Gå til innhold
Arkivverket
Håkon Danielsen

Hjelp til tyding av skyldsetning

Recommended Posts

Håkon Danielsen

Kan noen hjelpe meg å tyde denne skylddelingsforretningen? Jeg synes skriften er vanskelig å lese:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 9, Sted: Tune sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080729200090.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20685&uid=ny&idx_side=-90

Den jeg trenger er på høyre side, nummer 39.

 

 

Setter pris på all hjelp :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Et forsøk, men som du vil se er det mange lokale navn her som jeg er usikker på og derfor har satt inn i klammer. En person med god lokalkunnskap kan nok være til stor hjelp her.

 

October Maanedsthing 1846.

No 39. Skyldsætning: Aar 1846 den 30te September blev en lovlig Delingsforretning fremholdt paa

Gaarden Haugø i Hvaløer Matr No 49, for efter Forlangende af Peder og Syver Christenssønner at dele

mellem dem i den ifølge Skjøde af 24de Juli sidstleden hjemlede Deel i Gaarden Haugø, der er

solgt af Christen Syversen og fradelt denne under Gaars dato. –  Peder Syversen var personlig til-

stæde og Syver Christensen lod møde ved Peder Botten og forlangte Forretningen fremmet, hvor-

hos Lensmand Hoff fremlagde Udnævnelse og fremstillede os. -  Den omhandlede Eiendom, hvis

Beliggenhed og Grændser ere nøiagtigt beskreven i Delingsforretningen af Gaarsdato blev saa-

ledes delte i 2de Dele: Reqvirenternes Andel i Baadsvigen, Husedalen og Husedalvigen,

de 2 midtes*) Skifter i Hestemyr, Rognholmskoven og den nordre Deel i Tjuvdalbjerget med

Undtagelse af et lidet Skifte i Melkebjerget, der ligger til Baadsvigen, blev tillagt Peder

Christensen, hvorimod Reqvirenternes Andel i Hjemjordet og Løkken samt nord til 2de Pæle

under Hvalsfjeldsbratten, samt Andelen i Kasene, [Høvelskaug] med Delen i [Moeku kasen] og

Haugtuten, ligesom den vestre Deel af Melkebjerget efter en x Bjerk ved Saltvigveien

og omtrent i sydvest efter x Træer mod et x i en Bjergbrat ved Løkkevigen blev tillagt

Syver Christensen. Da den her omhandlede Eiendom under Gaarsdato blev tillagt 2 Ort 9 Skg

Skyld, saa bliver Peder Christensens Deel at bekoste med 1 Ort 4 Skg og Syver Christensens Deel

1 Ort 5 Skg, da Brøkskillingen blev tillagt denne. Fælles Havnegang og Veie forbeholdes En-

hver, og da Ingen havde noget at bemærke, saa bliver Forretningen afhjemlet af os paa først-

kommende October Maanedsthing. Jørgen Hansen, Johannes Korshavn, Jonas Johnsen Lie,

                                          Torbjørn K: Houge. -              m. p. P.

Tilfølge nærværende Forretning der er publiceret under Retten ved Maanedsthinget for Thunø

Sorenskriverie den 7de October 1846 og samme Dag vedtaget af Laugrettet, er den omhandlede

Andeel af Gaarden Houge Matr No 49 af Skyld gl. 6 89/96 Lp Tunge, ny 2 Ort 9 Skg, delt

mellem Peder og Syver Christenssønner, saaledes at den første Halvdeel har i Skyld gl. 3 89/192 Lp

Tunge, ny 1 Ort 4 Skg, og den sidste Halvdeel gl. 3 89/192 Lp Tunge, ny 1 Ort 5 Skg, hvorhos det

fornødne i Justitsprotocollen er extraheret og i Pantebogen No 9 indført paa Fo 89a Bing.

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håkon Danielsen

Tusen takk, dette er virkelig til hjelp. Vet du hva som menes med "Gaars dato"?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Bare hyggelig! Gårsdagens dato - datoen i går.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håkon Danielsen

Ah, så klart. I så fall bør vel selve grensebeskrivelsen for tomten ligge noen sider tilbake i samme bok, eller? Jeg prøver å rekonstruere hvor grensene for denne eiendommen gikk. Klarer du å se om du finner delingsforretningen det henvises til, av "Gaars dato"? Det må vel være 29. september 1846?

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Det er vel den etterfølgende forretningen, nr. 40. Har ikke anledning til å ta den nå, men skal gjøre et forsøk i løpet av et par dager eller så - om da ingen andre i mellomtida vil ta det på seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håkon Danielsen

Helt supert om du eller noen andre får det til! Takk for hjelpen så langt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Har markert det uløste og det mest usikre med rødt. Tar gjerne i mot tips om du er lokalkjent og kjenner fasiten på det som mangler eller er usikkert. Har også redigert noe på nr. 39 i innlegg 2.

 

No 40. Skyldsætning. Aar 1846 den 29de September blev efter Forlangende af Christen Syver-

sen og i 2de medhold Lov om Delings og Skyldsætningsvæsenet, en Delingsforretning fremholdt

paa Gaarden Houge i Hvaløer af Skyld 4 Ort 19 Skg, Matr No 49 for at dele denne Gaard i 2de

lige Dele mellem Reqvirenten og dennes 2de ældste Sønner Peder og Syver Christenssønner.

Reqvirenten og Peder Christensen var personlig tilstæde og for Syver Christensen mødte Amund

A. Botten, der samtlige bad Forretningen fremmet. Lensmand Hoff var tilstæde og frem-

lagde Udnævnelsen og fremstillede Laugrettet. -  Paa Eiendommen blev bestemt følgende

Delepuncter: a, I Hjemjordet: Delet begynder i østre Hjørne paa Andreas Syversens [Lade]

og gaaer i [stordiget], samt følger dette i Syd til Andreas Syversens Eiendom; den østre

deel tilfaldt Christen og den vestre do Sønnerne. b, Løkken blev deelt i 2de Dele og

Linien begynder i et x i Bjerget ved Enken Maren Olsdatters Eiendom og gaaer mod Nord

til en liden Bjergodde, siden mod Nord i Linien til en Pæle, bøie saa mod øst til Veien

og følger denne til en Bjergodde, gaaer da mod Vest i Hvalfjeldbratten mod Marens Eien-

dom og følger Bratten til Løkkeledet. -  Den vestre Deel og Baasvigen tilfaldt Peder og

Syver Christenssønner og den østre Deel med Næset tilfaldt Christen Syversen. -  c, I Heste-

myr begynder Delet i østre Brat ved et x i Bjerget ved Andreas`s Dele og gaar mod Vest

til en x Furu mod Torbjørns Eiendom, længre nord begynder et Dele i den østre Brat i en x

Furu og gaaer mod Vest til en x Furu ved Marens Eiendom, atter længere i nord begynder et

Dele i østre Brat i en x Furu og gaaer mod Vest til en stor Steen indtil Marens Eiendom. –

De 2de midtere Stykker tilfaldt Peder og Syver og de 2de for Enderne Christen Syversen. -  d,

I [......] Deel Kasene begynder Delet i nordre Kant af Hestemyr i en x Furu og gaaer mod

nordøst efter x Træer til en do Furu ved Næsløkken. -  Den vestre Deel tilfaldt Christen og

den østre Deel Sønnerne. -  e, I [Hovedskoug] begynder Delet i den østre Brat i en x Furu, og

gaaer mod Vest efter x Træer til en x Gran i Andreas`s Dele. Den søndre Deel tilfaldt Christen

og den nordre Deel med [Mosku kasen] tilfaldt Sønnerne Peder og Syver. -  f, I Haugtuten

begynder Delet i den østre Brat ved en x Furu i Udgaardsdelet og gaaer mod Vest efter x Træer i

den vestre Brat af Bankerødbjerget i en x Furu. Den nordre Deel tilfaldt Christen og den søndre

Deel Peder og Syver. – Paa Papøer: g, Rørkjernet, med det dertil hørende Skovstykke, til-

faldt Christen, hvorimod Husedalen og Myren tilfaldt Peder og Syver. Det bemærkes at Huse-

dalens søndre Bjergbrat er Delet mellem denne og Rørkjærnet. -  h, I Tyvedalsbjerget,

begynder Delet i nord i en x Gran og gaaer mod syd efter x Træer til den søndre Brat

ved Søen i Tyvedalen. Det vestre Stykke med [bjærkedalen] tilfaldt Christen, hvorimod den

østre Deel med Rognholmen tilfaldt Peder og Syver Christenssønner. Da den samlede Eiendom

skylder 4 Ort 19 Skg, saa tilfaldte Sønnerne Peder og Syver Christenssønner 2 Ort 9 Skg og Sælgeren

Christen Syversen beholder 2 Ort 10 Skg Skyld, da Brøkskillingen blev tillagte Sælgerens Deeler. -

Havnegangen forbliver fælles, ligesom Ret til de nu benyttende Veier over enhver Eiendom. -

[neste side]

Enhver gjærder for sin Eiendom og paa Delingsgjærdene mod Udgaard og Langekiil gjærdes

efter Skyld. -  Mod det Passerede havde Ingen noget at bemærke da det gamle Gaardsrum var

tillagt Sælgerens Deel. Denne Forretning som herved sluttes bliver af os at afhjemle under

vor Eed paa først kommende Maanedsthing den 7de October. –

  Jørgen Hansen.  Johannes Korshavn.  Torbjørn H. Houge.  Jonas Johnsen Lie. –

                                     m. p. P. -                                                    m. p. P. –

Tilfølge nærværende Forretning er Gaards....] Houge Matr No 49 i Hvaløer Sogn, af

Skyld gl: 13 44/48 Lp Tunge, ny 4 Ort 19 Skg, deelt mellem Peder og Syver Christenssønner samt

Christen Syversen, saa at de 2de Førstes Halvdeel af Gaarden har i Skyld gl: 6 89/96 Lp Tunge,

ny 2 Ort 9 Skg, samt den Sidstes Halvdeel gl. Skyld 6 89/96 Lp Tunge, ny 2 Ort 10 Skg. –

Forretningen er derhos publiceret inden Retten ved Maanedstthinget for Thunøe Sorenskriverie

den 7de October 1846 og samme Dag vedtaget af Laugrettet; hvorhos det Behørige i Justitsprotocollen

er extraheret og i Pantebogen No 9 indført paa Fo 89a. Fr. Bing, const: . -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.