Ole Martin Aagesen er registrert død 11.07.1918 i Skien. Han hadde da bopel i Kallemsgt 14. Han var født i Brunlanes i 1853. Er det mulig å få vite hva lensmannsprotokollen sier rundt hans dødsfall? Mvh Sissel Johnsen