Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore Kristiansen

Rettssaken mot arkivets bud, Bergfelt, i 1861

Recommended Posts

Tore Kristiansen

Hei, hadde det vært mulig og få skannet dokumentene og/eller rettssaken mot Arkivets bud Bergfelt i 1861?

Her står det at deler av denne tingprotokollene ble brukt til skomønster, og

deler av denne protokollen har blitt Tilklippede og sammensyede til et Kjolemønster.

 

Jeg har også vært borte i mer materiale fra Møre og Romsdal som har blitt stjålet og ødelagt.

 

I dokumentene og/eller rettssaken står det kanskje ei liste over hva som er ødelagt?

 

Det er den lista jeg er spesielt interessert i, selv om min nysgjerrighet også strekker seg til å få vite hvorfor han stjal gammelt arkivmateriale. Men jeg håper at jeg kan få ei liste over hva som ble helt eller delvis ødelagt av arkivbud Bergfelt?

 

Mvh

Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Hei,

ser at lenka til den første tingboka jeg henviste til, ikke fungerer. Den med skomønster...

Derfor legger jeg den inn på nytt:

Nordmøre sorenskriveri, Tingbok 1A 06 , 1691-1693 http://arkivverket.n...g_read/28697/2/

 

Og er det mulig å få en oversikt over hva Bergfelt stjal og ødela?

 

Skyldes alle lakunene i skifteprotokollene fra Nordmøre og Romsdal denne tyven? Jeg vet at skifteprotokollen fra Nordmøre 1720-1731 ble tatt av Bergfelt. Restene av den fant jeg i Statsarkivet. Den protokollen hadde han brukt til å lage en drage (!) og dragens hale. Den dragen falt imidlertid ned i Latinskolens have, og det var slik tyveriet ble oppdaget.

I flere år har jeg vært litt ergerlig på disse sorenskriverne som har forlagt skifteprotokollene slik at de ikke finnes i Statsarkivet, og så viser det seg at det er Statsarkivet sjøl som har ansvaret for at de er forsvunnet eller ødelagt...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Hei, jeg løfter denne saken opp igjen.

 

Det hadde vært kjekt og få en oversikt over hva arkivbud Bergfelt ødela av kildemateriale.

Er det bare kilder fra Romsdal og Nordmøre eller tok han fra andre områder også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Hei, jeg løfter denne saken opp igjen.

 

Det hadde vært kjekt og få en oversikt over hva arkivbud Bergfelt ødela av kildemateriale.

Er det bare kilder fra Romsdal og Nordmøre eller tok han fra andre områder også?

 

Tingboka for Sunnmøre 1705-11 http://arkivverket.no/URN:rg_read/31101/2/

 

Det er litt uklart kva dette har vore, for det er samanhengande tingbøker for det same tidsrommet.

Det kan vere fullmektigen sin protokoll, der han har ført saker der han vikarierer for/avlastar sorenskrivaren. Det finst ei slik bok for 1711-1720 (ført av Jürgen Hansen Høegh).

Tingbøkene viser også til "Skiødebogen", der sorenskrivaren ifl. notat i tingboka har ført inn kopi av skjøte - altså ein forløpar for panteboka. Denne boka finn eg ikkje, og er rimelegvis tapt.

 

Det manglar også ein protokoll 1700-1702 mellom dei digitaliserte tingbøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Tingboka for Sunnmøre 1705-11 http://arkivverket.no/URN:rg_read/31101/2/

 

Det er litt uklart kva dette har vore, for det er samanhengande tingbøker for det same tidsrommet.

Det kan vere fullmektigen sin protokoll, der han har ført saker der han vikarierer for/avlastar sorenskrivaren. Det finst ei slik bok for 1711-1720 (ført av Jürgen Hansen Høegh).

Tingbøkene viser også til "Skiødebogen", der sorenskrivaren ifl. notat i tingboka har ført inn kopi av skjøte - altså ein forløpar for panteboka. Denne boka finn eg ikkje, og er rimelegvis tapt.

 

Det manglar også ein protokoll 1700-1702 mellom dei digitaliserte tingbøkene.

 

Ser ut som om det kan være papirer fra innleveringa fra Romsdals amt i 1857 han tok av. Nå det siste året har Statsarkivet skannet og lagt ut en skifteprotokoll for Nordmøre 1714-1720, og det var dragen som ble laget av denne som gjorde at tyveriet ble oppdaget.

 

Håper for det første at Statsarkivet kan svare på denne henvendelsen, som i utgangspunktet ble skrevet da jeg ble oppfordret av det fra en av de arkivansatte en gang jeg var på lesesalen på SAT i 2013.

Og for det andre at Statsarkivet kan lage en oversikt over hvilke kilder som arkivbud Bergfelt tok og ødela. Dette bør være i Statsarkivets egen interesse også, siden dette er en del av deres egen historie. Så jeg håper på en liten julegave her. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Nissen

Som du nevner forsvant en mengde arkivsaker fra statsarkivet og den skyldige var skomaker og bud ved statsarkivet Jonas Bergfeldt. Tyveriet er godt dokumentert i statsarkivets husarkiv. M.a. i kopibok A. 1850-1876 og Arkivboka Statsarkivet i Trondheim 1850-1950.

Tyveriet ble oppdaget av rektor Müller ved katedralskolen, han fant en papirdrage i sin hage og drageflygeren var sønn til baker Hægdahl.
Papiret hadde bakeren kjøpt av bud Bergfeldt. Dette salget skal ha pågått i flere år. Bergfeldt hadde stjålet dokumenter og protokoller fra statsarkivets arkiver i Stiftsgården og på Kristiansten.
Under rettsaken påsto Bergfeldt at ideen til papirsalg kom fra fruen til bakeren, som noen år tidligere hadde fått en omvisning i arkivet på Kristiansten.
Under rettsaken kom det fram at Bergfeldt også hadde solgt dokumenter til andre.

Det viste seg at det skulle bli vanskelig å sette opp en liste over det som var forsvunnet. Protokollene var en sak, noe annet var alle de løse dokumentene som var fjernet.

Dette er listen som ble satt opp:
1. Skifteprotokoll for Sunnmøre 1715-1719
2. Skifteprotokoll for Sunnmøre 1728-1732
3. Skifteprotokoll for Sunnmøre 1763-1766
4. Justisprotokoll for Sunnmøre 1740-1743
5. Skifteprotokoll for Nordmøre 1720-1731 (det var denne dragen var laget av)
6. Justisprotokoll for Nordmøre 1691-1693
7. Justisprotokoll for Nordmøre 1721-1723
8. Skifteprotokoll for Romsdal 1730-1740
9. Auksjonsprotokoll for Romsdal 1741-1751
10. "Børnehusets Fundation i Trondhjem"

Under rettsaken leverte bakermester Müller fra seg sitt "restlager" etter handelen med Bergfeldt. Dette var m.a.; ark av auksjons-, skifte- og justisprotokoller, formannskapsforhandlinger for Trondhjem, gamle lover og "Tractater med fremmede magter", revisjonsmerknader til statsregnskapet for 1832, rester av en protokoll tilhørende postverket, liste over fødte og døde i Surnadal i 1826, skattemantall for Trondheim, kommisjonstilrådinger.

Dette viste dessverre at Bergfeldt hadde plukket dokumenter fra hele arkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Takk for svar :)  Endelig kom det et svar fra Statsarkivet, men det var først etter at jeg sendte en epost til Statsarkivet at svaret kom.

 

Det var kjekt å få enda litt mer bakgrunn for tyveriene. Jeg har henvist til dette spørsmålet i flere slektsforskningskurs og møter i DIS-grupper de siste årene for å vise hvordan kilder kan forsvinne.

 

Dessverre er jeg ikke fullstendig fornøyd med dette svaret. I lista er det i alle fall en åpenbar feil. Skifteprotokoll for Sunnmøre 1763-1766. Skifteprotokollen for Sunnmøre 1763-1765 http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/11/ eksisterer, og det er ingen feil med den.

 

Dette skal vel i stedet være Skifteprotokollen for Nordmøre 1763-1766? Det står her http://arkivverket.no/URN:sk_read/57421/118/ at denne protokollen ble tatt av Bergfelt.

 

Er det andre feil i lista?

Og er det mulig for Statsarkivet å skanne dokumentene fra rettssaken mot Bergfelt, og legge dem ut, slik at vi kan lese dem? Dette har blitt gjort før av Arkivverket. Tenker da på Køhlersaken, og der var det også noen sider som har blitt skannet hos SAT http://da3.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=kohlertrh  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Lista i #6 er kanskje rett avskrift etter lista sett opp ved rettssaka.

Det er minst éin feil til: Ei tingbok for Sunnmøre 1705-11  manglar i lista, sjå #4 ovanfor  - men det kan ha vorte oppdaga seinare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Nissen

Det er riktig som Kristiansen skriver at skifteprotokoll 15A for Sunnmøre sorenskriveri 1763-1766 (3A/21) eksisterer. Trolig har denne dukket opp igjen etter rettsaken, eller man har forbyttet Nordmøre og Sunnmøre ved oppsett av listene i forkant av rettsaken i 1862.

 

Listen var den som ble lagt fram under rettsaken.

 

Nå har jeg sett litt nærmere på de enkelte protokollene og her er en liten "status".

 

Skifteprotokoller for Sunnmøre 1715 - 1719 og 1728 - 1732 mangler.

Skifteprotokoll for Nordmøre 1720 - 1731 ble forsøkt rekonstruert etter tyveriet, men mangler mange ark.

Justisprotokoll for Nordmøre 1691 - 1693 er ødelagt og få sider er igjen.

Justisprotokoll for Nordmøre 1721 - 1723 er ødelagt og få sider er igjen.

 

I Romsdal sorenskriveri er det ikke skifteprotokoller mellom 1731 - 1739.

Det er heller ikke skifteprotokoller for Romsdal for 1691 - 1701. Usikkert om dette er Bergfeldts verk.

Romsdal mangler også auksjonsprotokoller for 1742 - 1821.

Nordmøre sorenskriveri mangler skifteprotokoll nr. 12 1763 - 1766. Trolig er dette en sammenblanding med skifteprotokoll 15A for Sunnmøre.

 

Tatt i betraktning at Bergfeldt drev sin virksomhet i flere år, var dette i verste fall bare en liten del av det som forsvant.

I statsarkivets kopibok fra 1861 og i rettssaken kan man lese at en stor mengde løse dokumenter var borte. Dette på bakgrunn av vitneprov og rester av dokumenter som ble levert tilbake.

 

Dommen falt 2. januar 1862 og straffen ble 15 dager på vann og brød foruten saksomkostninger. Straffen ble sonet i rådstuearresten.

 

Retten satt ikke spørsmålstegn ved arkivtilsynet eller ved arkivets leder.

Departementet fikk derimot øynene opp for de dårlige arkivforholdene i Trondheim. Dette førte til at det ble fortgang i husspørsmålet og statsarkivet/stiftsarkivet flyttet inn i nye lokaler i Bispegata i 1865.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.