Jump to content
Arkivverket
Olav Bonesmo

Erland Erlandsen, d. 1812, Nesset, MR. Fra Lesja?

Recommended Posts

Olav Bonesmo

Erland Erlandsen dukker opp i Nesset prestegjeld omkring 1770. I følge FT 1801 er han 85 år, gift for annen gang, nå med Marit Olsdtr. 53 år.

 

Jeg har ikke funnet noen Erland i manntallet 1701 for Nesset, heller ikke i ekstraskatten for 1762, så han må ha kommet til prestegjeldet mellom 1762 og 1775.

 

Mellom 1775 og 1792 får han døpt åtte barn under fire ulike gårdsnavn i Nesset, mens hans fire eldre barn må være døpt et annet sted.

 

Erland navnet er i bruk på Lesja og kirkeboka i Nesset har mange eksempler på at folk fra Lesja har kommet dit.

 

Prestens manntall fra 1664 på Lesja har Erland Erlandsen, 56 år, på Stor Enstad og Erland Erlandsen, 28 år, som tjenestekar på Kolstad. I bygdeboka for Lesja kommer det frem at Erland Erlandsen er verge for sine søsken i 1676. Det opplyses videre at to bruk på Stor Enstad slås sammen omkring 1690, og Erland navnet forsvinner derfra på denne tiden.

 

Jeg har ikke funnet at Erland Erlandsen døper noe barn på Lesja mellom 1757 og 1773 som er perioden de fire første barna er født ut fra FT 1801 og dødsår/alder i kirkeboka for Nesset.

 

Ekstraskatten 1762 har to Erland Erlandsen på Lesja, den ene er enkesønn på Hjerkinn og den andre tjenestekar på Fokstua.

 

Aldersmessig kan Erland Erlandsen d. y. fra 1664 være bestefar til Erland Erlandsen f. 1711/16.

 

Årets julenøtt til de med kunnskap om Lesja/Romsdal blir dermed:

 

-Kjenner noen til hvor Erland Erlandsen kan ha bodd når han fikk barna Anbjør 1756/63, Erland d.e. 1758/63, Barbro 1768, og Ole f. 1771? Spriket i fødselsår er mellom FT 1801 og kirkeboka for Nesset. Erland har blitt enkemann og gift på ny i samme periode, ettersom jeg ikke har funnet noen trolovelse/vielse for ham etter 1757 i Nesset. Døtrene som først blir født i Nesset heter Ingeborg og Mari, i fall han har kalt opp etter første kone.

 

-Kjenner noen til dokumentasjon som knytter Erland i Nesset prestegjeld med Erland d.e./d.y. på Stor Enstad på Lesja?

Edited by Olav Bonesmo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inge Nygård

Eg har ikkje noko kjennskap til desse personane, men ved hjelp av FamilySearch ser eg at namnet Erland Erlandsen går att ved giftermål og dåpshandlingar i Vågå:

 

Ein Erland Erlandsen vart gift i 1749 med Barbro Endresdtr., og i 1759 døyr ei med dette namnet i Vågå.

Ein enkemann med namn Erland Erlandsen vart trulova i 1764, og gift året etter med Marit Olsdtr.

I perioden 1749-1756 vart det fødd minst 4 born i Vågå med far Erland Erlandsen (Kari-Kari-Ole-Endre), og vidare vart det døypt born med namna Imbjør Erlandsdtr. (1764), Erland Erlandsen (1767), Barbro Erlandsdtr. (1769) og Ole Erlandsen (1772).

Kanskje kan dette rette personar? Diverre er gardsnamn totalt fråverande ved desse handlingane (med unntak av fadrar og "Cautionister")

 

Her er trulovinga 7.10.1764 mellom Erland Erlandsen og Marit Olsdtr.:

Kildeinformasjon: Oppland fylke, Vågå, Ministerialbok nr. 1 (1739-1810), Trolovede 1763-1765, side 107.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-128

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Bonesmo

Inge!

 

Tusen takk for innspill! Noe nærmere innertier enn det du kommer med for "min" Erland Erlandsen kan ikke jeg tenke meg. Alle navn på barn stemmer, navn på kone nr. 2 stemmer, og forestillingen om at en datter kan være oppkalt etter første kone stemmer.

 

Teorien om at de fire første barna var med kone 1 er død, men siden fødselsåret for første barn er skjøvet 8 år fremover i forhold til det jeg antok ut ifra FT 1801 og kirkebok i Nesset, så er det ikke umulig at kone nr. 2 er mor til alle 12 barn.

 

Erland er ikke alene om å flytte fra Vågå til Romsdal, det finnes mange eksempler på vagvær som havner der. Romsdal marked var møtested for opplendinger og romsdalinger, det går igjen i så vel i kirke- som tingbøker.

 

Her blir det ny runde med lesing av kirkebok, nå for Vågå!

 

Julenøtten ble knekket tidlig i år!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Bonesmo

Prestemanntallet fra 1664 gir ingen klare signaler om noen egnet Erland fra Vågå som oldefar til Erland fra 1711/15 som får disse fire barna i Vågå fra 1764 og utover.

 

Endringslisten for ekstraskatten fra juli 1763 viser imidlertid at Erland Erlandsen, soldat, kommer fra Fredrikshald og ender opp som inderst på Sør Holen. (Noe usikker på tydingen her)

 

Er en mann i alderen 47/52 år soldatmateriale på denne tiden?

 

Tidspunktet for retur/oppstart av ny familie passer jo ypperlig mht. dåp av Imbjør i 1764.

 

Julenøtt nr. 2:

 

Har noen kunnskap som kan avklare om Erland er vagvær, eller en innflytter fra Lesja, når han gifter seg med Barbro Endresdtr. i 1749?

 

Et annet spørsmål er hva som får en mann til å reise fra Vågå med fire barn i alderen 2 til 10 år omkring 1773? Jeg kan ikke se noe som trekker karen til Nesset. Når han døper barn etter 1775 får de navn fra gårder/bruk som tildels er svært små, i matriklene er han aldri oppført hverken som eier eller driver på disse plassene og FT 1801 viser at barna er i tjeneste på andre gårder/bruk i ung alder.

 

Er det spesielle ytre omstendigheter som skaper utflytting fra Vågå på denne tiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Sjeleregisteret for Vågå i 1736:

Mangelen på en Erland Erlandsen i registeret kan tyde på at han ikke var fra Vågå.

 

Edit: Det finnes kun ei Barbara (Barbro) Endresdatter i registeret, hun er 13 år og fra Østrem.

 

Her er trolovelsen mellom Erlend og Barbara i 1749:

Oppland fylke, Vågå, Ministerialbok nr. 1 (1739-1810), Trolovede 1749-1751, side 102

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Bonesmo

Grete!

 

Begrepet sjeleregister er nytt for meg og jeg kjenner ikke til kriteriene for at presten registrerer noen der. For meg ser ut som om det kan være koblet opp mot konfirmasjon, siden presten vurderer leseferdighet og tekstforståelse.

 

Enig i at Barbara Endresdtr. Østrem trolig er Erlands første kone som dør 37 år gammel i juni 1759.

 

Noe som forundrer meg er at Erlands fire barn fra første ekteskap ikke blir med til Nesset.

 

Har ikke funnet at de har avgått ved døden mellom 1749 da Kari d.e. blir født og 1776 da Erland har døpt sitt første barn i Nesset.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olav Bonesmo

Kirkebok for Vågå, mars 1760 oppgir at Erland Erlandsen er død, 72 år, dvs f. ca. 1688. Dette er et passende tidspunkt til at han kan være far til Erland på Nesset, f. 1711/16.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.