Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Sjømannsruller Bergen - brørne Andersen 1850/1860-åri?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Anders Ananiasson Thunold frå Stryn (1806-1870) og kona Alida Jensdotter Kjos frå Hafslo (1805-1892) budde i Bergen og hadde mellom anna desse to sønene:

 

* Ole Andreas Andersen, fødd i Bergen 12.10.1836, levde i 1870, men var "fråverande"

 

* David Johan Andersen, fødd i Bergen 1.3.1839, levde òg i 1870, men var likeins "fråverande"

 

Me ser ikkje noko til desse brørne i Bergen i det heile, og eg mistenker dei sterkt for å vera farne "til sjøs".

 

Er det mogeleg å sjekka om dei finst i sjømannsrullene for Bergen? (Eg reknar med dei skreiv seg for Andersen og ikkje Thunold)

 

Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Vi har registre til militære/sjømilitære ruller for Bergen. Der finner vi ikke disse to.

 

Vi har registre til sjømannsrullene fra 1869, men finner ikke David Johan der. Det er flere Ole Andreas Andersen, men neppe den rette.

 

I registeret til hovedrullen for Bergen 1840-1860 finner vi dem, under navn Andersen Thunold. De er ført under 21. rode E2 og f. Det står ikke opplysninger om Ole Andreas Thunold ut over at han ble flyttet over fra Ungdomsrullen i 1853. Om David Johan står det at han 27. juli 1858 fikk permisjon til å oppholde seg utenlands i 2 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for spennande og utfordrande svar!

 

Då tyder vel alt på at ingen av desse brørne reiste til sjøs, for hadde David vore sjømann, ville han vore nemnd i sjømannsrullane, o han ville ikkje ha søkt om utanlandsopphald for to år!?

 

David var 19 år då han fekk dette løyvet, men kvar kan han vera faren - som student ein eller annan stad utanlands, eller kanskje helst for å læra eitt eller anna yrke? Eg ser det var fleire unge menn frå Krosskyrkjesokni i Bergen som i 1850-åri melde flytting til København, men korkje Ole Andreas eller Davis Johan står i flyttelistene...Men laut dei ikkje ha PASS når dei reiste utanlands på den tidi?

 

Ingen av dei er i Noreg i 1865, etter det eg kan sjå...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Utenlandspermisjon vil normalt bety at man søkte om å få gå i utenlandsk tjeneste, f. eks. på britiske fartøyer. Han søkte ikke om å få emigrere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.