Jump to content
Arkivverket
Torbjørn Igelkjøn

Lagring av gamleforumet på Wayback Machine - er det mogeleg? Interesse for dette?

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

Som kjent skal deler av det Oldervollske Digitalarkivet vekk frå 1/4, og det gamle debattforumet vil vel då også forsvinne. Ein har prøvd å overføre dette til "nye" Digitalarkivet, men her er formatering endra, bilete og lenker manglar osv.

 

Wayback Machine er det mogeleg å lagre ei vilkårleg side (save page now), og den arkiverte versjonen vil då sjå ut nøyaktig slik den var, inkludert bileta. Dette er ei gyllen mogelegheit for alle som ynskjer å bevare gamle enkelttrådar for ettertida. Men det ser desverre ikkje ut som om det innhaldet som det er lenka til følgjer med, og eg har heller ikkje funne nokon måte der alle undersider følgjer med. Eg kunne ha tenkt meg å lagre alle sider som byrjar med f.eks. http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe Finst det nokon måte å få dette til på?

 

Dersom ein vel Vis -> Alle får ein (om ikkje nettlesaren krasjar) fram denne kjempelange lista over alle innlegga frå det gamle brukarforumet. Denne lista er ikkje mogeleg å få Wayback Machine til å lagre.

 

Ein svært tungvint måte å bevare gamleforumet på vil vere å lagre tråd for tråd. Ei side på nettet foreslår å lage ein snarveg i Favoritter i nettlesaren som inneheld følgjande tekst:

javascript:void(location.href='https://web.archive.org/save/'+location.href);

og deretter gå inn på kvar enkelt side som ein ynskjer arkivert, for så å bruke "favoritten" på sida. Dette har eg fått til å fungere i Internet Explorer 11, og eg slengjer då opp tråd for tråd i ein haug med faner om gongen, brukar "favoritten" på dei og lukkar dei fanene som er OK. I ei og anna fane står det noko med "bummer", og ein må då gå tilbake til tråden og prøve ein gong til. På denne måten har eg lagra trådane på den lange lista ned til og med tema nr. 84000, dvs. omlag 500 trådar. Dette dekkjer ein halv månad.

 

Eg lurer på om det finst andre enklare måtar å gjere dette på. Dersom det evt. skulle vere ei viss interesse for dette ser eg for meg ein liten dugnad, der f. eks. 84 personar som lagra 1000 sider kvar ville ha berga heile det gamle forumet. Ynskjer synspunkt på dette.

 

Eg legg elles merke til at formatet på lenkene til trådane er ulike etter om ein ser på f.eks. dei fyrste 50, neste 50, neste 100 eller alle:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&temanr=84542&debatt=brukar&spraak=#anker (Den lange lista over alle trådane)

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=84542&sok=&nr=3&antinnlegg=2&startnr=&antall=&spraak=#anker (Fyrste 50)

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=84507&sok=&nr=51&antinnlegg=6&startnr=51&antall=50&spraak=#anker (Neste 50)

osv.

 

Ein risikerer altså å lagre fleire versjonar av dei same trådane. Eg foreslår at ein evt. lagrar lenkeversjonen frå den lange lista over alle trådane, dvs. på formatet slag=listinnlegg&temanr=nnnnn&debatt=brukar&spraak=#anker

 

Redigert 19/3: Eg har eksperimentert litt vidare. Eg lagra den fullstendige temalista på PCen min, og laga eit par nye htm-filer. I den eine la eg til https://web.archive.org/save/ i alle lenker, og dermed er det berre å klikke på lenkene og slå opp ein haug med faner, og kontrollere og lukke fane for fane. På denne måten lagra eg trådane ned til og med 83000. I den andre fila la eg i staden til  https://web.archive.org/web/ i alle lenker, og ein kan då klikke seg rett inn på Wayback-versjonen av dei gamle trådane.

 

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Det beste er vel strengt tatt å kunne få tilgang til den originale databasen, og deretter forsøke å konvertere denne over til et moderne forum slik at det fremstår som leselig.

 

Ja, det finnes diverse script som kan kopiere (site rip) spesifikke sider (utvalgte sider, eller en total website), men de er vel noe på kanten av hva man bør drive på med på web... :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Hålåsæter

Men hvrfor ikke la gammelen bestå med READ ONLY for filene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Det koster vel penger å drifte, selv om det er read-only for almuen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Det er kanskje ingen annen lettvint løsning på dette?

 

Jeg har "tatt vare på" alle Bratt, Aspa og Bergverksdebatter på min maskin, men det er mye arbeid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Denne "bransjen" lærer visst aldri. I all evighet må det startes på nytt fra grunnen av fordi en ikke evner å nyttiggjøre seg tidligere "forskning". (Noe av denne er til tider litt feilaktig, men også det er en erfaring.)

 

Hvis gamleforumets svært innholdsrike arkiv blir helt utilgjengelig, blir det nærmest som å drive en en læreanstalt uten forkunnskaper i form av f.eks. et bibliotek.

 

Store mengder interessante slektsdetaljer og meningsutvekslinger om slike ligger fortsatt søkbare i gamleforumet, og er etter min mening til stor nytte også i nye debatter. Det er jo ikke få timers arbeid og innsikt som ligger bak dette, så evt. å utslette det for ettertiden minner en del om brenningen av biblioteket i Alexandria og den slags (riktignok i en litt annen målestokk). Må vi alltid være Europas molboland? (Er det ikke nok med veiene...)

 

Har nettopp fulgt lenken øverst i første innlegg her og via søkeord fått frem en del interessante debatter. Et par tastetrykk er faktisk nok til å lagre en hel slik rett i dokumentene på min egen PC. Likevel er dette både plasskrevende og dertil litt tungvint fordi enkle søkemuligheter på nettet blir borte, dertil blir stoffet kun tilgjengelig for eget bruk. Er det så vanvittig vanskelig for arkivverket å klare dette selv i en enkelt søkbar database, som fortsatt greit kan nås via nettsøk av alle interesserte? (Hvis ikke "verdens rikeste land" har råd til slikt: Hvordan skal vi i så fall kunne mene at noe som helst annet samfunn skal behøve ta vare på sin kultur og historie?)

 

Stopper her, før jeg begynner med ukvemsord...

Edited by Odd Roar Aalborg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Det gamle innholdet er jo ikke borte, det har blitt tatt vare på gjennom arkivet i dette nye forumet.

 

Problemet er jo at det er for det meste uleselig. Det ble åpenbart ikke lagt vekt på å ta vare på formatering, linjeskift osv i overføringen, og resultatet er omtrent som å lese 1700-talls kirkebøker....fryktelig slitsomt til tider. Her har man jo tatt et slett og pent skrevet ark, krøllet det sammen og kastet det bort i en møkkete krok....men kan fremdeles si man har jo tatt vare på det, siden det ikke er borte.

 

Jeg forstår jo at DA vil bli kvitt det gamle, slik at man kan bruke knappe ressurser på å drifte færre ting, men når det går ut over det helt essensielle, så burde nok DA ha satt av litt mer tid til å få overført dette skikkelig. Bevaring av originale data er vel strengt tatt også en oppgave, på samme måte som det gjøres med originalt papir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Altså, det gamle forumet blir ikke rammet 1. april. Det som går ned 1. april er Databaseveljaren og alle dataene. Vi kommer fremdeles til å ha et samarbeid med Jan Oldervoll om bruk av en del andre småprogrammer og det gamle forumet, slik det ligger lukket og kun tilgjengelig for lesing, vil bestå enda en stund til.

 

Da vi flyttet innleggene fra det gamle til det nye forumet, ble det gamle forumet stengt og liggende som en historisk base. Samtidig har vi opprettet et arkivert forum av de gamle innleggene på de nye forumsidene, men som det så korrekt er påpekt så ble ikke resultatet bra. Pr idag har vi ikke mulighet til å prioritere arbeidet med å reimportere innleggene i dette forumet på en bedre måte, men det er noe vi må se på. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Til (7):

 

Takk for lenken. Svært bra at det ikke var så galt som jeg fryktet!

 

Men jeg ser at jeg får en annen og til dels bedre oversiktsliste over aktuelle temaer ved søk i den eldste versjonen (øverste lenken).

 

Dette dreier seg jo mest om tekstlagring, og det krever vel ganske mye mindre plass enn f.eks. fotos. Derfor skulle en jo tro at det skulle være mulig å ta vare på den originale utgaven også, slik at det går an å søke alternativt i den hvis den senere varianten ikke gir godt nok resultat. Nok en gang gjentar jeg at det ligger svært mange timers arbeid fra en rekke ulønnede privatpersoner bak deler av innholdet, og da bør jo arkivverket kunne respektere denne innsatsen nok til at ikke noe noensinne bare forsvinner. (Opplevde faktisk det i en bergverksdebatt på DA for noen år siden, men lykkeligvis hadde en eldre debattdeltaker tatt vare på innholdet på sin egen maskin, og dermed kunne temaet gjenopprettes, men da i en litt amputert form. Arkivet hadde tydeligvis ingen mulighet til dette, siden temainnholdet var totalt utslettet. Slikt viser at det er meget lurt å ha slikt lagret i flere uavhengige "eksemplarer".)

 

Til (8):

 

Takk for opplysningene. Så lenge det fortsatt er mulig å finne igjen innholdet i de gamle temaene er jeg noe mer fornøyd enn jeg sier i (6). Men det er jo en fordel om de fleste lenkene kan virke også, ikke minst de som leder til andre debatter.

 

Edited by Odd Roar Aalborg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.