Jump to content
Arkivverket

Skifte etter Christopher Nielsen Grønbech (Nordland) dat. 12. Oktober 1771, og annet rundt Grønbech-familiene i Trondheim og Hadsel


Jørgen M. Steen

Recommended Posts

# 650 Har ikke NST plass til å legge ut denne? Innholdet bør jo være av interesse for mange......

 

Et spørsmål: Er resten av innholdet i dette skrivet på latin jmf. teksten på permen?

Link to comment
Share on other sites

AUKSJONSSKJØTE 30. 5.1729 Trondhjem Pantebok 4, 301b

TIL :T1:"Cammer Raad" :F1:Hans Morten :E1

:Sommer FRA

:T1:auksjonsdirektør

:F1:Marcus :E1:Busch PÅ :T1:en gård og grunn.

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 141rd

Tidligere referanse®:

:T1:Handelden fant sted på 3. gangs offentlig auksjon den 04.05

"indeværende :T2:aar",

etter salig :F1:Lars :P1:Haagensen. :T3:Kjøpebrev

til nå avdøde er datert 04.02.1710.

Andre Impliserte:

:T1:Dokumentet er underskrevet av avdøde Haagensens svoger, :F1:Jacob

:P1:Mortensen :E1:Reener, :T3:samt :F2:J. :E2:Hess.

Dok nr: 1099

Registrert av: H. J. Jensen

Link to comment
Share on other sites

# 650 Har ikke NST plass til å legge ut denne? Innholdet bør jo være av interesse for mange......

 

Et spørsmål: Er resten av innholdet i dette skrivet på latin jmf. teksten på permen?

 

Sogneprest Tønder samlet svært mye materiale og biografier om geistligheten i midt-Norge 1759 til han døde i 1785

 

Her er kilden:

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=882059262&kid=biblio

 

Det er nok kanskje et fåtall av dere som er interessert i dette, men det er mulig NSF legger det på sin server. Jeg får det på en DVD om noen dager

Link to comment
Share on other sites

# 654 Jeg er i hvert fall interessert, men frykter at teksten er på latin, og da er jeg fortapt.....

 

Jeg vet at ikke all tekst er latin, da etterfølgeren til Tønder fortsatte å skrive lenge etter 1800. Det klarer jeg å lese til og med (se vedlegg). Og du skal få en DVD

post-3362-0-64789900-1385492414_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

# 656 Dette er jo helt supert! Skriften er godt lesbar den. Kjempeflott dersom jeg kan få en DVD. :)

 

Grete og Lars

 

Det er 338 bilder, og visstnok skal ca 10% være av litt dårlig kvalitet, men, men.....det er uansett bedre enn ingenting :-)

Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1743-1754, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31389/233/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505360234.jpg

 

21. desember 1745

3. Ole Hansen Grønbech, fød i Saltens fogderi i Nordlandene, begierde at vinde? Borgerskab som nordlands handler til Borger leÿet Eggem i Lofodens fogderi.

4. Isach Hansen, fød i Trondhiem, begirede at vidne Borgerskab som nordlands handler til Borgerleÿet Andenæss i Westeraalen ......

Link to comment
Share on other sites

Desember 1745

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1743-1754, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31389/232/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505360233.jpg

I dag blev Hr Raadmand Hammer opnevnt til at in cassere auctions og and?? penger i ste??=boet efter afgangne Hans Hansen nordlandshandler og hands hustru Anne Mørch

Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1743-1754, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31389/238/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505360239.jpg

Hans Christian Joensen nevnt som nordlandshandler i forbindelse med at Taxerborgere blir utnevnt.

Link to comment
Share on other sites

Har lagt ut 1743-manntallet for Trondheim her: https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondheimSkattemanntall1743?authuser=0&feat=directlink

Nr 30, 77, 120 og 221 i Vår Frues sogn er interessant forhold til denne debatten. Sikker flere også.

Nr 221 er Øllegaard sal Thore Sørens. Det må jo være samme Øllegaard som nevnt før i debatten som Øllegaard sal Thore Pedersen.....Har det eksistert en Thore Sørens(en) noen gang?

Link to comment
Share on other sites

# 663 Godt jobbet! :)

 

Skal studere dem, men blir nok ikke før til helgen.....

 

Nr 221 Det skulle ikke stå Øllegaard sal Thore Søremmen montro? Har ikke fått tid til å se på den ennå......

 

Korreksjon: Jeg leser Øllegaard sal Thore Sorens nordlandshandler på henne. Jeg tror dog at det er vår Øllegaard det dreier seg om rett og slett fordi det må ha vært et begrenset antall Øllegaard sal Thore som også var borgerenker i Trondheim på dette tidspunkt. Kan gubben hennes ha brukt Sorens som slektsnavn montro? Mao. Thore Pedersen (Sorens?).......

Link to comment
Share on other sites

I 127 bor Joen Isachsen nordlands handler.

I 135 bor Hans Christian (Joensen?) nordlands handler, haver ingen jægt, men farer med Erich Nielsen (And?)

143. Peder Eilertsen....

144 Enken Niels Larsen fordum nordlands handler.....

Undertegner Karen Niels Larsens

145 Peder Olsen skibs tømmermand

 

144 er mao vår Niels Larsen........

 

210 Maren sal Jacob Isachsen Nordlandshandler

226 Ole Johnsen Bachen Jægt styrmand (identisk med ham som var gift med Elizabeth Nielsdatter Grønbech?)

228 Stephen Tostensen Støb (han som senere gifter seg med datteren til Elizabeth Nielsdatter Grønbech, og der hun var nabo til ham så vidt jeg husker)

 

Dersom denne Ole Johnsen Bachen var bror til Hans Christian Joensen, som da når han tar borgerskap oppgir at han var født i Fosen, er det da mulig å identifisere deres opphav? Finns det en gård Bachen i Fosen? Noen skifter fra Fosen som kan kaste lys over disse? Er det Backen i Ingdalen vi skal til montro (er det i Fosen?)?

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Ekteviede 1735, side 386.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-211

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670104.jpg

 

Ole Joensen Bachen er åpenbart en annen person. Her gifter han seg som enkemann.

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser det dukker opp en Erich Nielsen (And). I Lensmannstråden ble det satt spørsmål ved Bugges påstand om at Niels Jonsen Graven var en Normann.

 

28/3 1727. [avdøde] Maren Erichsdatter, død mars 1725. E. nordlandshandler

Niels Joensen (Normann) i Graven, med gård i

byen og borgerleie på Andenes. Sønn Erich i 23. år. Myndlinger

Elisabeth Christophersdatter og Michol Maria Michelsdatter. (63)

1.245 - 250 rd.

(63) se sk. 3/3-16, bd. XXVII side 293

3/3 1716, [avdøde] Christopher Joensen Rafnkloen, død 23/2 og før

avd. h. Deres barn Joen 15 og Elisabeth 7 år og hennes dtr.

Mechael Maria 19 år med 1. Mann Michel Møller. (2) Løsøre reg.

for 327, solgt for 280 og gård for 188, gull 6, sølv 26, ialt 515 -

157 rd.

(2) NST XVI s. 293 sk. 23/7 1680 viser at avd.' unavngitte h. het Maren

Jensdatter. NST XXIII S. 225 sk. 28/4 1700 efter Michel Møller. Sk.

28/3-27 efter Niels Joensen Gravens [avdøde] h., viser at han ble formynder for

de to døtrene, kanskje var han bror av avd.

 

Denne Niels Jonsen Graven var altså gift med Maren Ericsdatter og hadde sønnen Erich, f ~1704. Han hadde altså borgerleie på Andenes, det er vel derfor lite tvil om at utdragene under må dreie seg om samme mann.

 

OBLIGASJON 28. 2.1728 Trondhjem Pantebok 4, 276a

TIL :T1:handelsmann :F1:Lorentz :P1:Marcussen :E1:Holst

FRA :T1:"Nordlandshandler og Borgelig indvaaner udj Trundhiem" :F1:Niels

:P1:Jonsøn :E1:Graven PÅ :T2:250rd MED :T1: pant i "min iboende Gaard og

Grund".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

Eiendommens geografi, gate / plass etc. :

:O1:Eiendommen er "beliggende i Sand gaden paa Hiørnet paa østre Side

till :O2:Princens gade, og Christopher Fogtes gaards Grund paa dend væstre."

Naboer:

:F1:Christopher :E1:Fogt.

2. eiendom: XXXXX Se Andre Opplysninger XXXXX

Andre opplysninger:

Låntaker pantsetter også "mit Borgerleie i Nordland Kaldis Andenes

liggende i

Westeraalens fougderie", samt hans "førende Jegt med tilhørige Redskab".

Andre Impliserte:

:T1:Til vitterlighet: :F1:Voldemar :P1:Pedersen :T3:og :F2:Hans :E2:Tønder.

Dok nr: 942 Registrert av: H. J. Jensen

 

Sønnen Erich Nielsen har tydeligvis overtatt gården:

OBLIGASJON 2. 3.1729 Trondhjem Pantebok 4, 303a

TIL :T1:Magr. :F1:Jacob :E1:Thode FRA :F1:Erich :P1:Nielsen

PÅ :T1:100rd MED :T1:pant i "den deel i gaar og grund som mig efter

min.....Sal: moder er :T2:tilfalden".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

Område: Graven

Andre brukere:

:T1:Eiendommen beboes av låntakers far :F1:Niels :P1:Jonsen :E1:Graven

Tidligere referanse®:

:T1:Låntaker arvet eiendommen den 08.01.1729.

Andre Impliserte:

:T1:Långiver er fullmektig "av Sr. :F1:Christen :E1:Montagne

:T3:formynder

for :F2:Thomas :E2:Montagne". :T1:Vitne: :F1:Horch Jemy :E1:Colban.

Dok nr: 1116 Registrert av: H. J. Jensen

 

20 år senere dukker det opp en obligasjon som for meg synes å påvise at Erich Nielsen == Erich Nielsen And. Denne sammen med "Erich Nielsen And er blitt verge for de 100Rd hans sønn Niels Erichsen And har fått av hans farfader Niels Joensen Graven"

SKJØTE 27. 4.1750 Trondhjem Pantebok 6, 159b

TIL :F1:Marithe :P1:Arentzdatter FRA :F1:Erich :P1:Nielsen :E1:And

PÅ :T1:hans tilhørende grunn "med de derpaa staaende gamle huuse".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 24 rd

Vor Frues sogn 4.de kvarter

Naboer:

:F1:Poul :E1:Thyhougs :T3:før beboende gård på den østre og :F2:Ole

:E2:Saltwærings :T5:enke på den vestre side.

Tidligere referanse®:

:T1:Gården er tilfalt selgeren ved arv etter hans salig far :F1:Niels

:P1:Jonsen :E1:Graven.

Andre opplysninger:

Mål: "Udi øster til wæster 10 1/2 allen, og udi Bredden eller dybden til

Geitveiteiten 13 al.".

Dok nr: 879 Registrert av: B. Gundersen

 

Niels Jonsen Graven ble nok begravd på Andenes i 1746:

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Andenes, Ministerialbok nr. 899A01 (1736-1758), Kronologisk liste 1742, uten sidenr.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16738&idx_id=16738&uid=ny&idx_side=-36

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071108650262.jpg

 

Hvorfor kaller Bugge Niels Jonsen Graven for en Normann?

 

Jeg tror forvirringen dukker opp her, i skiftet etter Ørge Olsen

23/2 1720, [avdøde] Ørge Olsen nordlandshandler. E. Maritte Steffensd.

(se foran 27/2). B. : Ørge 7 md. født efter farens død.

Lagv. Niels Roth Intet sk. holdt efter avd.'s mor Ingeborg sal.

Ole Ørgensens, eneste søster Maren Od. g. Niels Joensen Nordmand

i Graven nordlandshandler som godtok 40 rd. i morsarv.

Avd.'s halvsøster Magnil Olsd. Jens Pedersens i Fosen krevde

arv efter far Ole Ørgensen og mor Maren Clausd., motkrav for

to leiermålsbøter og oppfostring av to barn fra fødselen i 8 år.

Sølv 30, sjøredskap, jekt, hus og nøst i Andenes, båter, leiet i

Kvefjord 100, bygård 260, ialt 896 - 349 rd.

 

Vi vet at Niels Jonsen Normand døde i 1726 og kan konstatere at det må være samme mann som skiftet etter Ørge Olsen nevner gift med hans søster.

10/1 1727. [avdøde] Niels Jonsen Nordmand nordlandshandler, død

ifjor vår. E. Maren Olsdatter. B.: Nicolai 14, Joen 12, Ole 4 og

Ingebore 13 år. 827 - 171 rd. (53)

(53) se bd. XIX side 43, se også sk. 23/2-20 bd. XXVII side 312

(hva står det på side 43 i NST XIX?)

 

Det må jo dreie seg om to Nils Jonsen som holdt til i Graven rundt 1720?

Link to comment
Share on other sites

Dette kan vel tolkes som at Niels og Joen var brødre?

SKJØTE 8. 5.1725 Trondhjem Pantebok 4, 177b

TIL :F1:Even :P1:Christophersen FRA :F1:Mette :T3:salig løyntnant

:F2:Christian :E2:Bundtes PÅ :T1:"min Eiende grund, med paastaaende

gamle Stuehuuse Og een Søe Brygge".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 129rd

Vor Frues sogn 4.de kvarter Område: Sanden

Naboer:

:T1:Eiendommen ligger "Jmellem :F1:Niels :P1:Joensen :T3:og :F2:Joen

:P2:Joensen :E2:Gravens :T5:gaarder paa dend østre, og afg: :F1:Ole

:P1:Arentzen :E1:Kroppens :T3:gaard paa dend væstre Siide".

Tidligere referanse®:

:T1:Skjøte datert 04.03.1722, fra forrige eier :F1:Mogens :P1:Jørgensen.

:T3:Skjøte datert 10.04.1720 fra tidligere eier :F2:Peder :P2:Holgersen.

:T5:Begge disse skjøter angir eiendommens mål.

Andre Impliserte:

:T1:Vitner: :F1:Torger :P1:Brynildsen :T3:og laugverge :F2:Hans

:E2:Hartmand.

Dok nr: 585 Registrert av: H. J. Jensen

 

OBLIGASJON 13.12.1725 Trondhjem Pantebok 4, 212a

TIL :T1:Hospitalets forstander :F1:Hans Morten :E1:Sommer

FRA :F1:Christopher :E1:Vogt PÅ :T1:100rd MED :T1:pant i gård og grunn.

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

Vor Frues sogn

Naboer:

:T1:Eiendommen ligger "i Sandgaden imellem :F1:Niels :P1:Jonsen :T3:og

:F2:Joen :P2:Joensen :E2:Gravens :T5:gaarder paa dend østre og

:F1:Anders :P1:Joensen :E1:Kroppens :T3:gaard paa dend væstre side".

Dok nr: 688 Registrert av: H. J. Jensen

Litt tynt grunnlag kanskje, men indikerer noe hvertfall.

Link to comment
Share on other sites

?

 

"Sidsel Toresdtr. Normann død okt 1767 uten livsarvinger, gift med Tarald Andreas Giæver, død 1767. Arvingene var: 3. Ingeborg Toresdtr Normann, enke etter en Maursund og bosatt Trondhjem. 4. Lucia Toresdtr Normann gift med Henrik Rasch og bosatt i Skova. 5. Anna Toredtr. Normann, død var bosatt i Vågan. Etterlot seg 2 barn Cornelius Mørck og Magdalena Cornelia. Hun hadde vært gift med Hans Ulrich Frey, hadde hun vært gift med en Mørch/Røst også. 6. Johanna Margrethe Toresdtr, død hadde vært gift med en Erik (Nielsen)And. I 1750 skjøte fra Jørgen Erntsen Dissington til Erik Nielsen And på 1v 1 pd i Kvitnes (Qvitnes) dattert 22.5. 1750. Etterlot seg følgende barn Nils Eriksen And (han vet jeg ikke mer om)Maren Bolette And. Hun må være dem Mette And som losjerte hos Henrik Rasch i Skrova i 1762 sammen med søsteren Johanna Margrethe And som i 1767var gift med Andrea Kiergaard i Senja. De hadde også søsteren Anthonette Eriksdatter And. Skifte fra Anthonette Eriksdtr And til Henrich Rasch på 19 ½ pd i Kvitnes datert 3.9. 1762.Det ble i forbindelse med Sidsel Toresdtr Normann død rykket inn annonse tre postdager etter hverandre i Kiøbenhavnske Tidende. Hun måtte hatt flere arvinger Nr 1. Edias Toresen Normann hører vi ikke mer til Nr.2. Lucia Toresdtr. Normann var gift med Henrick Rasch. På ekstraskatten 1762 oppgir ikke ekteparet å ha noe fosterbarn hos seg."

 

Kilde: http://forum.arkivve...h-skrovahadsel/

 

Samme And?

Hvem er alle disse Tores-datter/sønner Normann som nevnes her sine foreldre?

 

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Tromsø sorenskriveri, Senja distrikt, Skifteutlodningsprotokoll 142 , 1767-1776, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Merknader: Fol. 271-465. Gammelt register bakerst.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n..._read/25024/90/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...81205660619.jpg

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1737, side 19.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-18

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921660636.jpg

 

Sønnen Nils døpt 17. jan 1737 i Vår Frue. Far Erich Nielsen Nordfar, mor Johanna Margrethe Thorsdatter

Link to comment
Share on other sites

#671 Tore har vel vært skrevet på utallige måter, Tørres, blant en av dem.

 

Jeg har ingen ide hvem disse Tores-døtrene kan være, men det finnes noen hvor navnet er brukt.

 

På Andenes finnes det jo flere "tores", blant andre denne Peder Tørresen og en antatt bror Eskild Tørresen. Eschild var jo gift med Anna Cathrina Behrentz, hvis mor var Birgithe Catharina Giæver. Hennes bror var jo Tarald Andreas Giæver. Eschild Tørresen og Sissel Toresdatter= søsken?

 

En annen datter av Birgithe Catharina Giæver, Hanna Petronella var jo gift med Job Dishington, der sees jo en annen tilknytning (tilknytning ved navnelikheter).

 

afgagne Eschild Tøresen

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen / Vesterålen sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 03 , 1779-1782, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Gammelt register bakerst.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25000/224/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90302710224.jpg

 

Edit: brødre som var i live ved skifte til Sissel Toresdatter ville vel kanskje vært nevnt i skiftet...

Link to comment
Share on other sites

# 672 Det står jo i teksten at disse var foreldrene: "Tore/Tørris Ellingsen Normann, født ca 1650. død ca 1731, gift med Kirsten Hansdtr (datter av Hans Laursen og Sig(nild) Pedersdtr."

 

Dersom jeg tolker teksten korrekt skal kilden være: "ifølge Astafjord bygdebok".

 

For alt jeg vet kan jo det være korrekt. Tanken min var at dette kanskje var barn av Tore Pedersen og Øllegaard Hansdatter, men det er vel kanskje lite trolig..... Er Tørris og Tore brukt om hverandre? Mao. er det samme navn?

 

Skifte 29/2 1704, avdøde Sigrid Pedersd. E. Svend Jensen Lysesund nordl.handler.

B. m. avdøde ektefeller Hans Laursen og Hans Jacobsen:

103 Hans 24, Malena g. Hans Andersen, Kirsten g. Tore Ellingsen,

Helgeland, Anna g Hans Jensen Bochelsund og Barbra hjemme.

Rede penger 24, sølv 74 (navnebokstaver: HIS-SPD, IIS-SSD,

IPS-IPD, AHSP-EIDK, HHM-ANDT, OCSG-ETD, MCD, CESAOD),

bygård 220, leiet Kvaløholmen, jekter og farbåter, rikt utstyr

på Vigsøen, derav sølv for 33.1885 -7- 712.

 

Da er det vel denne Tore Ellingsen som skal være far til disse barna får man anta....

Link to comment
Share on other sites

I skiftet etter Tarald Andreas Giæver er Sissel Toresdatter skrevet Sidsele Tørresdatter Nordman. Dette navnet Tøres har jeg sett i et utall varianter. Slakter i Trondheim Tøres Nielsen Rasch blir omtalt i primærkilder som Thevis, Thøres, Tæves, Tøres, Teves, Tæves og Tavis (de jeg har funnet). På internett ser jeg han også blir omtalt som Tøves og Tøver.

 

At dette blir "normalisert" til Tore vet jeg ikke, men av tråden du henviser til så tyder jo mye på det. Det er vel kanskje bedre å bare kalle henne Tørresdatter, det er jo tross alt det nærmeste man kommer til det opprinnelige vil jeg tro. Navnene endret seg jo etter som tida gikk, Laurs ble til Laurtits som igjen ble til Lars (eksempelvis).

 

Jeg er vel, i min uvitenhet og mindre erfaring, forholdsvis sikker på at Tore==Tørres :)

 

Ekstraskatten kalles hun Siri Toersdr

 

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4092/R68/L4845 (RA/EA-4092/R68/L4845), 1762-1765, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48943/73/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10041112050075.jpg

Link to comment
Share on other sites

# 629 Angående kona til Hans Hansen Normann og hennes arving: "Annas arvinger: Hennes broderdatter madame Ragnele Sr. Henrich Dreier?"

 

Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736

Jndenlands Handlere

Enchen Harder Möller Goed tilstand.

 

Vielse 2:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Ekteviede 1738, side 390.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-215

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670108.jpg

 

Gift 1 med Harder Henrichsen Møller og da 2 med denne Henrich Dreyer.

 

Skifte 20/12 1706, avdøde Henrich Sølfestersen Møller. E. Margrethe Hardersd. (Holst).16 B. i 1. ekte:17 Ludzie g. Anders Henrichsen Walnum,18 Engel g. skipper Didrich Clausen (død u. skiftet), Birgitte Maria 20 år, iflg. sko 27/9-92. B. i 2. ekte: Harder 7 og Maren 3 år. Lagv. Andreas Høyer. Sølv 687, kjøbmannsvarer, bygård 500, gård Orkdalsøren 50, jordegods, ialt 3.753 og uvisse 63 -:- 971 rd.

 

Fotnote 17: 17 sko 27/9-92 l.c. side 321.

Fotnote 18: 18 bror Erich efter hvis h. sko 29/4-05 foran side 41.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.