Jump to content
Arkivverket

17079: Ole Olsen Grangaard


Erik Andreas Rumer Moe

Recommended Posts

Erik Andreas Rumer Moe

Viser til gamle Brukerforum emne: #17079 Ole Olsen Grangaard. Se vedlagte lenke http://da2.uib.no/cg...=&spraak=#anker

 

Der blir det opplyst av Jon Sætrehaug : Ole Olsen Grangaard og Agnete Andersdt fro Dokka. var foreldra til Syvert Olsen Gragaard (Moe).

Ole Arild Vesthagen opplyser: Syver Olsen ble født 17.2.1829. Hans foreldre var Ole Olsen og Marit Evensdtr. Grandgaard

 

I dokumentet: "Opphavet til Kristoffer Rumohr Syversen Moe født 09.09.1871 Hafslo i Luster i Sogn" utarbeidet av Slektsgransker Thomas Färber, Oslo Januar-96 opplyser han følgende:

 • Syver var født den 3.9.1824 på Grangaard under Lieseide ved Dokka i Nordre Land.
 • I 1852 gifter Syver seg, som da er 23 år, med ei 7 år eldredame Brithe Jensdatter fra Smedegarden.
 • Brithe dør tidlig allerede den 10.4.1870.
 • Syver gifter seg igjen 28.7.1871 med den 10 år yngre Cecilie Adamsdatter Reutz. De får sønnen Kristoffer Rumohr født 9.9.1871. DETTE ER MIN OLDEFAR.
 • Syver dør 1210.1906, i en alder av 82 år.
 • Syver sine gener kan forklares slik, hans far var: Ole Olsen Lie var skomaker på Lieseidet ved Dokka. Han var døpt den 5. april 1780 og trolovet med Berthe Olsdotter 22.10.1802 og gift under Valdreskompani 11.11.1802. Ole Olsen sin kone som er nevnt tidligere nevt ble født 7. juni 1787.

Mine kommentarer:

 • Ole A. Vesthagen opplyser Syver var født 17.2.1829 og Thomas Fäber 3.9.1824. Hva er riktig?
 • Thomas Fäber opplyser at Syver var 23 år i 1852. Er det en skrivefeil her ? Skal detb være 28 år.
 • Jon Sætrehaug opplyser at Ole Olsen og Agnete Andersdtr var Syvers foreldre.
  Ole A. Vesthagen opplyser at Ole Olsen og Marit Evensdtr var Syvers foreldre.
  Thomas Fäber opplyser at Ole Olsen og Berthe Olsdotter var Syvers foreldre.
  Torleif Odland opplyser i det gamle Brukerforum #17079 at det må være feil navn på konen som Jon Sætrehaug nevner. Hva kan det riktige navnet til Syvers mor være?

HAR NOEN KOMMENTARER TIL OVENNEVNTE ?

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Ja, jeg har kommentarer til dette. Grunnen til de forskjellige opplysningene skyldes en misforståelse om hvilket Grangaard dette er. Dette dreier seg ikke garden Grangaard i Nordre Land, men husmannsplassen Grangaard under garden Ske i Søndre Land. Dermed har også misforståelsen om Ole Olsen og Agnete Andersdtr. dukket opp.

 

Syver Olsen ble født den 17.2.1829 på Skeseie i Søndre Land, det vil si plassen Grangard. Foreldrene var husmann Ole Olsen Grangaard som ble født i 1794 og døde i 1885, og hans kone Marit Evensdtr. som ble født i 1795. Hun reiste alene til Amerika i 1849, hennes skjebne videre i Amerika er ikke kjent. Ole bodde alene på Hov i Søndre Land i 1865, "fraskildt fra Konen som er i Amerika". Jeg tror ikke de var formelt skilt, jeg har ikke klart å finne noen skilsmissesak.

 

Jeg er etterkommer etter Syver Olsens bror Even Olsen som en tid var husmann på Myreengen i Søndre Land før han og hans kone også utvandret til Amerika. De hadde 6 døtre, flere av disse utvandret også, men ikke datteren Olava som er min tippoldemor.

 

Se mer om Ole Olsen og Marit Evensdtr. i mine slektsnotater. Gå til min nettside http://home.no/oavesthagen/, følg linken til "Liste over mine aner", finn nr. 124 og 125 og følg linken der.

 

Jeg har forøvrig hatt mye kontakt med Jon Sætrehaug etter den debatten som det linkes til og han er kjent med hva som er den riktige opprinnelsen til Svyer Olsen.

Link to post
Share on other sites
Erik Andreas Rumer Moe

Ja, jeg har kommentarer til dette. Grunnen til de forskjellige opplysningene skyldes en misforståelse om hvilket Grangaard dette er. Dette dreier seg ikke garden Grangaard i Nordre Land, men husmannsplassen Grangaard under garden Ske i Søndre Land. Dermed har også misforståelsen om Ole Olsen og Agnete Andersdtr. dukket opp.

 

Syver Olsen ble født den 17.2.1829 på Skeseie i Søndre Land, det vil si plassen Grangard. Foreldrene var husmann Ole Olsen Grangaard som ble født i 1794 og døde i 1885, og hans kone Marit Evensdtr. som ble født i 1795. Hun reiste alene til Amerika i 1849, hennes skjebne videre i Amerika er ikke kjent. Ole bodde alene på Hov i Søndre Land i 1865, "fraskildt fra Konen som er i Amerika". Jeg tror ikke de var formelt skilt, jeg har ikke klart å finne noen skilsmissesak.

 

Jeg er etterkommer etter Syver Olsens bror Even Olsen som en tid var husmann på Myreengen i Søndre Land før han og hans kone også utvandret til Amerika. De hadde 6 døtre, flere av disse utvandret også, men ikke datteren Olava som er min tippoldemor.

 

Se mer om Ole Olsen og Marit Evensdtr. i mine slektsnotater. Gå til min nettside http://home.no/oavesthagen/, følg linken til "Liste over mine aner", finn nr. 124 og 125 og følg linken der.

 

Jeg har forøvrig hatt mye kontakt med Jon Sætrehaug etter den debatten som det linkes til og han er kjent med hva som er den riktige opprinnelsen til Svyer Olsen.

 

Ja, jeg har kommentarer til dette. Grunnen til de forskjellige opplysningene skyldes en misforståelse om hvilket Grangaard dette er. Dette dreier seg ikke garden Grangaard i Nordre Land, men husmannsplassen Grangaard under garden Ske i Søndre Land. Dermed har også misforståelsen om Ole Olsen og Agnete Andersdtr. dukket opp.

 

Syver Olsen ble født den 17.2.1829 på Skeseie i Søndre Land, det vil si plassen Grangard. Foreldrene var husmann Ole Olsen Grangaard som ble født i 1794 og døde i 1885, og hans kone Marit Evensdtr. som ble født i 1795. Hun reiste alene til Amerika i 1849, hennes skjebne videre i Amerika er ikke kjent. Ole bodde alene på Hov i Søndre Land i 1865, "fraskildt fra Konen som er i Amerika". Jeg tror ikke de var formelt skilt, jeg har ikke klart å finne noen skilsmissesak.

 

Jeg er etterkommer etter Syver Olsens bror Even Olsen som en tid var husmann på Myreengen i Søndre Land før han og hans kone også utvandret til Amerika. De hadde 6 døtre, flere av disse utvandret også, men ikke datteren Olava som er min tippoldemor.

 

Se mer om Ole Olsen og Marit Evensdtr. i mine slektsnotater. Gå til min nettside http://home.no/oavesthagen/, følg linken til "Liste over mine aner", finn nr. 124 og 125 og følg linken der.

 

Jeg har forøvrig hatt mye kontakt med Jon Sætrehaug etter den debatten som det linkes til og han er kjent med hva som er den riktige opprinnelsen til Svyer Olsen.

Takk for en grei redegjørelse. Jeg tar kontakt med Jon Sætrehaug.

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
Ole Arild Vesthagen

Jeg er også etterkommer av Syver Olsen.

Er dette den riktige Ole Olsen i folketellinga 1801?: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058263002092

 

 

Nei, han er her på en husmannsplass under Rud hos sin ugifte mor:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058263001456

 

Se for øvrig mer på min nettside: http://www.oavesthagen.no/Mine_aner.htm

Følg linken under nr. 124 og 125.

Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Den jobben Ole Arild har gjort med denne slekten er bare helt fantastisk, det at han grov frem skjebnen med fattigdom, slik den eksisterte  kring 1850 mange steder, og som trolig var en årsak til at Marit Evensdatter en forsommerdag 1849, forlot landet, mann og en stor barneflokk, og drog til Amerika. Hun var tross alt min tippoldemor, noe som var spesiellt i mine ellers så tørre aner.

 

Torleif

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Tarald Stein

I et forsøk på å trekke linja enda litt bakover har jeg nå gått gjennom kirkeboka for 1766-67 på jakt etter Even Hansen (Sivert Olsens morfar). Jeg fant en Even, sønn av Hans Jensen og Ragnhild Evensdatter Hofs___ (nr.10 på høyre side): http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9354&idx_id=9354&uid=ny&idx_side=-11

 

Selvsagt kan Even være født et annet år. Hvis noen vil fortsette der jeg slapp er det flott. Jeg klarer ikke å tyde verken dato eller resten av gårdsnavnet, så også der er innspill velkomne.

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Even Hansen som sist bodde på Sørbergseie ble født på Hovseie i Søndre Land og ble døpt 4. søndag i advent 1766. Så ja, det er den riktige du har funnet i kirkeboka. Even døde 8.11.1844, han druknet da han gikk gjennom isen på Trevatna. I kirkeboka er følgende innført: Druknet i Trevandene ved at gaa paa svag is.
 
Jeg har noen notater om slekten lenger bakover, men har jeg ikke lagt ut alt dette på min nettside ennå siden det ikke er ferdig utforsket. Det jeg har er at foreldrene til Even Hansen var Hans Jensen og Rangdi Evensdtr. Haraldsrud.

Hans var gift første gang med Guri Iversdtr. De ble trolovet 20. søndag etter trinitatis 1737 og gift 2.1.1738. Hans ble da oppgitt å bo på Hov, det står ikke hvor Guri kom fra.
De bodde på Hovseie i 1738 og senere, dette var ødegarden Haraldsrud under garden nordre Hov i Søndre Land. Guri døde i tiden 1747-1754, men begravelsen er ikke å finne i kirkeboka.

Hans og Guri hadde følgende barn:
1. Jens, døpt 6. søndag etter trinitatis 1738.
2. Kari, døpt fest. ann. Mar. 1741.
3. Hans, døpt fest. Joh[annis] Bap[tistae] 1744.
4. Anne, døpt 1.3.1747.

Enkemann Hans Jensen Hovseie og Ragndi Evensdtr. ble trolovet 18. søndag etter trinitatis 1754 og gift 9.1.1755. De var husmannsfolk på Hovseie i Søndre Land i 1756 og 1758, Halmrast i 1760 og igjen på Hovseie i 1762 og senere.

Hans og Ragndi hadde følgende barn:
5. Niels, døpt F. pur. M. 1756 (tvilling med Marit).
6. Marit, døpt F. pur. M. 1756 (tvilling med Niels).
7. Gunild, døpt 21. søndag etter trinitatis 1758 .
8. Ole, døpt 25. søndag etter trinitatis 1760 .
9. Jens, døpt dom. qvas[imodogeniti] 1762
10. Even Hansen Sørbergseie, døpt 4. søndag i advent 1766, død 8.11.1844.
 
Even var altså yngst i en stor flokk med søsken og halvsøsken.
 
Foreldrene til Hans Jensen Haraldsrud var Jens Jensen og Anne Hansdtr. Haraldsrud.
Jens Jensen Haraldsrud ble født ca. 1657. Han var skredder og bodde på ødegarden Haraldsrud under garden nordre Hov i Søndre Land. Jens døde på Hovseie (Haraldsrud) 29.4.1738 og ble begravet 4.5.1738. Han ble oppgitt å være 81 år. Det ble holdt skifte etter ham 11.8.1738.
Anne Hansdtr. Haraldsrud ble født ca. 1668 på garden Narum i Søndre Land.
Jens og Anne hadde følgende barn:
1. Hans Jensen Haraldsrud.
2. Berit Jensdtr., enke i 1754.
3. Anne Jensdtr. Gift med Hans Erichsen Gretteeie.
4. Marit Jensdtr.
 
Hvor Jens Jensen kom fra vet jeg foreløpig ikke noe om. Kona Anne Hansdtr. var datter av Hans Taraldsen Narum som var gardbruker på Narum i Søndre Land. Jeg har ikke funnet ut hvem han var gift med, men han hadde følgende barn:
1. Tarald Hansen Narum, født ca. 1661. Han hadde sønnen Lars Taraldsen Narum som senere ble gardbruker på Narum. Tarald hadde også datteren Marit.
2. Gubiør Hansdtr. Gift med Hans Michelsen, klokker i Land.
3. Anne Hansdtr. Haraldsrud, født ca. 1668.
 
Hans Taraldsen Narum var sønn av Tarald Olsen og Fride Gundersdtr. Narum. Se
mitt slektsnotat her:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/4004-4005.pdf

Fride Gundersdtr. Narum var datter av Gunder Narum. Se mitt notat her:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/8010-8011.pdf

 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.