Gå til innhold
Arkivverket
Niels Hegge

Christen Aalborg gift med Margrethe Jonsdtr Benkestokk, er det noen som vet når han er født? Var Beret Christendtr Margrethes datter?

Recommended Posts

Niels Hegge

På Internet finner jeg 1560, 1580 og 1584, som fødselsår. Jeg har ikke funnet noen som oppgir kilde. På DIS Slektsforum ligger samme spørsmål uten svar på http://www.disnorge....p=605692#605692. 2004 var det også ubesvart her på det gamle brukerforumet.

 

Når det gjeller hans fødselsted antas det på grunn av navnet att han kommer fra Ålborg. I Slægten Benkestok av W Brandt står det på side 123: "Christen Aalborg, som boede paa Øsund, "en dansk Mand". (Se Indberetningen om Fam. Benkestok, afgivet til Foged Angell af Ole Jonsen Meløen 18/1 1747, S. 23)".

 

Er det noen som har kilder for hans fødselsår?

 

Overskriften endret se innlegg #22

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Kan dette være sønnen?

 

Joannes Chr. A., segl: IC + omvendt anker med slange og hjerte.

Jens Christensen Aalborg (1593-1678), sognepræst til Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø

amt 1634. Præst ved Københavns tugthus 1618. Stedfortrædende 2. kapellan ved Københavns Vor

Frue kirke 1619, 1. kapellan sammesteds 1622, sognepræst til Hellested sogn, Stevns herred, Præstø

amt 1624, præst på Christiansborg slot 1627. Provst 1662.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Om Christen var født 1560 og om Margrethe Benkestok var hans andre kone, så skulle Jens Christensen Aalborg være fra første ekteskap. I og med att ingen virker hvite noe mer om Christen, så er det vanskelig å si om han hadde flere barn fra tidligere ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Et grunnleggende spørsmål er om det overhodet finnes noen dokumentasjon på Christen Ålborgs eksistens – ut over det at han er nevnt av Ole Jonsen i 1747. Her i landskatt fra 1624 forstår jeg det slik at Trond Benkestok svarer skatt for sin søsters (Margrethes?) børn (se høyre side): http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20376/4/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Takk Leif for innspill. Jeg har ikke sett noen informasjon om parets dødsår med kilde så en forklaring kan være att begge er døde før 1624 og Trond som verge for datteren Berethe betaler skatten. Men det er som bare spekulasjoner. Jeg håper fortsatt på informasjon. Noe som også skulle vært bra å få bekreftet er om Berethe er nevnt med familienavn Aalborg? Og hennes tilknytning till Trond Benkestok??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Presten Mauritz Madsøn Rasch kom til Rødøy i 1612. Han har i sine "Optegnelser fra Nordlandene" fram til 1639 nevnt begivenheter som vedrører områdets elite. Berethe Christensdatter er regnet å være født ca. 1620. Når verken Margrete Benkestok eller hennes mann er nevnt hos Rasch, er jeg tilbøyelig til å tvile på om de har vært bosatt på Øysund eller i prestegjeldet for øvrig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Takk Leif og Lars for informasjon og lenke till Rasch's "optegnelser". Interessant lesning fra den tiden.

 

Men jeg er ikke helt enig med deg Leif om att han ville anse Margrethe og Christen så viktige att han skulle ta med informasjon om dem. De fleste notater om personene er om de virkelig viktige (og kirkelige) og når det er en spesiell dødsårsak. Så jeg beholder Christen Aalborg litt til, men med notat om att han ikke er nevnt i samtidens kilder, men først 1747. Fødsel- og dødsår er så vidt jeg kan forstå bare antagelser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Da vet vi att Christen har levd og i det minste fram til 1629. Som eksilnorsk kan jeg dessverre ikke lese boka på nettet, står det noe mer om Christen Aalborg der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Det er på tidlig 1600-tall to noenlunde samtidige sokneprester i Norge med navnet Christen Anderssen Aalborg, dvs. den ovennevnte i Lærdal og navnebroren i Hurum, som lever til 1646. Men ut ifra det bør det ikke "kortsluttes" at noen av disse har noe med Øysund i nord å gjøre.

 

Her http://www.marie-stu...wellMemoirs.htm er jarlen av Bothwells egen beretning (langt nede i teksten) om da Maria Stuarts ektemann i 1567 blir arrestert av kaptein Christen Aalborg på orlogsskipet "Bjørnen" (andre steder kalt "David") i Karmsundet. Heller ikke denne Kristen Aalborg passer i tid til å være han som herværende tema omhandler.

 

Min 5-tipp (og dertil hans sønnesønn, dvs. min 3-tipp) heter også Christen Anderssen Aalborg, men han lever et par generasjoner senere enn den her aktuelle Christen.

 

Den nordjyske byen er vel ikke så voldsom stor på den tid, og det aktuelle sjiktet av befolkningen neppe altfor omfattende, så helt utelukkes kan det vel ikke at noen av de nevnte kan være i slekt på et eller annet hvis, men enhver dokumentasjon av noe slikt mangler foreløpig.

 

En ting å være oppmerksom på er at danske personer med etternavnet Aalborg litt sannsynlig kan være fra helt andre steder enn denne byen, men likevel ha en anelinje tilbake dit. Det er antagelig mer aktuelt å benytte et slikt navn hvis en ikke bor veldig nær Aalborg by (eller stift).

Endret av Odd Roar Aalborg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Til # 10: Nei, står ikke mer om Christen Aalborg. Og at det er riktig person kan man selvsagt kun ha som hypotese. Men interessant nok til å arbeide videre med. Litteraturlisten er jeg avskåret fra å kopiere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Erik Nordals datter Lucie, som blev født 19. jan. 1631 omtrent kl. 5 morgen i Fiskens tegn. Hun ektet (for 2.gang) sin fars tidligere kapellan hr. Christen Andersen Aalborg, prest i Lærdal fra 1636

 

Kilde: Legangerske optegnelser 1621-1665 av Finne-Grønn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Henning Sollied sier at "Lampe lar hr. Christen være gift 2. gang med Lucie Eriksdatter Leganger, men dette er urigtig." Iflg. Sollied ble Christen Anderssøn Aalborg, sogneprest i Lærdal, gift med enken Margrete Pedersdatter etter at hun ble enke for 2. gang i 1630. Se NST I, side 226. Christen døde i 1658. Hvem Christen evt. var gift med før dette er vel ukjent?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Kan legge til at antagelig har hverken hr. Christen Anderssen Aalborg i Hurum eller hr. Christen Anderssen Aalborg i Lærdal etterslekt - alle fall ingen som fører etternavnet videre. Men dette navnet i sin helhet gjentar seg nesten helt frem til nåtiden i min navnelinje bakover, men den foreløpig ukjente Anders (Ifølge Sørumboka er han dansk kjøpmann) som på andre halvdel av 1600-tallet har sønnene Christen Anderssen Aalborg i Kvikne i Nord-Østerdalen og Jens Anderssen Aalborg i Sørum på Romerike, begge med stor etterslekt, er neppe sønn av en av de to nevnte prestene og slett ikke av en Kristen nordpå (som tidligere litt luftig har vært påstått av en nordmøring på nettet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik H. Falch

Jeg er av den oppfatning at Ola Jonssons uttalelse betyr at Øysund i Meløy var det stedet der ekteparet Margrete Benkestokk og Christen Aalborg bodde lengst. Det eksisterer ingen kilder som kan si noe om Christens fødsels- eller dødsår, faktisk ser han ikke ut til å være nevnt annet enn i Ola Jonssons brev om Benkestokk'ene. Det betyr jo ikke at han ikke har eksistert. Å koble ham til andre personer med navnet Aalborg, er nok formålsløst. Det var mange danske innvandrere som tok fast etternavn etter deres fødested, og vi trenger ikke å tvile på at det har vært tilfelle her også. - Selv om jeg stammer fra lensmann i Meløy, Jon Olsson i Gåsvær (opprinnelig fra Femris i Gildeskål), både i hans første ekteskap med Beret Kristensdotter og i hans andre ekteskap med Kari Ellingsdotter, så tør jeg ikke kalle meg en Benkestokk uten videre. Margrete Benkestokks etterslekt er det svakeste leddet i hele boka til Wilhelmine Brandt, da det foreløpig ikke er påvist at Beret Kristensdotter virkelig var datter av Christen Aalborg og Margrete Benkestokk. Det er flere momenter som taler for Brandts påstand, som tradisjon om Benkestokk-avstamning, jordegods og oppkalling (Jon Olsson og Beret Kristensdotter hadde en datter Margrete Jonsdotter). Men dette må undersøkes nærmere. Min kilde for at Beret Kristensdotter virkelig har eksistert, er skiftet etter datteren Kari Jonsdotter på Nedre Valla i Meløy 6. oktober 1734, hvor det under overskriften "Jorde Gods" nevnes: "1 1/2 Vogs Leje i dend Gaard Øesund i Mæløe fierding som dend sl: qvinde er arvelig tilfalden eftter sin sl: Moder Berethe Christensdatter Gaasvær, hvorved fölger böxsel og landskÿld wogen Taxerit for 36 Rd er 54.-.-." Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 7B (3A 0010), 1734-1737, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Skifteprotokoll 1732-1738 i tre bind (A, B og C). B har folio 201-487. Register i 7C.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24840/59/ Min kilde for Jon Olssons barn er kjent for de fleste fra før, har jeg registrert, det er skiftet etter Kjersti Larsdotter på Åmnes i Meløy 17. august 1729. Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 6B (3A 0008), 1728-1731, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Skifteprotokoll 1725-1731 i to bind (A og B). B har folio 323-605 Register i 6B.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24838/130/ Wilhelmine Brandt opplyser at Beret Kristensdotter døde i Gåsvær ca. 1675 (se side 124 i boka). Det er kanskje en god gjetning, for "Jon Olss. Gaasvær og Karn Ellingsd: Thofte pige" giftet seg i Brønnøy kirke 24. oktober 1675 (21. søndag etter trefoldighet). Kildeinformasjon: Nordland fylke, Brønnøy i Brønnøy, Ministerialbok nr. 813A01 (1669-1677), Kronologisk liste 1675, side 89.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16500&idx_id=16500&uid=ny&idx_side=-89

Dette har vel vært en "offentlig hemmelighet" i mange år. Kari Ellingsdotter var datter av skipper Elling Hansson på Tofte i Brønnøy og hans kone Dortea Torsdotter (kanskje fra Salhus i Brønnøy og datter av Tor Jensson der). Kilden min er genealog Kåre Hasselberg i Trondheim. - Jeg håper andre kan tilføye det de vet, sånn at vi kanskje får en avklaring av spørsmålet om hvorvidt Beret Kristensdotter virkelig var datter av dansken Christen Aalborg og Margrete Benkestokk. Og da er det jordegodsforhold som må undersøkes. I Skattematrikkelen 1647, bind XVI, Nordland, er nevnt på side 20 under odelsskatt for Helgeland fogderi at Jon Olsson eier 5 våger fisk i Øysund i Meløy, 1 våg fisk i Saura i Meløy, 1 1/2 våg i Enga i Meløy, 1 våg i Kunna i Meløy, 1 våg i Gåsvær i Meløy ("Besidder sielff"), 2 1/2 pund i Storvika i Meløy og 4 pund i Våge i Rødøy sogn. I skiftet etter Jon Trondsson Benkestokk til Meløy 8. august 1599 er Øysund, Gåsvær, Våge, Saura, Storvika og Kunna i "Rødø Gjæld" som Meløy var en del av, nevnt blant jordegodset han etterlot seg. Enga finner jeg ikke nevnt her. (Side 13-14 i "Slægten Benkestok".) Som sagt, jeg håper andre kan slutte seg til diskusjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

For min del tviler jeg ikke på at Margrethe Benkestok, Beret Christensdatter eller Christen Aalborg har eksistert. Men jeg tviler på at de har bodd i Øysund. Lensregnskapene for Helgeland fra 1610 er skannet og tilgjengelig, men ingen Christen Aalborg er nevnt så vidt jeg kan se. Ingebrigt (Olufsen) bodde i Øysund som leilending i den aktuelle perioden, tidvis eide han en part i gården. For øvrig eide Benkestokkene. Hvis Christen Aalborg hadde levd der i ekteskap med Margrethe, så hadde vel neppe svogeren Trond figurert i odelsskattelistene på deres vegne. Legger som eksempel en link til landsskatten 1620, hvor det også fremgår at Tollef Benkestok er ført opp som leilending på Fore. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20293/33/

 

Margrethe Benkestok vokste sannsynligvis opp hos sin mor og Jens Lesemester i Bergen. At hun kan ha blitt gift med og/ eller fått barn med en Christen Aalborg der, kan vi vel tro på. Men at de skal ha bosatt seg på gården Øysund i Meløy vil jeg tvile på inntil det foreligger noe håndfast som bekrefter det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik H. Falch

Leif (fullt navn, jf. forumreglene?), du sier at svogeren Trond figurerer i odelsskattelistene på "deres vegne". Margrete Jonsdatter Benkestokk og alle hennes søsken er for øvrig nevnt i skiftet etter faren i 1599, så Margretes eksistens er uansett utvilsom. Margrete hadde en søster Anna Benkestokk, som Kåre Hasselberg har omtalt nærmere (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. XXXVII - hefte 3 (2000), s. 197). I Skattematrikkelen 1647, bd. XVI, Nordland fylke, s. 20, nevnes Anne Benkestokk som eier med sine søsken 5 våg fisk landskyld i Meløya. Da Trond Jonsson Benkestokk døde 30. november 1626, kan det ha vært Anna/Anne som han figurerer "på vegne av". Jeg tror du er litt for kritisk når du tviler på at Christen og Margrete bodde på Øysund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik H. Falch

Jeg har sett i gamle brev fra Kåre Hasselberg, og han mente (1999) at Ingbrekt Olsson (se kilde for farsnavnet nedenfor) må være den Ingbrekt Olsson Messøen som i 1611/12 ble dømt til å betale 2 daler i bot for å ha beligget en løs kvinne. Oppsitter på Mesøya var da Ola Ingbrektsson, lensmann i Meløy fjerding samme år, som kan ha vært Ingbrekts far. Videre framsetter han en hypotese om at Christen Aalborg var død før 1614, og at Ingbrekt Olsson kan ha giftet seg med hans enke, Margrete Jonsdtr Benkestokk. Det betyr i så fall at Christen og Margretes barnebarn må ha vært født tidligere enn de i alle tilfelle svært omtrentlige fødselsårene som Wilhelmine Brandt anslo i "Slægten Benkestok". Jon Olsson var jo født ca. 1609 og Beret Kristensdotter kan da ikke ha vært mye yngre enn hennes mann. Kanskje var Beret første gang gift med den Hans i Gåsvær som er oppført som eier av bl.a. Øysund i perioden 1639-45. Så langt Hasselberg. "Jnngbredt Ollssenn Øsunndtt" ble bøtelagt i 1618/19 "for hannd Belaag Anna Tostennsdaatter Waar Vberøchtett och hannd fornectede dette, gaff beggj - xviij daller". Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0010/0002/0002, 1 Fogderegnskap, Helgeland, Nordlandene, Helgeland, 16180624-16190624, oppb: RA

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...ad/rk/20247/52/ Ingbrekt Øysund ble nok en gang bøtelagt i 1619/20 for å ha beligget sin "festermøe", bot 6 daler. Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0011/0003/0001, Fogderegnskap, Helgeland, Nordlandene, Helgeland, 16190624-16200624, oppb: RA

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...ad/rk/20270/52/ For å belegge med lenke det Hasselberg skrev om ovennevnte Hans har jeg valgt 1642/43: Da skatter Hans i Gåsvær av følgende gårder i Meløy: Øysund, Enga, Saura og Våge [egentlig i Rødøy], til sammen 2,5 våger. Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0032/0004/0002, Unionsskatt Martini 1642 og jonsok 1643: E Helgeland, Nordlandene, Helgeland, 1642-1643, oppb: RA

Merknader: Vedlegg 6-7

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...ead/rk/20891/2/ Dette jordegodset er jo det samme som Jon Olsson i Gåsvær få år senere eier. Det er en god hypotese at Beret Kristensdotter første gang kunne ha vært gift med Hans i Gåsvær, både med tanke på bosted og jordegods. Men vi er enda ikke i mål. En annen hypotese kunne være at Hans i Gåsvær var Beret Kristensdotters bror. Til sist må det nevnes at min 6-tippoldefar Ola Jonsson på Meløya, som skrev brevet til fogden om Benkestokk-slekta på Helgeland, var sønn av den samme Jon Olsson i Gåsvær og 2. kone Kari Ellingsdotter. Ola skrev at på Margrete Benkestokks side lever det [i 1747] "en stor Haab udaf Quinstele". Dette kunne han vel ikke kjenne til om Margretes etterkommere bodde i Bergen? Ordet må være en variant av det danske ordet kvissel, som bl.a. bruktes "om gren, forgrening (fx. i en stamtavle)" (Verner Dahlerup: "Ordbog over det danske sprog", grunnlagt av Verner Dahlerup, utg. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, bd. 11, Kbh. 1929, spalte 964-965). Denne hopen av etterkommere var gått ut fra, ifølge Brandts teori, Ola Jonssons fire egne halvsøstre Kari, Kjersti, Anne og Margrete. Men vi er altså fortsatt ikke i mål med bevis for at Christen Aalborg virkelig hadde datteren Beret.

Endret av Erik H. Falch

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik H. Falch

Hypotesen om at Beret Kristensdotter var første gang gift med Hans i Gåsvær, blir styrket av manntall for kontribusjon/rosstjeneste 1646/47, som det i merknaden påstås er det samme som ble trykt i Skattematrikkelen 1647, men det stemmer ikke: Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0033/0006/0001, Kontribusjon og rosstjeneste: A Nordlandenes len, Nordlandene, , 16460624-16470624, oppb: RA

Merknader: (Trykt i Skattematrikkelen 1647 bd. XVI og XVII) [Vedlegg 1-14 og 1-4 mangler]

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20921/2/ Her sees enken i Gåsvær å skatte av odel i Våge 2 pd., Saura 0,5 våg, Enga 18 mk., Kunna 0,5 våg, Øysund 1 våg 18 mk., Gåsvær 0,5 våg, Storvika 0,5 våg. Samtidig skatter Jon Øysund av Øysund 1 våg 18 mk. og av Enga 0,5 våg.

Hvis vi så går videre til kontribusjon og odelsskatt 1647/48, ser vi at enken i Gåsvær skatter av Våge 4 pd., av Saura 1 våg, Enga 0,5 våg, Kunna 1 våg, Øysund 2,5 våger, Storvika 1 våg. Jon Øysund skatter av Øysund 2,5 våger og av Enga 1 våg:

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0034/0003/0001, Kontribusjon og odelsskatt: C Nordlandenes len, Nordlandene, , 16470624-16480624, oppb: RA

Merknader: Vedlegg A og C [5-6 mangler]

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20931/5/

Først i manntall for kontribusjon og odelsskatt jonsok og Martini 1648 finner vi det som er gjengitt i Skattematrikkelen 1647, da Jon Olsson har overtatt dette godset. Han kan godt være identisk med den som tidligere kalles Jon Øysund. Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0035/0002/0001, Kontribusjon og odelsskatt jonsok og Martini: Nordlandenes len, Nordlandene, , 1648-, oppb: RA

Merknader: [Vedleggene se Rbz 0035.03]

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20944/2/

Endret av Erik H. Falch

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

#13

 

Det står så i fotnotene, men om man ser bedre etter så står det også at sogneprest Peder Folderup druknet i 1630 (året før Lucie ble født).

I samme fotnoter står det også at Lucie hadde sønnen Peder P. Folderup med den avdøde sogneprest, og at denne sønnen i 1643 kalles Hr. Christen Ålborgs stifsønn.

Det er ikke oppgitt noen kilde for disse fotnotene. Så hvor Finne-Grønn har disse opplysningen fra vet ikke jeg.

 

Det riktige er nok at Christen Å. ble gift med enka etter sogneprest Peder F. sr., Margrethe Pedersd,.og dermed stefar til Peder F. jr., og det var denne sønnen som ble gift med Lucie.

I flg. fortegnelsene i 1657 står det : den 4. Søndag effter Trinitatis Stoed Luciæ oc Peder F(olderup)s bryllup paa Lechanger.

 

Lucie og Peder fikk 7 barn, 4s. 3dt., og hun døde i 1679 i Årdal, skifte samme år, og ektemannen levde fremdeles.

 

1658. 26. May obiit Dominus Christiernus Andreæ Aalburgensis, pastor Leerdalensis, cui sucessit Dominus Jonas Erasmius, Comminister hujus Parochiæ Wigensis.

(Christen Andersen Ålborg døde 26. mai ).

Endret av Berit Knudsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Takk for hjelpen så langt.

 

Jeg tolker det slik att det ikke er mulig å angi fødsels- og dødsår for Christen Aalborg. Ikke heller er det helt sikkert hvor de bodde. Om en velger å tro på Ola Jonsons brev om Benkestokkene så er jo neste spørsmål hvilke kilder vi har som viser att Beret var datter av Margrethe Benkestokk?

 

Jeg ber moderator om å endre i overskriften så også dette spørsmål kommer med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Det jeg har forsøkt å få fram mht. Christen Aalborg er at det – så vidt jeg kan se – ikke er dokumentert spor etter ham i Øysund i Meløy, ut over utsagnet fra Ole Jonsen. Men det er vel ingen grunn til å tvile på sistnevnte når han sier at ”paa Margarethe Benkestoks Side lever de en stor Haab udaf Quinstele.” Dette utsagnet, sammenholdt med arveskifter m.m., skulle vel tilsi at det er overveiende sannsynlig at Berethe Christensdatter er datter av Margrethe Benkestok. At Berethe Christensdatter er mor til Karen Jonsdatter (m.fl.) framgår bl.a. av skifte etter sistnevnte i 1734. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24840/59/

 

Ellers er det grunn til å feste seg ved opplysningen i # 16 ovenfor om at Jon Olsen giftet seg 2. gang i Brønnøy og at bruden Karen Ellingsdatter var datter av Elling Hansen, Tofte. Selv om dette har vært kjent en tid, kan det virke som det ikke har ”sunket inn”. Den Elling Pedersen (d. 1720) som ble gift med Dorethe Christophersdatter og bodde på Dalen i Meløy, var ganske sikkert en søstersønn av Karen. Han oppholdt seg i 1701 på gården Eidem på Vega hos sin morbror. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38463/36/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Da er jeg vel trolig etterkommer av denne store Haab udaf Quinstele ;-). Bare en siste liten undring, har du Leif eller noen annen sett Berethe nevnt med etternavnet Aalborg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik H. Falch

Den passusen i skiftet etter Kari Jonsdotter (som Leif nevner i #23 og som jeg for øvrig siterer og gir henvisning til allerede i #16) er trolig den eneste gangen Beret Kristensdotter er nevnt ved navn i kildene. Jeg undersøkte i sin tid skiftene etter søstrene til Kari Jonsdotter også. Vi kan ikke utelukke at Beret Kristensdotter brukte navnet Aalborg, men slektsnavnene ble ikke alltid brukt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.