Gå til innhold
Arkivverket
Bjørn Olav Tveter

Avlsgård under Hafslund Hovedgård

Recommended Posts

Bjørn Olav Tveter

Jeg prøver å finne de historiske eiere av gården Tveter (mellom) i Skjeberg Østfold.

håper noen sitter på kunskap om hvordan man kan gå fram, eller at det er noen som allerede

har tilgang på informasjon. Her er noe info som jeg har funnet så langt:

 

1604 Tvete gaard: Bruker Otte Bildt. (Akh. 20.3. Bygningsskatt påske 1604 Verne Kloster)

 

1609 Tvete under Hafslund

Øvre Hafslund trekkes inn i hovedgården 1609-10 ff. Under Hafslund brukes som avlsgårder Løkke, Skofterød, Jale, Voll, Torp, Tvete og Vik, Skjeggeby i Tune, Lunde i Varteig, Kviberg i Borge.

 

1622 Jens Bjelke på Østeraat, Norges Riges Kansler, fikk Forleningsbrev på noget Gods i Norge.

Som afgagne Olaf Galde senesten tilforn haver været med forlent udi

Ytre Borgesyssel paa Hualler som er:.... desligste udi Skjeberg Sogn: Thueden (Thveiter)

 

1625-1646 Norske Herregårds Dombøker

Daniel Bildt på Hafslund har en konflikt med

Reer Baardssøn på Østerwig eller Thueder/Tueder i Skjeberg sogn.

Amund og Reer Baardssønner på Wijgh/ østerwigh og Thueder boende.

 

1723 Matrikkel

nr. 48 Tvetter mellom

Dragun quarteer.

Tvetter Mellom Drag. qvarter med underliggende 2 par Qværner.

Oppsitterne heter Niels Pedersen og Inger Arvesdatter.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Iver Mosvold

Det kan jo være viktig å vise til dette temaet i brukerforumet: http://forum.arkivverket.no/topic/187469-soeke-opp-salg-av-gaard/ - Så slipper man å jakte på opplysninger som allerede er funnet. I tillegg er bygdebok-opplysninger greie å ha med (i den grad de finnes), og for Skjebergs vedk. ville det være merkelig om ikke Tveter-Mellem er behørlig omtalt.

 

Amtmann Niels Wærenschiold (1869-1741) bør ganske sikkert ha vært eier av Tveter-Mellem siden han på 1700-tallets første del var eier av Hafsundgodset i som i stor grad var lokalisert til Skjeberg (også innenfor nåværende kommune-grenser), men dette er vel antakelig kjent.

FT1801: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f18010115&gardpostnr=123&merk=123#ovre

 

Den gang var det Christian Gløersen (militær fra velstående familie Smaalenene) som residerte på gården. Han var neppe eier, men hans familieforbindelser til Idd-Berg-Skjeberg er på plass. (Og så vidt jeg husker, skal det foreligge en familie-forbindelse mellom Gløersen og Wærenschiold).

Blant Hafslunds eiere finner vi foruten Wærenschiold, navn som Bildt (allerede nevnt), Huitfeldt, Elieson, Wessel og Rosenkrantz, (Deisse satt meget mulig også som eiere av Tveter, men residerte neppe der).

 

____

 

I FT1865, ser det ut til at TVETER Mellem er delt i en søndre (http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=f60115&gardpostnr=408&merk=408#ovre ) og en nordre (http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=f60115&gardpostnr=402&merk=402#ovre ) gård.

 

Kanskje Møllergården er skilt ut, og kanskje denne gården ikke er av interesse i denne sammenheng?

PS: Når ble Tveter-Mellem såkalt "avlsgård"?

 

IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Tveter

Hei Iver og takk for fin informasjon

Jeg fant denne informasjonen angående bruk av Tveter som avelsgård på siden vigerust.net

(Katalog over adelige hovedgårder og setegårder (1992, ufullstendig)

Adel Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.)

 

Hafslund

Skjeberg sogn og prestegjeld, Skjeberg len, Verne kloster len.

Mogens Bårdsson (Østby-ætten [rosensverd]), startet oppkjøp av eierparter på 1590-tallet. Oppkjøpene ble fortsatt av broren Tjøstel Bårdsson. Mange kilder i 1616 (NHD).

Kilder fra 1602 (RA, Rentekammeret, realistisk ordnet avdeling, Adelen, 1).

Ble utlagt som adelig setegård ca. 1608.

Øvre Hafslund trekkes inn i hovedgården 1609-10 ff. Under Hafslund brukes som avlsgårder Løkke, Skofterød, Jale, Voll, Torp, Tvete og Vik, Skjeggeby i Tune, Lunde i Varteig, Kviberg i Borge.

Daniel Bildt Otteson skrev seg til Hafslund 1646 (ANSHist I nr. 701, s. 579 f).

Hafslund, eies av Daniel Bildt (Koppskatten 1645 Verne klosters len Skjeberg, s. 25).

 

Det virker som Tveter og flere gårder i Skjeberg har tilhørt eierne av Hafslund (Rosensverd familien) fram til

1556 da familen delte bruket seg i mellom. Otte Bildt hadde jo pant i Hafslund og tok snart over hele bruket.

For meg virker det som om to av de gjenværende familimedlemene i Rosensværd familien, Amund Baardsson på Vik

og Reier Baardsson på Tveter fikk disse gårdene i skifte med Otte bildt på Nes i Torsnes, som jo eide mange gårder

i omegn på denne tiden. Dermed sikret Otte Bildt seg makten over hele Hafslund. Men dette har jeg ikke fått bekreftet med sikkerhet.

Det at Reier og Amund Baardssønner ligger i en konflikt med Otte sin sønn Daniel Bildt om disse gårdene

på 1620 tallet (norske herregårds dombøker) bygger derimot noe opp under teorien.

 

Tveter mellem med gr.nr 77 i Skjeberg antar jeg er hovedgården/utgangspunktet til alle Tveter gårdene og husmannsplassene i området. De har nok blitt skilt ut eller etablert etter som tiden har gått.

Mølla i tveterbekken var også i gårdens eie fram til 1906 da Fredrikstad kommune kjøpte rettighetene til Tvetervannet som drikkevannskilde, og gravde ned en trerørsledning helt til Fredrikstad.

Endret av Bjørn Olav Tveter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Iver Mosvold

Ja, dette kan bli en omfattende gårdshistorie, hvor eierforholdene kan se ut til å være knyttet opp mot Hafslund helt fram til et forløpig ukjent tidspunkt.

Vel så interessant som eierforholdene er jo hvilke oppsittere gården hadde. - Og ikke minst hvilke militære som hadde sin residens der.

Som sagt (dersom du ikke allerede har gjort det) - så er det en meget behagelig snarvei til facts å lese hva bygdeboka sier om grunnummer 77.

 

Ellers mener jeg bestemt at Tveter er behandlet i en RUNAR-artikkel en gang i løpet av de siste 20 åra. (Vedr.1700-tallet?). Men artikkel-listene til RUNAR ser ut til å ha forsvunnet fra nettet.

 

IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Tveter

Er ukjent med RUNAR. Er det artikler man kan bestille?

 

Jeg har lånt Skjeberg Bygdebok del 1 i dag, men finner ingen detaljerte beskrivelser av noen gårder der.

Kanskje det finnes i bind 2 eller 3?

 

Men jeg fant en del andre interssante tidsfestelser ibygdeboka som kommer godt med.

 

-side 470:

Skrivelse datert 17 mars 1344

Skjeberg Ting etter gregorius messe i det 25de år av kong Magnus' regjeringstid.

Han kalles da "Norges, Sveriges og Skånes konong", og de hørte at Ogmund Niklason og Torgils Smedson regnet opp alle kongens eiendommer i Skjeberg. Kongen eide nemlig:

..... Likeså Tveter 18 øres bol og bygslet for halv fjerde pund mel,

"og fossen dertil for 6 pund mel".

Lidene i Skjeberg var: ... bl.a. Tuæitæ (Tveter)

 

-side 472:

Biskop Eysteins fortegnelse over geistlige gods i Oslo bispedømme,

den såkalte Røde bok, skrevet i 1396.

Skjeberg kirke eide den gang:

i Austergard øres bol, i Tveitom (Tveter) ørtugs bol.

 

-side 490:

I norske regnskaps- og jordebøker 1 finner vi disse navn

fra Skjeberg år 1614:

... Oluff i Twette, .....

 

-side 492:

Liste over frivillig skatt av 10 mars 1639. Hva almuen uti

Verne Klosters len har utlovet til kongelig mayestæt.

... Reier Thveder 1 ort.

 

-side 502:

Per Bårdsen Tveter i skjeberg klaget i 1648 over at borgermester Anders Madsen i Tønsberg, hadde panterett i hans gård i Tveter.

I oktober 1649 er igjen Per Bårdsen Tveter i Skjeberg ute med en klage.

Han har ligget i langvarig trette med Daniel Bildt på Hafslund om noe jordegods...

 

Anm. : Denne Per Bårdsen Tveter er vel trolig sønn av Reier Baardsson, og har arvet problemene

hans far hadde i forbindelse med skifte på Hafslund.

 

-side 622:

Av matrikkelen av 1723 finner vi følgende bygdekverner og

sagbruk i Skjeberg.

5. Tvete mellom. "2 Quærnehus med et par Aargangsquærner i hvert huus"

Endret av Bjørn Olav Tveter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Tveter

Som Iver sier, er det også interessant å følge den militære delen som til tider følger gården.

I matrikkelen fra 1723 er jo gården registrert som et Dragon Quarter. Man var vel da forpliktet

til å holde både hest og soldat på gårdens regning.

Om det er mer tilfeldig at det i folketellingen 1800 er registrert en militær som eier vites ikke...

Christian V. Gløersen, Huusbonde, 41 år, Pr. lleiutenant udi Sydenfjeldske reg.

(1760-1835) senere Major, gårdeier.

Bestefar som er født på gården, kjempet forresten mot tyskerne ved Fossum bru i April 1940 :-)

og oldemor huset og støttet motstandsbeveglsen på en annen gård i Tveter under hele krigen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Tveter

Jeg fant dette under manntallet for 1664

 

Kan man ut av dette lese om det er 4 gårder eller om alle bor på samme sted?

 

Gaarde / Bønder / Sønner / Drenge / Huusmænd / Løsgengere

 

Thueder / [Reer] / 2 Sønner ved Naffn Hans / 0 / 0 / 0

 

Thueder / [Hans] / Suend och Jens [Hans sønner] / 0 / Tord Hansen / 0

 

Thueder / Jens / Gløer Jenssøn / Oluff N. / 0 /0

 

Thueder / Ole / Ole Olsen / 0 / 0 / 0

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Tveter

"Det virker som Tveter og flere gårder i Skjeberg har tilhørt eierne av Hafslund (Rosensverd familien) fram til

1556 da familen delte bruket seg i mellom. Otte Bildt hadde jo pant i Hafslund og tok snart over hele bruket.

For meg virker det som om to av de gjenværende familimedlemene i Rosensværd familien, Amund Baardsson på Vik

og Reier Baardsson på Tveter fikk disse gårdene i skifte med Otte bildt på Nes i Torsnes, som jo eide mange gårder

i omegn på denne tiden. Dermed sikret Otte Bildt seg makten over hele Hafslund. Men dette har jeg ikke fått bekreftet med sikkerhet.

Det at Reier og Amund Baardssønner ligger i en konflikt med Otte sin sønn Daniel Bildt om disse gårdene

på 1620 tallet (norske herregårds dombøker) bygger derimot noe opp under teorien"

 

Har funnet en bekreftelse på dette i

Fredrikstad bys historie: Kjøpstad og festningsby, 1567-1767:

har rydelig varrt Ottc Bildts hensikt a sjalte de andre ut ved fossen vcd a legge hindringcr i veien for dem. De fikk ikke bruke veien over hans eiendom, og han nektet dem vann til brukene fra den overste demningen. Der var det nemlig mer vann nar vannstanden i fossen minket. Endelig hindret han Oluf Christophersen i a utnytte det fossestryket han hadde overst i fossen. Tvisten forte til vidloftige prosesser som Ottc Bildt til slutt tapte. Selv satt han heller ikke sa trygt pa sin nye eiendom, for den siste eieren av Hafslund hadde mange halvsosken som gjorde krav pa garden og fossen. Striden endtc med et forelopig forlik, men forst i 1625, etter Otte Bildts ded, kom hans senn til enighet med de gamle arvingenc, som ga opp sine fordringcr mot a fa to girder i Skjeberg. Sonncn, Daniel Bildt, fikk i 1634 ogsa en overenskomst i stand med Oluf Christophersen, som avsto sin part «udi Sarps bruk» mot a fa en sag og foss vcd Isc i Skjeberg. Fru Ingers arving avsto senere ogsa sin part i fossen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Tveter

Tror jeg har funnet den andre årgangsmølla som var tilknyttet gården ved Tveterbekken.

Fundamentet sees til høyre i bildet.post-3555-0-80589400-1391428192_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.