Jump to content
Arkivverket

SETRE DRANGEDAL (HOLLA/SOLUM/BAMBLE)


Ole Petter Eriksen

Recommended Posts

Ole Petter Eriksen

I forbindelse med bortgangen av Jens Rasmussen (3/12-1730-24/1-1790), ser man av skifte paa Elsebutangen (sk.pr.11 side 476b) broder og broderbarn og moderbror oppnevnes som verger for hans umyndige barn. En person jeg ikke faar paa plass er broderen Rasmus Gisholt har brukt en del tid paa han uten resultat. Jeg sitter igjen med en anelse om ikke han ogsaa er broderbarn. Vedr. smeden Knud Torsen Herre staar det ikke noe om slektskap, men har konkludert med at ogsaa han er broderbarn. Litt info om Knud Torsen smed, anno 1801 (Porsgrunn) er han kleinsmed , anno 1809 er han mestersmed. Han er sonn av Tor Rasmussen Setre (ca.1721-1788 og Maria Knudsdatter Sand (1739-1788, hennes alder er feil ved begravelsen, hun er datter av Knud Haraldsen og Anne Erichsdatter Sand/Drangedal). Tor Rasmussen og Maria Knudsdatter blir gift I Drangedal 20/7-1760, og faar 2 barn I Drangedal Martha/Marthe 10/5-1761 og Knud 2/12-1762. Paret flytter til Bamble ca 1764-65, og faar flere barn der. Hva jeg med dette vil belyse er foreldrene til Jens Rasmussen og sosken. Faren er Rasmus Hansen ca.1689-20/2-1763, men hvem var hans kone? I alle anelister jeg har sett skal hun hete Berthe/Birthe Hansdatter Grini ca 1701-26/10-1771 (70 aar). Det er ogsaa blitt meg fortalt at hun I slektsregisteret I Drangedal til B.E.Holte, at hun staar oppf. som hans kone (men da f. 1697). Jeg anser det som sannsynlig at hun er eldre enn 70 aar ved begravelsen (muligens 75 aar f 1696), men at hun er sosteren til Rasmus Hansen (og ikke hans kone). Jeg undres paa hvorfor Berthe er oppf. som Rasmus Hansen sin kone, og kildegrunnlaget for dette. Jeg sitter igjen med en kandidat; Marthe Torsdatter ca. 1690-21/10-1751 (Setre). Hvor Marthe kommer fra vet jeg ikke (muligens Holla). Paret blir gift ca 1713, og faar Erich ca 1714 men hvor (Erich flytter og blir gift I Holla 1740). Paret faar flere barn; Hans 1718-22, Tor ca 1721-22 (presten Ole Wullf + 24/9-1721 og ny prest tiltrer ca 20/3-1722 Lars Roholt, i denne perioden er kirkeboken mangelfull), Hans 2/4-1724, Inger 16/2-1727, Jens 3/12-1730, Aaste 28/9-1732 og Taran 17/3-1737. Foreldrene til Rasmus kommer jeg tilbake til, samt dems barn. Haaper paa tilbakemeldinger vedr. Berthe Hansdatter og Marthe Torsdatter. Paa forhaand takk. Mvh Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Litt mer info vedr. Berthe Hansdatter, hun er fadder til Rasmus Hansen anno 1718 og 1737. Hun er ikke fadder 1724-32, sannsynlig aarsak er at hun faar et barn utenfor ekteskap 15 tr. 1722. Hun faar ogsaa en bot for dette (tingbok 8 5/3-1723, side 47).

Jeg tror dette var noe pinlig for Rasmus Hansen, (som var lagrettsmann paa 1720-tallet) men hun blir tilgitt noe senere. Berthe forblir ugift, og I kirkeboka ved begravelsen staar det Kvinnemenneske (en nedsettende betegnelse).

Rasmus Hansen bor hos sin sonn Tor, ved ekstraskatten anno 1762 (ogsaa Berthe ugift).

Jeg haaper dette ble avklarende vedr. Berthe Hansdatter, og haaper paa tilbakemelding av Holla-eksperter vedr. Marthe Torsdatter.

NB. Rasmus sin mor het Inger, og lurer paa om Marthe sin mor het Aaste eller Taran.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Litt mer info vedr. Setre, frem tom 1667 er Anund bruker/oppsitter, 1668-1677 Tarald, 1678-1724 Hans Taraldsen. Anno 1723 ogsaa med sin sonn Rasmus. Dette var hovedbrukerne, gaarden var tidlig inndelt I 2 bruk (og jeg regner med at det er Hans sin bror Simen Taraldsen som gaar bort 3 adv.1703 65 aar). Simen var gift med Life.

Hans Taraldsen ca 1659-9/4-1724 gift med Inger Pedersdatter ca 1664-9/4-1724. Rasmus Hansen fortsetter som hovedbruker, og fra 1726 sammen med Elling Gunnarsen (som bruker Verheim). Baade Rasmus og Elling er lagrettsmenn, og faddere til hverandres barn (samt koner

I forbindelse med bortgangen til Elling 1737, gifter enken seg paa nytt til Birkholt, og etterhvert ankommer en ny bruker Gunder Erichsen. I den forbindelse maate jeg gjennomgaa, Birkholt, og skifte etter Elling, samt den Nye brukeren Gunder, for aa bli 100% sikker paa Rasmus Hansen sin hustru Marthe Torsdatter. Nyttige skifter; pr.3b side 352a og pr. 9 side 329.

 

Patronymene til Hans og Inger fremkommer I kirkeboka et par ganger 1706-08. Jeg sitter med en anelse at deres alder er noe underestimert, ved deres bortgang. Hans Taraldsen er hovedbruker av Setre saa tidlig som 1678, samt lagrettsmann saa tidlig som 1694

og frem til 1700-tallet.

Ekteparet faar flere barn I perioden ca 1678-1696, og et barn 3 adv.1697 Aase (faddere: Peder Vefall, Lars Christensen Naas, Else Tvedt, Karen Nielsdatter Stemmen, Marichen Tygesdatter Tvedt).

Andre barn: Tarald gift 1/1-1700 Gunnild Larsdatter Aasland, gift 2 5 tr.1703 Anne Christensdatter Vaaje, gift 3 15/2-1710 med Maren Aslachsdatter Naas.

Hellich Hansen ca. 1691-31/3-1773 gift 1722 med Helvig Rolfsdatter Ettestad, gift 2 23/7-1754 Anne Maria Isachsdatter (prestegaarden).

Anne gift 15.tr.1698 med Hans Reinholtsen Verum, Ingejel gift 18 tr.1703 Ole Olsen den eldre Tungebakke (maa ikke forveksles med han far Ole Olsen Tungebakke +1707 72 aar, og hans bror Ole Olsen den yngre).Karen ca.1685-5/11-1757 gift 8 tr. 1708 Halvor Andsteensen Lie, Lensegrav

Marthe og Sissel.

Jeg har et par til paa blokka, men ikke konkludert enda.

Avslutningvis en soster av Hans Taraldsen; Sissel gift med Lars Eschildsen Vefall (barn: Lars Larsen Kjendalen og Peder Larsen Vefall.

Haaper med dette paa tilbakemeldinger.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Ole Petter Eriksen

Hei igjen

Det er tydeligvis sommer-stengt, legger likevel ut noe mer informasjon. Anno ft. 1666 paa Farsjo I Sannidal (Tvettre, som skattlegges som en odegaard). Tarald 60 aar, sonner; Simon 16 aar, Hans 10 aar og Ole 8 aar.

Lars Eschildsen 33 aar, sonn; Lars 1 aar.

Peder Torsen 50 aar, sonn; Tore 8 aar.

Vedr. Tvettre, finner man Tarald og senere Lars som skattlegges. Jfr. Drangedal, Setre og Kjendalen er relativt smaa gaardsbruk, og oversiktelige. Lars Eschildsen Vefall ca 1631-1704 gift ca 1663 med Sissel Taraldsdatter ca 1633-1709 (de var gift I 41 aar, 9 barn

2 barn vokser opp, blir gift og faar barn; 1.Peder Larsen ca 1667-8/1-1700 (33 aar) gift med Karen Larsdatter, 2 Lars Larsen ca 1664-3 adv.1722 (58 aar) gift med Ingeborg ca. 1656-Sexag.1724 (68 aar). Anno 1723 er Ingeborg oppf. som oppsitter av Kjendalen.

Kjendalen skrives som Kindal I en periode paa 1720-tallet. Dette gjelder ogsaa barn av Lars og Ingeborg, som blir gift og faar barn

Patronymet til Ingeborg har det enda ikke lykkes for meg aa finne.

Hvor Hans Taraldsen sin hustru Inger Pedersdatter har sitt opphav, er jeg usikker paa. Hovedfokus er Sannidal, Drangedal og Lunde.

Aarsaken til Lunde er at hun er fadder til Niels Siversen sitt barn (Peder) I mars 1707 (denne personen har jeg tidligere vurdert som Lunde-mann, som blir gift I Drangedal, er dog aapen for andre alternativer). Niels Siversen eller hans kone har ingen tilknytning til Setre/Vefall/Kjendalen-familien, og ble overrasket ved at Inger var fadder.

 

Vedr. Rasmus Hansen sin kone Marthe Torsdatter, og hennes opphav og foreldre; sitter jeg igjen med et alternativ.

Tor Olsen og Taran Erichsdatter Aasland I Lunde. Jeg regner med at det er Marthe sin soster Gunild som + I barselseng 27/5-1739 (39 aar). Gunild var gift med Johannes Simensen. Paa 1730-tallet finner jeg Setre-personer som faddere til dems barn.

Foreldrene; Taran Erichsdatter ca 1664-6/1-1734 (70 aar) + Aasland Lunde. Tor Olsen ca. 1655-10/1-1744 + Setre I Drangedal. Anno 1723 er Tor Olsen oppsitter paa Aasland, ogsaa dette en mindre gaard (1 tn).

 

Jeg haaper med dette paa tilbakemeldinger.....

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Den «Rasmus Gisholt» som du nevner i første innlegg antar jeg er identisk med Rasmus Erichsen som er sønn av Erich Rasmussen fra Sætre og hans annen kone Kirsten Svendsdatter. Jeg har dessverre ikke kikket på skiftet på Elsebutangen ennå, men jeg vet at det ligger mange opplysninger der som er relevant i forhold til mitt område.

 

Det er interessant at du tar opp hvem som var Rasmus Hansens kone. Jeg har også hatt problemer med å identifisere henne med Berte Hansdatter (på grunn av oppgitt alder ved begravelsen), og jeg tror du har rett i at det må være søstra til Rasmus. På grunn av at jeg ikke har sett på noen primærkilder om denne familien har jeg Rasmus Hansen merket som «privat» i databasen min. (Jeg har planer om å jobbe mer med Drangedal, men det tar litt tid før jeg kommer så langt.) Jeg har registrert følgende barn av Rasmus Hansen:

 

Erich Rasmussen Sætre / Gisholt

Født ca. 1714

Gift 20. juni 1740 i Holla med Anne Jensdatter Graver / Baksås (datter av Jens Johannesen Graver og Anne Pedersdatter Heisholt / Graver)

Gift 1744 i Holla med Kirsten Svendsdatter Brenne / Gisholt (datter av Svend Olsen Brenne og Anne Olsdatter Ytterbø / Brenne)

Død 1777 på Gisholt vestre, Kilebygda (Kirkebok for 0818 Solum Mini 3 (1761-1814). Begravde side 232-233. 29.10.1777 Mælum: Erich Gisholdt 63 aar.)

 

Hans Rasmussen

Født 1718 på Sætre, Drangedal

Død ca. 1723 på Sætre, Drangedal

 

Tor Rasmussen Sætre

Født ca. 1720

Gift med Mari Knudsdatter

Død 1788 på Herre, Bamble (Kirkebok for 0805 Porsgrunn Mini 2 (Østsida 1764-1814). Kronologisk liste side 140-141. 01.05.1788: Begr. fra Herre Thor Rasmusen 68 aar.)

 

Hans Rasmussen Eikelund

Født 1724 på Sætre, Drangedal

Gift 30. mars 1758 i Solum med Anne Johannesdatter Bolvik / Eikelund (datter av Johannes Gulbrandsen Bolvik og Karen Jansdatter Bolvik)

Gift 27. desember 1792 i Solum med Anne Sofie Carlsdatter

Død 1798 på Eikelund under Fjeld, Kilebygda (Kirkebok for 0818 Solum Mini 3 (1761-1814). Begravde side 244-245. 13.05.1798 Mælum: Hans Rasmusen Egelund 74 aar.)

 

Inger Rasmusdatter Sætre

Født 1727 på Sætre, Drangedal

 

Rasmus Rasmussen Sætre

Trolig født rundt 1730

 

Jens Rasmussen Sætre

Født 1730 på Sætre, Drangedal

Død 1789 på Elsebutangen under Sannes, Drangedal

 

Åse Rasmusdatter Sætre

Født 1732 på Sætre, Drangedal

 

Taran Rasmusdatter Sætre

Født 1737 på Sætre, Drangedal

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Hei igjen

Det er tydeligvis sommer-stengt, legger likevel ut noe mer informasjon. Anno ft. 1666 paa Farsjo I Sannidal (Tvettre, som skattlegges som en odegaard). Tarald 60 aar, sonner; Simon 16 aar, Hans 10 aar og Ole 8 aar.

Lars Eschildsen 33 aar, sonn; Lars 1 aar.

Peder Torsen 50 aar, sonn; Tore 8 aar.

Vedr. Tvettre, finner man Tarald og senere Lars som skattlegges. Jfr. Drangedal, Setre og Kjendalen er relativt smaa gaardsbruk, og oversiktelige. Lars Eschildsen Vefall ca 1631-1704 gift ca 1663 med Sissel Taraldsdatter ca 1633-1709 (de var gift I 41 aar, 9 barn

2 barn vokser opp, blir gift og faar barn; 1.Peder Larsen ca 1667-8/1-1700 (33 aar) gift med Karen Larsdatter, 2 Lars Larsen ca 1664-3 adv.1722 (58 aar) gift med Ingeborg ca. 1656-Sexag.1724 (68 aar). Anno 1723 er Ingeborg oppf. som oppsitter av Kjendalen.

Kjendalen skrives som Kindal I en periode paa 1720-tallet. Dette gjelder ogsaa barn av Lars og Ingeborg, som blir gift og faar barn

Patronymet til Ingeborg har det enda ikke lykkes for meg aa finne.

Hvor Hans Taraldsen sin hustru Inger Pedersdatter har sitt opphav, er jeg usikker paa. Hovedfokus er Sannidal, Drangedal og Lunde.

Aarsaken til Lunde er at hun er fadder til Niels Siversen sitt barn (Peder) I 1706 (denne personen har jeg tidligere vurdert som Lunde-mann, som blir gift I Drangedal, er dog aapen for andre alternativer). Niels Siversen eller hans kone har ingen tilknytning til Setre/Vefall/Kjendalen-familien, og ble overrasket ved at Inger var fadder.

 

Vedr. Rasmus Hansen sin kone Marthe Torsdatter, og hennes opphav og foreldre; sitter jeg igjen med et alternative.

Tor Olsen og Taran Erichsdatter Aasland I Lunde. Jeg regner med at det er Marthe sin soster Gunild som + I barselseng 27/5-1739 (39 aar). Gunild var gift med Johannes Siversen. Paa 1730-tallet finner jeg Setre-personer som faddere til dems barn.

Foreldrene; Taran Erichsdatter ca 1664-6/1-1734 (70 aar) + Aasland Lunde. Tor Olsen ca. 1655-10/1-1744 + Setre I Drangedal. Anno 1723 er Tor Olsen oppsitter paa Aasland, ogsaa dette en mindre gaard (1 tn).

 

Jeg haaper med dette paa tilbakemeldinger.....

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Litt mer info.

I forbindelse med bortgangen av Gunild Torsdatter, utnevnes moder broderen (svogeren/onkelen) Rasmus Hansen, Setre I Drangedal som formynder for de umyndige barna.

Nedre Telemark Sorenskriveri, Pr.11, side 303b, 19/8-1739 Aasland, Lunde.

Ferden gaar videre, og haaper paa tilbakemeldinger.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Den «Rasmus Gisholt» som du nevner i første innlegg antar jeg er identisk med Rasmus Erichsen som er sønn av Erich Rasmussen fra Sætre og hans annen kone Kirsten Svendsdatter. Jeg har dessverre ikke kikket på skiftet på Elsebutangen ennå, men jeg vet at det ligger mange opplysninger der som er relevant i forhold til mitt område.

 

Det er interessant at du tar opp hvem som var Rasmus Hansens kone. Jeg har også hatt problemer med å identifisere henne med Berte Hansdatter (på grunn av oppgitt alder ved begravelsen), og jeg tror du har rett i at det må være søstra til Rasmus. På grunn av at jeg ikke har sett på noen primærkilder om denne familien har jeg Rasmus Hansen merket som «privat» i databasen min. (Jeg har planer om å jobbe mer med Drangedal, men det tar litt tid før jeg kommer så langt.) Jeg har registrert følgende barn av Rasmus Hansen:

 

Erich Rasmussen Sætre / Gisholt

Født ca. 1714

Gift 20. juni 1740 i Holla med Anne Jensdatter Graver / Baksås (datter av Jens Johannesen Graver og Anne Pedersdatter Heisholt / Graver)

Gift 1744 i Holla med Kirsten Svendsdatter Brenne / Gisholt (datter av Svend Olsen Brenne og Anne Olsdatter Ytterbø / Brenne)

Død 1777 på Gisholt vestre, Kilebygda (Kirkebok for 0818 Solum Mini 3 (1761-1814). Begravde side 232-233. 29.10.1777 Mælum: Erich Gisholdt 63 aar.)

 

Hans Rasmussen

Født 1718 på Sætre, Drangedal

Død ca. 1723 på Sætre, Drangedal

 

Tor Rasmussen Sætre

Født ca. 1720

Gift med Mari Knudsdatter

Død 1788 på Herre, Bamble (Kirkebok for 0805 Porsgrunn Mini 2 (Østsida 1764-1814). Kronologisk liste side 140-141. 01.05.1788: Begr. fra Herre Thor Rasmusen 68 aar.)

 

Hans Rasmussen Eikelund

Født 1724 på Sætre, Drangedal

Gift 30. mars 1758 i Solum med Anne Johannesdatter Bolvik / Eikelund (datter av Johannes Gulbrandsen Bolvik og Karen Jansdatter Bolvik)

Gift 27. desember 1792 i Solum med Anne Sofie Carlsdatter

Død 1798 på Eikelund under Fjeld, Kilebygda (Kirkebok for 0818 Solum Mini 3 (1761-1814). Begravde side 244-245. 13.05.1798 Mælum: Hans Rasmusen Egelund 74 aar.)

 

Inger Rasmusdatter Sætre

Født 1727 på Sætre, Drangedal

 

Rasmus Rasmussen Sætre

Trolig født rundt 1730

 

Jens Rasmussen Sætre

Født 1730 på Sætre, Drangedal

Død 1789 på Elsebutangen under Sannes, Drangedal

 

Åse Rasmusdatter Sætre

Født 1732 på Sætre, Drangedal

 

Taran Rasmusdatter Sætre

Født 1737 på Sætre, Drangedal

 

Hei Leif

 

Hjertelig takk for din tilbakemelding, og samtykker I hva du skriver. Vedr. skiftet paa Elsebutangen, har du tolket meg riktig. Rasmus Gisholt er Rasmus Erichsen, da jeg ikke finner noe barn etter Rasmus Hansen ved navn Rasmus (f.ca 1730). Jeg kan ogsaa opplyse, at ingen av hans dottre er gift anno 1762.

Samtlige sonner blir gift, og er tidlig ute da de faar et pikebarn (navn Marthe).

Jeg reagerte paa at Rasmus Hansen skulle ha blitt gift med Birthe/Berthe Hansdatter, og haapet paa gjennom mitt innlegg aa faa avlivet den myten en gang for alle.

Jeg kom naa over et skifte til Rasmus Hansen sin svigerinne Gunild Torsdatter. Han kalles ogsaa her "dannemand", samme betegnelse som ogsaa brukes om han I tingboka ved vitneutsagn. Det er ogsaa Rasmus Hansen som representerer sin far Hans Taraldsen anno 1720 jfr tingboka(forunderlig nok ikke hans eldre bror Tarald, ogsaa noe merkverdig at det ikke er hans bror Tarald som overtar garden, det blir Rasmus).

 

Igjen mange takk for din tilbakemelding.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Link to post
Share on other sites
Ole Bjørn Darrud

Hei,

 

Det er litt uklart for meg hvilken problemstilling som ønskes belyst. Jeg ser at du er innom Sætre i Drangedal og Aasland i Lunde. Her er noen løse tråder som kanskje gir mening for deg. Gårder ved navn Setre, Sættre er omtalt flere steder i kirkebok for Bø/Lunde. Det synes som om folk fra både Drangedal og Nesherad er nevnt i denne kirkeboken. Jeg har plukket ut det som synes å være Drangedalsfolk.

 

Kirkebok i Bø/Lunde:

Dåp 18.4. 1729, Johannes Aaslands søn Simen, Test. Svennung Hvalen, Jon Schiella, Erich Hvalen, Marte Sættre, Kari Stafsholt, Kari Simensd Norum

 

Dåp 11.3. 1736, Johannes Aaslands søn Ole, Test. Karen Stafsholt, Børthe Hansd Sættre fra Drangedal, Karen Hansd Stafsholt, Jon Schiella, Ole Piperud

 

Dåp 29.9. 1747, Johannes Aaslands søn Ole, Test. Maren Dorholt, Berte og Zidsel Sættre fra Drangedal, Knud Stafsholt, Svend Larsen

 

Og kanskje...

Trolovet 31.5. 1757, Jens Gundersøn Sættre ungkarl og Børte Larsd pige, Caut. Ellev og Torbiørn Dorholt

 

Kfr her for foreløpig avskrift av kirkeboken:

http://solumslekt.org/kilder/kirkebok/bolunde/

 

Mvh

Ole Bjørn

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg stusser litt på oppkallingen i denne søskenflokken, de tre første sønnene er Erich, Hans og Tor. Hans er nok oppkalt etter farfar og Tor etter morfar, men hvor kommer navnet Erich fra? Det kan nesten se ut som kona til Rasmus (Marte Torsdatter?) først har vært gift med en Erich.

 

Ellers har jeg faktisk Knud Torsen i databasen min. Nå skal jeg få koblet ham til sine foreldre.

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Det er litt uklart for meg hvilken problemstilling som ønskes belyst.

 

Sånn i korte trekk er det vel Rasmus Hansen Sætres kone som er det mest interessante. Hun het trolig Marte Torsdatter og ikke Berte Hansdatter som det blir hevdet overalt ellers. Så har hun antagelig søstra Gunhild Torsdatter som det er skifte etter på Åsland i Lunde 1739.

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Hei,

 

Det er litt uklart for meg hvilken problemstilling som ønskes belyst. Jeg ser at du er innom Sætre i Drangedal og Aasland i Lunde. Her er noen løse tråder som kanskje gir mening for deg. Gårder ved navn Setre, Sættre er omtalt flere steder i kirkebok for Bø/Lunde. Det synes som om folk fra både Drangedal og Nesherad er nevnt i denne kirkeboken. Jeg har plukket ut det som synes å være Drangedalsfolk.

 

Kirkebok i Bø/Lunde:

Dåp 18.4. 1729, Johannes Aaslands søn Simen, Test. Svennung Hvalen, Jon Schiella, Erich Hvalen, Marte Sættre, Kari Stafsholt, Kari Simensd Norum

 

Dåp 11.3. 1736, Johannes Aaslands søn Ole, Test. Karen Stafsholt, Børthe Hansd Sættre fra Drangedal, Karen Hansd Stafsholt, Jon Schiella, Ole Piperud

 

Dåp 29.9. 1747, Johannes Aaslands søn Ole, Test. Maren Dorholt, Berte og Zidsel Sættre fra Drangedal, Knud Stafsholt, Svend Larsen

 

Og kanskje...

Trolovet 31.5. 1757, Jens Gundersøn Sættre ungkarl og Børte Larsd pige, Caut. Ellev og Torbiørn Dorholt

 

Kfr her for foreløpig avskrift av kirkeboken:

http://solumslekt.org/kilder/kirkebok/bolunde/

 

Mvh

Ole Bjørn

 

Hei

 

Du undres paa problemstillingen som onskes belyst?

I innlegg 1 kommer dette tydelig frem; Foreldrene til Jens Rasmussen

 

Jeg ser du trekker frem en Jens Gundersen Setre tr. 31/5-1757

I mitt innlegg 3, legger jeg frem noen nyttige skifter. Jens Gundersen er sonn av Gunder Erichsen og Sophie Jensdatter. Ved bortgangen av Gunder Erichsen foreligger et skifte; Bamble Sorenskriveri Pr.9, side 329a, 12/11-1771, Setre I Drangedal. Her fremkommer samtlige barn, deriblandt Jens Gundersen som skriver seg til Verum I Drangedal etter giftemaalet.

Jeg tok med de nevnte skifter, da det var 2 brukere av Setre. Ved bortgangen av Elling Gunnarsen, kom Gunder Erichsen til Setre.

Jeg haaper dette ble noe mer avklarende, men dette har jeg allerede redegjort for, og er et tilbakelagt tema.

Hvis du skulle ha noe aa bidra med, vedr. de videre aner ser jeg frem til konstruktive innspill.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Jeg stusser litt på oppkallingen i denne søskenflokken, de tre første sønnene er Erich, Hans og Tor. Hans er nok oppkalt etter farfar og Tor etter morfar, men hvor kommer navnet Erich fra? Det kan nesten se ut som kona til Rasmus (Marte Torsdatter?) først har vært gift med en Erich.

 

Ellers har jeg faktisk Knud Torsen i databasen min. Nå skal jeg få koblet ham til sine foreldre.

 

Hei

 

Jeg leser at du stusser over oppkallingen av de 3 forste sonner; Erich, Hans og Tor. Hans og Tor samtykker jeg med deg i; oppkalt etter farfar og morfar. Saa var det Erich; Marte Torsdatter har sannsynligvis hatt en bror ved dette navnet (Marte Torsdatter sin mor het Taran Erichsdatter, mao ikke unaturlig).

Jeg legger ofte merke til at ved en bror eller sosters bortgang, kaller en i soskenflokken navn til den avdode bror/soster. I forbindelse med bortgangen av Peder Larsen Vefall+1700, kaller hans bror Lars Larsen Kjendalen sin sonn Peder 1703.

Jeg regner med at Marte+Gunild Torsdatter ikke har noen bror i live, i og med at Rasmus Hansen blir verge for Gunild Torsdatter sine barn (ingen annen en Rasmus Hansen nevnes i skifte).

Jeg utelukker ikke at Marte Torsdatter kan ha vaert gift tidligere, men finner ikke spor av eventuelle avkom

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg har laget et kort resyme av skiftet på Åsland:

 

Åsland i Lunde 19.08.1739: Gunild Tordsdatter død, enkemannen Johannes Simmensen og deres barn: Halvor Johannesen 15 år, Simmen Johannesen 10 år, Aasse Johannesdatter 10 år, Ingebor Johannesdatter 8 år, Thore Johannesdatter 6 år. Faren verger selv for barna. Overværende på de umyndiges vegne deres avdøde mors bror Rasmus Hansen boende på gården Sætre i Drangedal.

 

Det er litt problematisk at Rasmus Hansen her kalles «morbror», - allikevel tror jeg at Ole Petter har rett i at han sannsynligvis er Gunhilds svoger. Her passer flere av Ole Bjørns barnedåper inn ved at bl.a. «Marte Sætre» er ført som fadder.

 

Det ser altså ut til å foreligge atskillige indisier for hypotesen om at Rasmus Hansens kone er Marte Torsdatter og at hun er søster til Gunhild Torsdatter død på Åsland i Lunde 1739. Her er også Ole Bjørns foreløpige avskrift av Gunhilds begravelse:

 

07.06.1739 Lunde: Sepult. Gunild Thorsd Aasland, 39 år minus 3 uker, døde i barselseng, Johannes Aaslands qvinde (død 27.5.)

 

Samme dag

 

07.06.1739 Lunde: Sepult. Gunild Johannesd Aasland, 11 dager og noen timer, Johannes Aaslands datter (død 31.5.)

 

Dessverre finnes det ikke noen kirkebok for Bø/Lunde mellom 1699 og 1726, ellers er det vel svært sannsynlig at vi både hadde funnet giftermålet mellom Rasmus Hansen og Marte Torsdatter, så vel som Erich Rasmussens dåp der.

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

 

 

Sånn i korte trekk er det vel Rasmus Hansen Sætres kone som er det mest interessante. Hun het trolig Marte Torsdatter og ikke Berte Hansdatter som det blir hevdet overalt ellers. Så har hun antagelig søstra Gunhild Torsdatter som det er skifte etter på Åsland i Lunde 1739.

 

Hei igjen

 

Mange takk for ditt svar. Det er helt korrekt hva du skriver, hvor det overalt hevdes at Berte Hansdatter er konen til Rasmus Hansen. Jeg regner med at dette hermed skulle vaere tilbakevist, og hans kone er Marte Torsdatter Aasland i Lunde.

Det er enkelte myter som noen ganger er vanskelig aa avlive, noe som faar meg til aa tenke paa en viss demagog

som i sin iver og med haan sa; "gjentaes en usannhet mange nok ganger forblir det en sannhet i folkets minne"

 

Jeg har som formaal aa finne mine korrekte aner, og ikke hva som er opplest og vedtatt.

 

Jeg takker saa mye for ditt svar.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
Ole Bjørn Darrud

Interessant, da må artikkelen jeg skrev (med god hjelp fra Leif) i 1999 og som ble publisert i medlemsbladet til Holla Historielag justeres litt. ;-)

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Mange takk for ditt svar. Det er helt korrekt hva du skriver, hvor det overalt hevdes at Berte Hansdatter er konen til Rasmus Hansen. Jeg regner med at dette hermed skulle vaere tilbakevist, og hans kone er Marte Torsdatter Aasland i Lunde.

 

Jeg synes fortsatt ikke at det er grunn til å sette to streker under svaret her, jeg skulle gjerne sett et skifte hvor familiesammenhengen framgår litt mer entydig. Men som arbeidshypotese er det et brukbart utgangspunkt.

 

Vedr. Rasmus Hansen sin kone Marthe Torsdatter, og hennes opphav og foreldre; sitter jeg igjen med et alternative.

Tor Olsen og Taran Erichsdatter Aasland I Lunde. Jeg regner med at det er Marthe sin soster Gunild som + I barselseng 27/5-1739 (39 aar). Gunild var gift med Johannes Siversen. Paa 1730-tallet finner jeg Setre-personer som faddere til dems barn.

Foreldrene; Taran Erichsdatter ca 1664-6/1-1734 (70 aar) + Aasland Lunde. Tor Olsen ca. 1655-10/1-1744 + Setre I Drangedal. Anno 1723 er Tor Olsen oppsitter paa Aasland, ogsaa dette en mindre gaard (1 tn).

 

Her savner jeg også litt mer dokumentasjon. Er dette paret nevnt i noe skifte?

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Rasmus Gisholt er Rasmus Erichsen, da jeg ikke finner noe barn etter Rasmus Hansen ved navn Rasmus (f.ca 1730).

 

Jeg ser nå hvor «Rasmus Rasmussen» som jeg har som sønn av Rasmus Hansen kommer fra. Han har nok oppstått ved en feiltolkning av skiftet på Elsebutangen.

 

Jeg kan ogsaa opplyse, at ingen av hans dottre er gift anno 1762.

 

Hvor har du det fra, et skifte?

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

 

 

Jeg ser nå hvor «Rasmus Rasmussen» som jeg har som sønn av Rasmus Hansen kommer fra. Han har nok oppstått ved en feiltolkning av skiftet på Elsebutangen.

 

 

 

Hvor har du det fra, et skifte?

 

Hei igjen

 

Vedr. ugifte anno 1762, er ekstraskatten 1762 kildegrunnlaget (samt kirkeboker). Jeg har ogsaa skrevet noe om dette vedr. Rasmus Hansen og Berte Hansdatter......

Litt mer info vedr. Berte Hansdatter, som forblir ugift. Publ.Abs. 25 Tr. 1722 Berte Hansdatter Setre, leiermaal med Jesper Kittilsen Boe Herred. Bamble Sorenskriveri Tingbok 8, side 41 h. side, Drangedal 5/3-1723. Dommes Birte Hansdatter for leiermaal med Jesper Haugland av Lunde Herred.

En liten saksopplysning, skulle hun ha vaert gift, ville straffen ha blitt usedvanlig streng (dette paa bakgrunn av andre domsavsigelser jeg har lest, hvor dette har vaert tilfelle).

Jens Rasmussen Setre blir gift 6/10-1758 med Kirsti Mathisdatter Braaten f. 14/10-1736 (datter av Mathis Madsen og Gunhild Olsdatter). Deres forste barn dopes Martha 26/11-1758, faddere; Madam Ymer, Inger Rasmusdatter, Jacob Strombech, Ole Olsen og Tor Rasmussen.

Vel, det er ogsaa en villstyring I denne generasjonen (Taran Rasmusdatter). Hun faar et barn utenfor ekteskap

5/11-1763. Barnets navn : Marthe; faddere; Maria Knudsdatter, Inger Rasmusdatter, Knud Guldbrands og Halvor Aadden. Den sistnevnte fadderen er for meg ukjent, og at han muligens har sitt opphav I Lunde.

Et avkom av Hans Taraldsen og Inger Pedersdatter, Aase har jeg ikke konkludert med enda. Aase Hansdatter f.1697 "forsvinner" fra kirkeboka i Drangedal, og jeg undres paa om hun blir bosatt i Lunde.

Drangedal kirkebok, kronologisk liste side 41; trolovelse 9tr.1721 Svend Halvorsen av Lunde Herred og Aase Hansdatter, caut. Jens Pedersen Klokker og Ole Schiellau. Jens Pedersen Klokker kan forklares med hans naere vennskap med Hans Taraldsen, men denne Ole Schiellau er for meg et ubeskrevet blad. Paa bakgrunn av dette har jeg ikke konkludert, og maa granske videre i Lunde. Jeg legger dog merke til at de faar et barn i Lunde 1729, med navn Inger..... her gjenstaar en del granskning.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Jeg har nå oppdatert databasen på Solumslekt og fått med Rasmus Hansen og familien hans. Se spesielt sønnene Erich Rasmussen, Tor Rasmussen og Jens Rasmussen hvor jeg har lagt til tekst.

 

Hei igjen

 

Jeg har naa vaert inne paa sine sider "Solum-slekt", og sjekket de forskjellige personer.

Dette var glimrende, og hjertelig takk. Jeg regner med at det er mange slektsforskere som bruker "Solum-slekt", dette paa bakgrunn av den meget gode kvalitetskontrollen (som du her utforer).

Jeg regner naa med at ane-listene for mange slektsforskere, med dette blir oppdatert.

Vel ferden gaar videre, og dette er en spennende slekt aa granske (som kombinerer flere sogn i Telemark).

Her blir det mye aa jobbe med; kirkeboker, skifter, tingboker, fogderegnskap, lensregnskap, matr.jordbok osv

Avslutningsvis, takker jeg saa meget for kontruktive innspill.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Jeg har omarbeidet teksten i min kommentar til ekteskapet mellom Rasmus Hansen og Marte Torsdatter noe, slik at den nå lyder som følger:

 

«Se diskusjon på Digitalarkivet. Det har vært hevdet at Rasmus Hansen var gift med Berte Hansdatter som dør på Sætre i 1771, angivelig 70 år gammel. Da den eldste sønnen Erich ser ut til å være født ca. 1714 er dette en urimelig påstand. Verken Olav Sannes eller Erling Gjærum navngir noen kone til Rasmus Hansen, så denne konstruksjonen ser ut til å være av nyere dato. Berte var nok helst søstra til Rasmus. Merk at første eller andre datter til samtlige av barna hvor disse er kjent, blir kalt Marte. Dette er et tydelig tegn på at kona til Rasmus heter Marte. Ut fra oppkallingen av de eldste sønnene må man anta at morfaren heter enten Erich eller Tor. Jeg finner det derfor overveiende sannsynlig at hun er identisk med Marte Torsdatter som dør på Sætre i 1751, 61 år gammel. Her ser man at både alder og oppkalling stemmer. Se også skifte etter Johannes Simensen Åslands kone Gunnild Torsdatter (NTS 11 side 303b) i Lundeherred 1739, hvor Rasmus Hansen Sætre er nevnt som barnas «morbror». Dette kan vel være en noe upresis benevning for deres mors søsters mann. Det er flere indisier som knytter Rasmus Hansen og hans kone til familiekretsen på Åsland i Lunde, blant annet fadderskap for Johannes og Gunhilds barn. Årsaken til at giftermålet og dåpen til parets eldste sønn Erich ikke finnes i kirkeboka for Drangedal er sannsynligvis at dette foregikk i Lunde, hvor det ikke eksisterer kirkebok for perioden 1699-1726.»

 

Med dette regner jeg det for tilstrekkelig sannsynliggjort at Rasmus Hansens kone heter Marte Torsdatter, og at hun trolig kommer fra Åsland i Lunde. De øvrige familieforhold vil jeg vente med til jeg eventuelt får gjort meg bedre kjent i Lunde og Drangedal. Takk for interessante tips.

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Jeg har omarbeidet teksten i min kommentar til ekteskapet mellom Rasmus Hansen og Marte Torsdatter noe, slik at den nå lyder som følger:

 

«Se diskusjon på Digitalarkivet. Det har vært hevdet at Rasmus Hansen var gift med Berte Hansdatter som dør på Sætre i 1771, angivelig 70 år gammel. Da den eldste sønnen Erich ser ut til å være født ca. 1714 er dette en urimelig påstand. Verken Olav Sannes eller Erling Gjærum navngir noen kone til Rasmus Hansen, så denne konstruksjonen ser ut til å være av nyere dato. Berte var nok helst søstra til Rasmus. Merk at første eller andre datter til samtlige av barna hvor disse er kjent, blir kalt Marte. Dette er et tydelig tegn på at kona til Rasmus heter Marte. Ut fra oppkallingen av de eldste sønnene må man anta at morfaren heter enten Erich eller Tor. Jeg finner det derfor overveiende sannsynlig at hun er identisk med Marte Torsdatter som dør på Sætre i 1751, 61 år gammel. Her ser man at både alder og oppkalling stemmer. Se også skifte etter Johannes Simensen Åslands kone Gunnild Torsdatter (NTS 11 side 303b) i Lundeherred 1739, hvor Rasmus Hansen Sætre er nevnt som barnas «morbror». Dette kan vel være en noe upresis benevning for deres mors søsters mann. Det er flere indisier som knytter Rasmus Hansen og hans kone til familiekretsen på Åsland i Lunde, blant annet fadderskap for Johannes og Gunhilds barn. Årsaken til at giftermålet og dåpen til parets eldste sønn Erich ikke finnes i kirkeboka for Drangedal er sannsynligvis at dette foregikk i Lunde, hvor det ikke eksisterer kirkebok for perioden 1699-1726.»

 

Med dette regner jeg det for tilstrekkelig sannsynliggjort at Rasmus Hansens kone heter Marte Torsdatter, og at hun trolig kommer fra Åsland i Lunde. De øvrige familieforhold vil jeg vente med til jeg eventuelt får gjort meg bedre kjent i Lunde og Drangedal. Takk for interessante tips.

 

Hei igjen

Meget god og konsis formulering, samt henvisvisning til kildegrunnlag.

Jeg ser at Olav Sannes skriver folgende vedr. Setre; Anund oppsitter/hovedbruker tom 1670, deretter Hans Haraldsen (1648-1720).

1. Jfr. Fogderegnskap og innbetaling av skatt, stemmer dette ikke.Anund tom 1667, Tarald 1668-1677, Hans 1678

og videre fremover (hvert aar,uten unntak).2. Jfr. Kirkeboka blir Hans Setre og hans hustru gravlagt 1724. Navn og patronym til dem begge er aa finne I kirkeboka. Eks. Da deres datter Karen blir trolovet 2 paaskedag 1708 med Halvor Andsteensen Lie, Lensegrav, er caut. Jens Klokker og Hans Taraldsen Setre. Ved parets forste barn 17 tr.1709 er Karens mor? fadder, Inger Pedersdatter Setre. Barn av Hans og ?, doper sine barn med navn Inger (og Peder), dog med unntak.

Hvem stoler jeg saa paa, Olav Sannes eller fogderegnskap (og den som betaler skatt av gaarden) og kirkeboka?

Svaret er for meg innlysende.

 

Jeg tok med dette avsnittet, da ogsaa Hans Haraldsen 1648-1720 er noe seiglivet (jeg klarte ikke aa la vaere

)

Avslutningsvis vil jeg igjen takke, for konstruktive innspill

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Ole Petter Eriksen

En liten status.

Jeg undres paa om det var mer enn et meget godt vennskap Hans Taraldsen, med Jens Pedersen Klokker/Stemmen (ca 1663-8/3-1730)?

Hva jeg her funderer paa er om Jens Pedersen er bror til Hans Taraldsen sin kone Inger Pedersdatter (samt at Rasmus Hansen sin sonn

Jens 3/12-1730, er oppkallt etter Jens Pedersen Klokker). Jeg har en digitalisert utgave av Drangedal bygdebok (Olav Sannes), hvor de forskellige gaardsbruk/personer er belyst. Dette er nok en amputert utgave, og Stemmen nevnes ikke (ei heller Jens Pedersen sine foreldre). Jeg finner ikke Jens og Inger I kirkeboka med tilnavnet Lyche, kun ved begravelsen til Jens (28/3-1730, da presten en kort periode var oppegaaende....mer om dette senere). Jens Pedersen var Klokker I 38 1/2 aar jfr.kirkeboka. Jens Pedersen (og koner)

var faddere til Hans Taraldsen, og deretter barn av Hans Tarldsen. Dette fortsetter videre med barn av Rasmus Hansen, da med Jens Pedersen Klokker sine barn. Jens Pedersen var gift med Karen Nielsdatter , og deretter med Thuri Gunnarsdatter Sandvik. Jeg har tidligere belyst at det var 2 brukere av Setre, og etter bortgangen av Hans Taraldsen (Rasmus Hansen og Elling Gunnarsen, Elling var bror til Thuri Gunnarsdatter). Ved bortgangen av Elling Gunnarsen, ankommer en ny bruker Gunder Erichsen gift med Sophie Jensdatter (Sophie er datter av Jens Pedersen Klokker). Jeg legger ogsaa merke til at Jens Pedersen Klokker har prominente personer, som faddere til hans barn (dog med unntak). Ved daapen til hans barn Aase 8 tr.1698, er Hans Setre og Anne Hansdatter Setre faddere. Ved daapen til hans barn Peder 2 Tr.1716, er Anne Hansdatter fadder.

Jeg finner Lyche kun en gang I kirkeboka som fadder, og det er Peder Lyche som fadder til Tarald Hansen sitt barn 2 juledag 1712.

Jeg regner med at Peder Lyche har vaert paa julevisitt I Drangedal, men han oppfores ikke med patronym/mellomnavn.

Foreldrene til Jens Pedersen Klokker og Inger; Peder Jensen Lyche ca. 1619-17/11-1698, klokker for menigheten I 53 aar, gift med Aase Hellichsdatter Stemmen ca 1624-4/7-1702. Jeg er selvsagt usikker paa hustruen (paa tross av at jeg har finlest kirkeboka).

Inger faar baade Aase og Hellich, mens Jens kun faar Aase (og ingen Hellich). Det foreligger ingen skifter etter Peder Jensen Lyche.

Jeg har gjennom tingboka sett at Peder Jensen Lyche ikke var noen rik mann, ei heller hans sonn og datter. Sosialt I det ovre sikt, men okonomisk I 'middelklassen'.

Jeg lurer paa om noen har foretatt et dypdykk, vedr. Peder Jensen Lyche og hans hustru (og dems aner)?

 

Naa over til Lunde og et skifte paa Aasland; Nedre Telemark Sorenskrivei Pr.6, side 61a, 10/11-1704. Lars Knudsen +, enke Inger Olsdatter. Barn: Anne. Formynder til barnet faderbroderen Joen Knudsen, lagverge for enken og tilstede Hans Setre I Drangedal.

Det staar intet om slektskap, men antar at hun er datter av Ole Taraldsen. Ved denne hypotesen eksisterer det 2 Ole Taraldsen, den ene er + og var gift med Anne Omland (han er aa finne paa Setre I FT.1664): barn Tarald, Inger og Maria (gift med Aanund Olsen Fosstveit). Ved Maria sin bortgang staar det at hun var fodt paa Setre, jfr. Olav Sannes skriver han at Tarald var fodt paa Verheim/Setre. Den Ole Taraldsen som lever anno 1705 (I FT 1665 Tvettre,Sannidal), skriver seg til Moland. Jeg antar at Tor Olsen og Taran Erichsdatter ankommer til Aasland I Lunde anno 1704.

Vedr. Tor Olsen og Taran Erichsdatter jobber jeg med en hypotese, ved at Taran har en bror ved navn Knud Erichsen Oseid ca.1659-20/12-1697 gift med Sigri Jensdatter Nesland/Ettestad (datter av Jens Tellefsen, som blir formynder for deres barn;Erich)ca.1667-22/12-1698. Bamble sorenskriveri pr. 2, side 117b 7/3-1699.

Jeg har sjekket ut Tor Olsen Singusdal, Birkholt og Haugland, og sitter igjen med Tor Olsen Tvedt I Drangedal. Paret faar 2 barn I Drangedal, samt 2 dode barn, for de forsvinner helt fom 1704 (til Aasland I Lunde). Daap 6/3-1698; Knud, begr. mars 1701 Gunnild 13 aar og 2 uker, daap 1/7-1702 Gunnild, begr. 17/6-1703 Erich. Jeg er oppmerksom paa at det I kirkeboka I Lunde staar at Gunnild ved begr. er 39 aar - 3 uker (hadde det staat 37 aar - 3 uker, ville alderen vaert perfekt).

Jeg avslutter her I denne omgang, og haaper paa tilbakemeldinger (samt om noen skulle ha opplysninger, vedr. noen gaarder I Lunde; Aaseland,Stafsholt, Tvetten og Eichen-gaardene). Paa forhaand takk.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Jeg antok at Inger Olsdatter var datter av Ole Taraldsen, og at det muligens var et slektskap til Hans Taraldsen Setre (I og med at Hans Setre oppnevnes til hennes verge). Jeg vil ikke utelukke et perifert slektskap, men det er et par saker jeg stusser over.

1. Hennes alder, fodt for 1665. Hun faar 3 barn, hvorav 2 dor tidlig. Hennes datter Anne er I live jfr. skifte. Hun har en datter, Ingeborg ca 1678-25/5-1698 (Aaseland I Lunde).

2. Ved trolovelsen av hennes datter Gunnild med Tarald Hansen Setre, foreligger det ikke kongebrev (slektskap. Trolovet I Lunde 1699side 179, gift I Drangedal 1/1-1700. Jeg antar at Gunnild blir gravlagt I Lunde 1700-1702.

 

Jeg antok tidligere at Marthe Torsdatter var det eneste gjenlevende barnet av Tor Olsen og Taran Erichsdatter. Dette paa bakgrunn av at Rasmus Hansen blir formynder for de umyndige barn (etter bortgangen av hennes soster Gunnild, jfr.skifte), jeg vil dog ikke utelukke at hennes bror Knud er I live. Jeg undres dog over hvorfor han ikke er tilstede ved skifte.

I den forbindelse satte jeg opp en skisse vedr. 3 gaarder; Aaseland, Stafsholt(Schoi), Dahlen/Piperud(Dorholt). Dette paa bakgrunn av faddere.

1. Dorholt; Svend Halvorsen. Barn: Halvor 15/12-1726, Inger 24/6-1729, Niels 29/4-1731, Margith 26/10-1732.

2. Aaseland; Johannes Simensen. Barn: Aase 16/2-1727, Simen 14/8-1729, Ingeborg 15/5-1731, Ole 11/3-1736, Ole 29/9-1737, Halvor 1724

3. Stavsholt; Knud Torsen gift med Kari Larsdatter. Barn: Kari 27/7-1727,Ole 4/3-1731,Erich 6/2-1733,Lars 18/8-1737,Taran 13/11-1740

 

Vedr. Aaseland, ved bortgangen av Gunnild Torsdatter flytter hennes far (Tor Olsen)til Drangedal, og Johannes Simensen gifter seg paa nytt med enken Pernille Torsdatter Tvetten. Johannes flytter til Tvetten, hvor han dor 3/10-1745 (51 aar).

Aaseland 1740-1743; hovedbruker Soren Jespersen gift med Maren Olsdatter (de flytter etter dette til Schiellau).

Aaseland 1744-1749; hovedbruker Knud Torsen gift med Kari Larsdatter, fom 1750 deres sonn Ole dod etter 1801 (som blir gift 3 ganger

Deres sonn Erich blir gift 1758, og skriver seg til Aaseland en kort periode. Erich med hustru flytter til Stafsholt (Schoi). Deres datter Taran er ugift anno 1762, og bor sammen med sin bror Ole og deres mor (som da er enke). Knud Torsen dor 1758 (65aar).

 

Losningen for aa faa bekreftet eller avkreftet, opphavet til Knud Torsen er av hans sonn Ole Knudsen Aaseland sitt 1 ekteskap. Jeg finner ikke noe barn av dette ekteskapet. Ole Knudsen trolovet 26/12-1751 (og gift 20/2-1752) med Anne Lejulsdatter (forlovere Ole Christensen og Jon Hanetoe). Ekteparet har kongebrev, da de er beslektet I 2 og 3 ledd. Jeg er usikker paa om det er denne Anne som dor I 26/5-1754 (Anne Leiulsdatter Ajer 27 aar). Jeg legger merke til at Leju Torstvet faar en datter 7/12-1727, ved navn Anne, samt en Leju Forberge + 6/4-1739 (53 aar).

Jeg haaper med dette paa tilbakemeldinger. Paa forhaand takk.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Leif Biberg Kristensen

Drangedal kirkebok, kronologisk liste side 41; trolovelse 9tr.1721 Svend Halvorsen av Lunde Herred og Aase Hansdatter, caut. Jens Pedersen Klokker og Ole Schiellau. Jens Pedersen Klokker kan forklares med hans naere vennskap med Hans Taraldsen, men denne Ole Schiellau er for meg et ubeskrevet blad. Paa bakgrunn av dette har jeg ikke konkludert, og maa granske videre i Lunde. Jeg legger dog merke til at de faar et barn i Lunde 1729, med navn Inger..... her gjenstaar en del granskning.

 

 Jeg vet ikke ennå hvordan dette henger i hop med «Ole Schiellau», men i forbindelse med en diskusjon på Solumslektsforum om opphavet til en Gunder Jonsen har jeg funnet et spor til Skjellaug i Lunde. Se Solumslekt: Jon Simonsen, som dør i 1756 på Ødegården under Fjeld i Kilebygda, Solum. Han kalles ved begravelsen for «Jon Simensøn Schilla». Jeg har nå funnet fram til at han kom fra Skjellaug i Lunde, hvor i hvert fall sønnen Gunnul er døpt 6. mai 1731. Denne gutten har i Solum alltid blitt kalt Gunder, men det er vel ikke noe tvil om at det er samme person.

 

I Lunde-soga side 39 (referert for meg av Ole Bjørn Darrud) står det:

 

«Søren Jesperson Aasland kjøpte nedre Skjella i 1743 av Jon Simonson, som var gift med ei dotter av ovannemnde Johannes Hvaala [gm Ingebjørg, halvsyster hans Olav]. Av Jons born er nemnt Olav, Gunnulv og Gunhild. Dei fråskreiv seg seinare odelsretten til garden.»

 

Dette viser helt utvetydig at familien har flyttet fra Lunde til Kilebygda, selv om jeg ikke får det til å rime at Anne Ellingsdatter skal være ei datter av Johannes Våle.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.