Gå til innhold
Arkivverket
Arnulf Garthe

Tyding av tinglyst skjøte 1743

Recommended Posts

Arnulf Garthe

Hei!

Kan noen hjelpe med tyding av dette skjøte. Her er to navn jeg vet om det er Ingri Jensdatter og Hans Gunlechsen.

Det er dette skjøte som er fra 17. juny 1743. Er ikke de to navn nevnt er det ikke dette men det kan kanskje være det som er forutgående som er av samme dato. Årstall og dato er det eneste jeg kan lese meg frem til.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Nedenes sorenskriveri -1824, Skifteprotokoll 16 , 1742-1744, oppb: Statsarkivet i Kristiansand.

Merknader: Nytt register foran.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24264/246/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081006360847.jpg

 

Mvh Arnulf.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei!

Kan noen hjelpe med tyding av dette skjøte. Her er to navn jeg vet om det er Ingri Jensdatter og Hans Gunlechsen.

Det er dette skjøte som er fra 17. juny 1743. Er ikke de to navn nevnt er det ikke dette men det kan kanskje være det som er forutgående som er av samme dato. Årstall og dato er det eneste jeg kan lese meg frem til.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Nedenes sorenskriveri -1824, Skifteprotokoll 16 , 1742-1744, oppb: Statsarkivet i Kristiansand.

Merknader: Nytt register foran.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/24264/246/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...81006360847.jpg

 

Mvh Arnulf.

 

 

EDIT: Du har linket til et skifte i skifteprotokollen, tinglyste skjøter er innført i pantebøkene.

 

 

Du fant det, jeg skulle nettopp poste følgende i denne tråden: http://forum.arkivve...av-skifte-1732/

 

 

I skiftet fra 1749 hvor Inger Jensdatter er nevnt, er det også oppgitt referanse, et skjøte innført i tinglysingsboken 17/6-1743 utstedd av henne og en Hans Gunleiksen. Da er det bare å ta fatt på aktuell pantebok (ikke skifteprotokoll) og begynne å bla for å lete etter referansenavn og dato. Jeg hadde flaks og slapp å bla mer enn 30 sider fordi jeg startet på s. 50.

 

Nedenfor er det jeg har rukket å tyde til nå, og det ser ut som du har fått servert noen viktige sammenhenger å sortere, siste innføring på h. side

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: E, Sted: Nedenes -1824 sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAK

Merknader: Aut. 16/11-1742.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17673&uid=ny&idx_side=-83

 

[slettet kladd]

 

Det som kommer frem her er at Inger Jensdatter var:

  • Datter av Jens Ellingsøn Gledie.
  • Enke etter Arne Bæruldsøn.
  • Svigerinne av Peder Bæruldsøn.
  • Svigerinne av Karen Bæruldsdatter gift med Hans Gunleksøn Lindstøl (om det da ikke fantes flere med navn Karen Bæruldsdatter).

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Kiendes Vi Under be-

kræftede, saa som jeg Ingri

Jens Datter Sal: Arne Bæruldsøns med min Faders

Jens Ellingsøn Gledies Raad og samtycke og Jeg Hans Gun-

leksøn Lindstøl, paa min Huustroe Karen Bæruls Datters

veigne og herved tilstaar, at som der paa Skifftet effter

voris Sviger Forældre avholdig d. 12 Martii 1732 os

er tilfalden, saa som min Inger Jens Datters Mand Arne

Bærulsøn ...4 Kalvskind

og min Hans Lindstøls Kone Karen Bærulds Datter ... 2 Kalvskind

Som er Tilsammen ... 6 Kalvskind

Saa er det vi i Krafft af dette vort aabne brev, sælger skiøder

og avhænder til voris Kiære Sviger Broder Peder Bærulsøn

oven andskrevne 6 Kalvskinds Gods udi gaarden Gardte i Søn-

deløv Sogn, hvorfor hand haver benøjet og betalt os saaledes

er enelig til mig Inger Jens Datter for de 2de Kalvskind Contant

16-0-16 og de øvrige 2de Kalvskind nyder hand uden

betaling som vederlaug for min Sviger Moders ophold til

denne tiid og fremdelis saa længe hun lever, saa er og til mig

Hans Gunliksøn Lindstøl for min Huustroes tilfaldene

2de Kalvskind iliigemaade betalt 16-2-16 som ald-

er saa meget for os begge i vores sluttede Kiøb kommen er,

Thi skal og maae Kiøberen bemte voris Sviger Broder

Peder Bærulsøn og hans Arvinger giøre sig for andskrevne

6 kskinds gods udi gaarden Gardte med andel Huuse Ager

og Eng, Skouv og Mark, samt ald anden herlighed nu tillig-

ger, og av Arilds tiid tilligget haver, saa nyttig og gavn-

lig, som de helst vil og efter Loven skee kand: hvorfore

vi og vore Arvinger skal være Kiøberen og Arvingers

fulde og faste hiemmel effter loven, dog er herved att

agte, som een Condition udi Kiøbet, at efterdi dett

soldte gods udi [...] bemte Gaard Gardte, haver været

og er udkommen fra Søndeløvs kircke, som kircke gods

saa vil det tilkomme Kiøberen og Efterkommere

følgelig att Kongl: Allernaadigste kircke Skiøde 3die

Post, og seenere Kong: Allernaadigste udgangen

Forordning, hereffter fremdeelis, at svare til Søndeløvs

kircke af indbemte Jorde gods den aarlige Landskyld og

anden Rettighed, saa at kircken intet i saamaade av-

gaar. Dets til bekræftelse under vore Navne og

Signetter, da og min Ingri Jens Datters Fader som

Laugværge dette med mig Stadfæster samt ven-

lig Om bedt de 2de Danne Mænd Ouve Terchelsøn

og Peder Gunleksøn Lindstøl til vitterlighed at under-

skrive og forseigle. – Øster Riisør d. 17 Juny 1743

 

Ingri IID Jensdatter (LS) [sl. Mands Signette]

 

Hans HGS Gundlekss. (LS)

 

Som min Datters Fader og Laugværge Jens IES Ellingss. (LS)

 

Til vitterlighed efter begiering –

Ouve Terchelsøn: Peder Gunleksøn Lindstøl

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei Espen!

 

Dette var bra!!!!

 

Da tror jeg at dette var en bekreftelse på at Berulv Aadnesen ikke var gift med Ingrid Jensdatter, men derimot hans sønn Arne (døbt Aadne, han har vi funnet dåbsdato 21/5 1714 - i slektsboka står det at han trolig døde ung) var gift med Ingri Jensdatter Gliddi.

Den Peder Berulvsen eldre bror til Arne/Aadne var gift med Ingri's søster Marthe Jensdatter Gliddi (Skjøte etter han 1749, som du har tydet tidligere)

Søster Karen Berulvsen ble trolovet med enkemand Hans Gunleksøn i 1742.

 

Men Berulv Aadnesens kone Karen Pedersdatter er det lite å finne ut om.

 

Det er mulig i skiftet fra 1732 det kan komme noen opplysninger.

 

Takk så langt Espen, dette er bra.

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Her er en vielse 18/7-1741 i Holt mellom en Arne Berulsen og ei Ingeri Jens Datter (det står ikke mer):

 

Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Holt, Klokkerbok nr. B 4 (1730-1746), Kronologisk liste 1741, side 190.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9529&idx_id=9529&uid=ny&idx_side=-196

 

 

Har sett i kirkebøkene for Holt etter en begravelse mellom 1741 og 1744, så langt jeg har sett er det desverre dårlig stelt med slike innførsler. Det er nevnt enkelte dødsfall, men de er svært få. Jeg fant imidlertid en Arne Gledie til nattverd før jul 1741 eller våren 1742 og ei Ingeri Gledie til nattverd før jul 1743. Det kan være en mulighet for at dette er Arne Berulsen og Ingrid Jensdatter, i så fall døde Arne Berulsen en gang mellom vinteren 1742 og høsten 1743. (Dette er bare en hypotese, og jeg har bare skummet fort gjennom og kan ha oversett en hel del - de kirkebøkene er virkelig slitsomme).

 

 

Her er ei Ingeri Jens Datter som troloves i Holt før jul i 1743 med en Torchel Olssøn [Ra..led?], i følge FS ble dette paret viet 6/1-1744. Dette er kanskje enka Ingrid som gifter seg på nytt?

 

Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Holt, Klokkerbok nr. B 4 (1730-1746), Kronologisk liste 1743, side 232.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9529&idx_id=9529&uid=ny&idx_side=-238

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

I skjøte fra 1743 står det da vitterligt at Ingri Jensdatter er datter til Jens Ellingsen Gliddi.

Jeg finner Jens Ellingsen Gliddi og det står at han har to døtre Marthe og ei Allough men ingen Ingrid står her.

se under nr. 7

http://home.online.no/~olillebo/MORTEN.htm

så søker jeg på Jens ellingsen gliddi

 

Jeg finner heller ikke mye om Arne Beruldsen

Det er mulig du har kommet på et spor her.

 

Gliddi hører til Holt kirkesogn og mulig han Arne var flyttet dit.

 

Jeg har spurt om tyding av skjøtet fra 1632, det er etter far til blant annet arne om det her vil komme frem at han hadde noe i garte.

da må en vel kanskje tro at skjøtet fra 17/6 43 er etter arnes død og at enken og svigerinnen ville gjøre opp med sin bror Peder.

Peder er da gift med Ingri sin søster Marte. Far til Marte er Jens Ellingsen Gliddi og hans navn er jo nevnt i skjøtet som far til Ingri.

 

Du har funnet opplysninger her som er helt nye for meg, meget intresangt dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Arnulf, på den nettsiden du har lenket til er vel Jens Ellingsøn Gliddi bare en biperson som far til Allaug og Marthe, og Inger hører således ikke med i det oppsettet?

 

Jeg har svart deg om fordelingen av godset i tråden om skiftet fra 1732.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei!

Ja det er jeg enig i, men det var bare for å se om dette skulle stemme med at dette er den samme Jens Ellingssøn Gliddi og det tror jeg det er, men vanskelig å finne ut mere om det.

Jeg tror Ingri Jensdatter solgte seg ut fra gården da etter at mannen Arne/Aadne døde. Og det er trolig en riktig konklusjon du har kommet frem til at han sansynlig døde i 42/43, enken solgte jo sitt sommeren 43 og at hun giftet seg igjen i 44. Mye trolig dette.

 

Kan han Torchel Olssøn (kan det være Ramled eller Ramlet)

 

Om du har problemer med å lese Holt-bøkene så skjønner ikke jeg noe, veldig bra hjelp dette Espen.

 

Om du ser deg tid til å tyde skjøtet fra 1732 en gang i fremtiden ville jeg satt pris på det.

 

Takk så langt.

 

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Fint, da ser det ut som om du kan få brikkene til å passe.

 

Angående skiftet fra 1732 så består resten av det du ikke har fått svar på 2 sider med opplisting av løsøret og fordelingen av dette. Det er ingenting av det som vil gi deg opplysninger om videre slektskapsforhold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei Espen!

 

Ja dette begynner å hjelpe nå, det er å finne han Peder, han er oppgitt å skulle være født i 1711 og død i 1749 (skifte i 1749) og søster Ingeborg som skal være født i 1703 og død i 1711, og en søster Ingeborg født i 1719 - D ? Det er også ei søster til som er oppgitt at døde i 1710 men vet ikke når fødselsår er.

 

Så er det far og mor til denne søskenflokken som jeg strever med, Berulv Aadnesen (Bærulf Ådnesen) gift med Karen Pedersdatter antageligvis fra Hobe (Hope, Hoobe, Håbe).

 

Det jeg stusser på er hvorfor det står i begge slektsbøkene (1882 og 1977) at han Berulv har vært gift 2 ganger, de må ha et grunnlag for å skrive det, selv om jeg nå forstår at det er mye feil i disse bøkene. At han var gift med Ingrid Jensdatter har vi vel fått bekreftet godt nok nå at han ikke var gift med henne men derimot hans sønn som blei gift med henne.

Men det kunne vært meget intresangt å finne ut når han giftet seg med Karen og om Karen er mor til Ingeborg som ble født i 1703 og døde i 1711, eller kunne han ha vært gift med en annen før Karen som er mor til Ingeborg.

 

Om du Espen eller noen annen kan hjelpe meg med dette ville jeg satt stor pris på det. Jeg leter selv men er ikke så godt inni hvor det kan være lurt å søke og ikke alltid lett å forstå den gamle skrift.

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei igjen, Arnulf.

 

Jeg har egentlig ikke så veldig stor lyst til å bruke tid på å lete i kirkebøker for et område jeg selv ikke har noen spesiell interesse eller tilknytning til, og det mangler ikke på egne prosjekter som jeg mener burde ha førsteprioriteten for min egen del. Det å hjelpe med tyding av enkeltdokumenter og kortere tekster her på forumet er bare forfriskende og lærerike avbrekk, men noe mer utover det vil gå ut over det jeg pusler med selv.

 

Et forslag fra meg vil være at du lager en oversikt over de linjene og sammenhengene du til nå har kommet frem til, og oppretter en debatt på brukerforumet som kan brukes til å finne ut mer om de aktuelle slekter og gårder (få med slekts- gårds og fylke/regionsnavn samt periode i overskriften). Fordelene med det er at du da har mye større mulighet til å få hjelp av personer som kan ha samme interessefelt og å få tilfeldig hjelp (og selve granskningen bør derfor foregå der og ikke på tydeforumet, som jo alene er ment til tyding). Hver gang du finner ut noe nytt kan det legges til i debatten og den løftes da opp slik at stadig flere legger merke til den.

 

Angående feilopplysningene i slektsbøkene så tror jeg du var inne på en sannsynlig årsak i et annet innlegg, nemlig at en feil i boka fra 1882 er overført til boka fra 1977. Hvis det i bøkene ikke er oppgitt konkrete kildereferanser til opplysningen, så har egentlig ikke den opplysningen noe som helst verdi – og du har jo via skiftene fått ett mye bedre kildegrunnlag enn det slektsbøkene er. Jeg kan jo bare gjette, men det er ikke usannsynlig at grunnlaget for opplysningen i boka fra 1882 har vært en muntlig overlevering som enten var feil da den ble fortalt eller at den ble misoppfattet ved overlevering. Det finnes også eksempler på forfattere som har tatt snarveier og konstruert sammenhenger for å få alt til å passe, bevisst eller ubevisst, hva som er tilfellet her er ikke så godt å vite.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei Espen!

 

Jeg har satt veldig stor pris på det du har hjulpet med, med tyding og annet informativt. Jeg hadde jo ikke trodd at det skulle ha blitt så my på så kort tid. Det er bare ca 3 uker siden jeg første gangen kom inn på dette forumet. Jeg har faktisk også lært ganske mye, men tydingen er for meg vanskelig. Kan lese enkelte ting og kanskje finne frem til navn, men ikke alltid.

 

Veldig mange gode tips du kommer med, til videre søk.

 

Når det er en forfatter som skal finne opplysninger om 100 ja kansje 500 gårds og familienavn forstå en selsagt at det kan bli feil både her og der, men så klart er det en pekepinne og lete etter. Jeg var jo ikke klar over dette før jeg startet på dette selv, men ser det nå og jeg forstår det også nå. Så jeg får bare fortsette å lete videre.

 

Så takk igjen og ha en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.