Jump to content
Arkivverket

Flytting fra Fåberg i Oppland til Beistad i NT. i 1830- årene


Bjørnar Duun

Recommended Posts

Bjørnar Duun

Jeg har et par spørsmål omkring familier som flyttet fra Fåberg i Oppland til Beistad i Nord- Trøndelag i første halvdel av 1800- tallet.

 

 

A: Det første spørsmålet er knyttet til de historiske omstendighetene rundt flyttingen.

 

Forfedrene mine Ole Eliasen og Marthe Olsdatter giftet seg i 1823 i Fåberg http://www.arkivverk...y&idx_side=-192, og

i april 1833 var de innflyttere i Beistad http://www.arkivverk...y&idx_side=-213.

 

Hvorfor flyttet så mange fra Fåberg til Trøndelag på denne tiden? Dersom noen har bakgrunnsstoff om den nevnte flyttingen eller vet noe om de historiske omstendighetene, så hadde det vært spennende å høre om det!

 

 

 

B: Det andre spørsmålet mitt er knyttet til Marthe Olsdatter, f. 1803 http://www.arkivverk...y&idx_side=-175

 

Jeg finner at foreldrene hennes het Ole Pedersen Kitlien og Marit Hansdatter, gift 1803 i Faaberg https://familysearch...M9.1.1/NWCW-YZB og http://www.arkivverk...y&idx_side=-169. Dette er også alt som jeg finner om dem.

 

Hvem var Ole og Marit, og hva var opphavet deres?

 

(Gården «Kjetlien» er omtalt i «Hattestadsmanuskriptene» http://www.faberghis...admanuskriptene, men der er ikke Ole nevnt...)

 

 

Jeg er taknemmelig for all mulig hjelp med dette!

Link to post
Share on other sites
Morten Nasch Sandvold

I Oppland og Hedemark var det utrolig mange som flyttet nordafjels på 1800-tallet, og grunnen var både uår og dårlig med arbeid. Folk emigrerte til Amerika, men det var nok ikke alle som turte eller hadde råd til ei slik reise, så nordover var det lettere å komme. Skogsindustrien i Trøndelag, fiskeriene i Nordland, Troms og Finnmark trengte arbeidskraft, og det var mer ledig jord nordafjells enn det var på Østlandet. De første jeg har registret som reiste til nord Trøndelag var en som beviselig reiste til Trøndelag ca. 1783, og om vi ser på Ft. 1801 så var det utrolig mange som beviselig hadde reist nordover på siste halvdel av 1790-tallet.

 

Ang. Hattestadmanuskriptet så er dette slettes ikke komlett, og det finnes også feil der, så bruk dette bare som en pekepinn. Her skrev ikke Hattestad ned noen slektshistorie, men han skrev ned dem han viste hvem var.

 

Om denne slekta på Kjetlien veit jeg lite om, men jeg kjenner en som helt sikkert kan denne familien. Send meg ei melling med din E-mail så skal jeg formiddle kontakt (min E-mail morti2@online.no )

 

Mvh, Morten Nasch Sandvold

Link to post
Share on other sites
Bjørnar Duun

Hei, og tusen takk for svar! Det var hyggelig å se at det kom respons i denne tråden.

 

Det var interessant å se det du skriver om årsaker til flyttingen. På Namdalseid skal det visstnok ha blitt etablert et glassverk på 1820- tallet som trakk en del arbeidere fra Mjøs-regionen. Skogsdrift som du nevner, høres også ut som en fornuftig forklaring. Jeg vet at det var stor trelastvirksomhet for eksempel på Bangsund. Når det gjelder akkurat mine forfedre, så står det bare «for at ernære sig» som årsak til flyttingen i kirkeboka i Beistad. Nå har jeg bestilt Fåbergs årbok fra 1986, hvor det skal stå en artikkel om temaet.

 

Hvis du kjenner noen som har greie på slektene på de aktuelle gårdene, så hadde det vært veldig kjekt om du kunne videreformidlet spørsmål fra meg ja! Jeg sender deg en mail om dette.

 

Jeg syns ikke alltid dette med slektsforskning er like lett når jeg kommer ned til 1700- tallet. På denne tiden står det ikke navn på foreldre eller alder ved vielse, og ved dåp er det ofte bare navn på barn og far som fremkommer. Kommer vi langt nok tilbake er ofte fødested, faddere og forlover utelatt. Jeg sitter derfor gjerne bare igjen noen teorier om hvem de ulike var, og det er vanskelig å finne bevis. Jeg burde vel lære meg til å finne og lete i skifteregistre, for der tenker jeg at det det kan finnes gode svar.

 

Når det gjelder denne familien på Kjetlien, har jeg også dannet meg en teori, men det er heller ikke noe mer enn en teori;)

 

Ole Pedersen giftet seg den 19. februar 1803 med Marit Hansdatter i Fåberg https://familysearch...M9.1.1/NWCW-YZB. Da de ble troforlovet et par måneder tidligere, sto navnet som «Ole Pedersen Arlien» http://www.arkivverk...y&idx_side=-169. Da de senere samme år fikk dattera Marthe, sto navnet som «Ole Pedersen Kitlien» http://www.arkivverk...y&idx_side=-175. I 1801 finner vi en Ole Pedersen, 17 år gammel, som tjenestedreng på «Arlien» http://digitalarkive...f01058257001213. Kan dette ha vært min Ole, født i 1784 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-36?

 

Foreldrene til den nevnte Ole het Peder Olsen og Marthe. I 1801 bodde det ei enke på Kitlien/ Kjetlien som het Marthe Hansdatter http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058257001237 og som hadde ei datter som het Kari Pedersdatter, f. 1788 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-51 .

 

Det er jo en del hendelser her som der ut som å kunne henge sammen, men jeg syns det er vanskelig å konkludere. Hvis det er som jeg har spekulert i, så må han ha vært bare 19 år da han fikk ei datter i 1803. I tillegg har jeg sett at det var mange Ole Pedersen på denne tiden…

 

Det ble et langt innlegg:)

Link to post
Share on other sites
Morten Nasch Sandvold

Takk for PM`n Bjørnar, jeg har sendt den vider til en venn av meg, så får vi bare se hva han veit om dette.

 

Denne familien din på Kitlien var nok enten inderste eller husmenn under denne gården, men jeg skal låne boka "Husmannsplasser i Fåberg" i morgen, mulig det står noe der som kan kaste lys over denne familien?

 

Mvh, Morten Nasch Sandvold

Link to post
Share on other sites
Bjørnar Duun

Takk for PM`n Bjørnar, jeg har sendt den vider til en venn av meg, så får vi bare se hva han veit om dette.

 

Denne familien din på Kitlien var nok enten inderste eller husmenn under denne gården, men jeg skal låne boka "Husmannsplasser i Fåberg" i morgen, mulig det står noe der som kan kaste lys over denne familien?

 

Mvh, Morten Nasch Sandvold

 

Så bra! Tusen takk for hjelpen! :)

 

mvh. Bjørnar Duun

Link to post
Share on other sites
Morten Nasch Sandvold

Bjørnar,

 

I bøkene "Husmannsplasser i Fåberg" står det ingen ting om folka dine som reiste til Trøndelag. Men om denne Marthe Hansdatter på Kjetlien har noe med din familie å gjøre så har dette med en husmannsplass under Kjetlien som het Kjetlistugua (Gnr 133, bnr, 1? - hovedbølet burde ha hatt bnr 1?). Bruket lå rett nedenfor Håvardlivegen, men da det skulle bygges ny veg i 1955 ble husene revet. Det finnes et maleri av gården som ble malt av Guttorm P. Haugen ca. 1949.

 

1801: Christian Pedersen 47 år gift med Anne Tollefsdatter 33 år.

1827: Iver Olsen 21 år gift med Mari Olsdatter 19 år.

1865: Ole Iversen 38 år, gift med Guri Hansdatter .

 

Her er det faktisk plass til dine forfedre. Skal bli morro å se hva som blir skrevet da den nye Ft. 1814 blir ferdig om denne plassen.

 

Men i boka er det også nevnt en husmannsplass som het Kjetlisveen som det står at det hadde bodd mange familier på før 1847, men ingen navn er nevnt. Her lot en Lars Kidlien en Hans Olsen bli husmann i 1847 der de skulle bli husmenn resten av hans og konas levetid, men også dette bruket ble revet i 1955.

 

Lite håndfast i dette, men du bør være oppmerksom på at her er det snakk om folk som bodde helt opp til grensa til Gausdal, og da kan dine forfedre godt ha kommet derfra.

 

Mvh, Morten Nasch Sandvold

Link to post
Share on other sites
Bjørnar Duun

Det var interessant å lese det du skriver om disse husmannsplassene! Det er imidlertid vanskelig å si noe om mine forfedres kobling til disse plassene.

 

Det som jeg med rimelig stor sikkerhet har, er følgende:

Det er kanskje en mulighet for at den Lars Kjetlien som du sier lot Hans Olsen overta Kjetlistugua i 1847, var identisk med Lars Olsen (f.1811: http://www.arkivverk...y&idx_side=-259.) som nevnt ovenfor.

 

Jeg skulle gjerne funnet mer om forfedrene i Faaberg, dvs. foreldrene til Ole Eliasen og Marthe Olsdatter. En utfordring med far til Marthe, Ole Pedersen, er at det ser ut som det var mange som hadde det navnet...

 

Jeg vet nesten ikke hvordan jeg kan komme videre her. Kan håpe at det kommer noe mer i forhold til 1814…

 

Uansett, så må jeg takke for bidraget ditt, Morten!

 

Mvh. Bjørnar Duun

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.