Gå til innhold
Arkivverket
John Kristoffer Haugan

Ola/ Oluf Grimeland , Åmli, Aust Agder

Recommended Posts

John Kristoffer Haugan

Hei jeg har et problem angående hvor mange kjente barn Oluf Grimeland hadde , i følge Åmli ætt og heim bind 3 levde han på 1500 tallet.

 

I følge bygdeboka så er denne Ola kun kjent fra senere omtale. I ei rettssak om bytta mellom Espeland og Selås på Vegårshei i 1626 vitna m.a Lars Mosberg . Han fortale hva Oluf Grimeland hatt sagt om byttet . Han vitna om hvor langt far hans hadde slått da han budde på Selås. Mons Knutsen vitna da saka opp på nytt i 1632, hva bestefar ( godfar) hans hadde sagt om bytta. Denne bestefar var Oluf Grimeland . Fra en annen kilde vet man at at Mons og Lars var brødre , og da må faren være denne Knut som bodde på Selås i lang tid. Ut fra utsagnet til Mons kan Knut selv ha vært gift med en datter av Oluf Grimeland. Men i følge Tveiten var Oluf Grimeland selv gift med en datter av Torvild Selås, og at han for uten Knut hadde barna Hellek, Ola d.y, og Gro. Hellek var bruker på Selås ei tid , men flytta videre Strømsland i Holt.

 

Det er stadfesta i et dokument fra byttestriden en har omtalt at Knut og Hellek var leilendinger på Selås. Hvis det er rett at de var sønner av Oluf Grimeland kan grunnen til at de var der, verre at far deres satt med heimgården selv eller en bror ( Ola D.Y ? ) hadde tatt over. Den første kjente personen på Grimeland er Jørgen som var lagrettemann i 1604.

 

 

Bygdeboka har laget følgende oversikt over Oluff Grimeland familie.

 

Oluf Grimeland f ca 1540 d. før 1610

gm N.N Torvildsdatter Selås, Vegårshei.

Barn.

Hellek f ca 1560 gift med N.N GUnsteinsdatter Strømsland. Grimeland / Holt.

Knud Selås

Gro gm Torvild Jørgensen Ljøstad

Oluf d.Y

 

Det er spesielt Gro som ikke passer inn i denne søskenflokken ut fra kronologi. Torvild Jørgensen Ljøstad var født omkring 1500, og de hadde blant sønnen Anders Torvildsen f ca 1524. Så her rimer det dårlig at Gro var datter av Oluf Grimeland, eller er det jeg som har gjort noe feil/ notert noe feil? . At Oluf var gift med en Torvildsdatter fra Selås i Vegårshei, lar seg vel heller ikke bekrefta da denne Torvild Selås sannsynligvis er en fantasifigur. Da jeg mener at jeg leste i boka gårder og plasser i Vegårshei at den første kjente personen var en Knut Selås , som jeg mener er den samme Knut Selås som er nevnt i denne søskenflokken. Tørdal tror også skreiv at denne Knut sannsynligvis var sønn av Oluf Grimeland, men at man ikke kunne være helt sikker, da man manglet farsnavn på denne Knut.

 

Hvis Torvild Ljøstad kone ikke kom fra Grimeland , hvor kom hun fra da?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Linda Wathne

På slektstrær inne på Myheritage har folk løst problemet ved at Oluf/Olaf Grimeland og kona er ført opp født ca 1470.. Men så var det kilder da..det er ikke nevnt :)

 

Mvh

Linda

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Hei John, nå er ikke jeg heller så god på kilderegistrering, men det synes som det er betydelige avvik mellom Åmli-bøkene her, og Vegårsheiboka av Hallvard Tveiten. Det springende punktet er vel Oluff d.e. og Ole d.y. på Grimeland, slik at man har oversett en generasjon I Åmli-bøkene I forhold til det som ellers angis. Sønn til Oluff, kalt Ole d.y., ble vel også kalt Oluff av sine barnebarn Lars og Mons (Mogens). Hvis vi tar utgangspunkt I at Oluff Grimeland var født ca. 1470, giftet seg med en Torvildsdatter fra Selås av omtrent same alder, og de fikk de 3 nevnte barna Gro, Ole og Hellek, med Gro født ca. 1510, d. ca. 1590, gift med Torvild Jørgensen Ljøstad. Ole d.y. (Oluff) og Hellek var noe yngre, Ole d.y. giftet seg med en Knudsdatter fra Uberg, og det var de som fikk sønnen Knud Olsen, som var far til de nevnte Lars og Mogens Knudsen på Mosberg. Knud Olsen bygslet Selås fra sin fars svoger Torvild Jørgensen, mens sønnene Lars og Mogens bodde på Mosberg: "Lars og broren Mogens var brukere på Mosberg fra 1614 og frem til 1624, da de solgte gården til Anders Torvildsen Vegårshei, kunngjort ved et brev undertegnet av de 4 Knudsen-brødrene på Uberg den 19/2-1624. Kjøpesummen var 100 gode riksdalere. Mosberg var fra gammel tid en støl under Grimelandsgården i Åmli, skyldsatt til 3 kalveskinn". Dette er en sentral familie med stor etterslekt, så om din forespørsel kunne lede til at mer av denne historien kunne bekreftes ville det være flott ! Mvh Helge Berntsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Ja det passer bedre med at Knud og Hellek ? ( f ca 1560 i følge bygdebok for Åmli) var sønner av Ola D.Y Grimeland , som igjen var sønn av Oluff Grimeland. Kanskje er det til og med plass til et enda ett ledd mellom disse to? Men så lurer jeg på fra hvilken kilde bekrefter at gro Olsdatter var datter av en Oluff grimeland? Ut fra det bygdebok fra Åmli forteller så var Ola Grimeland D.Y kun kjent fra senere omtale, og den første kjente Grimeland personen kjent fra sandtids kildene er denne Jørgen nevnt i 1604.Så spørsmålet er hvilken kilde som sier noe om denne Ola D.E Grimeland født ca 1470?

 

Et det med bakgrunn i godset som viser at hun sannsynligvis fra Grimeland?, i følge Tveiten fikk Torvild Ljøstad ved sitt ekteskap gods i Selås,Mosberg, og 1 hud i Mule Frysdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det eneste konkrete jeg har notert vedr. Oluff Grimeland er at han fikk 0,5 hud I Selåsdalen ved sitt giftermål med Selåsdatteren, og det er trolig den eiendommen som gikk videre til datteren Gro. Så kan man spørre seg hvor eiendommen i Mule kom fra. Den Jørgen Ljøstad det refereres til skal ha vært en velstående mann da han døde, men det er ikke noe som knytter ham til Mule: "Ved sin død eide han 2 huder i Våje, hele gården foruten 1 hud som var kirkegods. Han hadde dessuten odelsretten til 2 huder i Uberg, som var hele gården etter gammel skyld, 1 hud i Selås, begge deler trolig "på sin quindes vegne", foruten 3 huder i Hegland, trolig hans eget arvegods. Hans eierdel i Uberg inkluderte også ødegården Vormevik". Mulig farsnavn Gunder.. Selv om både Jørgen og sønnen Torvild drev på Ljøstad, kan jeg ikke se registrert noe sted at de hadde eierpart i gården. Mvh Helge Berntsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Jeg har dessverre ikke bygdebøkene for Vegårshei på lån noe mer, så det er begrenset hva jeg selv kan sjekke opp, men skal prøve å ta en tur innom Gunnerusbiblioteket løpe av uken eller neste uke, for å undersøke nærmere, dersom det ikke kommer ting fram. Synes det er vanskelig å skjønne hvilke beviser Tveiten har brukt , blant annet skriver Tveiten at Oluf Grimeland var gift med en datter av Torvild Selås. Men så vidt jeg husker så nevnte Knut Tørdal i boka gårder og plasser i Vegårshei at den første kjente bruker på Selås var Knud , som sannsynligvis en sønn av Ola Grimeland D.Y. Nå omhandler ikke Tørdals manuskript gården Ljøstad så hvilke tanker han hadde om Torvild Ljøstads kone vet jeg ikke.

 

Jeg lurer på om det finnes en enda grovere kladd/ manuskript skrevet av Tørdal som omhandler gården som han ikke rakk å skrive om?,

 

I følge mine notater så mener Tvieten som du antyder at godset i Mule kom inn ved Gro Olsdatter kona til Torvild Jørgensen Ljøstad. Foreldre til Torvild Jørgensen Ljøstad var i følge Tvieten Jørgen Gunnarsen Ljøstad og N. N Åsulsdatter Våje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Takk for den Helge. Fikk da tid til å ta en tid innom biblioteket i dag, å synes at Tørdal si bok gir en relativt god forklaring rundt denne problematikken

 

Fra side 501 og utover er Selås omtalt, der skriver Tørdal at den første kjente Selås mannen var Knut. Han må enten ha vært sønn eller svigersønn av Ola Grimeland fra gården Grimeland i Åmli. Den 16-18 år lange brukertida hans kan ikke stadfestas nøyaktig , men om man sier at han tok over rundt 1565-70 og slutta som bruker 1583-1588, kommer man trolig nokså nær det rette. Han er ikke nevnt i noen kjent kilde fra sin sanntid, men er nevnt i to vitnemål fra 1626. I følge Tørdal hadde Knut sønnene 1. Lars Mosberg. I 1624 solgte Lars Mosberg og de tre brødrene hans Torbjørn Froland, Mogens Vimme og GUnnar Vimme gården Mosberg i Åmli til Anders Ljøstad. Denne gården hadde Ola Grimeland eid tidligere, 2) Torbjørn Knutsen bodde på Froland i Åmli i 1624, kom senere til Klodeborgeie i Øyestad, 3) Mogens Knutsen Vimme i Åmli, 4) Gonnår Vimme.

 

Neste bruker etter Knut var Hellek, han var bruker i perioden fra 1583-1588 til 1600-1605.

 

I den første delen av 1600 tallet tilhørte Selås med til det store jordegodset , som den rike Anders Torvildsen Ljøstad hadde egna til seg. Hvor lenge Anders hadde eid Selås før den tid er ukjent, men hvis en regner med at det var en del av det gamle arvegodset hans, som det er grunn til å tru, må både Knut og Hellek ha leid gården av Ljøstadfolket. Anders hadde også i odel i nabogården Mosberg rett over grensa til Åmli som Ole Grimeland i sin tid hadde eid. Det ligger derfor nær å tru at det har vært et slektskap mellom Ljøstadfolket og Grimelandsfolket, og at Selås kanskje har komme over til Ljøstadfolket som et følge av dette slektskapet.

 

Det er vel dette som er begrunnelsen ti at man har plassert Gro som datter av Ole Grimeland, som også kronologisk etter det Tørdal skriver heller ikke er utenkelig dersom en antar at broren Knut er en del yngre, blir vel kanskje merr problematisk om man skulle ta Hellek for også å være en sønn av Ola Grimeland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Takk for det John. Den nevnte Torbjørn Knudsen holdt vel til på Furland i Åmli, ikke Froland, eller ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Ja du har sikkert rett Helge, var sikkert jeg som leste/ skrev feil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.