Jump to content
Arkivverket

Kvinnelig amatørfotograf: Elsa Garmann Andersen (1891-1964)


Sigrid Lien

Recommended Posts

I Norsk Fotohistorie: Frå daguerreotypi til digitalisering (Peter Larsen og Sigrid Lien: 2007) har jeg skrevet en omtale av arbeidet til den bergenske amatørfotografen Elsa Garmann Andersen (1891-1964). Jeg arbeider nå med en større utstilling av hennes arbeider med tilhørende katalogtekst. Garmann Andersen var ugift og testamenterte alt hun eide til Gamle Bergen Museum. Jeg har gått gjennom arkivet etter henne der og funnet en del opplysninger, men vil gjerne også benytte anledningen til å høre om noen av forumets medlemmer har nærmere informasjon om Elsa Garmann Andersen og hennes familie.

Er takknemlig for tilbakemeldinger.

Mvh Sigrid Lien

Link to comment
Share on other sites

 • Tellingsår: 1910
 • Kommune: Bergen
 • Kommunenummer: 1301
 • Gatenavn: Professor Hansteensgate 55
 • Gatenr:
 • Bydel: Bergen
 • Gårdeier: Sagf. Chr. Ameln
 • Antall leiligheter: 8

Elsa Anderss. d ug Kontorassistent kommunalt kontor 21.11.1891 t

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1301&kenr=002&bnr=0013&lnr=08

 

 • Tellingsår: 1900
 • Kommune: Bergen
 • Kommunenummer: 1301
 • Gatenavn: Ladegaardsgade 62a
 • Gatenr:
 • Bydel:
 • Gårdeier:
 • Antall leiligheter: 1

Elsa Anderssen d ug datter 1891 Bergen

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1301&kenr=087&bnr=0036&lnr=01

Link to comment
Share on other sites

Studentene fra 1910, utgitt 1935:

 

Elsa Garmann Anderssen.

 

Jeg er føddt i Bergen 21-11-1891 av foreldre revisjonschef (Bergen kommunerevisjon) Anker Johan Anderssen (født i Bergen 7-10-1857) og Martine Johanne Ellertsen (født i Bergen 31-12-1861, død i Bergen 7-5-1908). Fars slekt var bergensere, farfars far fra Landås ved Bergen. Jeg er ugift.

 

Jeg gikk 10 år på Amalia Hansens pikeskole, Bergen, 2 år vedetaoinin skoles gymnasium, hvorfra artium. Efter artium følgende beskjeftigelse og utdannelse: 1 år kontorarbeide i Bergen, 1 år guvernantepost i Leikanger i Sogn, fikk 1 år undervisning i tegning og maling i Bergen, 2 1/2 år ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, hvorefter vel 1 år arkitektassistent hos arkitekt Tryti, Bergen. I 1917 blev jeg opptatt på Norges Tekniske Høiskole, første år som hospitant, i 1918 efter avlagt realartiums tilleggsprøve som fast studerende.

 

Diplomeksamen som arkitekt 1921. I 1922-23 var jeg ansatt som assistent hos arkitekt Schou, Bergen. Senere har sykdom, særlig en kronisk ørelidelse som stadig truer min hørsel, tvunget meg bort fra arbeidet. Heller ikke har jeg deltatt i offentlig virksomhet eller i foreningslivet. Mine hobbies: Rykkevis fotografering, havestell, vers. Andre opplysninger om mig selv av almen interesse har jeg ikke å gi.

Link to comment
Share on other sites

 • Tellingsår: 1910
 • Kommune: Bergen
 • Kommunenummer: 1301
 • Gatenavn: Professor Hansteensgate 55
 • Gatenr:
 • Bydel: Bergen
 • Gårdeier: Sagf. Chr. Ameln
 • Antall leiligheter: 8

Elsa Anderss. d ug Kontorassistent kommunalt kontor 21.11.1891 t

http://www.rhd.uit.n...bnr=0013&lnr=08

 • Tellingsår: 1900
 • Kommune: Bergen
 • Kommunenummer: 1301
 • Gatenavn: Ladegaardsgade 62a
 • Gatenr:
 • Bydel:
 • Gårdeier:
 • Antall leiligheter: 1

Elsa Anderssen d ug datter 1891 Bergen

 

http://www.rhd.uit.n...bnr=0036&lnr=01

 

Tusen, tusen takk! Jeg er virkelig imponert over hva erfarne slektsforskere kan få til!

Mange vennlige hilsener fra Sigrid Lien

 

Studentene fra 1910, utgitt 1935:

 

Elsa Garmann Anderssen.

 

Jeg er føddt i Bergen 21-11-1891 av foreldre revisjonschef (Bergen kommunerevisjon) Anker Johan Anderssen (født i Bergen 7-10-1857) og Martine Johanne Ellertsen (født i Bergen 31-12-1861, død i Bergen 7-5-1908). Fars slekt var bergensere, farfars far fra Landås ved Bergen. Jeg er ugift.

 

Jeg gikk 10 år på Amalia Hansens pikeskole, Bergen, 2 år vedetaoinin skoles gymnasium, hvorfra artium. Efter artium følgende beskjeftigelse og utdannelse: 1 år kontorarbeide i Bergen, 1 år guvernantepost i Leikanger i Sogn, fikk 1 år undervisning i tegning og maling i Bergen, 2 1/2 år ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, hvorefter vel 1 år arkitektassistent hos arkitekt Tryti, Bergen. I 1917 blev jeg opptatt på Norges Tekniske Høiskole, første år som hospitant, i 1918 efter avlagt realartiums tilleggsprøve som fast studerende.

 

Diplomeksamen som arkitekt 1921. I 1922-23 var jeg ansatt som assistent hos arkitekt Schou, Bergen. Senere har sykdom, særlig en kronisk ørelidelse som stadig truer min hørsel, tvunget meg bort fra arbeidet. Heller ikke har jeg deltatt i offentlig virksomhet eller i foreningslivet. Mine hobbies: Rykkevis fotografering, havestell, vers. Andre opplysninger om mig selv av almen interesse har jeg ikke å gi.

 

Tusen takk igjen! Så interessant å få en beretning om Elsa Garmann Andersens liv - med hennes egne ord. Kort, men presis. Jeg har også funnet noen av versene hun skrev i Gamle Bergens arkiv. De er riktig gode, fotografiene hennes også. Hun var tydeligvis en svært beskjeden dame!

Ellers lurer jeg på om du kunne gi meg en nærmere kildehenvisning til studentberetningen fra 1910?

Dette var strålende!

Mvh Sigrid

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke så meget, og mesteparten er fra DA. Jeg har dessverre ikke anledning å sjekke eller finne datoer nå, men her er det jeg har:

 

Elsa hadde tre sösken.

Marga (Margareta) Schram 31/12 1886, nevnt som lektor, men jeg vet ikke i hvilket fag eller ved hvilken skole. Utd Katedralskolen. Stud. real i Kristiania i 1910-tellingen. Död sirka 1930. Begravet i Bergen sammen med foreldre, farmor, og söstre. Navn sannsynligvis etter mormor Henriche Margrethe f. Schram g. Eilertsen.

Kristian Garmann 12/11 1889, med samme navn som sin onkel (som var lege i Ullensvang) Han er dobbeltfört i FT 1910. I Bergen kalles han syk, men ingen kommentar i Jondal. Han er fortsatt på Brattebö i Jondal når Marga dör i 1930. Når han dör eller hvor han er begravet vet jeg ikke. Katedralskolen.

Elsa Elisabet Garmann 21/11 1891 Sannsynligvis oppkalllet etter farmor (som er begravet som Else Elise Andersen f. Garmann.) Arkitekt.

Johanna Christine Schram 21/3 1897 (dåp i mai i DK)(mormors mor var nokk Johanne Christine f. Schnelle g. Schram). Katedralskolen. Barnelege.

 

Faren Anker Johan var f. i Bergen. Moren döde tidlig, og farsösteren Pernille levet sammen med familien allerede i 1865-tellingen.

Ankers bror K/Christian Garman Anderssen var lege i Ullensvang. Han er begravet der. Det er hans to koner og. Brödrenes far er sannsynligvis den snekkermester Andreas Anderssen som döde og ble begravet i Ullensvang i 1898.

 

Moren Martine Johanne var datter av Henriche Margrete f. Schram og overrettssakförer Niels Röyem Eilertsen. Foreldrene levet nok ikke sammen så meget, for faren er i Etne i FT 1865, i Haugesund i FT 1875 og FT 1885, og död i Haugesund i 1887. Henriche Margrethe bor sammen med sin mor og sine barn.

Farfaren var Niels Trap Eilertsen, födt i Danmark, kom til sin eldre halvbror i Norge som ung og foreldrelös, död som byfogd i Bergen 1844. Farmoren Martine Christiane Severine f. Röyem döde sirka 1853 i Fjell hos sin svigersönn sogneprest P.C.B. Lund.

Martine hadde to brödre, Niels Thrap E. som döde av lungebetennelse ugift i Kristiania 13/3 1875 (Trefoldighet) (og der jeg tror at den studiosus Lund som ifölge dödsfallsprotokollen besörget begravelsen kann vaere Carl Martin Lund), og Michal Schram E. som var gift i Bergen med minst tre barn (Margrethe Schram E, Ingolf Rasch E, Susanne Rasch E).

Hun hadde en onkel Johan E. som var gift i Bergen (Anne Elisabet/Elise Lemkuhl) og hadde mindst fire barn (Alfhild Martine Helene Lehmkul E.sirka 1852, Marie Katrine Severine Rebekka sirka 1856, Lauritz Christian Herman sirka 1857, Johanne Elisabeth sirka 1859). Onkeln var syk lenge, og döde på Gaustad asyl i oktober 1895 efter å ha varet udyktig i 37 år iflg kirkebok for Vestre Aker. I 1865-tellingen er moren med tre barn i Bergen og en dattter ("Trine") pleiedatter hos sin onkel og tante Lund i Sokndal. De hadde det nok ikke så lett.

 

Anker Anderssen med kone, svigermor og de to eldste barnene er å se på fotografi nr 279 fra Gamle Bergen Museum på DA. Det er tatt på Os. På bildet er Marga på fanget til Martine Johanne, Henriche Margrethe har Marga, Carl (Martin) Lund er i midten bak, Marie Johanne (Maja) Lund f. Laache sitter t.h, og Anker er lengst til höyre. Utifra at Henriche Margrethe döde i begynnelsen av 1892 og alderen på barnene er dette meget sannsynlig tatt i 1891. Martine Johanne og Carl var fetter og kusine. Carl var utdannet i Dresden, arbeidet som laerer,og likte å skrive og spille amatörteater. Jeg tror ikke at det er noenting av hans produksjon igjen. Han skrev en bok om Porsgrunn för han döde (ulykkestillfelde) i 1910. Carl hadde brune öyne, fra sin mor f. Eilertsen. Undrer om Martine òg hadde brune?

 

Jeg har fått meg fortalt at når Carls yngste sönn flyttet til Bergensområdet i 1930-årene traff han og kone de to söstrene Anderssen noen gang per år. Den sosio-ökonomiske forskjellen var nokk litt for stor for å ha mer felles - han var laerer med studielån, kone og etterhvert tre barn og bodde utenfor byen, de to söstrene var ugift, utdannet innem fag hvor nesten alle var menn, bodde sammen med sin gamle far i Helleveien, hadde sin faste vennkreds allerede, og var ökonomisk mer velstående. De var velorientert om det meste og intressert i håndtverk/håndarbeid og kunst, og jeg gjetter at det og historie var av felles interesse, for det ble beskrevet som at det var hyggelig å treffes.

Og Johanna var en tid familiens barnelege på samme måte som man kjöpet bröd fra baker Smith-Sivertsen (baker Martin Smith SIvertsen var gift med Alfhild Eilertsen).

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke så meget, og mesteparten er fra DA. Jeg har dessverre ikke anledning å sjekke eller finne datoer nå, men her er det jeg har:

 

Elsa hadde tre sösken.

Marga (Margareta) Schram 31/12 1886, nevnt som lektor, men jeg vet ikke i hvilket fag eller ved hvilken skole. Utd Katedralskolen. Stud. real i Kristiania i 1910-tellingen. Död sirka 1930. Begravet i Bergen sammen med foreldre, farmor, og söstre. Navn sannsynligvis etter mormor Henriche Margrethe f. Schram g. Eilertsen.

Kristian Garmann 12/11 1889, med samme navn som sin onkel (som var lege i Ullensvang) Han er dobbeltfört i FT 1910. I Bergen kalles han syk, men ingen kommentar i Jondal. Han er fortsatt på Brattebö i Jondal når Marga dör i 1930. Når han dör eller hvor han er begravet vet jeg ikke. Katedralskolen.

Elsa Elisabet Garmann 21/11 1891 Sannsynligvis oppkalllet etter farmor (som er begravet som Else Elise Andersen f. Garmann.) Arkitekt.

Johanna Christine Schram 21/3 1897 (dåp i mai i DK)(mormors mor var nokk Johanne Christine f. Schnelle g. Schram). Katedralskolen. Barnelege.

 

Faren Anker Johan var f. i Bergen. Moren döde tidlig, og farsösteren Pernille levet sammen med familien allerede i 1865-tellingen.

Ankers bror K/Christian Garman Anderssen var lege i Ullensvang. Han er begravet der. Det er hans to koner og. Brödrenes far er sannsynligvis den snekkermester Andreas Anderssen som döde og ble begravet i Ullensvang i 1898.

 

Moren Martine Johanne var datter av Henriche Margrete f. Schram og overrettssakförer Niels Röyem Eilertsen. Foreldrene levet nok ikke sammen så meget, for faren er i Etne i FT 1865, i Haugesund i FT 1875 og FT 1885, og död i Haugesund i 1887. Henriche Margrethe bor sammen med sin mor og sine barn.

Farfaren var Niels Trap Eilertsen, födt i Danmark, kom til sin eldre halvbror i Norge som ung og foreldrelös, död som byfogd i Bergen 1844. Farmoren Martine Christiane Severine f. Röyem döde sirka 1853 i Fjell hos sin svigersönn sogneprest P.C.B. Lund.

Martine hadde to brödre, Niels Thrap E. som döde av lungebetennelse ugift i Kristiania 13/3 1875 (Trefoldighet) (og der jeg tror at den studiosus Lund som ifölge dödsfallsprotokollen besörget begravelsen kann vaere Carl Martin Lund), og Michal Schram E. som var gift i Bergen med minst tre barn (Margrethe Schram E, Ingolf Rasch E, Susanne Rasch E).

Hun hadde en onkel Johan E. som var gift i Bergen (Anne Elisabet/Elise Lemkuhl) og hadde mindst fire barn (Alfhild Martine Helene Lehmkul E.sirka 1852, Marie Katrine Severine Rebekka sirka 1856, Lauritz Christian Herman sirka 1857, Johanne Elisabeth sirka 1859). Onkeln var syk lenge, og döde på Gaustad asyl i oktober 1895 efter å ha varet udyktig i 37 år iflg kirkebok for Vestre Aker. I 1865-tellingen er moren med tre barn i Bergen og en dattter ("Trine") pleiedatter hos sin onkel og tante Lund i Sokndal. De hadde det nok ikke så lett.

 

Anker Anderssen med kone, svigermor og de to eldste barnene er å se på fotografi nr 279 fra Gamle Bergen Museum på DA. Det er tatt på Os. På bildet er Marga på fanget til Martine Johanne, Henriche Margrethe har Marga, Carl (Martin) Lund er i midten bak, Marie Johanne (Maja) Lund f. Laache sitter t.h, og Anker er lengst til höyre. Utifra at Henriche Margrethe döde i begynnelsen av 1892 og alderen på barnene er dette meget sannsynlig tatt i 1891. Martine Johanne og Carl var fetter og kusine. Carl var utdannet i Dresden, arbeidet som laerer,og likte å skrive og spille amatörteater. Jeg tror ikke at det er noenting av hans produksjon igjen. Han skrev en bok om Porsgrunn för han döde (ulykkestillfelde) i 1910. Carl hadde brune öyne, fra sin mor f. Eilertsen. Undrer om Martine òg hadde brune?

 

Jeg har fått meg fortalt at når Carls yngste sönn flyttet til Bergensområdet i 1930-årene traff han og kone de to söstrene Anderssen noen gang per år. Den sosio-ökonomiske forskjellen var nokk litt for stor for å ha mer felles - han var laerer med studielån, kone og etterhvert tre barn og bodde utenfor byen, de to söstrene var ugift, utdannet innem fag hvor nesten alle var menn, bodde sammen med sin gamle far i Helleveien, hadde sin faste vennkreds allerede, og var ökonomisk mer velstående. De var velorientert om det meste og intressert i håndtverk/håndarbeid og kunst, og jeg gjetter at det og historie var av felles interesse, for det ble beskrevet som at det var hyggelig å treffes.

Og Johanna var en tid familiens barnelege på samme måte som man kjöpet bröd fra baker Smith-Sivertsen (baker Martin Smith SIvertsen var gift med Alfhild Eilertsen).

Link to comment
Share on other sites

Sigrid

 

Hvis du ønsker mer utfyllende opplysninger om Elsa Garmann sine søsken, så kan jeg bidra med det.

 

 

Ja, det vil jeg være svært takknemlig for!

Mvh Sigrid

Link to comment
Share on other sites

Kjære Vibeke Lund Åhling

 

Jeg er inderlig takknemlig og glad for det omfattende og generøse svaret. Jeg skjønner at det har tatt tid å finne fram til dette - og jeg får en mistanke om at du kanskje har en viss forbindelse til denne familien etter de muntlige referansene å dømme. Det du skriver

kompletterer det bildet jeg har dannet meg etter å ha gått gjennom arkivet i Gamle Bergen. Dette omfatter også et lite hefte der de to eldste søstrene i anledning morens død, har samlet det de har av kjennskap til familiehistorien - ikke minst muntlige overleveringer - anekdoter og små episoder. Her framgår det som du antyder, at deres mormor, Henriche Magrethe, forlot sin mann - og det henvises nokså direkte til sykdomshistoriene i Eilertsenfamiliens som forklaring.

 

Henriche Magrethe eller Grete Schram var datter av skipper Michael Schram - og blir omtalt som "et fremmelig pikebarn som allerede tidlig fik se litt av verden" - hun fikk følge med sine foreldre på lengre sjøreiser. Hun spilte også amatørteater - og "sang og spilte riktig godt". Det står også at hun var" meget fetert i sine unge dager, var på latinskole og baller og slikt". Hun skal også ha blitt spurt om hun ville gå til scenen - og skal ha vært et forbilde for den unge Laura Svendsen (senere Gundersen).

 

Interessen for kunst, kultur og teater har tydeligvis blitt overført til søstrene Andersen. Av papirene som er bevart framgår det at de skrev dikt, skuespill osv. helt fra tidlig barndom. Og noen av Elsa Garmann Andersen dikt er helt nydelige - akkurat som fotografiene hennes. Arbeidene hennes fortjener virkelig oppmerksomhet.

 

Vennlige hilsener

fra Sigrid

Link to comment
Share on other sites

Norges læger 1909-1925:

 

Johanna Christine Schram Anderssen, datter av chef for Bergens kommunerevision Anker Johan A. (f. 7-10-1857) og Martine Johanne Eilertsen (f. 30-9-1861, død 7-5-1908), er født i Bergen 21-3-1897, tok eks. art. i 1915 (Mtf.) og i juni 1922, medic. eks. (laud. 179.1).

 

Hun har utført følgende kanidattjeneste: Ved Bergens sykehus' med.avd. 1. juli - 31. dec. 1922, kir.avd. 1. jan. - 15. aug. 1923, epid.avd. 1. sept. - 31. dec. 1923, Rikshosp.s med.avd. 1. jan. - 30. april, barneavd. 1. mai - 31. aug. 1925 og Kvindekliniken 1. sept. 1925 - 31. mai 1926. I aaret 1924 var hun reservelæge ved Bergens sykehus' epidemiavd. I 1926 vikarierte hun en maaned i Odda og er fra 1. aug. s.a. vikar for distriktslægen i Bremanger. Ugift.

 

Studentene fra 1915, biografiske opplysninger samlet til 25-årsjubileet 1940, Oslo 1942:

 

Johanna Christine Schram Anderssen, barnelege, Bergen. Født i Bergen 21-3-1897, foreldre forhenv. revisjonssjef i Bergen komm. Anker Johan A. og Martine Johanne Eilertsen. Reall. Bergen katadral. Medisinsk embetseks. første sem. 1922. Etter sykehusutdannelse og distriktslegevikariater anerkjent spesialist barnesykdommer 1929. Under spesialutdannelsen et år i utlandet (vesentlig som volontørassistent ved Clinique infantile, Strasbourg 1927-28).

 

Privatpraksis Bergen siden 1929 (blandt annet lege ved Jac. R. Olsens barnehjem fra 1930 og ved Bergen komm. spebarnhjem fra 1931, ved kontrollstasjon for spebarn fra 1930). Hobbies: Friluftsliv og fotografering.

 

Studentene fra 1915, biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1965, Oslo 1965:

 

Johanne Christine Schram Anderssen. Barnelege, Bergen, f. 21-3-1897. Min far døde 7-12-1940. - Jeg har fortsatt som praktiserende barnelege i Bergen med bistillinger som skolelege, lege ved daghjem, barnehjem, med undervisning av barnepleiersker etc.

 

Studentene fra 1906, biografiske oplysninger samlet til 25-årsjubileet 1931, Oslo 1931:

 

Marga Schram Anderssen. Jeg er født i Bergen 31-12-1886 av foreldre chef for Bergens kommunerevisjon (nu pensjonist) Anker Anderssen og Johanne Eilertsen.

 

Tok middelskoleeksamen ved Amalie Hansens pikeskole, Bergen 1903, artium ved Bergens katedralskole (reallilnjen m.tf.), 1907 tilleggsprøve ved Stord seminar. Var så 2 1/2 år lærerinne ved Amalie Hansens pikeskole, men skjønte snart, hvad jeg alt var begynt å forstå på Stord, at jeg ikke egnet mig for småbarn- eller folkeskolen.

 

Alt i gymnasietiden underviste jeg privat i matematikk, og i 1909 tok jeg så fatt på å studere realfag ved Bergens museum, siden også ved universitetet, samtidig som jeg tok lærervikariater og privatarbeide hvor sådant bød sig. Det gikk sent med studiet på denne vis.

 

Efter å ha tatt bifagseksamen ved universitetet våren 1915, arbeidet jeg med mitt hovedfag, zoologi, ved Bergens museum under professor Brinckmann, som også eksaminerte mig ved avsluttende eksamen på universitetet sommeren 1917 (laud.). Var skoleåret 1917/18 lærerinne ved U. Pihls pikeskole i Bergen og tok med permisjon herfra pedagogisk eksamen høsten 1917. Siden sommeren 1918 har jeg vært lektor ved Tanks skole, Bergen. Det siste 1 1/2 år permittert på grunn av sykdom.

 

Deltok i et fysikklærerkursus i Tr.hjem sommeren 1921 og i naturforskermøtet i Gøteborg 1923. Har i mine ferier reist, foruten i Norge, også i Sverige, Danmark, Finnland, England, Holland, Belgien, Frankrike, Tyskland og Schweiz. Har aldri hatt stipendier.

 

Av litterære begåelser har jeg kun min hovedfagsopgave, publisert i Bergens museums årbok (Mammaeorganernes embryologiske utvikling hos phoecuena communis) samt en del bergenske humoresker etc., trykt i dagspressen og "Humør" under pseudonym. Medlem av N. kv. ak. landsforbund og Videnskapsselskapet i Bergen (matematisk-naturvitenskapelig avdeling).

 

Marga Schram Anderssen døde 22-8-1930.

 

I "Den høiere skole" skrev en av hennes kolleger bl.a. følgende: "Ved sine særdeles gode kunnskaper, ved sin elskverdighet vant hun sine elevers respekt og kjærlighet. Hun la for dagen en stor interesse for sin gjerning; nødig vilde hun forsømme skolen. Uaktet hun var meget syk, holdt hun ut til lægen forbød henne på fortsette. På lærerværelsene var hun alltid den muntre og elskverdige kollega".

 

Dett var dett. Kristian Garmann A. har jeg ikke funnet noe om.

Link to comment
Share on other sites

Så interessant!!! Jeg merker meg blant annet at det alså ikke bare var Elsa, men også Johanna som interesserte seg for fotografering.

Tusen takk igjen!

Mvh Sigrid

 

Norges læger 1909-1925:

 

Johanna Christine Schram Anderssen, datter av chef for Bergens kommunerevision Anker Johan A. (f. 7-10-1857) og Martine Johanne Eilertsen (f. 30-9-1861, død 7-5-1908), er født i Bergen 21-3-1897, tok eks. art. i 1915 (Mtf.) og i juni 1922, medic. eks. (laud. 179.1).

 

Hun har utført følgende kanidattjeneste: Ved Bergens sykehus' med.avd. 1. juli - 31. dec. 1922, kir.avd. 1. jan. - 15. aug. 1923, epid.avd. 1. sept. - 31. dec. 1923, Rikshosp.s med.avd. 1. jan. - 30. april, barneavd. 1. mai - 31. aug. 1925 og Kvindekliniken 1. sept. 1925 - 31. mai 1926. I aaret 1924 var hun reservelæge ved Bergens sykehus' epidemiavd. I 1926 vikarierte hun en maaned i Odda og er fra 1. aug. s.a. vikar for distriktslægen i Bremanger. Ugift.

 

Studentene fra 1915, biografiske opplysninger samlet til 25-årsjubileet 1940, Oslo 1942:

 

Johanna Christine Schram Anderssen, barnelege, Bergen. Født i Bergen 21-3-1897, foreldre forhenv. revisjonssjef i Bergen komm. Anker Johan A. og Martine Johanne Eilertsen. Reall. Bergen katadral. Medisinsk embetseks. første sem. 1922. Etter sykehusutdannelse og distriktslegevikariater anerkjent spesialist barnesykdommer 1929. Under spesialutdannelsen et år i utlandet (vesentlig som volontørassistent ved Clinique infantile, Strasbourg 1927-28).

 

Privatpraksis Bergen siden 1929 (blandt annet lege ved Jac. R. Olsens barnehjem fra 1930 og ved Bergen komm. spebarnhjem fra 1931, ved kontrollstasjon for spebarn fra 1930). Hobbies: Friluftsliv og fotografering.

 

Studentene fra 1915, biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1965, Oslo 1965:

 

Johanne Christine Schram Anderssen. Barnelege, Bergen, f. 21-3-1897. Min far døde 7-12-1940. - Jeg har fortsatt som praktiserende barnelege i Bergen med bistillinger som skolelege, lege ved daghjem, barnehjem, med undervisning av barnepleiersker etc.

 

Studentene fra 1906, biografiske oplysninger samlet til 25-årsjubileet 1931, Oslo 1931:

 

Marga Schram Anderssen. Jeg er født i Bergen 31-12-1886 av foreldre chef for Bergens kommunerevisjon (nu pensjonist) Anker Anderssen og Johanne Eilertsen.

 

Tok middelskoleeksamen ved Amalie Hansens pikeskole, Bergen 1903, artium ved Bergens katedralskole (reallilnjen m.tf.), 1907 tilleggsprøve ved Stord seminar. Var så 2 1/2 år lærerinne ved Amalie Hansens pikeskole, men skjønte snart, hvad jeg alt var begynt å forstå på Stord, at jeg ikke egnet mig for småbarn- eller folkeskolen.

 

Alt i gymnasietiden underviste jeg privat i matematikk, og i 1909 tok jeg så fatt på å studere realfag ved Bergens museum, siden også ved universitetet, samtidig som jeg tok lærervikariater og privatarbeide hvor sådant bød sig. Det gikk sent med studiet på denne vis.

 

Efter å ha tatt bifagseksamen ved universitetet våren 1915, arbeidet jeg med mitt hovedfag, zoologi, ved Bergens museum under professor Brinckmann, som også eksaminerte mig ved avsluttende eksamen på universitetet sommeren 1917 (laud.). Var skoleåret 1917/18 lærerinne ved U. Pihls pikeskole i Bergen og tok med permisjon herfra pedagogisk eksamen høsten 1917. Siden sommeren 1918 har jeg vært lektor ved Tanks skole, Bergen. Det siste 1 1/2 år permittert på grunn av sykdom.

 

Deltok i et fysikklærerkursus i Tr.hjem sommeren 1921 og i naturforskermøtet i Gøteborg 1923. Har i mine ferier reist, foruten i Norge, også i Sverige, Danmark, Finnland, England, Holland, Belgien, Frankrike, Tyskland og Schweiz. Har aldri hatt stipendier.

 

Av litterære begåelser har jeg kun min hovedfagsopgave, publisert i Bergens museums årbok (Mammaeorganernes embryologiske utvikling hos phoecuena communis) samt en del bergenske humoresker etc., trykt i dagspressen og "Humør" under pseudonym. Medlem av N. kv. ak. landsforbund og Videnskapsselskapet i Bergen (matematisk-naturvitenskapelig avdeling).

 

Marga Schram Anderssen døde 22-8-1930.

 

I "Den høiere skole" skrev en av hennes kolleger bl.a. følgende: "Ved sine særdeles gode kunnskaper, ved sin elskverdighet vant hun sine elevers respekt og kjærlighet. Hun la for dagen en stor interesse for sin gjerning; nødig vilde hun forsømme skolen. Uaktet hun var meget syk, holdt hun ut til lægen forbød henne på fortsette. På lærerværelsene var hun alltid den muntre og elskverdige kollega".

 

Dett var dett. Kristian Garmann A. har jeg ikke funnet noe om.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.