen! Slettet, se innlegg 6 hvor jeg putter på ny info fortløpende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

slettet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hallvard Bragstad

Hei,

 

du skriver:

2. Elen Jonetta f. 27.07.1794, Halde. Foreldre Anders Berntssen og Gjertrud Lucia Jonædt. Var muligens innsatt ved Trondhjem Tugthus i 1814.

 

Jeg har avskrift av aktuelle fangeprotokoller for Trondhjems Tugthus, og finner ikke Elen Jonetta innsatt, verken i 1814 eller på et annet tidspunkt. Ellers er det en god del andre innsatte fra Inderøy.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Også denne debatten kan kanskje være av interesse, selv om jeg spør om aner til Ole Einarsen Vesteried. Hans og kona Andrea Sivertsdatters barn blir jo etterkommere av Sivert født 1792(Andrea var datter

av Sivert født 1792 i ditt første innlegg):

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=44417&sok=Ole+Einarsen+Vestereid&nr=2&antinnlegg=24&startnr=&antall=&spraak=n#anker

 

Debattnummeret er 44417(om noe skulle skjære seg med lenka her)

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

,Hei... takk for respons!

 

Jeg har nå skummet diverse tidligere omtaler av familien og legger ved en lengre oversikt, fremkommet etter klipp- og lim samt delvis etter "gå-til-kildene" metoden. Det er alltid fare for at noe her er feil, og korreksjoner mottas med takk. Så og tillegg!!

 

Anders Bærntsen 45 år ble som enkem. og grenader Anders Berntssen 07.09. trol. og inngått i 2. ekt. 06.10.1792, Inderøya, N-Tr., med Gjertrud Lucia Jonasdatter. Anders var inderst uten jord og gikk i dagleie i Wang i Sakshaug i Inderøy. Anders Berntsen var død før 1823 da sønnen Bernt sto konfirmant. Barn som er kjent, hvorav 4 er med i tellingen 1801 fra Wang i Sakshaug/ Inderøy, N.Tr:

1. Sivert Andersen Wang, f. på Norum, Inderøya, f. 16.11.1792, konf? En av «Vangbrødrene». Foreldre Anders Bærentsen og Gjertrud Jons. Død når? Siste livstegn? Gift med Ellen Marie Abrahamsdatter Hentsel 'Svart-Elen', (event het hun ifølge en kilde Elen Marie Levorsdatter f. 1805 Galdis. Hennes foreldre var Levor Olsen f. 1755 og Anne Marie Christophersdatter f. 1774 i Kristiansandtraktene. Hva er rett?). Barn:

1.1. Sivert Olaus Sivertsen Vang
, f. 15.05.1829, Støren, voksendøpt i Kr.ia tukthus, omreisende gjørtler, Sivert Olaus Sivertsen reiste i trøndelagsområdet og på Nordmøre i slutten av 1840- og inn i 1850-åra, sagt å vera 21 år i 1849, sped av lemmer, mørke øyne og sort hår (i 1859 blå øyne), og i 1859 64 tommar høg. Fikk en sønn med ei omvankende Karen Arntsdatter Myre.

1.1.1.
Johan Olaus
f. birth date: 04 Mar 1849, dpt. 25 Mar 1849 ORKDAL, SOR TR. "Død" står det i kirkeboken. Begges første leiermål, oppg. av moren. Død 5. mai 1849 og grl. 13., Orkdal, omvandrende, tilhold på Midtli.

 

Fikk en datter med Marta Olsdatter Haavin i Horrig, begge omflakkende, oppg. begges 1. leiermål:

1.1.2. Ane Oline
f. i Melhus, dåpstadf. i Melhus 01.04.1853.

 

Reiste så saman med Fredrikke Eliasdatter Wiig av Ørkedal. Muligens denne: tvillingene
Fredrikke
og Fredrik f.9/10 dpt.6/12 1835 Trondheim. Foreldre: Elias Olsen Wiig f. 1799 og Gjertru Andersdtr. f. 1800 gift 9/10 1823 Tr.heim. Barn:

1.1.3. Elen Maria
1857, gift 17.09.1882 i Tr.hj, med Karl Magnus Fredriksen

1.1.4. Ane Gjertine
21.06.1859, Rindal, begges 2. leiermål. Var hun sammen med en Lars Magnus Olufsen Holm f. 1859 i Tolgen? Ble hun gift med Holger Edvard Holm f. 1865 i Tolgen, Nov 07 1889. 5 barn nevnt.

1.1.5.
Fredrikke Severine
1861: Vistdalen i Nesset, Romsdal: uekte, født 10 juni på Troldhaug. Foreldrene var omstreifende ungkar Sivert Olaus Sivertsen Vang og piken Frederika Eliasdatter Vig. Begges første leiermål. Faddere fra Myklebostad og Ødegård.

1.1.6. Bergitte Eline
døpt 18.06.1865 i Levanger (barnet var født i Overhalla). Foreldrene skal være gift i Ørkendalen.

1.1.7. Sivert Abraham
06.12.1867, Oppdal, foreldrene sier seg å være ekteviet.

1.1.8.
Maria Magdalena
født 29. april 1870, ekte. Aure. Foreldrene var omstreifende Sivert Olaus Sivertsen Vang og hustru Frederikke Eliasdatter Vig.

Død 1870 i Aure: Et ektefødt pikebarn Maria Magdalena Sivertsdatter 4 1/2 mnd. Faren omreisende arbeidsmann Sivert O. Sivertsen, oppholder seg Stavnes.
1.1.7. Maria Magdalena
f. 26.06.1871, Blixaas (Blækken?) i Halsa. Oppgitt ektef., faren Idd (Ind.) og moren kone osv. Ugifte M. M. Sivertsd. Thingvold død 03 Apr 1894 Øre i Thingvold, Møre Og Romsdal. Bosted Myklebostad

1.1.9. Martha
1873

1.1.10. Johannes Olaus
f. 20. september 1880, Halsa. Foreldrene var omreisende gjørtler Sivert Olaus Sivertsen Vang og hustru Fredrikke Eliasdatter Vig, oppholdt seg ved barnets fødsel i Aure, han 51 år, hun 44 år gammel.

1876, Rogstadsjøen i Støren:

Sivert Sivertsen
Omstrejfer g? Omstrejfer uden nogen bestemt Haand?? 1827 Ubekjendt

Fredrikke Sivertsen* Hans Kone? g? 1832 Ubekjendt

Sivert Sivertsen s 1867 Ubekjendt

Birgitta Sivertsdatter d ug ? Ubekjendt

Maria Magdalena Sivertsdatter d ug ? Ubekjendt

Martha Sivertsdatter d 1873 Ubekjendt

Ane Jertine Sivertsdatter d ug 1859 Ubekjendt

Sivert S. Vang hf g Blikenslager 1867.12.06 Opdalh S.T.A.

Olaf Sivert Vang s ug Søn 1896.09.04 Strinden

Bernt Johanes Vang s ug Søn 1898.09.19 Strinden

Anne Gjertine Vang hm g Hustru 1875.01.21 Ørkedalen

Anna Fridrike Vang d ug Datter 1893.12.04 Horeg

NN s ug Søn 1900.11.09 Trondhjem ST

 

1.2. Anders Sivertsen Vang
, også kalt 'Stor-Anders' og 'Lang-Anders, omstreifer, kammager, Hornarbeider, f. på Røskaft?/ Støren/ Horg, f. 1834?, (12.04.1827, Horg?), er som Grytestøper-Anders i 1862-oversikten nevnt med Marthe i Støren. Han fikk med Ingeborg-Anna Evensdatter f. 1839? (14.10.1841, Hilmo fra Sælbu, Tydalen) flere barn:

 

1.2.1. NN
?

1.2.2. Anna Eline Andersdatter Vang (Giseth
), f.30-3-1868 i Hitteren, ”Hjemmedøbt af Peer Rasmussen af Hitteren”, dpt.19-4-1868 i Hevne, konf.1883 i Frosta, så døde hun på Trondhjems sygehus 5-6-1902. Hans Eriksen Steen var andre mannen hun reiste med, og hun fikk 3 barn med ham, bl.a.
Hilmer
og
Marie
, som jeg ikke kjenner videre til. Denne Steen-slekten er for øvrig også en 'halv-reisende' slekt fra Vågå, og også faren til Hans reiste på malerarbeid.

1.2.3. Marie(a) Magdalena
F. 03 / 03 - 1871 Tiller/ Klæbu. Døpt 19 / 03 - 1871 Orkdal. Konfimert 29 / 08 - 1886 Tr. Heim Domkirke. Maria Magdalena døde 16 / 03 - 1902 Melhus / Flå. Gift borgerlig 28-3-1894 i Guldalen med Anton Kristian Johansen Lysgård -'Lange- Anton / Dobbeltfanten', f.1865. Han var av det reisende Lysgård-folket, og de fikk 5 barn. Bl.a.
August
Andreas
Magnus
f. 17/12 - 1893, Døpt 04/01 - 1894 på Melhus.
Anna Karoline
f. 1894 Holtålen og
Gjert Severin
f 1900 på Høilandet eller Hålonda. Anton Kristian blir senere gift med Anna Emilie og de får 5 barn. De første er tvillinger f 1903.
Gjert Severin Lysgård
, f.3-5-1898, dpt.19-5-1898 i Byneset, men det er vel stor sannsynlighet for at han er død før navnebroren 1900. ”Ugift tjenestegut
Andreas
Lysgaard
, født i Flaa, Guldalen” dør på ”Tuberkulosehjemmet hersteds” 8-4-1912 av ”Lungetæring” og blir gravlagt 13-4-1912 i Røros (fødselsår da oppgitt til 1884). Anna Karoline har etterkommere. Hun hadde et par barn før hun ble gift med en enkemann i Melhus og fikk et par barn med ham også. Gjert Severin f 1900 skal ha blitt forsørget i Buviken, men tror ikke han er konfirmert verken der eller i Flå der faren senere bodde.

1.2.4. Abraham
F. 08 / 02 - 1874. Døpt 01 / 03 - 1874 Børsa Kirke

1.2.5. Cecilie Hendrikke
F 22 / 05 - 1876 Rognes/ Rogstad i Støren. Konfimert 05 / 04 - 1891 Horg. Faren kalt inderst v/ konf.en hennes. Døde 1971 i Trondheim. Fikk etterslekt.

1.2.6. Gjert Severin
F. 28 / 10 – 1885. Døpt 15 / 11 - 1885 Byneset / Buvik. Moren erklærte at hun var konf., at hun og barnefar levde sammen som ektefolk uten å være gift. Konfimert 30 / 09 - 1900 i Ila Kirke Tr. Heim

 

1.3. Andrea Gjertine Sivertsdatter Vang
f. ca. 1830. Sivert Andersen Vangs datter Andrea hadde også en datter som het
Ane Gjertine
født 1875. Andrea Sivertsdatter og Ole Einarsen Vestereid fikk datteren Foreldrene var ikke gift. Det er da oppgitt at moren Andrea Sivertsdatter bodde i Øjan. Ved folketellingen 1875 er Andrea Sivertsdatter i tjeneste i Monseth i Orkdal, og da står det fødselåret kanskje var 1854. Ole Einersen også ble kalt Solørgutten, Solør-Gulbrand og også Ola Fantegut (fra Fantefortegnelsen 1845). Kanskje kan jeg bidra med et par detaljer. Det er som kjent alle detaljene som utgjør et hele. I FT1900 finner vi Anne Gjertine. Hun er f. 21.01.1975 i Ørkedalen, og er blitt gift med blikkenslager Sivert S. Vang. Lenke En udøpt sønn er oppført. Han var f. 09.11.1900, og ble døpt 26.12.1900 i Ila kirke. Ludvig Johan Edvard skulle han hete, og foreldre var Sivert Sivertsen Vang, Blikkenslager, og Anne Gjertine Olsdtr *Giset*. Giset finnes i Aure på Nordmøre, og på Frosta i Nord-Trøndelag. Og ganske riktig: Konfirmert på Frosta 1890: Anne Gjertine Olsdtr Giset, f. 21.01.1875 og døpt 31.01.1875 i Orkedal. Bopel Frosta - Giset. Foreldre Ungk. Omstreifer Ole Einersen Vestereid af Solør og Pige Andrea Sivertsdatter (Øiksaas?) Og hva med hornskjemakeren og enkemannen Ole Enersen født 1827 i 'Sollør prestegeld' og bosatt i Strandveien 66 i Trondheim i 1900, - kan vi 'bruke ham' til noe her? Barn:

1.3.1. NN,
vel f. ca 1847-48, vel død liten, ikke nevnt i 1864.

1.3.2. Anders
Olsen født 20.09 og døpt 14.10.1849. Mor: Andrea Gjertrud.. hj.døpt i Holand, bekr. i Orkdal, begges 2. leiermål. Anders Olsen Solem Sunde, f.20.09.1849, hjemmedøpt 05.10.1849 i Surnadal, stadfestet 14.oktober 1849. Gift 1884 med Marthe Marie Andreasdatter Stølan (ca.1838-etter 1884). 1 barn.

1.3.3. Oliver Edvard
Døpt i Horg 19. febr. 1854; Oliver Edvard - sønn av Andrea og Ole (dåpsbarn nr. 6), Omløbende

1.3.4. Cecilie Henrikke
Olsdatter, f.18.02.1855 i Offerdal i Jämtlands län, Sverige. Gift 1881 i Trondheim med Oluf Leonard Jakobsen Kvam. 5 barn.

Tr. hjem 1900:

Oluf Kvam hf g Blikenslager 1859.09.29 Hevnne

Seselie Kvam hm g Husgjerning 1855.02.18 Jempland Sverig

Anna Kvam d ug 1873.12.01 Leksvigen

Magdalena Kvam d ug 1882.03.05 Trondhjem ST

Johanes Kvam s ug 1884 Trondhjem ST

Oliver Kvam s ug 1887.05.05 Trondhjem ST

Jertine Kvam d ug 1889.12.11 Trondhjem ST

 

1.3.5. Jørgina Lovisie
Olsdatter, f.19.08.1859, dpt. 26.08.1859, Børsen/Skogn Jørgine Lovise, dør 10 år gammel 19-11-1869 av ”Bronchitis capillaris morb. organ cordes” på Sygehuset i Trondhjem og gravlegges 27-11-1869 fra Trondhjem Domkirke. Hun kalles da ”Omstreiferbarn – Forældrenes Navne vides ei, da Moderen forlod Byen strax efter Barnets indleggelse paa Sygehuset”.

1.3.6. Elen Marie
Olsdatter, f.ca.1861 i Meldal. Skal være deres 5. leiermål. Gift med Andreas Edvart Nicolaisen Landmark. 6 barn.

1.3.7. Fredrikke Severine
Olsdatter, f.26.04.1864, døpt 11.05.1864 i Rindal kirke. Begges fjerde leiermål. Disse Forældre medbragte 3 ældre Börn sc: 1
Cecilie Hendrikke
8 Aar gl födt og döbt i Offerdal i Jämtland. 2
Jörgine Lovise
4 Aar gl födt i (Rus?viken?) og döbt i Risseskogen. 3
Elen Marie
2 Aar gl. födt og döbt i Meldalen. Gift med Gjert Severin Berntsen Wang, 3 barn, alle didsse døde ved farens død i 1919.

1.3.8. Karen Oline
Olsdatter, f.02.01.1867 i Sverige, konfirmert 08.10.1882. Gift 1890 i Trondheim med Johan Magnus Jakobsen Kvam. 2 barn. NB! Det er registrert at hun har vært utsatt til forpleining i Melhus...

1.3.9. Anton Christian
Olsen Solem, f.28.08.1869, døpt 05.09.1869. «Foreldrene skulle have avlet flere børn sammen». Gift med Elisabeth.

1.3.10. Jørgine Lovise
i 1872, gm Lorents Jakobsen Kvam. f.1872 i Støren. Gift 1889 i Trondheim med Lorents Jakobsen Kvam. 7 barn.

1.3.11.
Anne Gjertine
Olsdatter, f.21.01.1875, døpt 31.01.1875 i Orkdal kirke. Gift med Sivert Abraham Sivertsen Vang. 4 barn.

Hadde de enda et par barn, 13 i alt?

 

2. Elen Jonetta Andersdatter Wang f. 27.07.1794, Halde. Foreldre Anders Berntssen og Gjertrud Lucia Jonædt. Barn:

 

2.1. Johan Gjert Røviig
f. 03.11.1828, dpt 28.12.1828, Domkrk,​ Tr.hjem, S.Tr. Foreldre: ungkar og soldat Andreas Amundsen Røviig,​ pige Elen Jonetha Andersdr

 

2
.2. Christian Jensen
f. 26.09.1833, dpt. 24.11.1833, Leksvik, N.Tr. Foreldre: ungkar Jens Carlsen Trongen,​ pigen Elen Jonetta Andersdr. Tetliaunet, hans første og hennes annet leiermål.

 

Elen Jonetta ble 1842 i Lade i Strinda med enke- og husmann Ingebrigt Olsen Gjervtrøe, 57 år, fra Gudbrandsdalen, en Ole Olsens sønn. Vel denne Ingebrigt som dør 02.08.1863 som Fattiglem Ingebrigt Ols. på Homelvigrønning, 79 år, Alderdomssvaghed.
Elen Jonetta Andersd. døde 12.04.1867
som Fattigl. Enke Elen Jonetha Andersd. Gjervmark på Vollumstrø, 77 år, Alderdom.

 

3. Sven Andersen Wang f. 07.08.1796 på Agle. Levde 1801. Foreldre Anders Berentsen,​ Jertru Lossia Jonasdr. Gift i T. Domkrk. 28.10.1824, som Svend, 28 år gml. ungk. og artillerist, Anders Berentsens sønn. Kone Lucie Sivertsdr, 30 år, f. på Byåsen, Sivert Mikkelsens datter. Dødsfallet til Sven/ Svend: 04.08.1872, Fattiglem Svend Wang, Hammerfest, 77 år, Alderdom, Hammerfest, grl. 20.06.1872. Konens dødsfall 16.07.1866, grl. 23.07.1866 som Kone Lucie Sivertsd. Wang, Hammerfest, 76 år. Barn:

 

3.1. Andreas Eduard Andersen
, f. 23 Jul 1825, dpt. 14 Aug 1825, DOMKrk., TR.hj., faren artillerist, bosted Bersvendveiten.

 

3.2. Johan Christian Andersen
, f. 25 Jan 1828, dpt. 16 Mar 1828, DOMKIRKEN, TR.hj., far artillerist, bosted Dronningens gate. Skredder i 1865, hos foreldrene i Hammerfest. En
Svend Wang
oppgitt f. 1831 i Tr.hjem , skredder, bor i 1875 i Hammerfest, med søsteren Karen Vang. Spørs om denne Svend er den samme som Johan Christian?

3.3. Karen Emilie
, f. 01 Aug 1831, dpt. 09 Sep 1832, TALVIK, FINNMARK. Konf. 1849 i Hammerfest. Yderst dårlig kunnskab formedelst en tidligere sygdom i hodet. Meget god oppførsel. Leser ikke godt. Ei pige
Karen Wang
døde 1882 i Hammerfest, oppgitt f. 1847. Hun bodde med broren Svend i Hammerfest i 1875, "idiot", f. i Kåfjord/ Alten.

 

Familien i 1865, nå nevnt med ny kone (Men Lucie Sivertsdatter Wang døde i 1866):

Svend Wang hf Arbeidsmand g 70 m Inderøen

Elen Susanne Wang* hans Kone g 73 k Trondhjem

Johan Christian Wang* s Skrædder ug 39 m Trondhjem d

Karen Emilie Wang* d ug 35 k Talvig

 

Hammerfest fattighus 1875, vel Johan (kalt Sven) og Karen:

Svend Wang m Logerende ug Hammerfest Fattigkassen. Skrædder af profesion 1831 Trondhjem b d

Karen Vang k Logerende ug Forsørges af Hammerfest Fattigvæsen. Haandarbeide 1847 Kaafjord

 

4. Johannes Andersen Wang f. 18.19.1798 på Fossum, Inderøya. Foreldre Anders Bærentssen og Gjertrud Lucia Jonædtr. en av «Vangbrødrene», konf. 1819 i Tr. Domkrk., soldat ved 1.Compagnie no. 37. Johannes Wang døde i Domkirkens sogn, Tr.hjem, 16.09.1872, 77 år gml, gravlagt 21.09., av Hjertesykdom med vattersott. Johannes Andersen Wang reiste i Trøndelag i 1838, temmeleg før, blå øyne og med brunt hår. Han var gift, fattiglem, forhenv. underofficer, tater og omstreifer. Johannes var gift 2 ganger, først med Karen Kristina Strøm, tilladelse v/ compagnie Theffens, se lysning. 1. kone Karen død i Trondhjem 13.02.1826 iflg skifteattest. Gift 01.04.1823 i Tr.hjem domkrk. som korporal, med Karen Klemmetsdatter Strøm, 30 år gml., fra Backlandet, hun død 16.02.1826. Barn:

 

4.1.Hans Christian
f. 01.12.1819, dpt. 26.12.1819, Bakklandet, Tr.hjem. Foreldre ungkar Johannes Andersen Sandvig, dreng, og pige Karen Hansdatter, tjent for Geelmuyden. Tilhørte Vor frue/ men dpt i Bakklandet. Kanskje det 1. leiermål han nevner i 1841.

 

4.2. Caroline Gjertine
Wang, f. 06.08.1823, dpt.14.09.1823, Domkrk., Tr.hjem, S.Tr. Foreldre: underofficer Johannes Wang og Karen Wang, fra Kalvskindet.

 

Andre gang gift som enkemann og inderst, sønn til soldat A. Wang, 52 år og f. i Tr.hj. men intet bestemt oppholdssted, 22.09.1847 i Strinda (Lade), med tr.hjemspike (Hanne) Martha Olava Clausdatter Linder f. 28.09.1810, Vår Fr., far avsk. soldat Linder Clausen v/ dåp, men v/ ekt. søfarende Claus Linders (Lindert Jacbosen Claussen) sin datter, 32 år gammel. Faren giftet seg som grenader ved det Tr.hjemske Infanteri Regimente andet Gevorben Grenader Compagnie 03.06.1800 i Tr.hjem med Petronelle Olsdatter Myre, 18 år i 1801, på Brandhaug Lykken, Tr.hjem. Ved 2. ekt. opplyst at 1. ekt. var oppløst ved "korporal Wangs kone" sin død 16.02.1826 i Tr.hjem, bosted Westregade, av brystsyge, jf. skifteattest. Barn:

4.3. Martin Julius
Wang f. 03.08.1841, dpt. 26.09.1841, Domkrk., Tr.hjem. Uekte. Farens 2. leiermål med forskjellige.

4.4. Adolf Conrad Johannesen,
f. 26 Aug 1850, dpt. 22.09.1850, Strinda/ Lade, Sør-Trøndelag, Norway. Bosted: Stolpstuen. Linm inn fra innlegg nedenfor: Adolph Conrad Johannessen Wang, ble konfirmert i Åsen (Frosta prestegjeld, NT) i 1865, og var da i Vordalen. Han var dreng i østre Vordalen ved folketellinga samme år, og ble værende der i flere år etter. Utvandret over Trondheim havn i april 1879 med reisemål Menomonie, WI. Fra Trondheim reiste han med «Tasso» til Hull, videre med Inman Lines skip «City of Brussels» til New York. Han reiste sammen med flere fra nabolaget, alle til Menomonie. Ved folketellinga året etter bodde Adolph i Tainter, Dunn Co, Wisconsin, og arbeidet da på sagbruk. Ble gift 1882 i Dunn Co., Wisconsin med Lena Johnson, f. mai 1863 i Norge. Hun hadde kommet til USA ca. 1868. De slo seg ned i Burnett Co., Wisconsin. Adolph fikk 8. mars 1894 homestead på 160 acres i twp 37N 14W (section 20) i Burnett. I folketellinga 1900 oppført i Rusk Township, Burnett, ti år senere i Roosevelt Township i samme county. Adolph Wang nevnes i Ulvestads bok om nordmenn i USA som ”Adolph Wand” fra Åsen. Bodde på samme sted også i 1920. Familien nevnes på

Barn, alle født i Wisconsin:

4.4.1.
Josephine (”Josie”) Wang,
f. jul. 1887, d. 1937, gift 1907-08 med Evan (Edward??) Erlandson, f. i Norge 1868, d. 1937. Han hadde kommet til Amerika i 1888 (jf. 1910). Bodde i 1910 hos hennes foreldre i Roosevelt, gårdsarbeider. På nabogården bodde Emil Erlandson og mor Trina - hans bror og mor? Josie og mannen var farmere i Roosevelt i 1930. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.2.
Mollie Wang,
f. jul. 1889.

4.4.3.
Albert Julius Wang,
f. des. 1891, d. 1944, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Wisconsin Pvt 47 Inf 4 Div. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.4.
Leonard Daniel (Dayel??) Wang
, f. aug. 1894, d. 1988, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Soldat under første verdenskrig. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.5.
Severt J. Wang
, f. jun. 1897, hjemmeværende enda i 1920.

4.4.6.
Et barn,
f. og d. før 1900.

4.4.7.
Et barn
, f. og d. før 1900.8

4.4.8.
Otto W. Wang
, f. 1901, d. 1968, hjemmeværende enda i 1920. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery, Burnett.

 

4.5. Christine Ovidia
f. 02.02.1854, dpt. 13.02.1854, Orkdal, S.Tr. Foreldrene omvankende

 

5. Christian Andersen Wang f. 29.11.1801 på Wang, Inderøya, Foreldre Anders Berentzen og Jertru Lucie Jonasd. Foreldre Anders Berentzen og Jertru Lucie Jonasd. Vel den Christian Vang, Mand av Tromsø som dør 08.04.1855 55 år gml. og gravlegges samme mnd. i Vågan, Nordland. Konf. i Bakke i Strinda i 1820, viet i Karlsøy sept. 1833 med ei enke Ane Eliasdatter Heggelund som igjen var enke på Gamnes i Karlsøy i 1865, de hadde 3 barn (hun hadde fra før 2 barn): Kone: Ane Heggelund Eliasdatter Figenschow, 1795 - 1873, død som legdslem. Barn:

 

5.1.
Christine Lucie Christiansen Wang
1832 - 1914, moderen enke Ane Heggelund Brennæs, opgav ungkarl Christian Andersen Vang, som barnefader, der var hidkommen fra vardøhuus, hvor han har været tambour, er fød på Inderøen og confiemeret i Bakke kirke ved Trondhjem. Begges 1. leiermål. Konf. 1848, bosted Brennæs, Helgøy/Karlsøy. Sykepleierske, død 1914, Tromsø.

5.2.
Johanna Andrea Christiansen
1834 - 1894, faren inderst v/ dåp, konf. 1850, Helgøy/Karlsøy, bosted Brennæs, gift med Søren Martin Mortensen den 30 September 1855 ‎(Age 21)‎ i Karlsø. Søren Martin Mortensen 1833 - 1904. Barn:

 

5.2.1.
Andreas Bernhard
Sørensen 1855 - 1858 (f. før ekteskapet)

5.2.2.
Morten Kristian
Sørensen 1857 -

5.2.3.
Hansine Andrea
Sørensen 1859 -

5.2.4.
Andreas Pauli
Sørensen 1861 - 1927

5.2.5.
Invard Martin
Sørensen 1867 -

5.2.6.
Regina Cecelie
Sørensen 1870 -

5.2.7.
Wilhelm Rikart
Sørensen 1874 - 1875

5.2.8.
Wilhelm Anton
Sørensen 1876 -

 

5.3.
Andreas Bernt Christiansen
1838 - 1920. konf. 1854, Tromsø/Tromsøsundet, bosted Helgøe. Gift 2 ganger: 1. kone: Anne Margrete Kjeldsdatter, 36 år, f. i Balsfjorden 1830, død mai 1884 i Tromsø av tæring, mannen fisker, gift 15 November 1867,‎ i Sør-Varanger, han sønn av Christian (Tambour) Andersen. Barn:

5.3.1.
Malene ‎(Lena)‎ Bertine Christiansen.
Født: 7. september 1868 30 32 -- Ropelv, Barnedåp 1. november 1868, Kirkenes, Sør-Varanger.

 

2. kone: Anna Karoline isaksdatter Hurulien f. 1873, Odden, , Hammerfest, gift Hammerfest landssokn 1899, bosted Hellefjorden, han sønn av fisker Kristian Andersen Wang, Trømsøsund, 3 barn i siste ekteskap:

5.3.2.
Ane Katrine Christiansen
1900, faren fisker, H. bysokn -

5.3.3.
Kristian Isak Andreasen
1903,

5.3.4.
Andreas Bernt Andreasen
1905. Alle levde 1910

 

6. Berent Andersen Vang, f. 06.02.1806, i Strinda?, døpt i mars 1806 i Tr.hjem domkrk. Døde 1890 på Sykehus i Oslo, bosted Lørenskog, Akershus. Den av «Vangbrødrene» som var mest vidan bereist. Rikelig omtalt i et tidligere tema, jeg gjengir de barna man har funnet til nå, for helhetens skyld: Mer om barna til omstreifende blikkenslager Bernt Andersen Wang. Barna er etter hva jeg har kunnet finne født i Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Hedmark og Oppland. (Samt muligens Gjertine i Troms?). Barn med sin ledsagerske/ senere kone Marthe Olsdatter Bruun:

 

6.1.
Ole Andreas (egentlig Mathiassen?) kalt "Berntsen Vang" stesønn
, f. 08.06.1833 i Støren, døpt 09.06.1833 i Holtaalen, S. Tr.lag. Moren og Bernt A. Vang hadde nå vært sammen i 5 måneder. Moren oppgir som rett barnefar Martias Mikkelsen Røkkessøen, selv om Bernt Vang påtok seg farskapet ved Ole Andreas sin dåp. En dom i januar 1834 fritok han fra farskapet, men manglende tingvitne gjorde at ikke rett barnefar ble fastslått. Mathias er altså mer sannsynlig enn Bernt, da Bernt altså grunnet bevis som reisepass m.m. ble frikjent. Var sist fattiglem med bosted Finstadeie i Lørenskoven, Akershus, døde på Rikshospitalet 07.09.1890: cancer ventriculi - kreft i magesekk. Gift. Mange barn med kone og 3 andre kvinner. Stor etterslekt.

 

6.2.
Johannes
Berntsen
f. 21.12. og dpt 26.12.1835 (i kirkeår 1836), Høylandet i Melhus, N.Tr. Døde 11.01.1838 og ble gravlagt 14.01.1838 i Biri, Oppland.

 

6.3.
Anne Gjertine
Berntsdatter
f. 20.01.1839 dpt 23., Dæhlieie i Vang, Hedmark. Døde 02.12.1892 og grl. 08.12., Vår Frue, Tr.hjem,

 

6.4.
Elen Jonetta Berntsdatter
f. 14.10.1841 og dpt 21.11.1841, Gran, Oppland. Meldt av faderen, der havde Pas fra Hamar av 01.01.1841, ligeledes tvende børn Pas fra Christiansund av 22.06.1841. Død når og hvor?

 

6.5.
Johannes Berntsen
f. 10.11.1842 Birid, Oppland, dpt. 14.11.1842, Biri, antatt død på New Zealand hvortil han emigrerte fra Oslo i 1872. Døde når og hvor? Sannsynligvis død før 1900, N.Z.. Gift, 3 barn født i Oslo hvorav 1 døde liten. 2 barn med til N.Z.

 

6.6.
Karen Berntsdatter
f. 21.05.1844, Landvik/ Hommedal, A.Agder, døpt 24.05., død 25.05. 4 dager gammel og grl. 28.05.1844, Landvik/ Hommedal. Oppholdssted Lundens-Eie. Faren kam-mager

 

6.7.
Caroline Berntsdatter
f. 10.12.1845 vel i Gran?, døpt 27.12.1845 i Fluberg/ Land, Oppland. Død 01.01.1846 og grl. 10.01.1846 i Vardal, Oppland,

 

6.8.
Carl August Berntsen
f. 11.04.1848, dpt 16.04.1848, Voss, Hordaland. Død 3 Aar gl., d. 27.03.1852 på Aagedal og grl. 29.03 eller 09.04.1852 i Grindheim i Bjelland, V.Agder. Kalt Carl Gustav ved død, men uten tvil samme barn.

 

6.9.
Christian Berntsen
f. 13.10.1850, døpt 03.11.1850, Birkenes, A.Agder. Død 21.03.1852, grl. 24.03.1852, Halse/Mandal.

 

6.10.
Christian Berntsen
f. 09.06.1852, Grænsen, Holt, Aust Agder, foreldre omvankende blikkenslager Gjert (selvsagt feil) Andersen Vang osv, visst død før 1892 (kilde?), evt. mye før? Død når og hvor? Et par medløpersker, hadde en sønn Martin.

 

6.11.
Berentine /Berntoline Berntsdatter
f. 02.05.1854, dpt 07.05.1854, Skjold/ Vats, Rogaland. (jf. Christiansands stift). Alle fadrene fra Kaarhus. Vokste opp og har etterslekt. Død hvor og når? 4 uektef. og 6 oppgitt ektef. barn med Hans Jacob Olsen Hakabru død 1901. Berntine levde i 1911, arrestert i Fredrikstad.

 

6.12.
Carl Berntsen
f. 19.11.1856, Frivold, Hægeland, V.A., hj.dpt. 28.11.1856 av gbr Torje Torjesen Frustøl (Hægeland), dåpen ført i Øvrebø, V.Agder., grl. 11.12.1856, Øvrebø, V.A.

 

6.13.
Gjert Severin Berntsen
f. 14.08.1859, dpt 21.08.1859 Eidanger, Telemark, d. 04.11.1919, Trondheim, sykehuset. En datter utenfor ekteskap levde 1919, mens, 3 barn med hans kone, ovenfor nevnte Fredrikke Severine "Ole Einersens datter" Vestereid, disse 3 var døde ved farens død 1919.

 

Barn med ugifte Ingeborg Isaksdatter

6.A.
Udøpt drengebarn
f. 22.06.1828, død 23.08.1828, 9 uker gml., grl. Lade/Strinda, S.Trøndelag, bosted Bakstrand, barnemor ugift Ingeborg Isaksdatter Leergjordet, logerende i Bakkestranden, hennes 3. leiermål, barnefar ungkar søfarende Berent Andersen Wang af Inderøen, hans 1. leiermål. Denne Ingeborg var døpt 05.10.1806 i Strinda, foreldre Isach Lorentsen Leeren og Ane Jonsdatter. Ingeborg hadde minst 5 uekte barn: 1: Jon Gunerius f. og dpt i mai 1924, Strinda/Lade. Far: ungk. matros Tørres Evensen, mor pige Ingeborg Isaksd. Erstad af Ytterøen.2: Ole Andreas f. juni 1826 og dpt i luli s.a. i Vår Frue. Barnefar: Ungk. matros Knud Nilsen av Østerrisør, nu på søreise med skipper Peersen, moren fra Indherredet, i tjeneste …., logerende på Bakken hos Raadmand Rønne. 3: udøpt drengebarn i 1828, se ovenfor. 4: Isak 24.12.1830, dpt 06.02.1831, Bakke, Strinda. Far: Isak Olaus Olsen Leren, ungkar og artellerist. Tvillingebarn--- men jeg har ikke kunnet finne tvillingen. 5: Johannes f. mai og spt aug. 1832, Vår Frue. Barnefar ungk. arb.mann Ole Johannessen af Meldalen, nå i arb. i Tr.hjem. Moren: pige I.I. af Ytterøen, på 8. året i Tr.hjem. Tjenestep./ arbeiderske hos ….holder Ole Grann. Oppgir her at det er hennes 2. leiermål. Barnet f. i Hornemansgården. Ingeborg Isaksdatter gifter seg så 27.06.1835 i Strinda/ Bratsberg med Nils Arntsen Leersaven 24 år, fra Strinden, første barnet er Anne Martha f. nov. 1835 i Bratsberg/ Strinda.

 

Barn med omstreiferske Karen Helene Andersdatter

6.B.
Johannes Berntsen Vang
f. 04.03.1835, Høilandet under Melhus, N. Tr., voksendøpt 15.07.1849 i Leksvik/ Leksvik, NTr., mor omstreiferske Karen Helene Andersdatter. «Denne omtr. 14 ½ år gamle Taterdreng døptes som Voxen, uden efterfølgende Conf., efter at have gjort rede for sin Chr.doms Kundsk., … videre det i Archivet vedlagte Brev af 28.11.1848 fra den fungerende Biskop i Trondhjem. Trondhj. Biskops arkiv: «Til Prost Arentz. I anledning av … av 4de f.M hvormed fulgte en forstilling av 28de Sept. d.A. fra sognepresten til Lexvigen, Scheen, angående drengen Johannes Berntsens Dåb, skal jeg, nest at bemærke, at det Kongl. Kirkeped. har henstillet til mig om at avgjøre fornøden Bestemmelse, henstille Sognepr. Scheen tilkjendegjort, at efter de meddelte Oplysninger bifalde hans Forslag, at Drengen JB døbes, efter at han forud har gjort Rede for sin Chr.Kundskab». Denne Johannes Berntsen Wibstad f i Meelhus med far Bernt Andersen gifter seg oppg. 29 år gammel i Overhalla i 1863, med Petter Darres datter enke Sophie Margrethe Pettersdatter 41 år gammel, fra Grandepl., Overhalla. Husmann med jord her i 1865. Johannes m.fam. skal være utflyttet til Namsos i 1870. Sofia skal ha død i Hammarsøya (Vemundvik), og mannen skal ha død i Namsos. Hypotese: Jensensgate, Namsos 1910: Johannes Berts. Egen Husholdning men enslig e Nattevagt paa Sagbrug og Vedhugst, frit Hus af Kom. 20.07.1838 Leksviken. (finner ingen Johannes f. i Leksvik på denne datoen) Dette må sjekkes mer v/ anledning. Død når og hvor? (vel død mell. 1910 og 1920, Namsos)

 

To barn med Johanne Larsdatter Dahl

6.C.
Gjertine Berntsdatter Vang
Født og død hvor og når? Trenger kildeinformasjon her!

 

(Feil oppgitt? : 1851, Lenvik, Troms (kilde til dette fødested?), mor Johanne Larsdatter Dahl f 1834, (g. 1863 i Børsa S.T. med Børre Hansen Pårse fra Hedmarken), Gjertine levde 1900 i Selnes, Skjørn. Dette stemmer nødvendigvis ikke!) Denne Gjertine Berntsd. må ikke forveksles med ektefødte Ingeborg Gjertine Bentsdatter f. 10.04.1851 og døpt 25.05.1851 i Stadsbygd, foreldre inderst og senere husmann med jord Bent/Bengt/Bernt Anfindsen 1819 og Elisabeth Johnsdatter 1824, Aaremstranden, begge fra Stadsbygden. Sistnevnte kalles i 1865 for Hjertina, 15 år, bosted Aarem i Lensviken i Stadsbygd. Ingeborg Gjertine ble som Bent Anfinsen Aarenesstrandens datter gift 1874 i Bjugn/Stjørna med uk inderst senere strandsitter/ fisker ektefødt Martin Fredrik Hansen Selnæs f. 17.05.1853, Ørlandet, sønn til Hans Chr. Mortinussen Møller Selnæs og Beret Anna Christoffersd. Sønnen skredderlærling Bernt Edvard ble f. 08.01.1884 i Skjørn. Familien finnes i 1900 i Skjørn. Sønnen fisker/ Inderst Bernt F. Møller bor i Skaret, Rissen, Stadsbygd i 1910, nå med konen skredder Beret M. Møller f. 1880, Rissen. Fredrik og Gjertine Selnes lever i 1910 i Selnes, Bjugn/ Skjørn. Altså ikke vår Gjertine Berntsdatter Vang, dette.

 

mann: Hans Magnus Hansen Barlin f. 1862. Barn:
Even Hansen Barlin
(dokumentasjon savnes sårt?)

 

6.D.
Berith Berntsdatter Vang
f. 04.07.1868 og dpt 19.07.1868, Horg/Støren, S. Tr. Født ved Brandeggen i Størdalen. Foreldrenne omstreiferske Johanna Larsdatter og Bernt Vang, omflakkende folk. Moren f. i Ihlen pr. Tr.hj., konf. på Byneset, enke etter Børre Hansen Vaaraald(?) fra Næss i Hedmark, viet i Størken(?), Børe død for nogle år siden, Johannas far Lars Ladeaasen i Malvigen. 37 år gml. Far til barnet er oppg. omstreifer enkemand Bernt Wang. Død når og hvor?

 

Barn med omstrippende Olava «Stor-Lava» Eriksdatter

6.E.
Elen Jonetta Berntsdatter Vang
02.12.1870, Rød Sogn i Nesset, Tingvoll, Møre & Romsdal, far omstrippende Enkemand Bernt Andersen Vang fra Trondhjem, , mor pige Olava «Stor-Lava» Eriksdatter fra Holtaalen, ligeledes omstrippende, f. 1828 som levde 1875 i Wormdal, Orkdal, ST,. (han 65, hun 42 år). Faren oppga at det var hans 1. og hennes 2. leiermål. Død når og hvor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Det er nok denne jeg har tenkt på...

 

1280 99a Jonetha Andersdatter Gravrock?? Trondhjem 21 1814 1814

 

Med dine opplysninger sletter jeg det, da det altså synes å være feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne Langås

4.3, Adolph Conrad Johannessen Wang, ble konfirmert i Åsen (Frosta prestegjeld, NT) i 1865, og var da i Vordalen. Han var dreng i østre Vordalen ved folketellinga samme år, og ble værende der i flere år etter. Utvandret over Trondheim havn i april 1879 med reisemål Menomonie, WI. Fra Trondheim reiste han med «Tasso» til Hull, videre med Inman Lines skip «City of Brussels» til New York. Han reiste sammen med flere fra nabolaget, alle til Menomonie. Ved folketellinga året etter bodde Adolph i Tainter, Dunn Co, Wisconsin, og arbeidet da på sagbruk. Ble gift 1882 i Dunn Co., Wisconsin med Lena Johnson, f. mai 1863 i Norge. Hun hadde kommet til USA ca. 1868. De slo seg ned i Burnett Co., Wisconsin. Adolph fikk 8. mars 1894 homestead på 160 acres i twp 37N 14W (section 20) i Burnett. I folketellinga 1900 oppført i Rusk Township, Burnett, ti år senere i Roosevelt Township i samme county. Adolph Wang nevnes i Ulvestads bok om nordmenn i USA som ”Adolph Wand” fra Åsen. Bodde på samme sted også i 1920. Familien nevnes på http://www.rootsweb.com/~wiburnet/histories/timberland.htm.

Barn, alle født i Wisconsin:

1. Josephine (”Josie”) Wang, f. jul. 1887, d. 1937, gift 1907-08 med Evan (Edward??) Erlandson, f. i Norge 1868, d. 1937. Han hadde kommet til Amerika i 1888 (jf. 1910). Bodde i 1910 hos hennes foreldre i Roosevelt, gårdsarbeider. På nabogården bodde Emil Erlandson og mor Trina - hans bror og mor? Josie og mannen var farmere i Roosevelt i 1930. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

2. Mollie Wang, f. jul. 1889.

3. Albert Julius Wang, f. des. 1891, d. 1944, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Wisconsin Pvt 47 Inf 4 Div. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4. Leonard Daniel (Dayel??) Wang, f. aug. 1894, d. 1988, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Soldat under første verdenskrig. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

5. Severt J. Wang, f. jun. 1897, hjemmeværende enda i 1920.

6. Et barn, f. og d. før 1900.

7. Et barn, f. og d. før 1900.8

6. Otto W. Wang, f. 1901, d. 1968, hjemmeværende enda i 1920. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery, Burnett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Spennende historie om Adolph Conrad!

 

Finner forøvrig dette om Christian Andersen Wang: konf. i Bakke i Strinda i 1820, viet i Karlsøy sept. 1833 med ei enke Ane Eliasdatter Heggelund som var enke på Gamnes i Karlsøy i 1865, de hadde 3 barn:

Kone:

Ane Heggelund Eliasdatter Figenschow

1795 - 1873

Barn:

Christine Lucie Christiansen Wang 1832 - 1914, moderen enke Ane Heggelund Brennæs, opgav ungkarl Christian Andersen Vang, som barnefader, der var hidkommen fra vardøhuus, hvor han har været tambour, er fød på Inderøen og confiemeret i Bakke kirke ved Trondhjem. Begges 1. leiermål.

Johanna Andrea Christiansen 1834 - 1894, faren inderst v/ dåp, gift med Søren Martin Mortensen den 30 September 1855 ‎(Age 21)‎ i Karlsø

Andreas Bernt Christiansen 1838 - 1920. Gift 2 ganger: Anne Margrete Kjeldsdatter - ‎15 November 1867 ‎(Age 29)‎ i Sør-Varanger, og Anna Karoline Hurlin f. 1873, Hammerfest, 3 barn: Ane Katrine Christiansen 1900, faren fisker, H. bysokn - Kristian Isak Andreasen 1903, Andreas Bernt Andreasen 1905. Alle levde 1910

 

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Helgøy i Karlsøy, Ministerialbok nr. 8 (1805-1838), Kronologisk liste 1837, side 106-107.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-55

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...61212660319.jpg

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Helgøy i Karlsøy, Ministerialbok nr. 8 (1805-1838), Kronologisk liste 1835, side 96-97.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-50

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...61212660314.jpg

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Helgøy i Karlsøy, Ministerialbok nr. 8 (1805-1838), Kronologisk liste 1832, side 86-87.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-45

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...61212660309.jpg

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Karlsøy, Klokkerbok nr. 1 (1821-1840), Ekteviede 1834, side 386-387.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-184

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70607640093.jpg

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Lade, Bakke i Strinda, Klokkerbok nr. 606C03 (1817-1824), Konfirmerte 1820, side 253.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-149

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70918680094.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Er det noen som har greid å finne Andrea Sivertsdatter født ca 1830 som døpt eller konfirmert i Melhus? Der letet jeg veldig tidligere husker jeg, men det er så lenge siden at ikke er sikkert at alle kirkebøker var utlagt på Digitalarkivet

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

John: takk for tilbakemelding. Fint med dåpsdatoen. Er usikker om oversettelsen er helt korrekt. Jeg syns det står Christine Ovidia, og at mor er hans Kone Hanna Martha Olava Clausdtr.

 

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Orkdal, Ministerialbok nr. 668A05 (1840-1853), Fødte og døpte 1853, side 95.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-99

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...50519031004.jpg

 

Anne Lise: Har du dåpen hennes (du mener den oppgitte Andrea Gjertine Sivertsdatter?). Har ikke funnet konf.en..

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Hallvard:

 

Har noen av de øvrige i denne aktuelle familien vært på Tukthuset? (Bernt Andersen Vang no. 6 og ledsagersken Martha Olsdatter Brun var jo innsatt rundt 1833/1834 i forbindelse med Marthas sønn Ole Andreas' fødsel, uten at hun var konfirmert, noe hun ble på tukthuset).

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Noen flere tillegg i innlegg nummer 6.

 

Skulle gjerne funnet dødsfallet til Vang-broren Christian, i Karlsøy-området?

 

Og hva med omstreiferen Sivert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Fant Johannes Wangs første ekteskap, og første kones død, se innlegg 6 hvor det er tilføyet

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Da er det bare dødsfallet til eldste søsken omstreifer Sivert Andersen Wang f. 1792 som mangler.

 

Kan noen "kjennere" legge inn hva som er de siste livstegn man har fra denne karen? Hvor og når er han sist registrert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
erling t endresen

En del av min barnelærdom var "Ei gong begynna, ei gong begje", men jeg klarer ikke legge denne lille manglende puslespillbrikken helt vekk enda. For ennå savnes dødsfallet til denne lille omstreiferpiken, kopiert fra innlegg nr 6, mest sannsynlig død ganske liten:

 

6.4. Elen Jonetta Berntsdatter f. 21.10.1841 og dpt 14.11.1841, Gran, Oppland. Meldt av faderen, der havde Pas fra Hamar av 01.01.1841, ligeledes tvende børn Pas fra Christiansund av 22.06.1841. Død når og hvor?

 

Jeg løfter spørsmålet opp igjen, i håp om funn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
majken moen

,Hei... takk for respons!

 

Jeg har nå skummet diverse tidligere omtaler av familien og legger ved en lengre oversikt, fremkommet etter klipp- og lim samt delvis etter "gå-til-kildene" metoden. Det er alltid fare for at noe her er feil, og korreksjoner mottas med takk. Så og tillegg!!

 

Anders Bærntsen 45 år ble som enkem. og grenader Anders Berntssen 07.09. trol. og inngått i 2. ekt. 06.10.1792, Inderøya, N-Tr., med Gjertrud Lucia Jonasdatter. Anders var inderst uten jord og gikk i dagleie i Wang i Sakshaug i Inderøy. Anders Berntsen var død før 1823 da sønnen Bernt sto konfirmant. Barn som er kjent, hvorav 4 er med i tellingen 1801 fra Wang i Sakshaug/ Inderøy, N.Tr:

1. Sivert Andersen Wang, f. på Norum, Inderøya, f. 16.11.1792, konf? En av «Vangbrødrene». Foreldre Anders Bærentsen og Gjertrud Jons. Død når? Siste livstegn? Gift med Ellen Marie Abrahamsdatter Hentsel 'Svart-Elen', (event het hun ifølge en kilde Elen Marie Levorsdatter f. 1805 Galdis. Hennes foreldre var Levor Olsen f. 1755 og Anne Marie Christophersdatter f. 1774 i Kristiansandtraktene. Hva er rett?). Barn:

1.1. Sivert Olaus Sivertsen Vang, f. 15.05.1829, Støren, voksendøpt i Kr.ia tukthus, omreisende gjørtler, Sivert Olaus Sivertsen reiste i trøndelagsområdet og på Nordmøre i slutten av 1840- og inn i 1850-åra, sagt å vera 21 år i 1849, sped av lemmer, mørke øyne og sort hår (i 1859 blå øyne), og i 1859 64 tommar høg. Fikk en sønn med ei omvankende Karen Arntsdatter Myre.

1.1.1. Johan Olaus f. birth date: 04 Mar 1849, dpt. 25 Mar 1849 ORKDAL, SOR TR. "Død" står det i kirkeboken. Begges første leiermål, oppg. av moren. Død 5. mai 1849 og grl. 13., Orkdal, omvandrende, tilhold på Midtli.

Fikk en datter med Marta Olsdatter Haavin i Horrig, begge omflakkende, oppg. begges 1. leiermål:

1.1.2. Ane Oline f. i Melhus, dåpstadf. i Melhus 01.04.1853.

Reiste så saman med Fredrikke Eliasdatter Wiig av Ørkedal. Muligens denne: tvillingene Fredrikke og Fredrik f.9/10 dpt.6/12 1835 Trondheim. Foreldre: Elias Olsen Wiig f. 1799 og Gjertru Andersdtr. f. 1800 gift 9/10 1823 Tr.heim. Barn:

1.1.3. Elen Maria 1857, gift 17.09.1882 i Tr.hj, med Karl Magnus Fredriksen

1.1.4. Ane Gjertine 21.06.1859, Rindal, begges 2. leiermål. Var hun sammen med en Lars Magnus Olufsen Holm f. 1859 i Tolgen? Ble hun gift med Holger Edvard Holm f. 1865 i Tolgen, Nov 07 1889. 5 barn nevnt.

1.1.5. Fredrikke Severine 1861: Vistdalen i Nesset, Romsdal: uekte, født 10 juni på Troldhaug. Foreldrene var omstreifende ungkar Sivert Olaus Sivertsen Vang og piken Frederika Eliasdatter Vig. Begges første leiermål. Faddere fra Myklebostad og Ødegård.

1.1.6. Bergitte Eline døpt 18.06.1865 i Levanger (barnet var født i Overhalla). Foreldrene skal være gift i Ørkendalen.

1.1.7. Sivert Abraham 06.12.1867, Oppdal, foreldrene sier seg å være ekteviet.

1.1.8. Maria Magdalena født 29. april 1870, ekte. Aure. Foreldrene var omstreifende Sivert Olaus Sivertsen Vang og hustru Frederikke Eliasdatter Vig.

Død 1870 i Aure: Et ektefødt pikebarn Maria Magdalena Sivertsdatter 4 1/2 mnd. Faren omreisende arbeidsmann Sivert O. Sivertsen, oppholder seg Stavnes.1.1.7. Maria Magdalena f. 26.06.1871, Blixaas (Blækken?) i Halsa. Oppgitt ektef., faren Idd (Ind.) og moren kone osv. Ugifte M. M. Sivertsd. Thingvold død 03 Apr 1894 Øre i Thingvold, Møre Og Romsdal. Bosted Myklebostad

1.1.9. Martha 1873

1.1.10. Johannes Olaus f. 20. september 1880, Halsa. Foreldrene var omreisende gjørtler Sivert Olaus Sivertsen Vang og hustru Fredrikke Eliasdatter Vig, oppholdt seg ved barnets fødsel i Aure, han 51 år, hun 44 år gammel.

1876, Rogstadsjøen i Støren:

Sivert Sivertsen Omstrejfer g? Omstrejfer uden nogen bestemt Haand?? 1827 Ubekjendt

Fredrikke Sivertsen* Hans Kone? g? 1832 Ubekjendt

Sivert Sivertsen s 1867 Ubekjendt

Birgitta Sivertsdatter d ug ? Ubekjendt

Maria Magdalena Sivertsdatter d ug ? Ubekjendt

Martha Sivertsdatter d 1873 Ubekjendt

Ane Jertine Sivertsdatter d ug 1859 Ubekjendt

Sivert S. Vang hf g Blikenslager 1867.12.06 Opdalh S.T.A.

Olaf Sivert Vang s ug Søn 1896.09.04 Strinden

Bernt Johanes Vang s ug Søn 1898.09.19 Strinden

Anne Gjertine Vang hm g Hustru 1875.01.21 Ørkedalen

Anna Fridrike Vang d ug Datter 1893.12.04 Horeg

NN s ug Søn 1900.11.09 Trondhjem ST

1.2. Anders Sivertsen Vang, også kalt 'Stor-Anders' og 'Lang-Anders, omstreifer, kammager, Hornarbeider, f. på Røskaft?/ Støren/ Horg, f. 1834?, (12.04.1827, Horg?), er som Grytestøper-Anders i 1862-oversikten nevnt med Marthe i Støren. Han fikk med Ingeborg-Anna Evensdatter f. 1839? (14.10.1841, Hilmo fra Sælbu, Tydalen) flere barn:

1.2.1. NN?

1.2.2. Anna Eline Andersdatter Vang (Giseth), f.30-3-1868 i Hitteren, ”Hjemmedøbt af Peer Rasmussen af Hitteren”, dpt.19-4-1868 i Hevne, konf.1883 i Frosta, så døde hun på Trondhjems sygehus 5-6-1902. Hans Eriksen Steen var andre mannen hun reiste med, og hun fikk 3 barn med ham, bl.a. Hilmer og Marie, som jeg ikke kjenner videre til. Denne Steen-slekten er for øvrig også en 'halv-reisende' slekt fra Vågå, og også faren til Hans reiste på malerarbeid.

1.2.3. Marie(a) Magdalena F. 03 / 03 - 1871 Tiller/ Klæbu. Døpt 19 / 03 - 1871 Orkdal. Konfimert 29 / 08 - 1886 Tr. Heim Domkirke. Maria Magdalena døde 16 / 03 - 1902 Melhus / Flå. Gift borgerlig 28-3-1894 i Guldalen med Anton Kristian Johansen Lysgård -'Lange- Anton / Dobbeltfanten', f.1865. Han var av det reisende Lysgård-folket, og de fikk 5 barn. Bl.a. August Andreas Magnus f. 17/12 - 1893, Døpt 04/01 - 1894 på Melhus. Anna Karoline f. 1894 Holtålen og Gjert Severin f 1900 på Høilandet eller Hålonda. Anton Kristian blir senere gift med Anna Emilie og de får 5 barn. De første er tvillinger f 1903. Gjert Severin Lysgård, f.3-5-1898, dpt.19-5-1898 i Byneset, men det er vel stor sannsynlighet for at han er død før navnebroren 1900. ”Ugift tjenestegut Andreas Lysgaard, født i Flaa, Guldalen” dør på ”Tuberkulosehjemmet hersteds” 8-4-1912 av ”Lungetæring” og blir gravlagt 13-4-1912 i Røros (fødselsår da oppgitt til 1884). Anna Karoline har etterkommere. Hun hadde et par barn før hun ble gift med en enkemann i Melhus og fikk et par barn med ham også. Gjert Severin f 1900 skal ha blitt forsørget i Buviken, men tror ikke han er konfirmert verken der eller i Flå der faren senere bodde.

1.2.4. Abraham F. 08 / 02 - 1874. Døpt 01 / 03 - 1874 Børsa Kirke

1.2.5. Cecilie Hendrikke F 22 / 05 - 1876 Rognes/ Rogstad i Støren. Konfimert 05 / 04 - 1891 Horg. Faren kalt inderst v/ konf.en hennes. Døde 1971 i Trondheim. Fikk etterslekt.

1.2.6. Gjert Severin F. 28 / 10 – 1885. Døpt 15 / 11 - 1885 Byneset / Buvik. Moren erklærte at hun var konf., at hun og barnefar levde sammen som ektefolk uten å være gift. Konfimert 30 / 09 - 1900 i Ila Kirke Tr. Heim

1.3. Andrea Gjertine Sivertsdatter Vang f. ca. 1830. Sivert Andersen Vangs datter Andrea hadde også en datter som het Ane Gjertine født 1875. Andrea Sivertsdatter og Ole Einarsen Vestereid fikk datteren Foreldrene var ikke gift. Det er da oppgitt at moren Andrea Sivertsdatter bodde i Øjan. Ved folketellingen 1875 er Andrea Sivertsdatter i tjeneste i Monseth i Orkdal, og da står det fødselåret kanskje var 1854. Ole Einersen også ble kalt Solørgutten, Solør-Gulbrand og også Ola Fantegut (fra Fantefortegnelsen 1845). Kanskje kan jeg bidra med et par detaljer. Det er som kjent alle detaljene som utgjør et hele. I FT1900 finner vi Anne Gjertine. Hun er f. 21.01.1975 i Ørkedalen, og er blitt gift med blikkenslager Sivert S. Vang. Lenke En udøpt sønn er oppført. Han var f. 09.11.1900, og ble døpt 26.12.1900 i Ila kirke. Ludvig Johan Edvard skulle han hete, og foreldre var Sivert Sivertsen Vang, Blikkenslager, og Anne Gjertine Olsdtr *Giset*. Giset finnes i Aure på Nordmøre, og på Frosta i Nord-Trøndelag. Og ganske riktig: Konfirmert på Frosta 1890: Anne Gjertine Olsdtr Giset, f. 21.01.1875 og døpt 31.01.1875 i Orkedal. Bopel Frosta - Giset. Foreldre Ungk. Omstreifer Ole Einersen Vestereid af Solør og Pige Andrea Sivertsdatter (Øiksaas?) Og hva med hornskjemakeren og enkemannen Ole Enersen født 1827 i 'Sollør prestegeld' og bosatt i Strandveien 66 i Trondheim i 1900, - kan vi 'bruke ham' til noe her? Barn:

1.3.1. NN, vel f. ca 1847-48, vel død liten, ikke nevnt i 1864.

1.3.2. Anders Olsen født 20.09 og døpt 14.10.1849. Mor: Andrea Gjertrud.. hj.døpt i Holand, bekr. i Orkdal, begges 2. leiermål. Anders Olsen Solem Sunde, f.20.09.1849, hjemmedøpt 05.10.1849 i Surnadal, stadfestet 14.oktober 1849. Gift 1884 med Marthe Marie Andreasdatter Stølan (ca.1838-etter 1884). 1 barn.

1.3.3. Oliver Edvard Døpt i Horg 19. febr. 1854; Oliver Edvard - sønn av Andrea og Ole (dåpsbarn nr. 6), Omløbende

1.3.4. Cecilie Henrikke Olsdatter, f.18.02.1855 i Offerdal i Jämtlands län, Sverige. Gift 1881 i Trondheim med Oluf Leonard Jakobsen Kvam. 5 barn.

Tr. hjem 1900:

Oluf Kvam hf g Blikenslager 1859.09.29 Hevnne

Seselie Kvam hm g Husgjerning 1855.02.18 Jempland Sverig

Anna Kvam d ug 1873.12.01 Leksvigen

Magdalena Kvam d ug 1882.03.05 Trondhjem ST

Johanes Kvam s ug 1884 Trondhjem ST

Oliver Kvam s ug 1887.05.05 Trondhjem ST

Jertine Kvam d ug 1889.12.11 Trondhjem ST

1.3.5. Jørgina Lovisie Olsdatter, f.19.08.1859, dpt. 26.08.1859, Børsen/Skogn Jørgine Lovise, dør 10 år gammel 19-11-1869 av ”Bronchitis capillaris morb. organ cordes” på Sygehuset i Trondhjem og gravlegges 27-11-1869 fra Trondhjem Domkirke. Hun kalles da ”Omstreiferbarn – Forældrenes Navne vides ei, da Moderen forlod Byen strax efter Barnets indleggelse paa Sygehuset”.

1.3.6. Elen Marie Olsdatter, f.ca.1861 i Meldal. Skal være deres 5. leiermål. Gift med Andreas Edvart Nicolaisen Landmark. 6 barn.

1.3.7. Fredrikke Severine Olsdatter, f.26.04.1864, døpt 11.05.1864 i Rindal kirke. Begges fjerde leiermål. Disse Forældre medbragte 3 ældre Börn sc: 1 Cecilie Hendrikke 8 Aar gl födt og döbt i Offerdal i Jämtland. 2 Jörgine Lovise 4 Aar gl födt i (Rus?viken?) og döbt i Risseskogen. 3 Elen Marie 2 Aar gl. födt og döbt i Meldalen. Gift med Gjert Severin Berntsen Wang, 3 barn, alle didsse døde ved farens død i 1919.

1.3.8. Karen Oline Olsdatter, f.02.01.1867 i Sverige, konfirmert 08.10.1882. Gift 1890 i Trondheim med Johan Magnus Jakobsen Kvam. 2 barn. NB! Det er registrert at hun har vært utsatt til forpleining i Melhus...

1.3.9. Anton Christian Olsen Solem, f.28.08.1869, døpt 05.09.1869. «Foreldrene skulle have avlet flere børn sammen». Gift med Elisabeth.

1.3.10. Jørgine Lovise i 1872, gm Lorents Jakobsen Kvam. f.1872 i Støren. Gift 1889 i Trondheim med Lorents Jakobsen Kvam. 7 barn.

1.3.11. Anne Gjertine Olsdatter, f.21.01.1875, døpt 31.01.1875 i Orkdal kirke. Gift med Sivert Abraham Sivertsen Vang. 4 barn.

Hadde de enda et par barn, 13 i alt?

2. Elen Jonetta Andersdatter Wang f. 27.07.1794, Halde. Foreldre Anders Berntssen og Gjertrud Lucia Jonædt. Barn:

 

2.1. Johan Gjert Røviig f. 03.11.1828, dpt 28.12.1828, Domkrk,​ Tr.hjem, S.Tr. Foreldre: ungkar og soldat Andreas Amundsen Røviig,​ pige Elen Jonetha Andersdr

 

2.2. Christian Jensen f. 26.09.1833, dpt. 24.11.1833, Leksvik, N.Tr. Foreldre: ungkar Jens Carlsen Trongen,​ pigen Elen Jonetta Andersdr. Tetliaunet, hans første og hennes annet leiermål.

 

Elen Jonetta ble 1842 i Lade i Strinda med enke- og husmann Ingebrigt Olsen Gjervtrøe, 57 år, fra Gudbrandsdalen, en Ole Olsens sønn. Vel denne Ingebrigt som dør 02.08.1863 som Fattiglem Ingebrigt Ols. på Homelvigrønning, 79 år, Alderdomssvaghed. Elen Jonetta Andersd. døde 12.04.1867 som Fattigl. Enke Elen Jonetha Andersd. Gjervmark på Vollumstrø, 77 år, Alderdom.

3. Sven Andersen Wang f. 07.08.1796 på Agle. Levde 1801. Foreldre Anders Berentsen,​ Jertru Lossia Jonasdr. Gift i T. Domkrk. 28.10.1824, som Svend, 28 år gml. ungk. og artillerist, Anders Berentsens sønn. Kone Lucie Sivertsdr, 30 år, f. på Byåsen, Sivert Mikkelsens datter. Dødsfallet til Sven/ Svend: 04.08.1872, Fattiglem Svend Wang, Hammerfest, 77 år, Alderdom, Hammerfest, grl. 20.06.1872. Konens dødsfall 16.07.1866, grl. 23.07.1866 som Kone Lucie Sivertsd. Wang, Hammerfest, 76 år. Barn:

 

3.1. Andreas Eduard Andersen , f. 23 Jul 1825, dpt. 14 Aug 1825, DOMKrk., TR.hj., faren artillerist, bosted Bersvendveiten.

 

3.2. Johan Christian Andersen, f. 25 Jan 1828, dpt. 16 Mar 1828, DOMKIRKEN, TR.hj., far artillerist, bosted Dronningens gate. Skredder i 1865, hos foreldrene i Hammerfest. En Svend Wang oppgitt f. 1831 i Tr.hjem , skredder, bor i 1875 i Hammerfest, med søsteren Karen Vang. Spørs om denne Svend er den samme som Johan Christian?

3.3. Karen Emilie, f. 01 Aug 1831, dpt. 09 Sep 1832, TALVIK, FINNMARK. Konf. 1849 i Hammerfest. Yderst dårlig kunnskab formedelst en tidligere sygdom i hodet. Meget god oppførsel. Leser ikke godt. Ei pige Karen Wang døde 1882 i Hammerfest, oppgitt f. 1847. Hun bodde med broren Svend i Hammerfest i 1875, "idiot", f. i Kåfjord/ Alten.

Familien i 1865, nå nevnt med ny kone (Men Lucie Sivertsdatter Wang døde i 1866):

Svend Wang hf Arbeidsmand g 70 m Inderøen

Elen Susanne Wang* hans Kone g 73 k Trondhjem

Johan Christian Wang* s Skrædder ug 39 m Trondhjem d

Karen Emilie Wang* d ug 35 k Talvig

Hammerfest fattighus 1875, vel Johan (kalt Sven) og Karen:

Svend Wang m Logerende ug Hammerfest Fattigkassen. Skrædder af profesion 1831 Trondhjem b d

Karen Vang k Logerende ug Forsørges af Hammerfest Fattigvæsen. Haandarbeide 1847 Kaafjord

4. Johannes Andersen Wang f. 18.19.1798 på Fossum, Inderøya. Foreldre Anders Bærentssen og Gjertrud Lucia Jonædtr. en av «Vangbrødrene», konf. 1819 i Tr. Domkrk., soldat ved 1.Compagnie no. 37. Johannes Wang døde i Domkirkens sogn, Tr.hjem, 16.09.1872, 77 år gml, gravlagt 21.09., av Hjertesykdom med vattersott. Johannes Andersen Wang reiste i Trøndelag i 1838, temmeleg før, blå øyne og med brunt hår. Han var gift, fattiglem, forhenv. underofficer, tater og omstreifer. Johannes var gift 2 ganger, først med Karen Kristina Strøm, tilladelse v/ compagnie Theffens, se lysning. 1. kone Karen død i Trondhjem 13.02.1826 iflg skifteattest. Gift 01.04.1823 i Tr.hjem domkrk. som korporal, med Karen Klemmetsdatter Strøm, 30 år gml., fra Backlandet, hun død 16.02.1826. Barn:

 

4.1.Hans Christian f. 01.12.1819, dpt. 26.12.1819, Bakklandet, Tr.hjem. Foreldre ungkar Johannes Andersen Sandvig, dreng, og pige Karen Hansdatter, tjent for Geelmuyden. Tilhørte Vor frue/ men dpt i Bakklandet. Kanskje det 1. leiermål han nevner i 1841.

4.2. Caroline Gjertine Wang, f. 06.08.1823, dpt.14.09.1823, Domkrk., Tr.hjem, S.Tr. Foreldre: underofficer Johannes Wang og Karen Wang, fra Kalvskindet.

Andre gang gift som enkemann og inderst, sønn til soldat A. Wang, 52 år og f. i Tr.hj. men intet bestemt oppholdssted, 22.09.1847 i Strinda (Lade), med tr.hjemspike (Hanne) Martha Olava Clausdatter Linder f. 28.09.1810, Vår Fr., far avsk. soldat Linder Clausen v/ dåp, men v/ ekt. søfarende Claus Linders (Lindert Jacbosen Claussen) sin datter, 32 år gammel. Faren giftet seg som grenader ved det Tr.hjemske Infanteri Regimente andet Gevorben Grenader Compagnie 03.06.1800 i Tr.hjem med Petronelle Olsdatter Myre, 18 år i 1801, på Brandhaug Lykken, Tr.hjem. Ved 2. ekt. opplyst at 1. ekt. var oppløst ved "korporal Wangs kone" sin død 16.02.1826 i Tr.hjem, bosted Westregade, av brystsyge, jf. skifteattest. Barn:

4.3. Martin Julius Wang f. 03.08.1841, dpt. 26.09.1841, Domkrk., Tr.hjem. Uekte. Farens 2. leiermål med forskjellige.

4.4. Adolf Conrad Johannesen, f. 26 Aug 1850, dpt. 22.09.1850, Strinda/ Lade, Sør-Trøndelag, Norway. Bosted: Stolpstuen. Linm inn fra innlegg nedenfor: Adolph Conrad Johannessen Wang, ble konfirmert i Åsen (Frosta prestegjeld, NT) i 1865, og var da i Vordalen. Han var dreng i østre Vordalen ved folketellinga samme år, og ble værende der i flere år etter. Utvandret over Trondheim havn i april 1879 med reisemål Menomonie, WI. Fra Trondheim reiste han med «Tasso» til Hull, videre med Inman Lines skip «City of Brussels» til New York. Han reiste sammen med flere fra nabolaget, alle til Menomonie. Ved folketellinga året etter bodde Adolph i Tainter, Dunn Co, Wisconsin, og arbeidet da på sagbruk. Ble gift 1882 i Dunn Co., Wisconsin med Lena Johnson, f. mai 1863 i Norge. Hun hadde kommet til USA ca. 1868. De slo seg ned i Burnett Co., Wisconsin. Adolph fikk 8. mars 1894 homestead på 160 acres i twp 37N 14W (section 20) i Burnett. I folketellinga 1900 oppført i Rusk Township, Burnett, ti år senere i Roosevelt Township i samme county. Adolph Wang nevnes i Ulvestads bok om nordmenn i USA som ”Adolph Wand” fra Åsen. Bodde på samme sted også i 1920. Familien nevnes på http://www.rootsweb....timberland.htm.

Barn, alle født i Wisconsin:

4.4.1. Josephine (”Josie”) Wang, f. jul. 1887, d. 1937, gift 1907-08 med Evan (Edward??) Erlandson, f. i Norge 1868, d. 1937. Han hadde kommet til Amerika i 1888 (jf. 1910). Bodde i 1910 hos hennes foreldre i Roosevelt, gårdsarbeider. På nabogården bodde Emil Erlandson og mor Trina - hans bror og mor? Josie og mannen var farmere i Roosevelt i 1930. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.2. Mollie Wang, f. jul. 1889.

4.4.3. Albert Julius Wang, f. des. 1891, d. 1944, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Wisconsin Pvt 47 Inf 4 Div. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.4. Leonard Daniel (Dayel??) Wang, f. aug. 1894, d. 1988, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Soldat under første verdenskrig. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.5. Severt J. Wang, f. jun. 1897, hjemmeværende enda i 1920.

4.4.6. Et barn, f. og d. før 1900.

4.4.7. Et barn, f. og d. før 1900.8

4.4.8. Otto W. Wang, f. 1901, d. 1968, hjemmeværende enda i 1920. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery, Burnett.

4.5. Christine Ovidia f. 02.02.1854, dpt. 13.02.1854, Orkdal, S.Tr. Foreldrene omvankende

5. Christian Andersen Wang f. 29.11.1801 på Wang, Inderøya, Foreldre Anders Berentzen og Jertru Lucie Jonasd. Foreldre Anders Berentzen og Jertru Lucie Jonasd. Vel den Christian Vang, Mand av Tromsø som dør 08.04.1855 55 år gml. og gravlegges samme mnd. i Vågan, Nordland. Konf. i Bakke i Strinda i 1820, viet i Karlsøy sept. 1833 med ei enke Ane Eliasdatter Heggelund som igjen var enke på Gamnes i Karlsøy i 1865, de hadde 3 barn (hun hadde fra før 2 barn): Kone: Ane Heggelund Eliasdatter Figenschow, 1795 - 1873, død som legdslem. Barn:

 

5.1. Christine Lucie Christiansen Wang 1832 - 1914, moderen enke Ane Heggelund Brennæs, opgav ungkarl Christian Andersen Vang, som barnefader, der var hidkommen fra vardøhuus, hvor han har været tambour, er fød på Inderøen og confiemeret i Bakke kirke ved Trondhjem. Begges 1. leiermål. Konf. 1848, bosted Brennæs, Helgøy/Karlsøy. Sykepleierske, død 1914, Tromsø.

5.2. Johanna Andrea Christiansen 1834 - 1894, faren inderst v/ dåp, konf. 1850, Helgøy/Karlsøy, bosted Brennæs, gift med Søren Martin Mortensen den 30 September 1855 ‎(Age 21)‎ i Karlsø. Søren Martin Mortensen 1833 - 1904. Barn:

5.2.1. Andreas Bernhard Sørensen 1855 - 1858 (f. før ekteskapet)

5.2.2. Morten Kristian Sørensen 1857 -

5.2.3. Hansine Andrea Sørensen 1859 -

5.2.4. Andreas Pauli Sørensen 1861 - 1927

5.2.5. Invard Martin Sørensen 1867 -

5.2.6. Regina Cecelie Sørensen 1870 -

5.2.7. Wilhelm Rikart Sørensen 1874 - 1875

5.2.8. Wilhelm Anton Sørensen 1876 -

5.3. Andreas Bernt Christiansen 1838 - 1920. konf. 1854, Tromsø/Tromsøsundet, bosted Helgøe. Gift 2 ganger: 1. kone: Anne Margrete Kjeldsdatter, 36 år, f. i Balsfjorden 1830, død mai 1884 i Tromsø av tæring, mannen fisker, gift 15 November 1867,‎ i Sør-Varanger, han sønn av Christian (Tambour) Andersen. Barn:

5.3.1. Malene ‎(Lena)‎ Bertine Christiansen. Født: 7. september 1868 30 32 -- Ropelv, Barnedåp 1. november 1868, Kirkenes, Sør-Varanger.

2. kone: Anna Karoline isaksdatter Hurulien f. 1873, Odden, , Hammerfest, gift Hammerfest landssokn 1899, bosted Hellefjorden, han sønn av fisker Kristian Andersen Wang, Trømsøsund, 3 barn i siste ekteskap:

5.3.2. Ane Katrine Christiansen 1900, faren fisker, H. bysokn -

5.3.3. Kristian Isak Andreasen 1903,

5.3.4. Andreas Bernt Andreasen 1905. Alle levde 1910

6. Berent Andersen Vang, f. 06.02.1806, i Strinda?, døpt i mars 1806 i Tr.hjem domkrk. Døde 1890 på Sykehus i Oslo, bosted Lørenskog, Akershus. Den av «Vangbrødrene» som var mest vidan bereist. Rikelig omtalt i et tidligere tema, jeg gjengir de barna man har funnet til nå, for helhetens skyld: Mer om barna til omstreifende blikkenslager Bernt Andersen Wang. Barna er etter hva jeg har kunnet finne født i Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Hedmark og Oppland. (Samt muligens Gjertine i Troms?). Barn med sin ledsagerske/ senere kone Marthe Olsdatter Bruun:

 

6.1. Ole Andreas (egentlig Mathiassen?) kalt "Berntsen Vang" stesønn, f. 08.06.1833 i Støren, døpt 09.06.1833 i Holtaalen, S. Tr.lag. Moren og Bernt A. Vang hadde nå vært sammen i 5 måneder. Moren oppgir som rett barnefar Martias Mikkelsen Røkkessøen, selv om Bernt Vang påtok seg farskapet ved Ole Andreas sin dåp. En dom i januar 1834 fritok han fra farskapet, men manglende tingvitne gjorde at ikke rett barnefar ble fastslått. Mathias er altså mer sannsynlig enn Bernt, da Bernt altså grunnet bevis som reisepass m.m. ble frikjent. Var sist fattiglem med bosted Finstadeie i Lørenskoven, Akershus, døde på Rikshospitalet 07.09.1890: cancer ventriculi - kreft i magesekk. Gift. Mange barn med kone og 3 andre kvinner. Stor etterslekt.

 

6.2. Johannes Berntsen f. 21.12. og dpt 26.12.1835 (i kirkeår 1836), Høylandet i Melhus, N.Tr. Døde 11.01.1838 og ble gravlagt 14.01.1838 i Biri, Oppland.

 

6.3. Anne Gjertine Berntsdatter f. 20.01.1839 dpt 23., Dæhlieie i Vang, Hedmark. Døde 02.12.1892 og grl. 08.12., Vår Frue, Tr.hjem,

 

6.4. Elen Jonetta Berntsdatter f. 14.10.1841 og dpt 21.11.1841, Gran, Oppland. Meldt av faderen, der havde Pas fra Hamar av 01.01.1841, ligeledes tvende børn Pas fra Christiansund av 22.06.1841. Død når og hvor?

 

6.5. Johannes Berntsen f. 10.11.1842 Birid, Oppland, dpt. 14.11.1842, Biri, antatt død på New Zealand hvortil han emigrerte fra Oslo i 1872. Døde når og hvor? Sannsynligvis død før 1900, N.Z.. Gift, 3 barn født i Oslo hvorav 1 døde liten. 2 barn med til N.Z.

 

6.6. Karen Berntsdatter f. 21.05.1844, Landvik/ Hommedal, A.Agder, døpt 24.05., død 25.05. 4 dager gammel og grl. 28.05.1844, Landvik/ Hommedal. Oppholdssted Lundens-Eie. Faren kam-mager

 

6.7. Caroline Berntsdatter f. 10.12.1845 vel i Gran?, døpt 27.12.1845 i Fluberg/ Land, Oppland. Død 01.01.1846 og grl. 10.01.1846 i Vardal, Oppland,

 

6.8. Carl August Berntsen f. 11.04.1848, dpt 16.04.1848, Voss, Hordaland. Død 3 Aar gl., d. 27.03.1852 på Aagedal og grl. 29.03 eller 09.04.1852 i Grindheim i Bjelland, V.Agder. Kalt Carl Gustav ved død, men uten tvil samme barn.

 

6.9. Christian Berntsen f. 13.10.1850, døpt 03.11.1850, Birkenes, A.Agder. Død 21.03.1852, grl. 24.03.1852, Halse/Mandal.

 

6.10. Christian Berntsen f. 09.06.1852, Grænsen, Holt, Aust Agder, foreldre omvankende blikkenslager Gjert (selvsagt feil) Andersen Vang osv, visst død før 1892 (kilde?), evt. mye før? Død når og hvor? Et par medløpersker, hadde en sønn Martin.

 

6.11. Berentine /Berntoline Berntsdatter f. 02.05.1854, dpt 07.05.1854, Skjold/ Vats, Rogaland. (jf. Christiansands stift). Alle fadrene fra Kaarhus. Vokste opp og har etterslekt. Død hvor og når? 4 uektef. og 6 oppgitt ektef. barn med Hans Jacob Olsen Hakabru død 1901. Berntine levde i 1911, arrestert i Fredrikstad.

 

6.12. Carl Berntsen f. 19.11.1856, Frivold, Hægeland, V.A., hj.dpt. 28.11.1856 av gbr Torje Torjesen Frustøl (Hægeland), dåpen ført i Øvrebø, V.Agder., grl. 11.12.1856, Øvrebø, V.A.

 

6.13. Gjert Severin Berntsen f. 14.08.1859, dpt 21.08.1859 Eidanger, Telemark, d. 04.11.1919, Trondheim, sykehuset. En datter utenfor ekteskap levde 1919, mens, 3 barn med hans kone, ovenfor nevnte Fredrikke Severine "Ole Einersens datter" Vestereid, disse 3 var døde ved farens død 1919.

Barn med ugifte Ingeborg Isaksdatter

6.A. Udøpt drengebarn f. 22.06.1828, død 23.08.1828, 9 uker gml., grl. Lade/Strinda, S.Trøndelag, bosted Bakstrand, barnemor ugift Ingeborg Isaksdatter Leergjordet, logerende i Bakkestranden, hennes 3. leiermål, barnefar ungkar søfarende Berent Andersen Wang af Inderøen, hans 1. leiermål. Denne Ingeborg var døpt 05.10.1806 i Strinda, foreldre Isach Lorentsen Leeren og Ane Jonsdatter. Ingeborg hadde minst 5 uekte barn: 1: Jon Gunerius f. og dpt i mai 1924, Strinda/Lade. Far: ungk. matros Tørres Evensen, mor pige Ingeborg Isaksd. Erstad af Ytterøen.2: Ole Andreas f. juni 1826 og dpt i luli s.a. i Vår Frue. Barnefar: Ungk. matros Knud Nilsen av Østerrisør, nu på søreise med skipper Peersen, moren fra Indherredet, i tjeneste …., logerende på Bakken hos Raadmand Rønne. 3: udøpt drengebarn i 1828, se ovenfor. 4: Isak 24.12.1830, dpt 06.02.1831, Bakke, Strinda. Far: Isak Olaus Olsen Leren, ungkar og artellerist. Tvillingebarn--- men jeg har ikke kunnet finne tvillingen. 5: Johannes f. mai og spt aug. 1832, Vår Frue. Barnefar ungk. arb.mann Ole Johannessen af Meldalen, nå i arb. i Tr.hjem. Moren: pige I.I. af Ytterøen, på 8. året i Tr.hjem. Tjenestep./ arbeiderske hos ….holder Ole Grann. Oppgir her at det er hennes 2. leiermål. Barnet f. i Hornemansgården. Ingeborg Isaksdatter gifter seg så 27.06.1835 i Strinda/ Bratsberg med Nils Arntsen Leersaven 24 år, fra Strinden, første barnet er Anne Martha f. nov. 1835 i Bratsberg/ Strinda.

Barn med omstreiferske Karen Helene Andersdatter

6.B. Johannes Berntsen Vang f. 04.03.1835, Høilandet under Melhus, N. Tr., voksendøpt 15.07.1849 i Leksvik/ Leksvik, NTr., mor omstreiferske Karen Helene Andersdatter. «Denne omtr. 14 ½ år gamle Taterdreng døptes som Voxen, uden efterfølgende Conf., efter at have gjort rede for sin Chr.doms Kundsk., … videre det i Archivet vedlagte Brev af 28.11.1848 fra den fungerende Biskop i Trondhjem. Trondhj. Biskops arkiv: «Til Prost Arentz. I anledning av … av 4de f.M hvormed fulgte en forstilling av 28de Sept. d.A. fra sognepresten til Lexvigen, Scheen, angående drengen Johannes Berntsens Dåb, skal jeg, nest at bemærke, at det Kongl. Kirkeped. har henstillet til mig om at avgjøre fornøden Bestemmelse, henstille Sognepr. Scheen tilkjendegjort, at efter de meddelte Oplysninger bifalde hans Forslag, at Drengen JB døbes, efter at han forud har gjort Rede for sin Chr.Kundskab». Denne Johannes Berntsen Wibstad f i Meelhus med far Bernt Andersen gifter seg oppg. 29 år gammel i Overhalla i 1863, med Petter Darres datter enke Sophie Margrethe Pettersdatter 41 år gammel, fra Grandepl., Overhalla. Husmann med jord her i 1865. Johannes m.fam. skal være utflyttet til Namsos i 1870. Sofia skal ha død i Hammarsøya (Vemundvik), og mannen skal ha død i Namsos. Hypotese: Jensensgate, Namsos 1910: Johannes Berts. Egen Husholdning men enslig e Nattevagt paa Sagbrug og Vedhugst, frit Hus af Kom. 20.07.1838 Leksviken. (finner ingen Johannes f. i Leksvik på denne datoen) Dette må sjekkes mer v/ anledning. Død når og hvor? (vel død mell. 1910 og 1920, Namsos)

To barn med Johanne Larsdatter Dahl

6.C. Gjertine Berntsdatter Vang Født og død hvor og når? Trenger kildeinformasjon her!

 

(Feil oppgitt? : 1851, Lenvik, Troms (kilde til dette fødested?), mor Johanne Larsdatter Dahl f 1834, (g. 1863 i Børsa S.T. med Børre Hansen Pårse fra Hedmarken), Gjertine levde 1900 i Selnes, Skjørn. Dette stemmer nødvendigvis ikke!) Denne Gjertine Berntsd. må ikke forveksles med ektefødte Ingeborg Gjertine Bentsdatter f. 10.04.1851 og døpt 25.05.1851 i Stadsbygd, foreldre inderst og senere husmann med jord Bent/Bengt/Bernt Anfindsen 1819 og Elisabeth Johnsdatter 1824, Aaremstranden, begge fra Stadsbygden. Sistnevnte kalles i 1865 for Hjertina, 15 år, bosted Aarem i Lensviken i Stadsbygd. Ingeborg Gjertine ble som Bent Anfinsen Aarenesstrandens datter gift 1874 i Bjugn/Stjørna med uk inderst senere strandsitter/ fisker ektefødt Martin Fredrik Hansen Selnæs f. 17.05.1853, Ørlandet, sønn til Hans Chr. Mortinussen Møller Selnæs og Beret Anna Christoffersd. Sønnen skredderlærling Bernt Edvard ble f. 08.01.1884 i Skjørn. Familien finnes i 1900 i Skjørn. Sønnen fisker/ Inderst Bernt F. Møller bor i Skaret, Rissen, Stadsbygd i 1910, nå med konen skredder Beret M. Møller f. 1880, Rissen. Fredrik og Gjertine Selnes lever i 1910 i Selnes, Bjugn/ Skjørn. Altså ikke vår Gjertine Berntsdatter Vang, dette.

 

mann: Hans Magnus Hansen Barlin f. 1862. Barn: Even Hansen Barlin (dokumentasjon savnes sårt?)

 

6.D. Berith Berntsdatter Vang f. 04.07.1868 og dpt 19.07.1868, Horg/Støren, S. Tr. Født ved Brandeggen i Størdalen. Foreldrenne omstreiferske Johanna Larsdatter og Bernt Vang, omflakkende folk. Moren f. i Ihlen pr. Tr.hj., konf. på Byneset, enke etter Børre Hansen Vaaraald(?) fra Næss i Hedmark, viet i Størken(?), Børe død for nogle år siden, Johannas far Lars Ladeaasen i Malvigen. 37 år gml. Far til barnet er oppg. omstreifer enkemand Bernt Wang. Død når og hvor?

Barn med omstrippende Olava «Stor-Lava» Eriksdatter

6.E. Elen Jonetta Berntsdatter Vang 02.12.1870, Rød Sogn i Nesset, Tingvoll, Møre & Romsdal, far omstrippende Enkemand Bernt Andersen Vang fra Trondhjem, , mor pige Olava «Stor-Lava» Eriksdatter fra Holtaalen, ligeledes omstrippende, f. 1828 som levde 1875 i Wormdal, Orkdal, ST,. (han 65, hun 42 år). Faren oppga at det var hans 1. og hennes 2. leiermål. Død når og hvor?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
majken moen

,Hei... takk for respons!

 

Jeg har nå skummet diverse tidligere omtaler av familien og legger ved en lengre oversikt, fremkommet etter klipp- og lim samt delvis etter "gå-til-kildene" metoden. Det er alltid fare for at noe her er feil, og korreksjoner mottas med takk. Så og tillegg!!

 

Anders Bærntsen 45 år ble som enkem. og grenader Anders Berntssen 07.09. trol. og inngått i 2. ekt. 06.10.1792, Inderøya, N-Tr., med Gjertrud Lucia Jonasdatter. Anders var inderst uten jord og gikk i dagleie i Wang i Sakshaug i Inderøy. Anders Berntsen var død før 1823 da sønnen Bernt sto konfirmant. Barn som er kjent, hvorav 4 er med i tellingen 1801 fra Wang i Sakshaug/ Inderøy, N.Tr:

1. Sivert Andersen Wang, f. på Norum, Inderøya, f. 16.11.1792, konf? En av «Vangbrødrene». Foreldre Anders Bærentsen og Gjertrud Jons. Død når? Siste livstegn? Gift med Ellen Marie Abrahamsdatter Hentsel 'Svart-Elen', (event het hun ifølge en kilde Elen Marie Levorsdatter f. 1805 Galdis. Hennes foreldre var Levor Olsen f. 1755 og Anne Marie Christophersdatter f. 1774 i Kristiansandtraktene. Hva er rett?). Barn:

1.1. Sivert Olaus Sivertsen Vang, f. 15.05.1829, Støren, voksendøpt i Kr.ia tukthus, omreisende gjørtler, Sivert Olaus Sivertsen reiste i trøndelagsområdet og på Nordmøre i slutten av 1840- og inn i 1850-åra, sagt å vera 21 år i 1849, sped av lemmer, mørke øyne og sort hår (i 1859 blå øyne), og i 1859 64 tommar høg. Fikk en sønn med ei omvankende Karen Arntsdatter Myre.

1.1.1. Johan Olaus f. birth date: 04 Mar 1849, dpt. 25 Mar 1849 ORKDAL, SOR TR. "Død" står det i kirkeboken. Begges første leiermål, oppg. av moren. Død 5. mai 1849 og grl. 13., Orkdal, omvandrende, tilhold på Midtli.

Fikk en datter med Marta Olsdatter Haavin i Horrig, begge omflakkende, oppg. begges 1. leiermål:

1.1.2. Ane Oline f. i Melhus, dåpstadf. i Melhus 01.04.1853.

Reiste så saman med Fredrikke Eliasdatter Wiig av Ørkedal. Muligens denne: tvillingene Fredrikke og Fredrik f.9/10 dpt.6/12 1835 Trondheim. Foreldre: Elias Olsen Wiig f. 1799 og Gjertru Andersdtr. f. 1800 gift 9/10 1823 Tr.heim. Barn:

1.1.3. Elen Maria 1857, gift 17.09.1882 i Tr.hj, med Karl Magnus Fredriksen

1.1.4. Ane Gjertine 21.06.1859, Rindal, begges 2. leiermål. Var hun sammen med en Lars Magnus Olufsen Holm f. 1859 i Tolgen? Ble hun gift med Holger Edvard Holm f. 1865 i Tolgen, Nov 07 1889. 5 barn nevnt.

1.1.5. Fredrikke Severine 1861: Vistdalen i Nesset, Romsdal: uekte, født 10 juni på Troldhaug. Foreldrene var omstreifende ungkar Sivert Olaus Sivertsen Vang og piken Frederika Eliasdatter Vig. Begges første leiermål. Faddere fra Myklebostad og Ødegård.

1.1.6. Bergitte Eline døpt 18.06.1865 i Levanger (barnet var født i Overhalla). Foreldrene skal være gift i Ørkendalen.

1.1.7. Sivert Abraham 06.12.1867, Oppdal, foreldrene sier seg å være ekteviet.

1.1.8. Maria Magdalena født 29. april 1870, ekte. Aure. Foreldrene var omstreifende Sivert Olaus Sivertsen Vang og hustru Frederikke Eliasdatter Vig.

Død 1870 i Aure: Et ektefødt pikebarn Maria Magdalena Sivertsdatter 4 1/2 mnd. Faren omreisende arbeidsmann Sivert O. Sivertsen, oppholder seg Stavnes.1.1.7. Maria Magdalena f. 26.06.1871, Blixaas (Blækken?) i Halsa. Oppgitt ektef., faren Idd (Ind.) og moren kone osv. Ugifte M. M. Sivertsd. Thingvold død 03 Apr 1894 Øre i Thingvold, Møre Og Romsdal. Bosted Myklebostad

1.1.9. Martha 1873

1.1.10. Johannes Olaus f. 20. september 1880, Halsa. Foreldrene var omreisende gjørtler Sivert Olaus Sivertsen Vang og hustru Fredrikke Eliasdatter Vig, oppholdt seg ved barnets fødsel i Aure, han 51 år, hun 44 år gammel.

1876, Rogstadsjøen i Støren:

Sivert Sivertsen Omstrejfer g? Omstrejfer uden nogen bestemt Haand?? 1827 Ubekjendt

Fredrikke Sivertsen* Hans Kone? g? 1832 Ubekjendt

Sivert Sivertsen s 1867 Ubekjendt

Birgitta Sivertsdatter d ug ? Ubekjendt

Maria Magdalena Sivertsdatter d ug ? Ubekjendt

Martha Sivertsdatter d 1873 Ubekjendt

Ane Jertine Sivertsdatter d ug 1859 Ubekjendt

Sivert S. Vang hf g Blikenslager 1867.12.06 Opdalh S.T.A.

Olaf Sivert Vang s ug Søn 1896.09.04 Strinden

Bernt Johanes Vang s ug Søn 1898.09.19 Strinden

Anne Gjertine Vang hm g Hustru 1875.01.21 Ørkedalen

Anna Fridrike Vang d ug Datter 1893.12.04 Horeg

NN s ug Søn 1900.11.09 Trondhjem ST

1.2. Anders Sivertsen Vang, også kalt 'Stor-Anders' og 'Lang-Anders, omstreifer, kammager, Hornarbeider, f. på Røskaft?/ Støren/ Horg, f. 1834?, (12.04.1827, Horg?), er som Grytestøper-Anders i 1862-oversikten nevnt med Marthe i Støren. Han fikk med Ingeborg-Anna Evensdatter f. 1839? (14.10.1841, Hilmo fra Sælbu, Tydalen) flere barn:

1.2.1. NN?

1.2.2. Anna Eline Andersdatter Vang (Giseth), f.30-3-1868 i Hitteren, ”Hjemmedøbt af Peer Rasmussen af Hitteren”, dpt.19-4-1868 i Hevne, konf.1883 i Frosta, så døde hun på Trondhjems sygehus 5-6-1902. Hans Eriksen Steen var andre mannen hun reiste med, og hun fikk 3 barn med ham, bl.a. Hilmer og Marie, som jeg ikke kjenner videre til. Denne Steen-slekten er for øvrig også en 'halv-reisende' slekt fra Vågå, og også faren til Hans reiste på malerarbeid.

1.2.3. Marie(a) Magdalena F. 03 / 03 - 1871 Tiller/ Klæbu. Døpt 19 / 03 - 1871 Orkdal. Konfimert 29 / 08 - 1886 Tr. Heim Domkirke. Maria Magdalena døde 16 / 03 - 1902 Melhus / Flå. Gift borgerlig 28-3-1894 i Guldalen med Anton Kristian Johansen Lysgård -'Lange- Anton / Dobbeltfanten', f.1865. Han var av det reisende Lysgård-folket, og de fikk 5 barn. Bl.a. August Andreas Magnus f. 17/12 - 1893, Døpt 04/01 - 1894 på Melhus. Anna Karoline f. 1894 Holtålen og Gjert Severin f 1900 på Høilandet eller Hålonda. Anton Kristian blir senere gift med Anna Emilie og de får 5 barn. De første er tvillinger f 1903. Gjert Severin Lysgård, f.3-5-1898, dpt.19-5-1898 i Byneset, men det er vel stor sannsynlighet for at han er død før navnebroren 1900. ”Ugift tjenestegut Andreas Lysgaard, født i Flaa, Guldalen” dør på ”Tuberkulosehjemmet hersteds” 8-4-1912 av ”Lungetæring” og blir gravlagt 13-4-1912 i Røros (fødselsår da oppgitt til 1884). Anna Karoline har etterkommere. Hun hadde et par barn før hun ble gift med en enkemann i Melhus og fikk et par barn med ham også. Gjert Severin f 1900 skal ha blitt forsørget i Buviken, men tror ikke han er konfirmert verken der eller i Flå der faren senere bodde.

1.2.4. Abraham F. 08 / 02 - 1874. Døpt 01 / 03 - 1874 Børsa Kirke

1.2.5. Cecilie Hendrikke F 22 / 05 - 1876 Rognes/ Rogstad i Støren. Konfimert 05 / 04 - 1891 Horg. Faren kalt inderst v/ konf.en hennes. Døde 1971 i Trondheim. Fikk etterslekt.

1.2.6. Gjert Severin F. 28 / 10 – 1885. Døpt 15 / 11 - 1885 Byneset / Buvik. Moren erklærte at hun var konf., at hun og barnefar levde sammen som ektefolk uten å være gift. Konfimert 30 / 09 - 1900 i Ila Kirke Tr. Heim

1.3. Andrea Gjertine Sivertsdatter Vang f. ca. 1830. Sivert Andersen Vangs datter Andrea hadde også en datter som het Ane Gjertine født 1875. Andrea Sivertsdatter og Ole Einarsen Vestereid fikk datteren Foreldrene var ikke gift. Det er da oppgitt at moren Andrea Sivertsdatter bodde i Øjan. Ved folketellingen 1875 er Andrea Sivertsdatter i tjeneste i Monseth i Orkdal, og da står det fødselåret kanskje var 1854. Ole Einersen også ble kalt Solørgutten, Solør-Gulbrand og også Ola Fantegut (fra Fantefortegnelsen 1845). Kanskje kan jeg bidra med et par detaljer. Det er som kjent alle detaljene som utgjør et hele. I FT1900 finner vi Anne Gjertine. Hun er f. 21.01.1975 i Ørkedalen, og er blitt gift med blikkenslager Sivert S. Vang. Lenke En udøpt sønn er oppført. Han var f. 09.11.1900, og ble døpt 26.12.1900 i Ila kirke. Ludvig Johan Edvard skulle han hete, og foreldre var Sivert Sivertsen Vang, Blikkenslager, og Anne Gjertine Olsdtr *Giset*. Giset finnes i Aure på Nordmøre, og på Frosta i Nord-Trøndelag. Og ganske riktig: Konfirmert på Frosta 1890: Anne Gjertine Olsdtr Giset, f. 21.01.1875 og døpt 31.01.1875 i Orkedal. Bopel Frosta - Giset. Foreldre Ungk. Omstreifer Ole Einersen Vestereid af Solør og Pige Andrea Sivertsdatter (Øiksaas?) Og hva med hornskjemakeren og enkemannen Ole Enersen født 1827 i 'Sollør prestegeld' og bosatt i Strandveien 66 i Trondheim i 1900, - kan vi 'bruke ham' til noe her? Barn:

1.3.1. NN, vel f. ca 1847-48, vel død liten, ikke nevnt i 1864.

1.3.2. Anders Olsen født 20.09 og døpt 14.10.1849. Mor: Andrea Gjertrud.. hj.døpt i Holand, bekr. i Orkdal, begges 2. leiermål. Anders Olsen Solem Sunde, f.20.09.1849, hjemmedøpt 05.10.1849 i Surnadal, stadfestet 14.oktober 1849. Gift 1884 med Marthe Marie Andreasdatter Stølan (ca.1838-etter 1884). 1 barn.

1.3.3. Oliver Edvard Døpt i Horg 19. febr. 1854; Oliver Edvard - sønn av Andrea og Ole (dåpsbarn nr. 6), Omløbende

1.3.4. Cecilie Henrikke Olsdatter, f.18.02.1855 i Offerdal i Jämtlands län, Sverige. Gift 1881 i Trondheim med Oluf Leonard Jakobsen Kvam. 5 barn.

Tr. hjem 1900:

Oluf Kvam hf g Blikenslager 1859.09.29 Hevnne

Seselie Kvam hm g Husgjerning 1855.02.18 Jempland Sverig

Anna Kvam d ug 1873.12.01 Leksvigen

Magdalena Kvam d ug 1882.03.05 Trondhjem ST

Johanes Kvam s ug 1884 Trondhjem ST

Oliver Kvam s ug 1887.05.05 Trondhjem ST

Jertine Kvam d ug 1889.12.11 Trondhjem ST

1.3.5. Jørgina Lovisie Olsdatter, f.19.08.1859, dpt. 26.08.1859, Børsen/Skogn Jørgine Lovise, dør 10 år gammel 19-11-1869 av ”Bronchitis capillaris morb. organ cordes” på Sygehuset i Trondhjem og gravlegges 27-11-1869 fra Trondhjem Domkirke. Hun kalles da ”Omstreiferbarn – Forældrenes Navne vides ei, da Moderen forlod Byen strax efter Barnets indleggelse paa Sygehuset”.

1.3.6. Elen Marie Olsdatter, f.ca.1861 i Meldal. Skal være deres 5. leiermål. Gift med Andreas Edvart Nicolaisen Landmark. 6 barn.

1.3.7. Fredrikke Severine Olsdatter, f.26.04.1864, døpt 11.05.1864 i Rindal kirke. Begges fjerde leiermål. Disse Forældre medbragte 3 ældre Börn sc: 1 Cecilie Hendrikke 8 Aar gl födt og döbt i Offerdal i Jämtland. 2 Jörgine Lovise 4 Aar gl födt i (Rus?viken?) og döbt i Risseskogen. 3 Elen Marie 2 Aar gl. födt og döbt i Meldalen. Gift med Gjert Severin Berntsen Wang, 3 barn, alle didsse døde ved farens død i 1919.

1.3.8. Karen Oline Olsdatter, f.02.01.1867 i Sverige, konfirmert 08.10.1882. Gift 1890 i Trondheim med Johan Magnus Jakobsen Kvam. 2 barn. NB! Det er registrert at hun har vært utsatt til forpleining i Melhus...

1.3.9. Anton Christian Olsen Solem, f.28.08.1869, døpt 05.09.1869. «Foreldrene skulle have avlet flere børn sammen». Gift med Elisabeth.

1.3.10. Jørgine Lovise i 1872, gm Lorents Jakobsen Kvam. f.1872 i Støren. Gift 1889 i Trondheim med Lorents Jakobsen Kvam. 7 barn.

1.3.11. Anne Gjertine Olsdatter, f.21.01.1875, døpt 31.01.1875 i Orkdal kirke. Gift med Sivert Abraham Sivertsen Vang. 4 barn.

Hadde de enda et par barn, 13 i alt?

2. Elen Jonetta Andersdatter Wang f. 27.07.1794, Halde. Foreldre Anders Berntssen og Gjertrud Lucia Jonædt. Barn:

 

2.1. Johan Gjert Røviig f. 03.11.1828, dpt 28.12.1828, Domkrk,​ Tr.hjem, S.Tr. Foreldre: ungkar og soldat Andreas Amundsen Røviig,​ pige Elen Jonetha Andersdr

 

2.2. Christian Jensen f. 26.09.1833, dpt. 24.11.1833, Leksvik, N.Tr. Foreldre: ungkar Jens Carlsen Trongen,​ pigen Elen Jonetta Andersdr. Tetliaunet, hans første og hennes annet leiermål.

 

Elen Jonetta ble 1842 i Lade i Strinda med enke- og husmann Ingebrigt Olsen Gjervtrøe, 57 år, fra Gudbrandsdalen, en Ole Olsens sønn. Vel denne Ingebrigt som dør 02.08.1863 som Fattiglem Ingebrigt Ols. på Homelvigrønning, 79 år, Alderdomssvaghed. Elen Jonetta Andersd. døde 12.04.1867 som Fattigl. Enke Elen Jonetha Andersd. Gjervmark på Vollumstrø, 77 år, Alderdom.

3. Sven Andersen Wang f. 07.08.1796 på Agle. Levde 1801. Foreldre Anders Berentsen,​ Jertru Lossia Jonasdr. Gift i T. Domkrk. 28.10.1824, som Svend, 28 år gml. ungk. og artillerist, Anders Berentsens sønn. Kone Lucie Sivertsdr, 30 år, f. på Byåsen, Sivert Mikkelsens datter. Dødsfallet til Sven/ Svend: 04.08.1872, Fattiglem Svend Wang, Hammerfest, 77 år, Alderdom, Hammerfest, grl. 20.06.1872. Konens dødsfall 16.07.1866, grl. 23.07.1866 som Kone Lucie Sivertsd. Wang, Hammerfest, 76 år. Barn:

 

3.1. Andreas Eduard Andersen , f. 23 Jul 1825, dpt. 14 Aug 1825, DOMKrk., TR.hj., faren artillerist, bosted Bersvendveiten.

 

3.2. Johan Christian Andersen, f. 25 Jan 1828, dpt. 16 Mar 1828, DOMKIRKEN, TR.hj., far artillerist, bosted Dronningens gate. Skredder i 1865, hos foreldrene i Hammerfest. En Svend Wang oppgitt f. 1831 i Tr.hjem , skredder, bor i 1875 i Hammerfest, med søsteren Karen Vang. Spørs om denne Svend er den samme som Johan Christian?

3.3. Karen Emilie, f. 01 Aug 1831, dpt. 09 Sep 1832, TALVIK, FINNMARK. Konf. 1849 i Hammerfest. Yderst dårlig kunnskab formedelst en tidligere sygdom i hodet. Meget god oppførsel. Leser ikke godt. Ei pige Karen Wang døde 1882 i Hammerfest, oppgitt f. 1847. Hun bodde med broren Svend i Hammerfest i 1875, "idiot", f. i Kåfjord/ Alten.

Familien i 1865, nå nevnt med ny kone (Men Lucie Sivertsdatter Wang døde i 1866):

Svend Wang hf Arbeidsmand g 70 m Inderøen

Elen Susanne Wang* hans Kone g 73 k Trondhjem

Johan Christian Wang* s Skrædder ug 39 m Trondhjem d

Karen Emilie Wang* d ug 35 k Talvig

Hammerfest fattighus 1875, vel Johan (kalt Sven) og Karen:

Svend Wang m Logerende ug Hammerfest Fattigkassen. Skrædder af profesion 1831 Trondhjem b d

Karen Vang k Logerende ug Forsørges af Hammerfest Fattigvæsen. Haandarbeide 1847 Kaafjord

4. Johannes Andersen Wang f. 18.19.1798 på Fossum, Inderøya. Foreldre Anders Bærentssen og Gjertrud Lucia Jonædtr. en av «Vangbrødrene», konf. 1819 i Tr. Domkrk., soldat ved 1.Compagnie no. 37. Johannes Wang døde i Domkirkens sogn, Tr.hjem, 16.09.1872, 77 år gml, gravlagt 21.09., av Hjertesykdom med vattersott. Johannes Andersen Wang reiste i Trøndelag i 1838, temmeleg før, blå øyne og med brunt hår. Han var gift, fattiglem, forhenv. underofficer, tater og omstreifer. Johannes var gift 2 ganger, først med Karen Kristina Strøm, tilladelse v/ compagnie Theffens, se lysning. 1. kone Karen død i Trondhjem 13.02.1826 iflg skifteattest. Gift 01.04.1823 i Tr.hjem domkrk. som korporal, med Karen Klemmetsdatter Strøm, 30 år gml., fra Backlandet, hun død 16.02.1826. Barn:

 

4.1.Hans Christian f. 01.12.1819, dpt. 26.12.1819, Bakklandet, Tr.hjem. Foreldre ungkar Johannes Andersen Sandvig, dreng, og pige Karen Hansdatter, tjent for Geelmuyden. Tilhørte Vor frue/ men dpt i Bakklandet. Kanskje det 1. leiermål han nevner i 1841.

4.2. Caroline Gjertine Wang, f. 06.08.1823, dpt.14.09.1823, Domkrk., Tr.hjem, S.Tr. Foreldre: underofficer Johannes Wang og Karen Wang, fra Kalvskindet.

Andre gang gift som enkemann og inderst, sønn til soldat A. Wang, 52 år og f. i Tr.hj. men intet bestemt oppholdssted, 22.09.1847 i Strinda (Lade), med tr.hjemspike (Hanne) Martha Olava Clausdatter Linder f. 28.09.1810, Vår Fr., far avsk. soldat Linder Clausen v/ dåp, men v/ ekt. søfarende Claus Linders (Lindert Jacbosen Claussen) sin datter, 32 år gammel. Faren giftet seg som grenader ved det Tr.hjemske Infanteri Regimente andet Gevorben Grenader Compagnie 03.06.1800 i Tr.hjem med Petronelle Olsdatter Myre, 18 år i 1801, på Brandhaug Lykken, Tr.hjem. Ved 2. ekt. opplyst at 1. ekt. var oppløst ved "korporal Wangs kone" sin død 16.02.1826 i Tr.hjem, bosted Westregade, av brystsyge, jf. skifteattest. Barn:

4.3. Martin Julius Wang f. 03.08.1841, dpt. 26.09.1841, Domkrk., Tr.hjem. Uekte. Farens 2. leiermål med forskjellige.

4.4. Adolf Conrad Johannesen, f. 26 Aug 1850, dpt. 22.09.1850, Strinda/ Lade, Sør-Trøndelag, Norway. Bosted: Stolpstuen. Linm inn fra innlegg nedenfor: Adolph Conrad Johannessen Wang, ble konfirmert i Åsen (Frosta prestegjeld, NT) i 1865, og var da i Vordalen. Han var dreng i østre Vordalen ved folketellinga samme år, og ble værende der i flere år etter. Utvandret over Trondheim havn i april 1879 med reisemål Menomonie, WI. Fra Trondheim reiste han med «Tasso» til Hull, videre med Inman Lines skip «City of Brussels» til New York. Han reiste sammen med flere fra nabolaget, alle til Menomonie. Ved folketellinga året etter bodde Adolph i Tainter, Dunn Co, Wisconsin, og arbeidet da på sagbruk. Ble gift 1882 i Dunn Co., Wisconsin med Lena Johnson, f. mai 1863 i Norge. Hun hadde kommet til USA ca. 1868. De slo seg ned i Burnett Co., Wisconsin. Adolph fikk 8. mars 1894 homestead på 160 acres i twp 37N 14W (section 20) i Burnett. I folketellinga 1900 oppført i Rusk Township, Burnett, ti år senere i Roosevelt Township i samme county. Adolph Wang nevnes i Ulvestads bok om nordmenn i USA som ”Adolph Wand” fra Åsen. Bodde på samme sted også i 1920. Familien nevnes på http://www.rootsweb....timberland.htm.

Barn, alle født i Wisconsin:

4.4.1. Josephine (”Josie”) Wang, f. jul. 1887, d. 1937, gift 1907-08 med Evan (Edward??) Erlandson, f. i Norge 1868, d. 1937. Han hadde kommet til Amerika i 1888 (jf. 1910). Bodde i 1910 hos hennes foreldre i Roosevelt, gårdsarbeider. På nabogården bodde Emil Erlandson og mor Trina - hans bror og mor? Josie og mannen var farmere i Roosevelt i 1930. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.2. Mollie Wang, f. jul. 1889.

4.4.3. Albert Julius Wang, f. des. 1891, d. 1944, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Wisconsin Pvt 47 Inf 4 Div. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.4. Leonard Daniel (Dayel??) Wang, f. aug. 1894, d. 1988, hjemmeværende gårdsarbeider enda i 1920. Soldat under første verdenskrig. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery.

4.4.5. Severt J. Wang, f. jun. 1897, hjemmeværende enda i 1920.

4.4.6. Et barn, f. og d. før 1900.

4.4.7. Et barn, f. og d. før 1900.8

4.4.8. Otto W. Wang, f. 1901, d. 1968, hjemmeværende enda i 1920. Gravlagt på Timberland Ringebu Cemetery, Burnett.

4.5. Christine Ovidia f. 02.02.1854, dpt. 13.02.1854, Orkdal, S.Tr. Foreldrene omvankende

5. Christian Andersen Wang f. 29.11.1801 på Wang, Inderøya, Foreldre Anders Berentzen og Jertru Lucie Jonasd. Foreldre Anders Berentzen og Jertru Lucie Jonasd. Vel den Christian Vang, Mand av Tromsø som dør 08.04.1855 55 år gml. og gravlegges samme mnd. i Vågan, Nordland. Konf. i Bakke i Strinda i 1820, viet i Karlsøy sept. 1833 med ei enke Ane Eliasdatter Heggelund som igjen var enke på Gamnes i Karlsøy i 1865, de hadde 3 barn (hun hadde fra før 2 barn): Kone: Ane Heggelund Eliasdatter Figenschow, 1795 - 1873, død som legdslem. Barn:

 

5.1. Christine Lucie Christiansen Wang 1832 - 1914, moderen enke Ane Heggelund Brennæs, opgav ungkarl Christian Andersen Vang, som barnefader, der var hidkommen fra vardøhuus, hvor han har været tambour, er fød på Inderøen og confiemeret i Bakke kirke ved Trondhjem. Begges 1. leiermål. Konf. 1848, bosted Brennæs, Helgøy/Karlsøy. Sykepleierske, død 1914, Tromsø.

5.2. Johanna Andrea Christiansen 1834 - 1894, faren inderst v/ dåp, konf. 1850, Helgøy/Karlsøy, bosted Brennæs, gift med Søren Martin Mortensen den 30 September 1855 ‎(Age 21)‎ i Karlsø. Søren Martin Mortensen 1833 - 1904. Barn:

5.2.1. Andreas Bernhard Sørensen 1855 - 1858 (f. før ekteskapet)

5.2.2. Morten Kristian Sørensen 1857 -

5.2.3. Hansine Andrea Sørensen 1859 -

5.2.4. Andreas Pauli Sørensen 1861 - 1927

5.2.5. Invard Martin Sørensen 1867 -

5.2.6. Regina Cecelie Sørensen 1870 -

5.2.7. Wilhelm Rikart Sørensen 1874 - 1875

5.2.8. Wilhelm Anton Sørensen 1876 -

5.3. Andreas Bernt Christiansen 1838 - 1920. konf. 1854, Tromsø/Tromsøsundet, bosted Helgøe. Gift 2 ganger: 1. kone: Anne Margrete Kjeldsdatter, 36 år, f. i Balsfjorden 1830, død mai 1884 i Tromsø av tæring, mannen fisker, gift 15 November 1867,‎ i Sør-Varanger, han sønn av Christian (Tambour) Andersen. Barn:

5.3.1. Malene ‎(Lena)‎ Bertine Christiansen. Født: 7. september 1868 30 32 -- Ropelv, Barnedåp 1. november 1868, Kirkenes, Sør-Varanger.

2. kone: Anna Karoline isaksdatter Hurulien f. 1873, Odden, , Hammerfest, gift Hammerfest landssokn 1899, bosted Hellefjorden, han sønn av fisker Kristian Andersen Wang, Trømsøsund, 3 barn i siste ekteskap:

5.3.2. Ane Katrine Christiansen 1900, faren fisker, H. bysokn -

5.3.3. Kristian Isak Andreasen 1903,

5.3.4. Andreas Bernt Andreasen 1905. Alle levde 1910

6. Berent Andersen Vang, f. 06.02.1806, i Strinda?, døpt i mars 1806 i Tr.hjem domkrk. Døde 1890 på Sykehus i Oslo, bosted Lørenskog, Akershus. Den av «Vangbrødrene» som var mest vidan bereist. Rikelig omtalt i et tidligere tema, jeg gjengir de barna man har funnet til nå, for helhetens skyld: Mer om barna til omstreifende blikkenslager Bernt Andersen Wang. Barna er etter hva jeg har kunnet finne født i Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Hedmark og Oppland. (Samt muligens Gjertine i Troms?). Barn med sin ledsagerske/ senere kone Marthe Olsdatter Bruun:

 

6.1. Ole Andreas (egentlig Mathiassen?) kalt "Berntsen Vang" stesønn, f. 08.06.1833 i Støren, døpt 09.06.1833 i Holtaalen, S. Tr.lag. Moren og Bernt A. Vang hadde nå vært sammen i 5 måneder. Moren oppgir som rett barnefar Martias Mikkelsen Røkkessøen, selv om Bernt Vang påtok seg farskapet ved Ole Andreas sin dåp. En dom i januar 1834 fritok han fra farskapet, men manglende tingvitne gjorde at ikke rett barnefar ble fastslått. Mathias er altså mer sannsynlig enn Bernt, da Bernt altså grunnet bevis som reisepass m.m. ble frikjent. Var sist fattiglem med bosted Finstadeie i Lørenskoven, Akershus, døde på Rikshospitalet 07.09.1890: cancer ventriculi - kreft i magesekk. Gift. Mange barn med kone og 3 andre kvinner. Stor etterslekt.

 

6.2. Johannes Berntsen f. 21.12. og dpt 26.12.1835 (i kirkeår 1836), Høylandet i Melhus, N.Tr. Døde 11.01.1838 og ble gravlagt 14.01.1838 i Biri, Oppland.

 

6.3. Anne Gjertine Berntsdatter f. 20.01.1839 dpt 23., Dæhlieie i Vang, Hedmark. Døde 02.12.1892 og grl. 08.12., Vår Frue, Tr.hjem,

 

6.4. Elen Jonetta Berntsdatter f. 14.10.1841 og dpt 21.11.1841, Gran, Oppland. Meldt av faderen, der havde Pas fra Hamar av 01.01.1841, ligeledes tvende børn Pas fra Christiansund av 22.06.1841. Død når og hvor?

 

6.5. Johannes Berntsen f. 10.11.1842 Birid, Oppland, dpt. 14.11.1842, Biri, antatt død på New Zealand hvortil han emigrerte fra Oslo i 1872. Døde når og hvor? Sannsynligvis død før 1900, N.Z.. Gift, 3 barn født i Oslo hvorav 1 døde liten. 2 barn med til N.Z.

 

6.6. Karen Berntsdatter f. 21.05.1844, Landvik/ Hommedal, A.Agder, døpt 24.05., død 25.05. 4 dager gammel og grl. 28.05.1844, Landvik/ Hommedal. Oppholdssted Lundens-Eie. Faren kam-mager

 

6.7. Caroline Berntsdatter f. 10.12.1845 vel i Gran?, døpt 27.12.1845 i Fluberg/ Land, Oppland. Død 01.01.1846 og grl. 10.01.1846 i Vardal, Oppland,

 

6.8. Carl August Berntsen f. 11.04.1848, dpt 16.04.1848, Voss, Hordaland. Død 3 Aar gl., d. 27.03.1852 på Aagedal og grl. 29.03 eller 09.04.1852 i Grindheim i Bjelland, V.Agder. Kalt Carl Gustav ved død, men uten tvil samme barn.

 

6.9. Christian Berntsen f. 13.10.1850, døpt 03.11.1850, Birkenes, A.Agder. Død 21.03.1852, grl. 24.03.1852, Halse/Mandal.

 

6.10. Christian Berntsen f. 09.06.1852, Grænsen, Holt, Aust Agder, foreldre omvankende blikkenslager Gjert (selvsagt feil) Andersen Vang osv, visst død før 1892 (kilde?), evt. mye før? Død når og hvor? Et par medløpersker, hadde en sønn Martin.

 

6.11. Berentine /Berntoline Berntsdatter f. 02.05.1854, dpt 07.05.1854, Skjold/ Vats, Rogaland. (jf. Christiansands stift). Alle fadrene fra Kaarhus. Vokste opp og har etterslekt. Død hvor og når? 4 uektef. og 6 oppgitt ektef. barn med Hans Jacob Olsen Hakabru død 1901. Berntine levde i 1911, arrestert i Fredrikstad.

 

6.12. Carl Berntsen f. 19.11.1856, Frivold, Hægeland, V.A., hj.dpt. 28.11.1856 av gbr Torje Torjesen Frustøl (Hægeland), dåpen ført i Øvrebø, V.Agder., grl. 11.12.1856, Øvrebø, V.A.

 

6.13. Gjert Severin Berntsen f. 14.08.1859, dpt 21.08.1859 Eidanger, Telemark, d. 04.11.1919, Trondheim, sykehuset. En datter utenfor ekteskap levde 1919, mens, 3 barn med hans kone, ovenfor nevnte Fredrikke Severine "Ole Einersens datter" Vestereid, disse 3 var døde ved farens død 1919.

Barn med ugifte Ingeborg Isaksdatter

6.A. Udøpt drengebarn f. 22.06.1828, død 23.08.1828, 9 uker gml., grl. Lade/Strinda, S.Trøndelag, bosted Bakstrand, barnemor ugift Ingeborg Isaksdatter Leergjordet, logerende i Bakkestranden, hennes 3. leiermål, barnefar ungkar søfarende Berent Andersen Wang af Inderøen, hans 1. leiermål. Denne Ingeborg var døpt 05.10.1806 i Strinda, foreldre Isach Lorentsen Leeren og Ane Jonsdatter. Ingeborg hadde minst 5 uekte barn: 1: Jon Gunerius f. og dpt i mai 1924, Strinda/Lade. Far: ungk. matros Tørres Evensen, mor pige Ingeborg Isaksd. Erstad af Ytterøen.2: Ole Andreas f. juni 1826 og dpt i luli s.a. i Vår Frue. Barnefar: Ungk. matros Knud Nilsen av Østerrisør, nu på søreise med skipper Peersen, moren fra Indherredet, i tjeneste …., logerende på Bakken hos Raadmand Rønne. 3: udøpt drengebarn i 1828, se ovenfor. 4: Isak 24.12.1830, dpt 06.02.1831, Bakke, Strinda. Far: Isak Olaus Olsen Leren, ungkar og artellerist. Tvillingebarn--- men jeg har ikke kunnet finne tvillingen. 5: Johannes f. mai og spt aug. 1832, Vår Frue. Barnefar ungk. arb.mann Ole Johannessen af Meldalen, nå i arb. i Tr.hjem. Moren: pige I.I. af Ytterøen, på 8. året i Tr.hjem. Tjenestep./ arbeiderske hos ….holder Ole Grann. Oppgir her at det er hennes 2. leiermål. Barnet f. i Hornemansgården. Ingeborg Isaksdatter gifter seg så 27.06.1835 i Strinda/ Bratsberg med Nils Arntsen Leersaven 24 år, fra Strinden, første barnet er Anne Martha f. nov. 1835 i Bratsberg/ Strinda.

Barn med omstreiferske Karen Helene Andersdatter

6.B. Johannes Berntsen Vang f. 04.03.1835, Høilandet under Melhus, N. Tr., voksendøpt 15.07.1849 i Leksvik/ Leksvik, NTr., mor omstreiferske Karen Helene Andersdatter. «Denne omtr. 14 ½ år gamle Taterdreng døptes som Voxen, uden efterfølgende Conf., efter at have gjort rede for sin Chr.doms Kundsk., … videre det i Archivet vedlagte Brev af 28.11.1848 fra den fungerende Biskop i Trondhjem. Trondhj. Biskops arkiv: «Til Prost Arentz. I anledning av … av 4de f.M hvormed fulgte en forstilling av 28de Sept. d.A. fra sognepresten til Lexvigen, Scheen, angående drengen Johannes Berntsens Dåb, skal jeg, nest at bemærke, at det Kongl. Kirkeped. har henstillet til mig om at avgjøre fornøden Bestemmelse, henstille Sognepr. Scheen tilkjendegjort, at efter de meddelte Oplysninger bifalde hans Forslag, at Drengen JB døbes, efter at han forud har gjort Rede for sin Chr.Kundskab». Denne Johannes Berntsen Wibstad f i Meelhus med far Bernt Andersen gifter seg oppg. 29 år gammel i Overhalla i 1863, med Petter Darres datter enke Sophie Margrethe Pettersdatter 41 år gammel, fra Grandepl., Overhalla. Husmann med jord her i 1865. Johannes m.fam. skal være utflyttet til Namsos i 1870. Sofia skal ha død i Hammarsøya (Vemundvik), og mannen skal ha død i Namsos. Hypotese: Jensensgate, Namsos 1910: Johannes Berts. Egen Husholdning men enslig e Nattevagt paa Sagbrug og Vedhugst, frit Hus af Kom. 20.07.1838 Leksviken. (finner ingen Johannes f. i Leksvik på denne datoen) Dette må sjekkes mer v/ anledning. Død når og hvor? (vel død mell. 1910 og 1920, Namsos)

To barn med Johanne Larsdatter Dahl

6.C. Gjertine Berntsdatter Vang Født og død hvor og når? Trenger kildeinformasjon her!

 

(Feil oppgitt? : 1851, Lenvik, Troms (kilde til dette fødested?), mor Johanne Larsdatter Dahl f 1834, (g. 1863 i Børsa S.T. med Børre Hansen Pårse fra Hedmarken), Gjertine levde 1900 i Selnes, Skjørn. Dette stemmer nødvendigvis ikke!) Denne Gjertine Berntsd. må ikke forveksles med ektefødte Ingeborg Gjertine Bentsdatter f. 10.04.1851 og døpt 25.05.1851 i Stadsbygd, foreldre inderst og senere husmann med jord Bent/Bengt/Bernt Anfindsen 1819 og Elisabeth Johnsdatter 1824, Aaremstranden, begge fra Stadsbygden. Sistnevnte kalles i 1865 for Hjertina, 15 år, bosted Aarem i Lensviken i Stadsbygd. Ingeborg Gjertine ble som Bent Anfinsen Aarenesstrandens datter gift 1874 i Bjugn/Stjørna med uk inderst senere strandsitter/ fisker ektefødt Martin Fredrik Hansen Selnæs f. 17.05.1853, Ørlandet, sønn til Hans Chr. Mortinussen Møller Selnæs og Beret Anna Christoffersd. Sønnen skredderlærling Bernt Edvard ble f. 08.01.1884 i Skjørn. Familien finnes i 1900 i Skjørn. Sønnen fisker/ Inderst Bernt F. Møller bor i Skaret, Rissen, Stadsbygd i 1910, nå med konen skredder Beret M. Møller f. 1880, Rissen. Fredrik og Gjertine Selnes lever i 1910 i Selnes, Bjugn/ Skjørn. Altså ikke vår Gjertine Berntsdatter Vang, dette.

 

mann: Hans Magnus Hansen Barlin f. 1862. Barn: Even Hansen Barlin (dokumentasjon savnes sårt?)

 

6.D. Berith Berntsdatter Vang f. 04.07.1868 og dpt 19.07.1868, Horg/Støren, S. Tr. Født ved Brandeggen i Størdalen. Foreldrenne omstreiferske Johanna Larsdatter og Bernt Vang, omflakkende folk. Moren f. i Ihlen pr. Tr.hj., konf. på Byneset, enke etter Børre Hansen Vaaraald(?) fra Næss i Hedmark, viet i Størken(?), Børe død for nogle år siden, Johannas far Lars Ladeaasen i Malvigen. 37 år gml. Far til barnet er oppg. omstreifer enkemand Bernt Wang. Død når og hvor?

Barn med omstrippende Olava «Stor-Lava» Eriksdatter

6.E. Elen Jonetta Berntsdatter Vang 02.12.1870, Rød Sogn i Nesset, Tingvoll, Møre & Romsdal, far omstrippende Enkemand Bernt Andersen Vang fra Trondhjem, , mor pige Olava «Stor-Lava» Eriksdatter fra Holtaalen, ligeledes omstrippende, f. 1828 som levde 1875 i Wormdal, Orkdal, ST,. (han 65, hun 42 år). Faren oppga at det var hans 1. og hennes 2. leiermål. Død når og hvor?

 

Hei.

Min tippoldemor Oline Andrea Sivertsen født 4.juli 1826. døpt i Trondheim domkirke 6.august 1826. uekte barn.

Far: Anders Sivertsen.

Mor: Elen Johanna Johannesen

Har hørt at hun var av taterslekt,og etter det jeg har lest her så må jo faren være fra denne slekta,men jeg får det ikke til å stemme med Anders S Vang for han er født for seint til å få barn i 1826. Er det noen som kan hjelpe meg med dette.

Mvh Majken Moen

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beate og Gunhild Hanssen

Hei! Beklager å hente frem denne tråden, ihvertfall hvis dette er et skikkelig bomskudd fra meg...

Lurer på om Gjertrud Jonasdatter kan ha fått en sønn utenfor ekteskap i 1787 med en Rasmus Barossen (Balossen)? SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag, 730/L0273: Ministerialbok nr. 730A02, 1762-1802, s. 216
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070927610068sønnen het Johannes (helt øverst til venstre). Er det isåfall noen som vet hvor han ble av? Har en teori om at han endte opp i Steigen, men mangler skikkelige bevis....
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.