Gå til innhold
Arkivverket
erling t endresen

En omstreifers vandringer fra fødsel 1806 til død i Trondhjem 1878; Bernt Andersen Wang nå igjen ;-)

Recommended Posts

erling t endresen

Bernt Andersen Vang. Reiseruter og oppholdssteder. Jeg legger inn dette i tilfelle det kan ha almenn interesse.

 

År dato Sted Hva kommentar

 

1806 06.02 Trondhjem, Domkirken Bernt Andersen Wang blir født og døpt

1815 Ca. Lom? Gudbrandsdalen Marthe Olsdatter Bruuen blir født

 

1823 05.10 Trondhjem Bernt Wang konfirmeres

1823 10.10 Ditto Altergang

1824 22.03 Militærtjeneste, Tjente ved det Tronshjemske gevorbne Musceters Corpsens 2. Compagnie som Musquet No. 29

1825 24 timers krumslutting grunnet sovnet på post.

1826 28 timers krumslutting grunnet nektet kronarbeide på Munkholmen

1827 24 timers krumslutting, sovnet på post

1828 10.06 Militærtjeneste avsluttet

1828 22.06 Lade/ Strinda Bernt er far til et udøpt drengebarn som dør 23.08.1828, 9 uker gml., bosted Bakstrand, mor ugift Ingeborg Isaksdatter Leergjordet.

1829 09.08 Trondhjem Får pass til Numedal for å søke arbeide

 

1831 06.10 Trondhjem Får påtegnet pass til Nordre Land

1831 12.10 Trondhjem Får pass påtegnet til Hedmark

1831 14.10 Værdalen Wuxe, Verdalen Kommuniceret

1832 27.06 Trondhjem Pass aut. fra Wehrdalen, til Rørås

1832 Sognedalen Jobbet hos Peder Aas

1832 12.10 tillatt å reise til Tromsøen

1833 jan Påtraff Marthe Olsdatter, som var 4 mnd. på vei med Mathias Mikkelsen Røkkesjøens barn

1833 25.05 Trondhjem Pass til Toten via Røros

1833 09.06 Holtaalen Dåp. Påtok seg farskapet til Marthes barn Ole Andreas f. 08.06.1833 på Bukkrydningen, Holtaalen. Barnets far noe senere oppgitt i rettssak/ forhør i 1834: Mathias Mikkelsen Røkkesjøen.

1833 17.06 Røros Pass forevist

1833 10.07 Gylland, Horg Ekstrarett. Ekstraretter på Skjervold i Støren. 1834 06.01 Dom i saken Martha Olsdatter Bøe og Bernt Andersen Vang bør hensættes til Tugthuusarbeide førstnævnte i eet Aar og den Sidste i 3 (tre) Maaneder

1834 23.04 Tukthuset Bernt Wang løslatt. Reisepenger til Guldalen. 1834 23.04 Trondhjem Pass til Oppdal

1835 27.01 Tukthuskirken Martha blir voksendøpt, da hun ikke var konfirmert.

1835 28.01 Tukthuset Martha Olsdatter løslatt noe senere formedelst sygdom 1835 04.03 Høylandet / Melhus, N.Tr. Bernts sønn Johannes, senere voksendøpt 15.07.1849 i Leksvik/ Leksvik, NTr., mor omstreiferske Karen Helene Andersdatter. Han dør i Namsos i 1923 som enkemann.

1835 09.11 Røros Fikk pass her Til Inderøen

1835 21.12 Høylandet, Melhus: Marthas sønn med Bernt, Johannes født, dpt 26.12.1835, født på gården Kulbrandstad

1836 13.01 Trondhjem Fikk pass autorisert

1836 13.07 Do. Pass til Røros

1836 31.08 Røros Pass til Wardahl

1836 26.09 Hedmarkens fogderi Notat i passet «Matros»

1838 14.01 Biri, Oppland Sønnen Johannes dør, med Martha som mor. 1838 Trondheim, S.Tr. Pass til Tromsø fogderi utstedt

1838 Trondheim, S. Tr. Pass til Nordmøres fogderi

1839 20.01 Vang, Hedmark, Dæhli-eie Anne Gjertine f. og døpt

1839 April Tr.hjem, S.Tr. Pass til Christiansund

1839 Fosen Pass til Chr.sund over Nordmoen evt. Kondsmoen (??)

 

1840 02.10 Pass fra Christiansund Pass til Tromsø?/ Tr.hjem? Forestilt i Hedm.fogderi

1840 Senest aut. til Toten, reiser med 2 barn

1840 Røros Pass aut. til Toten

1841 27.01 Drammen Pass til Orke- og Guldal Dat 23.01.1841

1841 Follum Passet påskrevet Christiania Jf. Passpåtegnelse 1841 22.06 Kristiansuns, påtegnet pass

1841 21.11 Gran, Oppland, Hvattum: Elen Jonetha født og døpt (henne finner jeg ikke død)

1841 21.12 Gudbrandsdal fogderi Pass påtegnet til Kristiansund Reiser med 2 barn

1842 09.02 Christiansund Pass til henh.vis Levanger og Helgeland

1842 12.04 Fosen Pass

1842 11.05 Støren/ Værdal Ringerike

1842 22.08 Hallingdal Til Hedmark

1842 13.10 Til Solør/ Oudalen

1842 10.11 Biri, Oppland Johannes (nr. 3) født og døpt. Han dro til New Zealand

1843 Hedmark

1843 15.05 Trondhjem, S.Tr. (til Bergen) Til Toten

1843 28.09 Ork- og Guldal Til Østerdalen/ Hedmark

1843 18.12 Toten

1844 13.01 Toten Autorisert pass

1844 24.01 I Østerdalen

1844 06.02 Solør/ Odalen Til Christiania

1844 31.03 I Drammen Påtegnet fra Chr.sund til Stavanger

1844 juni Flekkefjord

1844 august Flekkefjord Fra Stavanger til Drammen

1844 21.05 Landvik, Hommedal. Lundens-eie Karen født, døpt og dør 4 dg. gml. 1845 10.12 Gran Caroline f.

1845 27.12. Fluberg/ Land, Oppl. Caroline døpt

1845 Land, Melhus, Oppdal, Strinda Fantefortegnelsen nevner dem på disse steder 1846 01.01 Vardal, Oppland Caroline dør og gravlegges

1847 23.07 Molde Pass utstedt til Helsingland Gudbrandsdal, passprot. 1847 26.03 Lillehammer Tilbake til Molde

1847 02.10 Strinden/ Lade Ekteviet

1848 11.08 Voss Sønnen Carl August født og døpt her 16.04

1849 10.09 Østerrisør Passutstedelse evt påtegnelse Til Trondheim

1850 09.09 Farsund Pass gjort gjeldende til Østerrisør

1850 13.10 Rugland v/ Næs Jernverk, Birkenes, A.Agder. Sønnen Christian f. 1850 02.11 Birkenes («Birkemo») Begge til alters

1851 Uvisst sted Skal ifølge en kilde ha blitt far til Gjertine Berntsdatter Vang 1851, men hvor?, mor Johanne Larsdatter Dahl f 1834, primærkilde mangler.

1851 Stathelle Ankom Arendal herfra

1852 05.02 Arendal Pass gjort gjeldende til Trondheim.

1852 Bjelland Forevist pass hos lensmannen

1852 27.03 Aagedal, Grindheim i Bjelland: Sønnen Carl August (kalt Carl Gustav ved død) dør og gravlegges i Grindheim

1852 april Flekkefjord passkontroll

1852 16.08 Egersund Pass utstedt

1852 05.12 Stavanger Begge til alters

1852 27.01 Stavanger Pass gjort gj. til Østerrisøer

1852 12.02 Egersund Jf. passpåskrift

1852 24.02 Flekkefjord Passkontroll 4 børn

1852 Farsund Pass påtegnet til Trondheim

1852 21.03 Mandal/ Halse Christian Død 21.03.1852, grl. 24.03.

1852 21.04 Arendal Passkontroll

1852 14.06 Grænsen, Holt, A.A. Ny sønn Christian født 1852 23.07 Porsgrund (evt 1851?) Pass utskrevet til Stavanger

1852 09.10 Vegusdal Begge til alters

1852 12.10 Fra Robygdelaget (= eldre navn på de indre bygdene i Agder) 1852 02.12 Flekkefjord

1853 10.03 Bernts stesønn Ole Andreas Berentsen f. i Holtaalen, 18 år, sist i Mandal 12.03.1853, s.d. gjort gjeldende til Stavanger, pass utstedt i Porsgrund 23.07.1852

1853 Sist i jan. Stavanger/ Lureheien Påtrefte brødrene Bykle som hadde stjålet 1853 Åsland i Gjesdal overnattet

1853 Skurve i Gjesdal overnattet

1853 Skjæveland i Bjerkreim overnattet

1853 Sleveland i Helleland Overnattet/ ble pågrepet

1853 04.02 ekstrarett i Mdm Jermanns hus, Egersund Siktet for heleri 1853 26.02 Ekstrarett på Forsand,

1853 14.04 Ekstrarett Sandved i Høiland

1853 Forsand Transportert hit grunnet manglende plass i arresten 1853 27.06 Ekstrarett, Forsand Påstand: Bernt A. Vang tilladt sine barn at betle og for overtredelse av Krim.l. kap 19 §6 til fengsel på vand og brød i 10 – ti- dage. Marthe O. Bruun til lignende fengsel i 5 –fem- dage, for sistnevnte forbrytelse.

1853 04.07 Ekstrarett på Wold Endelig straff: 5 dg v&b for konen, 5+3 dg v&b for Bernt

1853 12.07 Forsand Dommene lovlig forkyndt

1853 24.07 Stavanger Soning i Stavanger arresthus

1853 02.08 Stavanger Bernt A. Wang slipper ut til konen

1853 02.08 Hos Futen i Ryfylke Utstedt pass til Trondheim

1854 02.05 Skjold/ Vats, Ryfylke datteren Berentine blir født

1854 05.07 Bergen Jf passpåskrift

1855 26.03 Hos Futen i Ryfylke Pass til Flekkefjord

1855 23.04 Flekkefjord Passkontroll Til Porsgrund

1856 22.04 Christiansand Pass utstedt

1856 19.11 Fruestøl, Vennesla Sønnen Carl f. her

1856 28.11 Frivold, Vennesla Sønnen Carl hj.døpt her, og dør samme dag 1856 11.12 Øvrebø/ Vennesla, V.A. Sønnen Carl gravlagt

1857 januar Mandal fogderi Passkontroll Pass til Egersund

1858 mars Møretrø, Landvik i Hommedal, A.A. Nevnt hos Sundt. Bodde i en barhytte, ryddet og dyrket.

1859 januar Do. Flyttet inn i et lite hus med ovn. Dyrket poteter. Uklanderverdig oppførsel. 1859 juni Do. Får leie et litt større hus

1859 Do. Johannes konfirmert

1859 14.08 Eidanger, Telemark Gjert Severin dpt 21.08.1859, moderen blev syg på sin vandring herigjennem, og fødte barnet hos Søren Hansen Qvæstad

 

1865 Jarlberg og Laurvik amt (Sundt 1865): Bernt A. med kone og 4 barn, anholdt her og hjemsendt til Trondhjem …

1865 Trondhjem

1866 22.05-04.09 Tvangsarb. anstalten, Trondhjem. Marthe Olsdatter Bruun i anstalten

1866 23.09 Trondheim, Sykehuset Marthe Olsd. Bruun dør på sykehuset 1866 16.04-18.10 Tvangsarb. anstalten, Trondhjem Bernt har et opphold i anstalten.

1868 04.07 Horg/ Støren Bernts dtr. Berith dpt 19.07.1868,Horg/ Støren. Født på Brandeggen i Størdalen. Mor omstreiferske Johanna Larsdatter Dahl

 

1870 Bernts dtr. Elen Jonetta f., mor pige Olava «Stor-Lava» Eriksdatter fra Holtaalen,

1871 06.01 Rød Sogn i Nesset, Tingvoll, Møre&Romsdal Elen Jonetta døpt

1873 15.11 Søndre Uvdal, Buskerud (uvisst i hvilken anledning, primærkilde mangler)

1875 Telling Hos Lars Arentsen i Wormdal, Orkdal i Sør-Trøndelag. Bernt Wang Tilreisende e Omvankende (Betler) 1805 Trondhjem b, og Lava Tilreisende ug Omvankende (Betler) 1827 Holtaalen? b "Storlava"

1878 30.09 Trondhjem sykehus Bernt Vang døde, gravlagt på fattigjord

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.