Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

Slektsnavnet Dunker / Dunckert på 1700-tallet

Recommended Posts

Leif Salicath

Alle kjenner vel til Conradine Dunker, men hun fikk jo navnet fra sin mann Johan Fredrik Wilhelm Dunker f. 1779 i Tyskland og død 1844. Det var også en Henrich Dunker f. ca 1771, men ingen eldre bortsett fra

 

min 5tip Marie Rebekka Larsdatter Dunckert (Dunker) som begraves 20.apr.1780 (død 4.) i Oppdal, 80 år gammel hos sin nest-eldste datter Abigael Johanne og hennes mann generalmajor Johan Fredrik Johansen Hammond http://www.arkivverk...y&idx_side=-153. Hun ble gift i 1718 med apoteker i Trondheim Johan Julius von Strachen 1677-1748.

 

Hun er altså født c1700, men hvor og av hvilke foreldre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk for det, Carsten. Det var et langt skritt fremover.

 

Jeg håper noen av våre skrift-tydere kommer på banen.

 

Jeg lurer på om foreldrene gifter seg her - nr. 17 på høyre side http://www.arkivverk...y&idx_side=-101 men fremdeles vanskelig å tyde, men jeg synes det står Jensdatter Hauritz. Kan moren være datter av kapteinløytnant og veginspektør Jens Sørensen Hauritz 1620-1677 ?

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Jeg leser innførslene slik (men med forbehold - det hele ser litt rart ut!)

 

Dåpen 1. juli:

Peder Krachers(?) og Rebecha Hauristzdaatters barn Rebecha Maria. Fadderne Else Mester Larses, Marj Peder Coch, Mag. Lars Jbsen, Peder Koch.

 

Men: Hvis faren heter Peder, så kan vel ikke barnet være en Larsdatter, slik du, Leif, nevner i første innlegg??

 

Vielsen 17. oktober:

Peder Pederssen Duncher og Rebecha Jensd. Haurits.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Se skifteprotokoll 1 1692-1701 f.363b og protokoll 2 1701-1707, f.224b, begge i Christiania, forhåpentligvis bidrar ikke dette til ytterligere forvirring. (Peder d,y. er døpt 15.02.1674).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk, Else B.

 

Ja, her er det mye som ikke stemmer. Marie Rebekka Larsdatter Dunker var jo utgangspunktet.

 

Her er ekteskapet til Marie Rebekka i Trondheim 25.jul.1718 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-98 men heller ikke her er jeg sikker på patronym og slektsnavnet hennes.

 

Barn:

Inger Abigael døpt 15. aug. 1719 http://www.arkivverk...y&idx_side=-105

Anne Marie døpt 7. okt 1720 http://www.arkivverk...y&idx_side=-131

Abigael (Johanne) døpt 11.mai.1722 http://www.arkivverk...y&idx_side=-177

Julius døpt feb. 1723http://www.arkivverk...y&idx_side=-220

Rebecca døpt 30.jun.1725http://www.arkivverk...y&idx_side=-261

Peder Julius? døpt apr. 1727 http://www.arkivverk...y&idx_side=-307

 

For de siste barn mangler morens navn. Jeg ser ikke noe sted "Larsdatter" så det er kanskje et falsum fra FS.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk for tipset, Geir.

 

Skiftet fra 1700, http://arkivverket.no/URN:sk_read/25393/365/ er ikke så lett å lese, men for meg ser det ut som om moren til Marie Rebekka først var gift Dunker før hun ble gift med Coch? Jeg trenger tyding her også.

 

Skiftet fra 1704 er lettere http://arkivverket.no/URN:sk_read/25394/227/ men også her er det lett å ta feil.

 

Jeg kommer frem til at Marie Rebekka Pedersdatter Coch / Dunker er det korrekte navn, dvs. hun er omtalt som Duncher fra hun ble gift. Er Peder d.y. hennes halvbror ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Et forsøk på tyding av åpningen av det første skiftet og en tolkning av det andre. Håper selvfølgelig på korreks om noe viser seg å være feil.

 

Hans Blad Raadmand

udi Christiania, Adam Barck Byefougit, Mogens Lauridsøn

Byeskrifver sambt Erick Pedersøn og Pouel Andersøn Borgere og Laug-

Rettismend; Giør vitterligt at Anno Christy 1700 d=22 november

Vare vij Efter Peder Pedersøn Coch hans skrifftlig begier af 5te hujus

og Rebecha Sahl Peder Dunchers Effterlefverske og hindes Laugverge

Sr Jens Michelsøn Gudes jligemaade skrifftlig Begier af 8de Dito forsamblede

udj velbemelte Peder Pedersøn Kochis huus og Gaard, Registering og Wurdering

sambt skiffte og Deeling at forRette Effter hans Søn Sahl: Peder Pedersøn Duncher

jmellum hans Effterladtte Enche Bemelte Rebecha Jens Daatter [L/h]auritz paa dend eene og

Deris tilsammen Auflede Daatter Maria Rebecha Peders Datter paa den Anden

siidde, ...

 

samt skifte 16/11-1703 etter Peder Pedersen Kock til deling for hans etterlevende enke

Maren Jensdatter på den ene, og deres tidligere avdøde sønn Peder Pedersen den yngres lille datter

Maria Rebecca Pedersd: 3 ¼ Aar gl:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Flott, Espen.

 

Da faller det på plass for meg, ihvertfall når det gjelder Dunker. Litt uklart ennå når det gjelder Hauritz, men det må vel være Jens Sørensen Hauritz som er far til Rebecha Jensdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Dette er vel Rebecca Jensdatter Hauritz' begravelse 16.jan.1701 http://www.arkivverk...y&idx_side=-290

 

Dette kan tyde på at jeg har misforstått ovenfor hvor jeg skriver at Rebecca ble gift 2 ganger (med hhv. Peder Pedersen Duncher og Peder Pedersen Koch). Samme person ?

 

Det er nok ikke Jens Sørensen Hauritz som er far til Rebecca. Se grenlandslekt.no http://www.grenlands...php?1,9526,9526 hvor nevnes sogneprest til Tinn, Jens Nielsen Hauritz 1645-92 som 1) var gift med Rebecca Qvislin -1678.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Det interessante er egentlig en opplysning i skiftet etter Peder Pedersen Koch den eldre (protokoll 2, f.227b) hvor vi får vite at Rebecha Hauritz's mormor var Else Sal: Mag: Lars Ibsens eller mer konkret, Else Christensdatter Quislin. Lauritz Ibsen (som han vanligvis ble skrevet) var som kjent bl.a. slottsprest og de bodde i Østre Qvarteer i Christiania!

 

 

Peder Pedersen Duncher (Dunker) og Peder Pedersen Koch (Coch) den yngre er identiske personer. Om faren Peder Pedersen Koch er såvidt jeg kjenner til aldri Duncher-navnet brukt, heller ikke om sønnen før han gifter seg og stifter familie (17.10.1699).

 

Men man skal være varsom når man begynner å lete bakover. Faren Peder Pedersen (Koch) var gift med Maren Jensdatter, men også den samtidige bundtmakeren Peder Pedersen var gift med en Maren Jensdatter. Videre på samme tid i Christiania finner du skredderen Peder Pedersen (også gift med en Jensdatter, Kiersten i sitt første ekteskap), en annen skredder Peder Pedersen (Møller), vognmannen Peder Pedersen (Sur) i Vaterland og hans far også vognmann Peder Pedersen, Peder Pedersen gift med Dorothea Olsdatter (Olufsdatter), Peder Pedersen fra Larvik som var tjener hos daværende oberst Hausmann, feldberederen Peder Pedersen og kusken Peder Pedersen. Alle disse stiftet familie i 1670, 80 og 1690-årene og jeg har utelatt folk som f.eks. Peder Pedersen Læssøe som bare ble viet i byen (men eide hus her), tilsvarende sognepresten Peder Pedersen (ourdahl).

 

Oftest er det en navne- eller yrkesangivelse til hjelp, men dessverre ikke hver gang.

 

Men håper dette var en god start og til hjelp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk for det, Geir. Veldig bra å få bekreftet Duncher/Koch.

 

Jeg hadde et lønnlig håp om at du ville komme på banen.

 

Har du sett handelsmann Niels Jensen Hauritz gift med Margrethe Andersdatter (far til Jens Nielsen Hauritz) i kb for Chra. ? Jeg har lett, men kan ha oversett ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øivind H. Thingvold

Det skal jo ikke være lett.

Lassens samlinger side 261 har jeg tolket som at kpt.ltn. Jens Søfrensen var Rebekkas far.

 

Imidlertid, det virker mer sannsynlig at hun var datter av sognepresten Jens Nielsen og Rebecca Quislin. Hennes datterdatter Rebekka Stracken ble nemlig gift med sogneprest til Tingvoll, Christen Christensen Quislin. Hennes kistelokk med inskripsjoner finnes ennå under kirkegulvet.

 

På Stracken -barna har jeg forøvrig Abigael Eleonora (min 4-tipp) og Johan Julius.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

På Stracken -barna har jeg forøvrig Abigael Eleonora (min 4-tipp) og Johan Julius.

 

Hei Øivind,

 

Jeg har sett på den gamle tråden http://forum.arkivverket.no/topic/158140-72791-kaptein-gunder-holgersen-kofoed-1696-1778/page-14 at en Abigael Eleonora nevnes, men er ikke hun en Hammond ?  Tenker du på Abigael f. 1758 ?

 

Når du kaller dem Stracken-barna så trodde jeg at navnene var Abigael Johanne 1722-1795 (skjønt Johanne var ikke med i dåpen) gift Hammond og sønnene var vel Julius 1723- og Peder -1727.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øivind H. Thingvold

Hei Øivind,

 

Jeg har sett på den gamle tråden http://forum.arkivverket.no/topic/158140-72791-kaptein-gunder-holgersen-kofoed-1696-1778/page-14 at en Abigael Eleonora nevnes, men er ikke hun en Hammond ?  Tenker du på Abigael f. 1758 ?

 

Når du kaller dem Stracken-barna så trodde jeg at navnene var Abigael Johanne 1722-1795 (skjønt Johanne var ikke med i dåpen) gift Hammond og sønnene var vel Julius 1723- og Peder -1727.

 

 

En liten feilskrift: Yngstemann het Peder Johan, f. 1727. Johan er litt utydelig i kirkeboka.

Abigael Eleanora i den gamle tråden var en Rosbach, datter-datter til Abigal E. og Johan Hammond. Generalinnens mellomnavn Eleanora, forekommer så langt jeg nå kan se ikke i kirkebøkene. Jeg har nok plukket det opp fra slektsboka: "Etterkommere etter Johan Hammond Rosbach og Ingeborg Anne Løkke". Der er Johan Hammonds morforeldre nevnt. Konklusjon: Ikke verifisert sekundærkilde. Mellomnavnet Johanne har jeg aldri sett.

 

Forøvrig synd at kpt.ltn. J. S. Haurits ikke ser ut til å være med i anerekka, han hadde en interessant karriere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg kan også bekrefte at jeg aldri har sett i noen udiskutable kilder at Abigael også het Johanne.  Det er ihvertfall ikke nevnt i noen kb for dåp, ekteskap eller barn.  Derimot har mange brukt begge navnene på nettet.  Mulig det bare er slektsvirus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øivind H. Thingvold

Jeg finner en interessant lenke i Danmark om de mange Peder Pedersen Coch http://forumaero.aerogenealogy.dk/forum/carloeriksen.pdf Det ser ut som om Duncher er stedet hvor Coch/Kock kommer fra. Kanskje ikke tilfeldig hvor Rebecca Jensdatter Hauritz fant sin 2. ektemann.

Leif,

På Ærø i Danmark finnes en landsby Dunkær (Dunkiær). Det navnet ble fort til Dunker i datidens skrifter.

Det er vel en brukbar teori at Peder P. Kock stammer derfra. Ble han gift med sin Maren på Ærø og flyttet deretter, eller kom noen før ham? Jeg har ikke funnet noe på den lenken, men kjenner du til noen spor om dette?

 

Uansett, dette Dunker-navnet døde vel ut med Maria Rebekka.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Leif,

På Ærø i Danmark finnes en landsby Dunkær (Dunkiær). Det navnet ble fort til Dunker i datidens skrifter.

Det er vel en brukbar teori at Peder P. Kock stammer derfra. Ble han gift med sin Maren på Ærø og flyttet deretter, eller kom noen før ham? Jeg har ikke funnet noe på den lenken, men kjenner du til noen spor om dette?

 

Uansett, dette Dunker-navnet døde vel ut med Maria Rebekka.

 

Han ble gift med Maren i Hellig Trefoldighets Kirke (Christiania) 29.10.1671.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Spennende nytt.  Det var mange Kock i pdf-en.  Er det nr. 1268 på side 285 gift med nn. som skal være han var født c1640 som giftet seg i 1671 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Spennende nytt.  Det var mange Kock i pdf-en.  Er det nr. 1268 på side 285 gift med nn. som skal være han var født c1640 som giftet seg i 1671 ?

 

Kikket bare litt på PDF'en, den så litt merkelig ut, men uansett, "vår" Peder Pedersen Koch døde i sitt hus ved nordre brygge i Christiania, begravet 18.12.1702 på byens kirkegård (Vor Frelsers Kirkes Kirkegaard).

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg har sett på nytt i kb og er det "vår" Peder Pedersen gift med Maren Jensdatter som er buntmaker ? Jeg spør også fordi jeg ser mange barn av Peder Pedersen og Maren Jensdatter i årene 1672 og utover som ikke nevnes i skiftet i 1703.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Sønnen Peder (døpt 15.02,1674) var død (29.07.1700, begr. 04.08) ved farens skifte og derfor er eneste livsarving Peders datter Rebecha Maria Pedersdatter Koch. Hun nevnes også i besteforeldrenes skifte hhv. 16.11.1703 og 09.05.1708.


PS. Jeg nevnte vel problemene rundt alle Peder'ene i et tidligere innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Ja da regner jeg med at de mange døtrene til Koch d.e. døde tidlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Ja da regner jeg med at de mange døtrene til Koch d.e. døde tidlig.

 

Ja, Kiersten (første barnet) døde f.eks. før hun ble 4 mnd., begr. 06.01.1673. Johanne ble såvidt 4 mnd. og ble begr. 17.01.1677. Du kan få en full familieoverikt pr. epost, rekker ikke mer, middag og en Barolo venter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.