Gå til innhold
Arkivverket
Berit Knudsen

Jens Simons. Olden, Åfjord STL. 2. kone Margrethe Maria Brun ?

Recommended Posts

Berit Knudsen

Noen som kan forbarme seg over meg med litt tyding. Kun navn på koner, barn formyndere og evt. gjeld eller lign. til evt. Brun ?

 

Ja, jeg vet, det er ikke lite det jeg ber om.

 

 

Min store interesse er: tilhørte hun militærslekta Brun eller ikke ?

Hun het Margrethe Maria Brun, og døde 73 år gammel 9/2 1800 i Åfjord.

 

Jeg burde lagt dette i tydeforumet, men samtidig så håper jeg at jeg har litt flaks at noen her kanskje vet litt mere om disse folka.

 

Jens Simonsen Olden ble gravlagt i Å krk. 24/1 1786, 66 år gammel.

 

Jeg har funnet skifte etter Jens, og der tror jeg det står mye interessant. Ser ut som om første kona het Anna Christina Holck, og de fikk flere barn.

 

Jeg har prøvd så godt jeg kan å se en forbindels til militærslekta, men siden jeg ikke klarer å tyde alt så har jeg så langt sett noe. Jeg finner ingen formyndere til barna av siste ekteskap, og det er rart for det bodde folk fra militærslekta i Åfjord på den tiden.

 

Skiftet 20/3 1786 på Hellesvik i Åfjord http://arkivverket.n..._read/24686/62/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Jeg kan ikke hjelpe deg mye med ordlyden i skiftet. Men bygdeboka skriver dette om Margreth:

 

"Jens Simonsen giftet seg allerede anne gang i 1759 med Margrethe Maria Brun, født ca 1727 d 1800 nedsatt i Å Kirke. Hun kan meget vel være datter av den Kaptein Brun som hadde Tilrem 1722-1734. Kanskje var hun også søster av en Kaptein Ole Brun f. ca 1712 d. 1771 som i sine sener år hadde gård på Jøssund og døde der. Men noen sikker bekreftelse foreligger ikke. "

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk for forsøket.

Men vet du hvilken Brun som var på Tiltrem ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Nei, han står bare som Kaptein Brun.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Det tror jeg må være kpt. Oluf/Ole Frantzen Brun(ca.1712-1771) gm. Dorothea M. Bull. Men Margrethe M. kan ikke være datter av dem.

Jeg har trodd hun var søster av Oluf, men finner ingen fødsel. Vel, jeg får bare lete videre og håpe at jeg finner ut av det en gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hei Berit. Det er vel det bygdeboken antyder, at hun var søster av Ole og at de begge var barn av den Kaptein Brun som hadde gården Tilrem 1722-1734. Om hun er døpt i Jøssund, så starter kirkeboka der først 1750. Men det burde vel kanskje finnes et militært skifte etter Ole og faren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Om du er interessert i skifte etter Jens Simonsen, så er jo det omtalt i Åfjord og Jøssund gårds historie bind 1 fra s 428 og utover. Omtalen om familien starter på s 427, boka er digitalisert og finnes på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Oluf Brun var sønn av Frantz Brun på Hof i Orkdalen. Frantz eide Hof fra 1710.

Jeg kan ikke finne at noen av militærslekta bodde på Tiltrum i begynnelsen av 1700.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk John Kristoffer.

Jeg trodde jeg hadde sjekka om det fantes bøker, ment fant bare en bok fra 1850 eller deromkring.

Nå skal jeg se om jeg finner ut av det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk for lenka, men jeg har allerede sett på den. Og det som står der er jo ren spekulasjon. Det enest av opplysning om kapteinen er at han også eide Tøndel. Og det er vel en gård i Rissa, Stadsbygd. Ang. Rissa så har jeg bare funnet et såkalt kulturbind -lokalhistorie, men ikke gårdshistorie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Hurra, til sist fant jeg kapteinen etter å ha sjekket alle Brun i Hirsch og Ovenstad.

 

Kapteinen het Peter Brun og var født i Danmark. Menig og underoff. ved Sjællandske regt. i 8 år. Fenrik ved Trondhj. nasj. inf.regt., "Nordersøeske" komp. 28/11 1696. Forstsatte i det komp. Han ble da også pr.ltn.

Ved hærforandringen fra 15/8 1718 ble han kapt. ved det nye 3. Trondhj. nasj. inf.regt. og sjef for bjørnørske komp.

Død 5/7 1734 på Tiltrum i Afjord.

Ingen ting om kone og barn, om han hadde noen da. Det pleier å stå om de var gift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Uten at jeg har noe som helst greie på slekten Brun,så finnes det Brun slekt i Bjørnør også, hvor stamfaren er Hans Henriksen Brun gm Karen Kristoffersdatter. Denne Hans skal i følge Guttelviks notater være sønn av Hans Hansen Brun i Gulden sogn, kan kanskje denne Margrethe Maria være en slektning av denne Henrik da?, men dette kanskje viste du fra før, og har alt undersøkt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Nei, jeg kjenner ikke til dem, men takk skal du ha.

Jeg prøver finne ut om hun tilhører militærslekta Brun, og det er jeg i sterk tvil om da jeg til nå ikke har funnet noe barn med det navnet. Så hun får ligge på is så lenge.

Hun fikk en sønn som ble døpt Peter Brun, så det kan jo tyde på at det kan være den danske Peter Brun som er faren hennes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Capt. Ole Brun var fadder til Jens Simonsen og Margreteh Marie Bruns datter Christiane Margrethe i Aafjord 25.10.1767.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Hvis det er av interesse så finner man Henrik Hansen Brun med familie i Bjørnørfolket bind 4 s 682 og utover, den boka er også digitalisert og finnes på nasjonalbibliotek hjemmesider.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Johnsen

#13 Det ser iflg. denne siden ut til at han hadde barn.

 

Barn av Robert Rennie og Anna Mühlenphort er:

i. Agnethe Robertsdatter Rennie f. ca. 1726, Øvre Frei; d. 2. november 1762, Kristiansund, MR; g. 3. august 1751 m. Vintzens Budde Petersen Brun i Trondheim. Vintzens var født 1726 i Trondheim og døde 23. juli 1771 i Kristiansund, MR. Agnethe Robertsdatter Rennie ble konfirmert i Lillefosen i 1741. Døde 36 år gammel og etterlot seg 3 små døtre. Vintzens Budde Petersen Brun bosatte seg i Kristiansund, og begynte som kjøpmann, men det gikk nedover med forretningen og han døde som bytjener 45 år gammel. Han var sønn av kaptein Peter Brun som døde i Åfjorden 1734.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Kapteinen het Peter Brun og var født i Danmark. Menig og underoff. ved Sjællandske regt. i 8 år. Fenrik ved Trondhj. nasj. inf.regt., "Nordersøeske" komp. 28/11 1696. Forstsatte i det komp. Han ble da også pr.ltn.

Ved hærforandringen fra 15/8 1718 ble han kapt. ved det nye 3. Trondhj. nasj. inf.regt. og sjef for bjørnørske komp.

Død 5/7 1734 på Tiltrum i Afjord.

 

Trolig samme Peter Brun som hadde et eventyr på Nærøy i Namdalen.

 

Sikt- og sakefall 1701:

 

«Fendrich Pitter Brun beligget Maren Frantzdatter». Han slapp «allernaadigst» å bøte fordi han var militær, hun måtte betale 6 rdl.

 

Nord-Trøndelag fylke, Namdal fogderi, Fogderegnskap 1701-1702

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#19

Peter Brun i Namdalen ble faktisk gift med Maren Frantzdatter. Det ble skiftet etter løytnant Pitter Bruns hustru Maren Frantzdatter Ribe 13. mars 1711 i Namdalen.

 

De etterlot seg barna:

  • Uldrich Friderich Pitterson Brun
  • Anthonetha Pittersdatter Brun
  • Charlotta Pittersdatter Brun

Nord-Trøndelag fylke, Namdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 3, 1699-1712

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Fra NST XLIV, s. 84 - «En slekt Grøn fra Trondheim» av Erik Harmen Falch:

 

«3bab. MAREN FRANSDATTER RIBE, død

Litle Arnøya i Nærøy ca. 1711 , skifte 13.

mars. 87 I 1701 - 02 får vi vite at fenrik PETER

BRUN har beligget Maren Fransdatter. Han

gikk fri, mens hun måtte bøte med 6 rd. 88

De to må ha giftet seg straks etter. Fenrik

Brun hadde da oppholdt seg på Garstad en

tid, for han utstedte et skjøte til Jon BROM

i Fosnes 1 øre i gården Brom, datert

Garstad 3. mai 1700.89 Daværende løytnant

Peter Brun bygslet 2 øre i gården Litle

Amøya i Nærøy 12. april 1706.90

Peter Brun skal ifølge OLAI OVENSTADs

militærbiografier være født i Danmark.

Han var menig og underoffiser ved Sjællandske

regiment i åtte år, ble så fenrik ved

Trondhjemske nasjonale infanteriregiments

«Nordersøeske» kompani i 1696, sekondløytnant

ved samme kompani i 1703. Fra

1709 var kompaniet i 1. Trondhjemske

nasjonale infanteriregiment. Han ble pre-

mierløytnant ved dette regiments Namdalske

kompani fra 1. juli 1711. I 1 718 ble han

utnevnt til kaptein og sjef for Bjørnørske

kompani i det nye 3. Trondhjemske nasjonale

infanteriregiment. Han døde på Tiltrem

i Åfjord 4. juli 1734.91 Maren og Peter hadde

en sønn og to døtre i ekteskapet. Disse døde

alle uten livsarvinger før farens d.

Kaptein Brun var oppsitter Tiltrem

allerede ved matrikkelen i 1723.92 Skiftet

etter kaptein Peter Brun Tiltrem i Åfjord

begynte 2. oktober 1734. Han hadde sju

barn med sin avdøde kone (skiftet etter

henne skulle re sluttet 27. mai 1734).

Hun er ikke navngitt.93 Men skiftet finnes

også i en annen versjon, og her får vi

vite at formynderen til Peter Bruns sønn

JACOB (f. ca. 1721) var MATHIAS RIBE, som

var beslektet med Jacob i tredje og fjerde

ledd.94 Dette kan ikke være noen annen

enn Maren Fransdatter Ribes bror Mathias

Franssøn Ribe.

 

Opplysningen synes å bekrefte det som

står i Hornemans stamtavler om at Peter

Bruns (andre) kone var MAREN JACOBSDATTER

ANGELL (altså død 1734 ), datter av visepastor

til Vefsn JACOB MARCUSSØN ANGELL

(ca. 1663- 1705) og MAREN PEDERSDATTER

HOLTHE (død 1704).95 Tavle 3 viser

slektskapet mellom Mathias Ribe og hans

myndling Jacob Brun.

Et annet av barna til Peter Brun, nemlig

CECILIA BRUN (f. ca. 1725), fikk løytnant

Rimstad som formynder. Dette var CARL

RIMSTAD, som i 1734 var premierløytnant

i Rennebuske kompani, men som tidligere

hadde rt sekondløytnant i Bjørnørske

kompani. Han fikk avskjed i 1736.96 Han

har nok dødd ikke lenge etter, for det

blir opplyst i skiftet etter CHRISTEN ERIKSSØN

LIND (ca. 1712- 1753) på Edøya gård

i nåværende Smøla kommune 15. mars

1754, at Christen «havde værget for Petter

Bruns datter i Nomedalen neml Seselle

Brun».97 Lind hadde dessuten oppkalt nnen

MATHIAS RIBE LIND (ca. 1748-1828)98

etter Mathias Ribe, som jo bosatte seg nettopp

på Edøya."

 

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Siden Edøya er nevnt her, kan jeg ta med noe jeg har skrevet som tillegg i et senere bind av bygdeboka (nr. 8) om tre personer, Peder og Ingeborg Brun som sammen med Anne Catharina Brun "fra Cleeboe" var fadder på en datter til losen Winzent på Kyrhaug, Edøy, i 1773. I 1774 bodde det en Peder Brun på Hallarøya. "Han vart i 1766 gift i Vår frue kyrkje i Trondheim med jomfru Mette Elisabeth Rolvsdotter Didrichsen. I 1774 fekk dei dottera Kirstina Bergitta som døydde berre tretten veker gamal, og i 1775 fekk dei dottera Ane Kaasbøll Brun, som døydde berre to veker gamal. Peder Brun var handelsmann og døydde i 1776, 40 år gamal."

 

  Ei Cecilia (el. Zidselle) Pedersdatter Brun giftet seg i 1753 med Kristen Jonsen Edøy og de bosatte seg på Odden, der Cecilia døde 40 år gammel i 1764. Enkemannen Kristen Jonson Odden giftet seg igjen i 1764 med Marit Pedersdatter Glasøy. Kristen døde på Odden i 1783, 65 år gammel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk skal dere ha begge to. Jeg har ikke mulighet til å se på det nå, og må se på det til senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Jeg har Petter Brun gift med Maren Frantzdt. Ribe som sønn av eldste Peter Brun, obl.ltn./kommandant, og Inger D. Gram.

 

I skiftet etter Maren fantes det 2 stk sølvskjeer? med init. P.B. og 2. stk sølvskjeer? med I.I.S. Jeg har problemer med å lese skriften så skjeer er gjetting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Rart. Da jeg skrev var det ingen innlegg fra 5. mai. Men da jeg etterpå skulle redigere det jeg hadde lagt inn "rullet" plutselig teksten og plutselig sto Gretes innlegg fra 5. mai der. Det er det rareste jeg har vært med på.

 

Redigeringen skulle være at når det gjelder Petter Brun så er jeg ikke 100% sikker på at han var sønn av gamle Brun.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.