Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Preben Oscar Westergaard, fødd i Faaborg på Fyn 1880, til Amerika før 1913, men kva tid?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg treng nok ein gong bistand frå Danmarks-ekspertane våre for denne karen:

 

Preben Oscar WESTERGAARD er oppjeven fødd i Faaborg på Fyn 8.12.1880 (kan ogso vera 12.8.1880?)

 

Me veit at han budde i Edmonton, AB då han i 1913 siglde frå Canada til Liverpool, og dit fór han attende på hausten i 1913. Han vart sidan gift med Anna Johanna Tronsdotter frå Ølnes i Sogndal og døydde i Winnipeg, MB 9.1.1929. Han var i Canada kjend under namnet Peter Westergaard!

 

Men kan nokon hjelpa meg finna:

 

* Den nøyaktige fødselsdatoen til Preben Oscar?

 

* Fulle namn på båe foreldri til Preben Oscar med yrke til far og fødestader for dei båe?

 

* Kva år utvandra Preben Westergaard første gongen til Amerika?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

FT1890 DK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Her er dåpen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for spennande og nyttige innlegg!

 

Då har me brått stadfesta fødselsdatoen, og guten har fått eit namn ekstra!

 

Og foreldri er kartlagde med omsyn til yrke og bustad, men eg har litt vanskar med å identifisera foreldri. Mori har fått eit ekstra namn ved dåpen i 1881... i forhold til FT1890. Kanskje det hadde vore ein tanke å freista finna vigsli deira?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Her er vigselen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for nytt godt innlegg! So var altso jentenamnet til mori PAULUS. Eg hadde tolka det som Paulina ved sonen sin dåp...

 

Då har eg i grunnen berre eitt ønskje, i tillegg til å fionna utvandringi til Preben, nemlig kva foredri hans hadde som patropnymikon, d.v.s. kva far til Adolf Waldemar heitte og kva far til Eleonora Carolina Sophia heitte. Eg ser fødslene står ved vigsli, so kanskje dei er lette å finna? Eller kanskje er namni oppgjevne i folketeljingar?

 

Dette var skikkeleg flotte og kjappe opplysningar! Nok ein stor takk for hjelpi!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Eleonoras dåp:

 

Adolphs far heter Ole Christian Christensen Westergaard

 

Hjarteleg takk til Sven for nytt godt innlegg! So var altso jentenamnet til mori PAULUS. Eg hadde tolka det som Paulina ved sonen sin dåp...

 

Då har eg i grunnen berre eitt ønskje, i tillegg til å fionna utvandringi til Preben, nemlig kva foredri hans hadde som patropnymikon, d.v.s. kva far til Adolf Waldemar heitte og kva far til Eleonora Carolina Sophia heitte. Eg ser fødslene står ved vigsli, so kanskje dei er lette å finna? Eller kanskje er namni oppgjevne i folketeljingar?

 

Dette var skikkeleg flotte og kjappe opplysningar! Nok ein stor takk for hjelpi!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

Jeg tolker det som Paulsen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for eit nytt flott innlegg! Då er dette problemet heilt løyst, bortsett ifrå utvandringi, men den er truleg ikkje so lett å finna...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for kjempemessig innlegg! Dette var jo heit fantastisk! Det må jo vera han som utvandra i 1911. So har me sett at han ogso nytta Emanuel som førenamn. I andre kjelder kallar han seg for Oscar!

 

Men uansett, problemet er løyst, og eg har ingen fleire spørsmål om denne huslyden!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Mette for siste innlegg.

 

Det var nettopp gjennom denne militærattesten at eg fann fødestaden hans i Danmark, og eg har forsovidt god oversikt over lagnaden hans i Amerika ETTER 1916, men problemet er å finn ut kvar han var etter utvandringi i 1911 og fram til 1916. I 1916 vert han oppgjeven vera kokk og busett i Edmonton, AB, men han oppgjev samstundes at han var UGIFT.

 

Alt frå 1914 finst det eit passdokument for Anna Westergaard som reiste frå Minnesota til Goose Lake, SK for å "join husband"! Dei vart formelt gifte i Winnipeg, MB i 1918, men Anna, som i røyndi var 11 år eldre enn Preben, men som lest som om ho var jamngamal med han(!), hadde ei "brokut" fortid, og dei kan godt ha vore SAMBUARAR alt i 1914. Kanskje Preben hadde gjeve ho lovnad om ekteskap?

 

Dette siste får me nok aldri svar på, men slikt gjer forsking spennande...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.